Soline18 - metode

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
* Metode za gojenje solinskih in morskih mikroorganizmov
* Metode za gojenje solinskih in morskih mikroorganizmov
* Metode za izolacijo mikroorganizmov
* Metode za izolacijo mikroorganizmov
 +
* [[Metode za fiksacijo in makroskopsko analizo petole]]
* Metode za izolacijo DNA iz solinskega blata
* Metode za izolacijo DNA iz solinskega blata
* Metode za analizo obstojnosti DNA v okoljskih vzorcih
* Metode za analizo obstojnosti DNA v okoljskih vzorcih

Revision as of 09:45, 8 May 2018

Seznam metod, uporabljenih v okviru študentskega projekta Soline18.

  • Metode za gojenje solinskih in morskih mikroorganizmov
  • Metode za izolacijo mikroorganizmov
  • Metode za fiksacijo in makroskopsko analizo petole
  • Metode za izolacijo DNA iz solinskega blata
  • Metode za analizo obstojnosti DNA v okoljskih vzorcih
  • Metode za določanje pestrosti mikrobiote
  • Metode za določanje slanosti
  • Metode za določanje protimikrobnega delovanja
Personal tools