Orphaned pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages are not linked from other pages in Wiki FKKT.

Showing below up to 250 results starting with #1.

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 11.Pomen RNAi kot obramba pred virusi in transpozoni
 2. 2015-bionano-seminar
 3. 2017-bionano-seminar
 4. 7.Programmed population control by cell-cell communication and regulated killing
 5. ALiVE – analiza živih celic z vezikularnim izvozom
 6. APIS- nov pristop za zdravljenje okužbe z Nosema caranae pri čebelah
 7. ATPaze
 8. A synthetic biology approach to transform Yarrowia Lypolytica into a competitive biotechnological producer of β-carotene
 9. A synthetic biology approach to transform Yarrowia Lypolytica into a competitive biotechnological producer of β-carotene:
 10. Abscizinska kislina
 11. Acetil koencim A
 12. Acetilholinesteraza
 13. Adiponektin
 14. Adrenoreceptorji
 15. Aflatoxout
 16. Agaroza
 17. Aglutinin
 18. Alanin
 19. Albumini
 20. Alela-specifičen spekter tumorja v PTEN
 21. Alkalna fosfataza
 22. Alkohol dehidrogenaza
 23. Alkohol oksidaza
 24. Alzheimerjeva bolezen (AB): Nivo izražanja nekaterih genov je ključen
 25. Amilaza
 26. Amilin
 27. Amiloid beta
 28. Aminopeptidaze
 29. Aminotransferaza
 30. Anaerobna razgradnja izoftalata pri fermentacijski bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivorans
 31. Androsteron
 32. Aneksin
 33. Angiogenin
 34. Anjali
 35. Antifibrotični učinki zelenega čaja
 36. Antihipertenzivni probiotik - nov pristop zniževanja krvnega tlaka
 37. Antiidiotipska protitelesa
 38. Antimicin
 39. Aprotinin
 40. Aptasense
 41. Argin
 42. Arginaza
 43. Arheologija, Whole-Genome Capture Method
 44. Aromataza
 45. Asparagin
 46. Automated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization Assay
 47. Avidin
 48. Avksini
 49. Avtomatizacija načrtovanja genetskih vezij
 50. Azokazein
 51. BI(OIL)OGICAL FACTORY - sistem za proizvodnjo sestavin palmovega olja v mikroalgi
 52. BIO1-seminar
 53. BIO1-seminar-2012
 54. BIO1 Povzetki seminarjev 2011
 55. BIO2 Seminar 2011
 56. BIO2 Seminar 2012
 57. BIO2 Seminar 2013
 58. BIO2 Seminar 2014
 59. BIO2 Seminar 2015
 60. BIO2 Seminar 2017
 61. BIO2 Seminar 2018
 62. BIO2 Seminar 2019
 63. BIO2 recenzija
 64. BNU- Kitajska: inženirski črevesni mikrobi za zmanjševanje debelosti
 65. Bakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezni
 66. Bakterijski sistemi toksin-antitoksin, usmerjeni proti fagom
 67. Bakteriofag
 68. Bakteriorodopsin
 69. Barnaza
 70. Betain
 71. Betakaroten
 72. Betalaktami
 73. Beton-samoporavljajući sistem
 74. BiFC
 75. Bio2Povzetki
 76. BioSynthAge - Kvalitetno staranje. Tina Kuhar (6.12.2016)
 77. BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni
 78. Biofortifikacija riža
 79. Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 80. Biokemijska struktura centromer in njihove interakcije
 81. Biokemijska struktura telomerov
 82. Biokemijske značilnosti izvornih celic
 83. Biološke naprave in vezja za pametna cepiva na osnovi RNA
 84. Biološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celic
 85. Biopterin
 86. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in alfalfo, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 87. Biorazgradnja in toksičnost nastalih produktov
 88. Bioremediacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 89. Bioremedijacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 90. Biotehnološka uporaba RNAi
 91. Biotic Blue - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah
 92. Bičkov
 93. Blokiranje receptorjev za fage
 94. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT
 95. Botulinski toksin
 96. Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
 97. Brezvirusni način priprave iPSC
 98. Bromelain
 99. Bt toksin
 100. CRISPR/Cas9
 101. CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano
 102. Canditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9
 103. CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezni
 104. Case13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
 105. Celične strategije za sestavljanje molekularnih strojev
 106. Celobioza
 107. Centrosom
 108. Centrosomu
 109. Ceramid
 110. Ciklofilin D
 111. Citokrom P450
 112. Citokrom c
 113. Citokrom oksidaza
 114. Citozin
 115. Cockroach terminator
 116. Combined Cancer Gene Therapy
 117. Comparative genomic hybridization (CGH) arrays
 118. Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
 119. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
 120. CyanoFactory Scientific Meeting 2014
 121. DNA assembler
 122. DNA ligaze
 123. Defenzin
 124. Dehidrini
 125. Dekstrani
 126. Deoksiribonukleotid
 127. Design
 128. Design and analysis of synthetic carbon fixation pathways
 129. Diabetesa
 130. Diagnostika virusnih okužb
 131. Dietično ekstra-deviško olivno olje bogato s fenolnimi antioksidanti in proces staranja: dolgotrajni učinki na podganah
 132. Difterijski toksin
 133. Difuzija SSB proteina ob enoverižni molekuli DNA
 134. Difuzija SSB proteinov ob enoverižni molekuli DNA
 135. Dinamin
 136. Dinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocije
 137. Distrofin
 138. Dolge in kratke nekodirajoče RNA
 139. Duehennova
 140. E.
 141. E.coli tarčno usmerjena na raka
 142. EF-dlan (EF-hand)
 143. Ekvinatoksin
 144. Elastaza
 145. Encimske interakcije so pomembne za presnovo zdravil v telesu
 146. Engineering Customized Cell Sensing and Response Behaviors Using Synthetic Notch Receptors
 147. Enkefalin
 148. Epidermalni rasti faktor
 149. Epigenetsko reprogramiranje celic
 150. Epsilon toksin
 151. Eritripoetin
 152. Eritromicin
 153. Eskulentini
 154. Estron
 155. Etanercept
 156. Eukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors
 157. Evolucija spolnih kromosomov
 158. Evolucijski pomen RNAi
 159. Ezrin
 160. Fad
 161. Fenilalanin
 162. Feroportin
 163. Fetuin
 164. Fikobilini
 165. Fitoaleksini
 166. Flagelin
 167. Flavinadenindinukleotid
 168. Flavonoidi
 169. Flavoproteini
 170. Folna kislina
 171. Forenzika, Determining the Body Fluid Origin
 172. Fosfatdilserin
 173. Fosfatidiletanolamin
 174. Fosfolipaza C
 175. Fosfolipaza a
 176. Fosfolipaze (splošno)
 177. Fototrofnost
 178. Fototrofnost proteorodopsina omogoča preživetje morske bakterije med stradanjem
 179. Fototropini
 180. Fruktani
 181. Furin
 182. Galektin
 183. Gangliozidi
 184. Gelsolin
 185. Gemcitabin
 186. Gen, ki povečuje, vzdržljivost pri teku
 187. Gene overexpression
 188. Gene silencing shRNA
 189. Genetski programi zgrajeni iz več plasti logičnih vrat v posameznih celicah
 190. Genetski programi zgrajeni iz večplastnih logičnih vrat v posameznih celicah
 191. Gensko zdravljenje
 192. Germin
 193. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida
 194. Globin
 195. Globulini
 196. Glukagon
 197. Glukokortikoidi
 198. Glutamin
 199. Glutation S-transferaza
 200. Gvajakol
 201. H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost
 202. HMC
 203. Heksokinaza
 204. Hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification
 205. Hemocianin
 206. Hemolizin
 207. Hemoragini
 208. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo)
 209. Herpesvirusi in sorodni dsDNA virusi
 210. Histamin
 211. Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 212. Hitinaza
 213. Hitrost
 214. Homoserin lakton
 215. HyDRA – detekcija vodika
 216. IPBK Seminarji
 217. Identification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalities
 218. Ikozaedrični fagi
 219. Imena malih bioloških molekul
 220. In vitro pripravljen stisnjen kromatin odraža dinamiko in vivo aktivacije transkripcije
 221. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
 222. Inducirane pluripotentne celice iz mišjih fibroblastov
 223. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnimi RNA-stikali
 224. Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcih
 225. Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
 226. Integration of multiple omics datasets
 227. Integraza
 228. Interflavin
 229. Interlevkini
 230. Inulin
 231. Inventory control: cytochrome c oxidase assembly regulates mitochondrial translation
 232. Inženiring
 233. Inženiring ''Streptococcus zooepidemicus'' za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 234. Inženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo
 235. Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola
 236. Inženirsko pripravljeni promotorji, ki omogočajo izražanje ne glede na število kopij
 237. Inženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije
 238. Izboljšane mišje inducirane pluripotentne celice
 239. Izboljšanje tolerance na mraz in slanost
 240. Izolevcin
 241. IzpitiDrugiletnik
 242. Izpostavljenost tobaku povzroča kompleksne sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
 243. Izražanje genov adenokarcinoma sitastih sinusov
 244. Izražanje genov v adenokarcinoma sitastih sinusov
 245. Izražanje genov v adenokarcinomu sitastih sinusov
 246. Kadherin
 247. Kaj nas dela unikatne
 248. Kaj se zgodi z živčnimi celicami pri Parkinsonovi bolezni
 249. Kajasi
 250. Kalcitonin

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox