Orphaned pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages are not linked from other pages in Wiki FKKT.

Showing below up to 250 results starting with #1.

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 11.Pomen RNAi kot obramba pred virusi in transpozoni
 2. 2017-bionano-seminar
 3. 7.Programmed population control by cell-cell communication and regulated killing
 4. APIS- nov pristop za zdravljenje okužbe z Nosema caranae pri čebelah
 5. ATPaze
 6. Abscizinska kislina
 7. Acetil koencim A
 8. Acetilholinesteraza
 9. Adiponektin
 10. Adrenoreceptorji
 11. Aflatoxout
 12. Agaroza
 13. Aglutinin
 14. Alanin
 15. Albumini
 16. Alela-specifičen spekter tumorja v PTEN
 17. Alkalna fosfataza
 18. Alkohol dehidrogenaza
 19. Alkohol oksidaza
 20. Alzheimerjeva bolezen (AB): Nivo izražanja nekaterih genov je ključen
 21. Amilaza
 22. Amilin
 23. Amiloid beta
 24. Aminopeptidaze
 25. Aminotransferaza
 26. Anaerobna razgradnja izoftalata pri fermentacijski bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivorans
 27. Androsteron
 28. Aneksin
 29. Angiogenin
 30. Anjali
 31. Antifibrotični učinki zelenega čaja
 32. Antiidiotipska protitelesa
 33. Antimicin
 34. Aprotinin
 35. Aptasense
 36. Argin
 37. Arginaza
 38. Arheologija, Whole-Genome Capture Method
 39. Aromataza
 40. Asparagin
 41. Automated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization Assay
 42. Avidin
 43. Avksini
 44. Azokazein
 45. BIO1-seminar
 46. BIO1-seminar-2012
 47. BIO1 Povzetki seminarjev 2011
 48. BIO2 Seminar 2011
 49. BIO2 Seminar 2012
 50. BIO2 Seminar 2013
 51. BIO2 Seminar 2014
 52. BIO2 Seminar 2015
 53. BIO2 Seminar 2017
 54. BIO2 Seminar 2018
 55. BIO2 Seminar 2019
 56. BIO2 recenzija
 57. Bakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezni
 58. Bakterijski sistemi toksin-antitoksin, usmerjeni proti fagom
 59. Bakteriofag
 60. Bakteriorodopsin
 61. Barnaza
 62. Betain
 63. Betakaroten
 64. Betalaktami
 65. Beton-samoporavljajući sistem
 66. BiFC
 67. Bio2Povzetki
 68. BioSynthAge - Kvalitetno staranje. Tina Kuhar (6.12.2016)
 69. BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni
 70. Biofortifikacija riža
 71. Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 72. Biokemijska struktura centromer in njihove interakcije
 73. Biokemijska struktura telomerov
 74. Biokemijske značilnosti izvornih celic
 75. Biološke naprave in vezja za pametna cepiva na osnovi RNA
 76. Biološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celic
 77. Biopterin
 78. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in alfalfo, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 79. Biorazgradnja in toksičnost nastalih produktov
 80. Bioremediacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 81. Bioremedijacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 82. Biotehnološka uporaba RNAi
 83. Biotic Blue - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah
 84. Bičkov
 85. Blokiranje receptorjev za fage
 86. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT
 87. Botulinski toksin
 88. Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
 89. Brezvirusni način priprave iPSC
 90. Bromelain
 91. Bt toksin
 92. CRISPR/Cas9
 93. CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano
 94. Canditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9
 95. CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezni
 96. Case13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
 97. Celične strategije za sestavljanje molekularnih strojev
 98. Celobioza
 99. Centrosom
 100. Centrosomu
 101. Ceramid
 102. Ciklofilin D
 103. Citokrom P450
 104. Citokrom c
 105. Citokrom oksidaza
 106. Citozin
 107. Cockroach terminator
 108. Combined Cancer Gene Therapy
 109. Comparative genomic hybridization (CGH) arrays
 110. Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
 111. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
 112. CyanoFactory Scientific Meeting 2014
 113. DNA assembler
 114. DNA ligaze
 115. Defenzin
 116. Dehidrini
 117. Dekstrani
 118. Deoksiribonukleotid
 119. Design
 120. Design and analysis of synthetic carbon fixation pathways
 121. Diabetesa
 122. Diagnostika virusnih okužb
 123. Dietično ekstra-deviško olivno olje bogato s fenolnimi antioksidanti in proces staranja: dolgotrajni učinki na podganah
 124. Difterijski toksin
 125. Difuzija SSB proteina ob enoverižni molekuli DNA
 126. Difuzija SSB proteinov ob enoverižni molekuli DNA
 127. Dinamin
 128. Dinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocije
 129. Distrofin
 130. Dolge in kratke nekodirajoče RNA
 131. Duehennova
 132. E.
 133. E.coli tarčno usmerjena na raka
 134. EF-dlan (EF-hand)
 135. Ekvinatoksin
 136. Elastaza
 137. Encimske interakcije so pomembne za presnovo zdravil v telesu
 138. Enkefalin
 139. Epidermalni rasti faktor
 140. Epigenetsko reprogramiranje celic
 141. Epsilon toksin
 142. Eritripoetin
 143. Eritromicin
 144. Eskulentini
 145. Estron
 146. Etanercept
 147. Eukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors
 148. Evolucija spolnih kromosomov
 149. Evolucijski pomen RNAi
 150. Ezrin
 151. Fad
 152. Fenilalanin
 153. Feroportin
 154. Fetuin
 155. Fikobilini
 156. Fitoaleksini
 157. Flagelin
 158. Flavinadenindinukleotid
 159. Flavonoidi
 160. Flavoproteini
 161. Folna kislina
 162. Forenzika, Determining the Body Fluid Origin
 163. Fosfatdilserin
 164. Fosfatidiletanolamin
 165. Fosfolipaza C
 166. Fosfolipaza a
 167. Fosfolipaze (splošno)
 168. Fototrofnost
 169. Fototrofnost proteorodopsina omogoča preživetje morske bakterije med stradanjem
 170. Fototropini
 171. Fruktani
 172. Furin
 173. Galektin
 174. Gangliozidi
 175. Gelsolin
 176. Gemcitabin
 177. Gen, ki povečuje, vzdržljivost pri teku
 178. Gene overexpression
 179. Gene silencing shRNA
 180. Gensko zdravljenje
 181. Germin
 182. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida
 183. Globin
 184. Globulini
 185. Glukagon
 186. Glukokortikoidi
 187. Glutamin
 188. Glutation S-transferaza
 189. Gvajakol
 190. H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost
 191. HMC
 192. Heksokinaza
 193. Hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification
 194. Hemocianin
 195. Hemolizin
 196. Hemoragini
 197. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo)
 198. Herpesvirusi in sorodni dsDNA virusi
 199. Histamin
 200. Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 201. Hitinaza
 202. Hitrost
 203. Homoserin lakton
 204. IPBK Seminarji
 205. Identification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalities
 206. Ikozaedrični fagi
 207. Imena malih bioloških molekul
 208. In vitro pripravljen stisnjen kromatin odraža dinamiko in vivo aktivacije transkripcije
 209. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
 210. Inducirane pluripotentne celice iz mišjih fibroblastov
 211. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnimi RNA-stikali
 212. Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcih
 213. Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
 214. Integration of multiple omics datasets
 215. Integraza
 216. Interflavin
 217. Interlevkini
 218. Inulin
 219. Inventory control: cytochrome c oxidase assembly regulates mitochondrial translation
 220. Inženiring
 221. Inženiring ''Streptococcus zooepidemicus'' za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 222. Inženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo
 223. Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola
 224. Inženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije
 225. Izboljšane mišje inducirane pluripotentne celice
 226. Izboljšanje tolerance na mraz in slanost
 227. Izolevcin
 228. IzpitiDrugiletnik
 229. Izpostavljenost tobaku povzroča kompleksne sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
 230. Izražanje genov adenokarcinoma sitastih sinusov
 231. Izražanje genov v adenokarcinoma sitastih sinusov
 232. Izražanje genov v adenokarcinomu sitastih sinusov
 233. Kadherin
 234. Kaj nas dela unikatne
 235. Kaj se zgodi z živčnimi celicami pri Parkinsonovi bolezni
 236. Kajasi
 237. Kalcitonin
 238. Kalpain
 239. Karboanhidraza
 240. Karoten
 241. Karoteni
 242. Karvon
 243. Katehin
 244. Kateholamini
 245. Katepsin D
 246. Katepsini
 247. Kazein
 248. Kemiluminiscenca
 249. Keratin
 250. Kimotripsin

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox