Orphaned pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages are not linked from other pages in Wiki FKKT.

Showing below up to 250 results starting with #1.

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 11.Pomen RNAi kot obramba pred virusi in transpozoni
 2. 2017-bionano-seminar
 3. 7.Programmed population control by cell-cell communication and regulated killing
 4. APIS- nov pristop za zdravljenje okužbe z Nosema caranae pri čebelah
 5. ATPaze
 6. Abscizinska kislina
 7. Acetil koencim A
 8. Acetilholinesteraza
 9. Adiponektin
 10. Adrenoreceptorji
 11. Aflatoxout
 12. Agaroza
 13. Aglutinin
 14. Alanin
 15. Albumini
 16. Alela-specifičen spekter tumorja v PTEN
 17. Alkalna fosfataza
 18. Alkohol dehidrogenaza
 19. Alkohol oksidaza
 20. Alzheimerjeva bolezen (AB): Nivo izražanja nekaterih genov je ključen
 21. Amilaza
 22. Amilin
 23. Amiloid beta
 24. Aminopeptidaze
 25. Aminotransferaza
 26. Anaerobna razgradnja izoftalata pri fermentacijski bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivorans
 27. Androsteron
 28. Aneksin
 29. Angiogenin
 30. Anjali
 31. Antifibrotični učinki zelenega čaja
 32. Antiidiotipska protitelesa
 33. Antimicin
 34. Aprotinin
 35. Aptasense
 36. Argin
 37. Arginaza
 38. Arheologija, Whole-Genome Capture Method
 39. Aromataza
 40. Asparagin
 41. Automated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization Assay
 42. Avidin
 43. Avksini
 44. Azokazein
 45. BIO1-seminar
 46. BIO1-seminar-2012
 47. BIO1 Povzetki seminarjev 2011
 48. BIO2 Seminar 2011
 49. BIO2 Seminar 2012
 50. BIO2 Seminar 2013
 51. BIO2 Seminar 2014
 52. BIO2 Seminar 2015
 53. BIO2 Seminar 2017
 54. BIO2 Seminar 2018
 55. BIO2 recenzija
 56. Bakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezni
 57. Bakterijski sistemi toksin-antitoksin, usmerjeni proti fagom
 58. Bakteriofag
 59. Bakteriorodopsin
 60. Barnaza
 61. Betain
 62. Betakaroten
 63. Betalaktami
 64. Beton-samoporavljajući sistem
 65. BiFC
 66. Bio2Povzetki
 67. BioSynthAge - Kvalitetno staranje. Tina Kuhar (6.12.2016)
 68. BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni
 69. Biofortifikacija riža
 70. Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 71. Biokemijska struktura centromer in njihove interakcije
 72. Biokemijska struktura telomerov
 73. Biokemijske značilnosti izvornih celic
 74. Biološke naprave in vezja za pametna cepiva na osnovi RNA
 75. Biološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celic
 76. Biopterin
 77. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in alfalfo, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 78. Biorazgradnja in toksičnost nastalih produktov
 79. Bioremediacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 80. Bioremedijacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 81. Biotehnološka uporaba RNAi
 82. Biotic Blue - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah
 83. Bičkov
 84. Blokiranje receptorjev za fage
 85. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT
 86. Botulinski toksin
 87. Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
 88. Brezvirusni način priprave iPSC
 89. Bromelain
 90. Bt toksin
 91. CRISPR/Cas9
 92. CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano
 93. Canditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9
 94. CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezni
 95. Case13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
 96. Celične strategije za sestavljanje molekularnih strojev
 97. Celobioza
 98. Centrosom
 99. Centrosomu
 100. Ceramid
 101. Ciklofilin D
 102. Citokrom P450
 103. Citokrom c
 104. Citokrom oksidaza
 105. Citozin
 106. Cockroach terminator
 107. Combined Cancer Gene Therapy
 108. Comparative genomic hybridization (CGH) arrays
 109. Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
 110. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
 111. CyanoFactory Scientific Meeting 2014
 112. DNA assembler
 113. DNA ligaze
 114. Defenzin
 115. Dehidrini
 116. Dekstrani
 117. Deoksiribonukleotid
 118. Design
 119. Design and analysis of synthetic carbon fixation pathways
 120. Diabetesa
 121. Diagnostika virusnih okužb
 122. Dietično ekstra-deviško olivno olje bogato s fenolnimi antioksidanti in proces staranja: dolgotrajni učinki na podganah
 123. Difterijski toksin
 124. Difuzija SSB proteina ob enoverižni molekuli DNA
 125. Difuzija SSB proteinov ob enoverižni molekuli DNA
 126. Dinamin
 127. Dinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocije
 128. Distrofin
 129. Dolge in kratke nekodirajoče RNA
 130. Duehennova
 131. E.
 132. E.coli tarčno usmerjena na raka
 133. EF-dlan (EF-hand)
 134. Ekvinatoksin
 135. Elastaza
 136. Encimske interakcije so pomembne za presnovo zdravil v telesu
 137. Enkefalin
 138. Epidermalni rasti faktor
 139. Epigenetsko reprogramiranje celic
 140. Epsilon toksin
 141. Eritripoetin
 142. Eritromicin
 143. Eskulentini
 144. Estron
 145. Etanercept
 146. Eukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors
 147. Evolucija spolnih kromosomov
 148. Evolucijski pomen RNAi
 149. Ezrin
 150. Fad
 151. Fenilalanin
 152. Feroportin
 153. Fetuin
 154. Fikobilini
 155. Fitoaleksini
 156. Flagelin
 157. Flavinadenindinukleotid
 158. Flavonoidi
 159. Flavoproteini
 160. Folna kislina
 161. Forenzika, Determining the Body Fluid Origin
 162. Fosfatdilserin
 163. Fosfatidiletanolamin
 164. Fosfolipaza C
 165. Fosfolipaza a
 166. Fosfolipaze (splošno)
 167. Fototrofnost
 168. Fototrofnost proteorodopsina omogoča preživetje morske bakterije med stradanjem
 169. Fototropini
 170. Fruktani
 171. Furin
 172. Galektin
 173. Gangliozidi
 174. Gelsolin
 175. Gemcitabin
 176. Gen, ki povečuje, vzdržljivost pri teku
 177. Gene overexpression
 178. Gene silencing shRNA
 179. Gensko zdravljenje
 180. Germin
 181. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida
 182. Globin
 183. Globulini
 184. Glukagon
 185. Glukokortikoidi
 186. Glutamin
 187. Glutation S-transferaza
 188. Gvajakol
 189. H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost
 190. HMC
 191. Heksokinaza
 192. Hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification
 193. Hemocianin
 194. Hemolizin
 195. Hemoragini
 196. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo)
 197. Herpesvirusi in sorodni dsDNA virusi
 198. Histamin
 199. Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 200. Hitinaza
 201. Hitrost
 202. Homoserin lakton
 203. IPBK Seminarji
 204. Identification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalities
 205. Ikozaedrični fagi
 206. Imena malih bioloških molekul
 207. In vitro pripravljen stisnjen kromatin odraža dinamiko in vivo aktivacije transkripcije
 208. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
 209. Inducirane pluripotentne celice iz mišjih fibroblastov
 210. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnimi RNA-stikali
 211. Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcih
 212. Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
 213. Integration of multiple omics datasets
 214. Integraza
 215. Interflavin
 216. Interlevkini
 217. Inulin
 218. Inventory control: cytochrome c oxidase assembly regulates mitochondrial translation
 219. Inženiring
 220. Inženiring ''Streptococcus zooepidemicus'' za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 221. Inženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo
 222. Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola
 223. Inženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije
 224. Izboljšane mišje inducirane pluripotentne celice
 225. Izboljšanje tolerance na mraz in slanost
 226. Izolevcin
 227. IzpitiDrugiletnik
 228. Izpostavljenost tobaku povzroča kompleksne sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
 229. Izražanje genov adenokarcinoma sitastih sinusov
 230. Izražanje genov v adenokarcinoma sitastih sinusov
 231. Izražanje genov v adenokarcinomu sitastih sinusov
 232. Kadherin
 233. Kaj nas dela unikatne
 234. Kaj se zgodi z živčnimi celicami pri Parkinsonovi bolezni
 235. Kajasi
 236. Kalcitonin
 237. Kalpain
 238. Karboanhidraza
 239. Karoten
 240. Karoteni
 241. Karvon
 242. Katehin
 243. Kateholamini
 244. Katepsin D
 245. Katepsini
 246. Kazein
 247. Kemiluminiscenca
 248. Keratin
 249. Kimotripsin
 250. Kinezin

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox