Orphaned pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages are not linked from other pages in Wiki FKKT.

Showing below up to 250 results starting with #21.

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Amilaza
 2. Amilin
 3. Amiloid beta
 4. Aminopeptidaze
 5. Aminotransferaza
 6. Anaerobna razgradnja izoftalata pri fermentacijski bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivorans
 7. Androsteron
 8. Aneksin
 9. Angiogenin
 10. Anjali
 11. Antifibrotični učinki zelenega čaja
 12. Antiidiotipska protitelesa
 13. Antimicin
 14. Aprotinin
 15. Aptasense
 16. Argin
 17. Arginaza
 18. Arheologija, Whole-Genome Capture Method
 19. Aromataza
 20. Asparagin
 21. Automated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization Assay
 22. Avidin
 23. Avksini
 24. Azokazein
 25. BIO1-seminar
 26. BIO1-seminar-2012
 27. BIO1 Povzetki seminarjev 2011
 28. BIO2 Seminar 2011
 29. BIO2 Seminar 2012
 30. BIO2 Seminar 2013
 31. BIO2 Seminar 2014
 32. BIO2 Seminar 2015
 33. BIO2 Seminar 2017
 34. BIO2 Seminar 2018
 35. BIO2 Seminar 2019
 36. BIO2 recenzija
 37. Bakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezni
 38. Bakterijski sistemi toksin-antitoksin, usmerjeni proti fagom
 39. Bakteriofag
 40. Bakteriorodopsin
 41. Barnaza
 42. Betain
 43. Betakaroten
 44. Betalaktami
 45. Beton-samoporavljajući sistem
 46. BiFC
 47. Bio2Povzetki
 48. BioSynthAge - Kvalitetno staranje. Tina Kuhar (6.12.2016)
 49. BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni
 50. Biofortifikacija riža
 51. Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 52. Biokemijska struktura centromer in njihove interakcije
 53. Biokemijska struktura telomerov
 54. Biokemijske značilnosti izvornih celic
 55. Biološke naprave in vezja za pametna cepiva na osnovi RNA
 56. Biološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celic
 57. Biopterin
 58. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in alfalfo, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 59. Biorazgradnja in toksičnost nastalih produktov
 60. Bioremediacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 61. Bioremedijacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 62. Biotehnološka uporaba RNAi
 63. Biotic Blue - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah
 64. Bičkov
 65. Blokiranje receptorjev za fage
 66. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT
 67. Botulinski toksin
 68. Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
 69. Brezvirusni način priprave iPSC
 70. Bromelain
 71. Bt toksin
 72. CRISPR/Cas9
 73. CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano
 74. Canditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9
 75. CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezni
 76. Case13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
 77. Celične strategije za sestavljanje molekularnih strojev
 78. Celobioza
 79. Centrosom
 80. Centrosomu
 81. Ceramid
 82. Ciklofilin D
 83. Citokrom P450
 84. Citokrom c
 85. Citokrom oksidaza
 86. Citozin
 87. Cockroach terminator
 88. Combined Cancer Gene Therapy
 89. Comparative genomic hybridization (CGH) arrays
 90. Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
 91. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
 92. CyanoFactory Scientific Meeting 2014
 93. DNA assembler
 94. DNA ligaze
 95. Defenzin
 96. Dehidrini
 97. Dekstrani
 98. Deoksiribonukleotid
 99. Design
 100. Design and analysis of synthetic carbon fixation pathways
 101. Diabetesa
 102. Diagnostika virusnih okužb
 103. Dietično ekstra-deviško olivno olje bogato s fenolnimi antioksidanti in proces staranja: dolgotrajni učinki na podganah
 104. Difterijski toksin
 105. Difuzija SSB proteina ob enoverižni molekuli DNA
 106. Difuzija SSB proteinov ob enoverižni molekuli DNA
 107. Dinamin
 108. Dinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocije
 109. Distrofin
 110. Dolge in kratke nekodirajoče RNA
 111. Duehennova
 112. E.
 113. E.coli tarčno usmerjena na raka
 114. EF-dlan (EF-hand)
 115. Ekvinatoksin
 116. Elastaza
 117. Encimske interakcije so pomembne za presnovo zdravil v telesu
 118. Enkefalin
 119. Epidermalni rasti faktor
 120. Epigenetsko reprogramiranje celic
 121. Epsilon toksin
 122. Eritripoetin
 123. Eritromicin
 124. Eskulentini
 125. Estron
 126. Etanercept
 127. Eukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors
 128. Evolucija spolnih kromosomov
 129. Evolucijski pomen RNAi
 130. Ezrin
 131. Fad
 132. Fenilalanin
 133. Feroportin
 134. Fetuin
 135. Fikobilini
 136. Fitoaleksini
 137. Flagelin
 138. Flavinadenindinukleotid
 139. Flavonoidi
 140. Flavoproteini
 141. Folna kislina
 142. Forenzika, Determining the Body Fluid Origin
 143. Fosfatdilserin
 144. Fosfatidiletanolamin
 145. Fosfolipaza C
 146. Fosfolipaza a
 147. Fosfolipaze (splošno)
 148. Fototrofnost
 149. Fototrofnost proteorodopsina omogoča preživetje morske bakterije med stradanjem
 150. Fototropini
 151. Fruktani
 152. Furin
 153. Galektin
 154. Gangliozidi
 155. Gelsolin
 156. Gemcitabin
 157. Gen, ki povečuje, vzdržljivost pri teku
 158. Gene overexpression
 159. Gene silencing shRNA
 160. Gensko zdravljenje
 161. Germin
 162. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida
 163. Globin
 164. Globulini
 165. Glukagon
 166. Glukokortikoidi
 167. Glutamin
 168. Glutation S-transferaza
 169. Gvajakol
 170. H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost
 171. HMC
 172. Heksokinaza
 173. Hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification
 174. Hemocianin
 175. Hemolizin
 176. Hemoragini
 177. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo)
 178. Herpesvirusi in sorodni dsDNA virusi
 179. Histamin
 180. Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 181. Hitinaza
 182. Hitrost
 183. Homoserin lakton
 184. IPBK Seminarji
 185. Identification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalities
 186. Ikozaedrični fagi
 187. Imena malih bioloških molekul
 188. In vitro pripravljen stisnjen kromatin odraža dinamiko in vivo aktivacije transkripcije
 189. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
 190. Inducirane pluripotentne celice iz mišjih fibroblastov
 191. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnimi RNA-stikali
 192. Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcih
 193. Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
 194. Integration of multiple omics datasets
 195. Integraza
 196. Interflavin
 197. Interlevkini
 198. Inulin
 199. Inventory control: cytochrome c oxidase assembly regulates mitochondrial translation
 200. Inženiring
 201. Inženiring ''Streptococcus zooepidemicus'' za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 202. Inženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo
 203. Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola
 204. Inženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije
 205. Izboljšane mišje inducirane pluripotentne celice
 206. Izboljšanje tolerance na mraz in slanost
 207. Izolevcin
 208. IzpitiDrugiletnik
 209. Izpostavljenost tobaku povzroča kompleksne sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
 210. Izražanje genov adenokarcinoma sitastih sinusov
 211. Izražanje genov v adenokarcinoma sitastih sinusov
 212. Izražanje genov v adenokarcinomu sitastih sinusov
 213. Kadherin
 214. Kaj nas dela unikatne
 215. Kaj se zgodi z živčnimi celicami pri Parkinsonovi bolezni
 216. Kajasi
 217. Kalcitonin
 218. Kalpain
 219. Karboanhidraza
 220. Karoten
 221. Karoteni
 222. Karvon
 223. Katehin
 224. Kateholamini
 225. Katepsin D
 226. Katepsini
 227. Kazein
 228. Kemiluminiscenca
 229. Keratin
 230. Kimotripsin
 231. Kinezin
 232. Kininogen
 233. Kislina
 234. Klavulanska kislina
 235. Klinični preizkusi z učinkovinami na osnovi RNAi
 236. Kloniranje miši iz iPSC
 237. Kloramfenikol
 238. Klorid
 239. Kobalamin
 240. Koencim B12
 241. Kofein
 242. Kolagen (I)
 243. Kolagen IV
 244. Kolagen VI
 245. Kolageni - splošno
 246. Koleratoksin
 247. Kolibaktin
 248. Kombinatorični inženiring intergenskih regij v operonih uravnava izražanje več genov
 249. Kombiniranje tehnologije induciranih pluripotentnih matičnih celic in genskih modifikacij pri zdravljenju mišične distrofije
 250. Kompaktiranje kromosomov

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox