Orphaned pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages are not linked from other pages in Wiki FKKT.

Showing below up to 250 results starting with #21.

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Alkalna fosfataza
 2. Alkohol dehidrogenaza
 3. Alkohol oksidaza
 4. Alzheimerjeva bolezen (AB): Nivo izražanja nekaterih genov je ključen
 5. Amilaza
 6. Amilin
 7. Amiloid beta
 8. Aminopeptidaze
 9. Aminotransferaza
 10. Anaerobna razgradnja izoftalata pri fermentacijski bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivorans
 11. Androsteron
 12. Aneksin
 13. Angiogenin
 14. Anjali
 15. Antifibrotični učinki zelenega čaja
 16. Antihipertenzivni probiotik - nov pristop zniževanja krvnega tlaka
 17. Antiidiotipska protitelesa
 18. Antimicin
 19. Aprotinin
 20. Aptasense
 21. Argin
 22. Arginaza
 23. Arheologija, Whole-Genome Capture Method
 24. Aromataza
 25. Asparagin
 26. Automated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization Assay
 27. Avidin
 28. Avksini
 29. Avtomatizacija načrtovanja genetskih vezij
 30. Azokazein
 31. BI(OIL)OGICAL FACTORY - sistem za proizvodnjo sestavin palmovega olja v mikroalgi
 32. BIO1-seminar
 33. BIO1-seminar-2012
 34. BIO1 Povzetki seminarjev 2011
 35. BIO2 Seminar 2011
 36. BIO2 Seminar 2012
 37. BIO2 Seminar 2013
 38. BIO2 Seminar 2014
 39. BIO2 Seminar 2015
 40. BIO2 Seminar 2017
 41. BIO2 Seminar 2018
 42. BIO2 Seminar 2019
 43. BIO2 recenzija
 44. BNU- Kitajska: inženirski črevesni mikrobi za zmanjševanje debelosti
 45. Bakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezni
 46. Bakterijski sistemi toksin-antitoksin, usmerjeni proti fagom
 47. Bakteriofag
 48. Bakteriorodopsin
 49. Barnaza
 50. Betain
 51. Betakaroten
 52. Betalaktami
 53. Beton-samoporavljajući sistem
 54. BiFC
 55. Bio2Povzetki
 56. BioSynthAge - Kvalitetno staranje. Tina Kuhar (6.12.2016)
 57. BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni
 58. Biofortifikacija riža
 59. Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 60. Biokemijska struktura centromer in njihove interakcije
 61. Biokemijska struktura telomerov
 62. Biokemijske značilnosti izvornih celic
 63. Biološke naprave in vezja za pametna cepiva na osnovi RNA
 64. Biološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celic
 65. Biopterin
 66. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in alfalfo, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 67. Biorazgradnja in toksičnost nastalih produktov
 68. Bioremediacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 69. Bioremedijacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 70. Biotehnološka uporaba RNAi
 71. Biotic Blue - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah
 72. Bičkov
 73. Blokiranje receptorjev za fage
 74. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT
 75. Botulinski toksin
 76. Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
 77. Brezvirusni način priprave iPSC
 78. Bromelain
 79. Bt toksin
 80. CRISPR/Cas9
 81. CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano
 82. Canditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9
 83. CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezni
 84. Case13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
 85. Celične strategije za sestavljanje molekularnih strojev
 86. Celobioza
 87. Centrosom
 88. Centrosomu
 89. Ceramid
 90. Ciklofilin D
 91. Citokrom P450
 92. Citokrom c
 93. Citokrom oksidaza
 94. Citozin
 95. Cockroach terminator
 96. Combined Cancer Gene Therapy
 97. Comparative genomic hybridization (CGH) arrays
 98. Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
 99. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
 100. CyanoFactory Scientific Meeting 2014
 101. DNA assembler
 102. DNA ligaze
 103. Defenzin
 104. Dehidrini
 105. Dekstrani
 106. Deoksiribonukleotid
 107. Design
 108. Design and analysis of synthetic carbon fixation pathways
 109. Diabetesa
 110. Diagnostika virusnih okužb
 111. Dietično ekstra-deviško olivno olje bogato s fenolnimi antioksidanti in proces staranja: dolgotrajni učinki na podganah
 112. Difterijski toksin
 113. Difuzija SSB proteina ob enoverižni molekuli DNA
 114. Difuzija SSB proteinov ob enoverižni molekuli DNA
 115. Dinamin
 116. Dinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocije
 117. Distrofin
 118. Dolge in kratke nekodirajoče RNA
 119. Duehennova
 120. E.
 121. E.coli tarčno usmerjena na raka
 122. EF-dlan (EF-hand)
 123. Ekvinatoksin
 124. Elastaza
 125. Encimske interakcije so pomembne za presnovo zdravil v telesu
 126. Engineering Customized Cell Sensing and Response Behaviors Using Synthetic Notch Receptors
 127. Enkefalin
 128. Epidermalni rasti faktor
 129. Epigenetsko reprogramiranje celic
 130. Epsilon toksin
 131. Eritripoetin
 132. Eritromicin
 133. Eskulentini
 134. Estron
 135. Etanercept
 136. Eukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors
 137. Evolucija spolnih kromosomov
 138. Evolucijski pomen RNAi
 139. Ezrin
 140. Fad
 141. Fenilalanin
 142. Feroportin
 143. Fetuin
 144. Fikobilini
 145. Fitoaleksini
 146. Flagelin
 147. Flavinadenindinukleotid
 148. Flavonoidi
 149. Flavoproteini
 150. Folna kislina
 151. Forenzika, Determining the Body Fluid Origin
 152. Fosfatdilserin
 153. Fosfatidiletanolamin
 154. Fosfolipaza C
 155. Fosfolipaza a
 156. Fosfolipaze (splošno)
 157. Fototrofnost
 158. Fototrofnost proteorodopsina omogoča preživetje morske bakterije med stradanjem
 159. Fototropini
 160. Fruktani
 161. Furin
 162. Galektin
 163. Gangliozidi
 164. Gelsolin
 165. Gemcitabin
 166. Gen, ki povečuje, vzdržljivost pri teku
 167. Gene overexpression
 168. Gene silencing shRNA
 169. Genetski programi zgrajeni iz več plasti logičnih vrat v posameznih celicah
 170. Genetski programi zgrajeni iz večplastnih logičnih vrat v posameznih celicah
 171. Gensko zdravljenje
 172. Germin
 173. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida
 174. Globin
 175. Globulini
 176. Glukagon
 177. Glukokortikoidi
 178. Glutamin
 179. Glutation S-transferaza
 180. Gvajakol
 181. H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost
 182. HMC
 183. Heksokinaza
 184. Hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification
 185. Hemocianin
 186. Hemolizin
 187. Hemoragini
 188. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo)
 189. Herpesvirusi in sorodni dsDNA virusi
 190. Histamin
 191. Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 192. Hitinaza
 193. Hitrost
 194. Homoserin lakton
 195. HyDRA – detekcija vodika
 196. IPBK Seminarji
 197. Identification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalities
 198. Ikozaedrični fagi
 199. Imena malih bioloških molekul
 200. In vitro pripravljen stisnjen kromatin odraža dinamiko in vivo aktivacije transkripcije
 201. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
 202. Inducirane pluripotentne celice iz mišjih fibroblastov
 203. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnimi RNA-stikali
 204. Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcih
 205. Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
 206. Integration of multiple omics datasets
 207. Integraza
 208. Interflavin
 209. Interlevkini
 210. Inulin
 211. Inventory control: cytochrome c oxidase assembly regulates mitochondrial translation
 212. Inženiring
 213. Inženiring ''Streptococcus zooepidemicus'' za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 214. Inženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo
 215. Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola
 216. Inženirsko pripravljeni promotorji, ki omogočajo izražanje ne glede na število kopij
 217. Inženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije
 218. Izboljšane mišje inducirane pluripotentne celice
 219. Izboljšanje tolerance na mraz in slanost
 220. Izolevcin
 221. IzpitiDrugiletnik
 222. Izpostavljenost tobaku povzroča kompleksne sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
 223. Izražanje genov adenokarcinoma sitastih sinusov
 224. Izražanje genov v adenokarcinoma sitastih sinusov
 225. Izražanje genov v adenokarcinomu sitastih sinusov
 226. Kadherin
 227. Kaj nas dela unikatne
 228. Kaj se zgodi z živčnimi celicami pri Parkinsonovi bolezni
 229. Kajasi
 230. Kalcitonin
 231. Kalpain
 232. Karboanhidraza
 233. Karoten
 234. Karoteni
 235. Karvon
 236. Katehin
 237. Kateholamini
 238. Katepsin D
 239. Katepsini
 240. Kazein
 241. Kemiluminiscenca
 242. Keratin
 243. Kimotripsin
 244. Kinezin
 245. Kininogen
 246. Kislina
 247. Klavulanska kislina
 248. Klinični preizkusi z učinkovinami na osnovi RNAi
 249. Kloniranje miši iz iPSC
 250. Kloramfenikol

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox