Orphaned pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages are not linked from other pages in Wiki FKKT.

Showing below up to 250 results starting with #251.

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Kalcitonin
 2. Kalpain
 3. Karboanhidraza
 4. Karoten
 5. Karoteni
 6. Karvon
 7. Katehin
 8. Kateholamini
 9. Katepsin D
 10. Katepsini
 11. Kazein
 12. Kemiluminiscenca
 13. Keratin
 14. Kimotripsin
 15. Kinezin
 16. Kininogen
 17. Kislina
 18. Klavulanska kislina
 19. Klinični preizkusi z učinkovinami na osnovi RNAi
 20. Kloniranje miši iz iPSC
 21. Kloramfenikol
 22. Klorid
 23. Kobalamin
 24. Koencim B12
 25. Kofein
 26. Kolagen (I)
 27. Kolagen IV
 28. Kolagen VI
 29. Kolageni - splošno
 30. Koleratoksin
 31. Kolibaktin
 32. Kombinatorični inženiring intergenskih regij v operonih uravnava izražanje več genov
 33. Kombiniranje tehnologije induciranih pluripotentnih matičnih celic in genskih modifikacij pri zdravljenju mišične distrofije
 34. Kompaktiranje kromosomov
 35. Kompleksno celično logično računanje z RNA-napravami
 36. Kompleksno celično računanje z RNA-napravami
 37. Komplementarno delovanje nanocevk in protiteles pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah
 38. Komunikacija na osnovi DNA v populacijah sinteticnih protocelic
 39. Kontrola hitrosti translacije preko pomožnega mesta 5’-UTR: energijski kompromis med dostopnostjo, selektivnim razvijanjem RNA-struktur in drsenjem 30S ribosomske podenote po RNA-strukturah
 40. Konverzija lignoceluloze s pomočjo izkoriščanja mikrobne tolerance in inženiringa sladkorjev
 41. KrCRISPR: enostavna in učinkovita strategija generiranja pogojnega izbijanja esencialnih genov
 42. Kratki predogled kemijske sintezne biologije
 43. Kratki predogled kemične sintezne biologije
 44. Kreatin
 45. Kreatin kinaza
 46. Kreatinin
 47. Kristalin
 48. Kristib
 49. Kromatografije
 50. Kromosomske domene in kontrolne regije lokusov (LCR)
 51. Ksiloglukan
 52. Kurkumin
 53. Kvalitetno staranje
 54. Kvercetin
 55. Laktami
 56. Laktoglobulin
 57. Lamin
 58. Laminin
 59. Lecitin
 60. Lecitin (2)
 61. Leksikon
 62. Lektin iz banan morda zavira okužbo z virusom HIV
 63. Lenka Tomešova
 64. Levkotrieni
 65. Ligaze
 66. Lignin
 67. Linolenska kislina
 68. Linolna kislina
 69. Lipidni in aminokislinski latentni prstni odtisi v forenziki
 70. Lipopolisaharidi
 71. Liposomi
 72. Listeriolizin O
 73. Litična polisaharid monooksigenaza, PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin
 74. MDolinar koledar
 75. MESH - Razširljiv enkapsulinski sistem za uporabo v zdravstvu
 76. Magi.Coli: sinteza psilocibina s pomočjo E.coli
 77. MagicBlock: interaktivna platforma za sintezno biologijo
 78. Main Page
 79. Majad
 80. Makroglobulin alfa 2
 81. Mala jedrna RNA
 82. Manitol
 83. Manjše količine amilina so povezane z nizko mineralno kostno gostoto pri ženskah z anoreksijo nervozo
 84. Manoza
 85. Matevo
 86. Mechano rastni faktor-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za inženirstvo tkiva ligamentov
 87. Mehanizem X-inaktivacije
 88. Mehanizem delovanja kompleksa Cascade in sistem CRISPR/Cas pri E. coli
 89. Mehanizmi delovanja rifamicinov
 90. Mehanizmi izjemne odpornosti proti radioaktivnemu sevanju pri prokariontih
 91. Mejozna rekombinacija
 92. Melatonin
 93. Metabolično preoblikovanje membrane eritrocitov pri človeku
 94. Metabolni inženiring termofilne filamentozne glive Myceliophthora thermophila za proizvodnjo fumarne kisline
 95. Metabolno inženirstvo bakterije Escherichia coli za de novo sintezo vitamina B12
 96. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola
 97. Metabolomics
 98. Metalotionein
 99. Metilacijski sistem pri bakterijah
 100. Metilacijski vzorci na DNA: nastanek, dedovanje in pomen
 101. MiBiome - probiotična bakterija za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni
 102. Microarray-gene chips
 103. Mikrocistin
 104. Mikrotubuli
 105. Mitozna rekombinacija
 106. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija (S673G) in skrajševalna mutacija v Zfp644 posnemata fenotip človeške bolezni
 107. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija v Zfp644 (S673G) in mutacija v Zfp644, ki skrajša protein, posnemata fenotip človeške bolezni
 108. MoClo: modularni klonirni sistem za standardizirano sestavljanje večgenskih konstruktov
 109. Modularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij
 110. Modularna optimizacija več genskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 111. Modularna optimizacija večgenskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 112. Modularni biološki sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii
 113. Modularni klonirni sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii
 114. Monelin
 115. Možni pristopi k zdravljenju raka z RNAi
 116. Mucin
 117. Mulekoli
 118. Multiplex oligonucleotide ligation assay
 119. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor
 120. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor.
 121. NAND gate
 122. Nanoparticle Platform for Delivery of siRNA and Cisplatin
 123. Napoved življenjskega cikla proizvodnje biogoriva iz mikroalg preko različnih sistemov pretvorbe bioenergije
 124. Natalisi
 125. Načrtovanje mikrobnih konzorcijev z določenimi družbenimi interakcijami
 126. Nefrin
 127. Negativna samoregulacija linearizira odziv na odmerek in zavira heterogenost genskega izražanja
 128. Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov
 129. Nehomologno povezovanje koncev
 130. Nejcas
 131. Neposredno popravljanje mutacij
 132. Neural stem cells
 133. Nevroligin
 134. Nevrotoksini
 135. Nikotin
 136. Nikotinamid
 137. Nitrat
 138. NoTox – sistem za preprečevanje botulinskih izbruhov
 139. No problem
 140. Nogalamicin
 141. Norbin - nov tarčni protein pri zdravljenju shizofrenije
 142. Norepinefrin
 143. Nov terapevtski pristop za ciljanje signalne poti Hippo
 144. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine utira pot odkritjem v medicini
 145. Nova teorija o vzroku za Downov sindrom lahko privede do novih terapij
 146. Nove moznosti zdravljenja diabetesa
 147. Nove možnosti zdravljenja diabetesa
 148. Nukleolin
 149. Nukleosomi med replikacijo
 150. Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka
 151. Obliž iz biorazgradljive plastike, proteinov oajkove svile in bakteriocinov
 152. Odkrite nove stopnje TauD reakcije
 153. Odkritje, ki bo morda pripomoglo k pojasniti zakaj hepatitis B bolj prizadene moške
 154. Odkritje aktivacije genov z malo RNA (RNAa)
 155. Odkritje encima 'dicer'
 156. Odkritje in delovanje kompleksa RISC
 157. Odkritje in delovanje nukleaze Drosha
 158. Odkritje in opis regij CRISPR in Cas (do leta ~2002)
 159. Odkritje kratke interferenčne RNA (siRNA)
 160. Odkritje kratke lasnične RNA (shRNA)
 161. Odkritje mikro RNA (miRNA)
 162. Odkritje prvih restrikcijskih endonukleaz
 163. Odkritje vloge CRISPR/Cas pri omejevanju vnosa plazmidov
 164. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo
 165. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo/
 166. Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo bakterijskih eksopolisaharidov: biosinteza, mehanizem in strategije remediacije
 167. Of CO2urse - sistem za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v industriji
 168. Ojačevalno zaporedje
 169. Okludin
 170. Okolju prijazna vezava hitozana kot biopolimera na volno, z uporabo peroksidaze hrena
 171. Oksalna kislina
 172. Oksaloacetat
 173. Oksilipini
 174. Oligomerske oblike z G proteinom sklopljenih receptorjev (GPCR)
 175. Onkonaza
 176. Organizacija genov v kromatinu
 177. Organizacija znotrajceličnih reakcij z razumsko načrtovanimi RNA sestavi
 178. Ovalbumini
 179. Ozivljanje dehidriranih rastlin
 180. P53
 181. PETEXE - sistem za filtracijo mikroplastike v pralnih strojih
 182. PLC regulacija
 183. POPRAVLJANJE Z IZCEPOM BAZE (BER)
 184. PRELIMINARNE OCENE
 185. PRELIMINARNE OCENE ZA SODELOVANJE
 186. Palitoksin
 187. Papain
 188. Paratiroidni hormon
 189. Parvovirusi in sorodni ssDNA-virusi
 190. Penicilin
 191. Pepsin
 192. Peptidoglikan
 193. Phactory: proizvodnja bakteriofagov za precizno zdravljenje
 194. PhagED
 195. Phage display
 196. Pikorna virusi in drugi RNA(+) virusi
 197. Pilokarpin
 198. Pilus+
 199. Piridoksin
 200. Pirimidini
 201. Pirofosfataza
 202. Pirogalol
 203. Piruvat kinaza
 204. Plasticure
 205. Plastocianin
 206. Pobeg iz X-inaktivacije
 207. Pogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost induciranih pluripotentnih matičnih celic
 208. Pojdi na
 209. Pol-sintetičen organizem z razširjeno gensko abecedo
 210. Polifenoli
 211. Polimeraze
 212. Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin vpliva na moško neplodnost
 213. Ponavljajoča se zaporedja v genomu
 214. Ponovna aktivacija kromosoma X
 215. Popravljanje kolapsa replikacijskih vilic
 216. Popravljanje neujemanja
 217. Popravljanje z izcepom nukleotida
 218. Popravljanjem z izcepom nukleotida
 219. Posebnosti X in Y kromosomov ter z njima povezane bolezni
 220. Posebnosti in primeri RNAi pri rastlinah
 221. Positive feedback in eukaryotic gene networks cell differentiation by graded to binary response conversion
 222. Pospešena in vivo evolucija
 223. Posttranslacijske modifikacije histonov in njihov pomen
 224. Potencial trajnostne proizvodnje bioenergije iz Synechocystis sp., gojene v odpadnih vodah v velikem merilu – pristop nizkocenovne biorafinerije
 225. Povecanje proizvodnje lipidov v kvasovki Yarrowia lipolytica
 226. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem gensko spremenjene monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 227. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem skonstruirane monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 228. Povečano izražanje genov na kromosomu X
 229. Povzetek seminarja
 230. PowerLeaf – bakterijska solarna baterija
 231. Predloga:Opombe/dok
 232. Predstavitev na površini bakterij
 233. Predstavitev na ribosomih
 234. Pregled in prihodnost postopkov za pripravo iPSC
 235. Prenos informacije med bakterijami v sesalskem črevesju z uporabo sistema zaznavanja gostote populacije
 236. Prenos informacije med bakterijami v sesalskem črevesju z uporabo sistema zaznavanja gostote populacije.
 237. Preoblikovanje genskega skupka za fiksacijo dušika bakterije Klebsiella oxytoca
 238. Presnova zdravil:Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 239. Presnova zdravil: Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 240. Prettytable
 241. Prilagoditve fagov na bakterijske restrikcijsko-modifikacijske sisteme
 242. Primer X-inaktiviranega gena: O-GlcNAc transferaza
 243. Prionski protein
 244. Priprava sistema s proteinskimi logičnimi vrati na površini lipidnih membran
 245. Prirojen imunski in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije
 246. ProQuorum: probiotik kot zdravilo proti okužbi s C. difficile
 247. Profilaktična in terapevtska učinkovitost ptičjih protiteles proti virusu gripe H5N1 in H1N1 v miših
 248. Programabilni enocelični sesalski bioračunalniki
 249. Prohormon
 250. Proizvodnja funkcionalnega človeškega IL37 v rastlinah

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox