Orphaned pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages are not linked from other pages in Wiki FKKT.

Showing below up to 250 results starting with #251.

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Kinezin
 2. Kininogen
 3. Kislina
 4. Klavulanska kislina
 5. Klinični preizkusi z učinkovinami na osnovi RNAi
 6. Kloniranje miši iz iPSC
 7. Kloramfenikol
 8. Klorid
 9. Kobalamin
 10. Koencim B12
 11. Kofein
 12. Kolagen (I)
 13. Kolagen IV
 14. Kolagen VI
 15. Kolageni - splošno
 16. Koleratoksin
 17. Kolibaktin
 18. Kombinatorični inženiring intergenskih regij v operonih uravnava izražanje več genov
 19. Kombiniranje tehnologije induciranih pluripotentnih matičnih celic in genskih modifikacij pri zdravljenju mišične distrofije
 20. Kompaktiranje kromosomov
 21. Komplementarno delovanje nanocevk in protiteles pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah
 22. Kontrola hitrosti translacije preko pomožnega mesta 5’-UTR: energijski kompromis med dostopnostjo, selektivnim razvijanjem RNA-struktur in drsenjem 30S ribosomske podenote po RNA-strukturah
 23. Konverzija lignoceluloze s pomočjo izkoriščanja mikrobne tolerance in inženiringa sladkorjev
 24. KrCRISPR: enostavna in učinkovita strategija generiranja pogojnega izbijanja esencialnih genov
 25. Kratki predogled kemijske sintezne biologije
 26. Kratki predogled kemične sintezne biologije
 27. Kreatin
 28. Kreatin kinaza
 29. Kreatinin
 30. Kristalin
 31. Kristib
 32. Kromatografije
 33. Kromosomske domene in kontrolne regije lokusov (LCR)
 34. Ksiloglukan
 35. Kurkumin
 36. Kvalitetno staranje
 37. Kvercetin
 38. Laktami
 39. Laktoglobulin
 40. Lamin
 41. Laminin
 42. Lecitin
 43. Lecitin (2)
 44. Leksikon
 45. Lektin iz banan morda zavira okužbo z virusom HIV
 46. Lenka Tomešova
 47. Levkotrieni
 48. Ligaze
 49. Lignin
 50. Linolenska kislina
 51. Linolna kislina
 52. Lipidni in aminokislinski latentni prstni odtisi v forenziki
 53. Lipopolisaharidi
 54. Liposomi
 55. Listeriolizin O
 56. Litična polisaharid monooksigenaza, PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin
 57. MDolinar koledar
 58. MagicBlock: interaktivna platforma za sintezno biologijo
 59. Main Page
 60. Majad
 61. Makroglobulin alfa 2
 62. Mala jedrna RNA
 63. Manitol
 64. Manjše količine amilina so povezane z nizko mineralno kostno gostoto pri ženskah z anoreksijo nervozo
 65. Manoza
 66. Matevo
 67. Mechano rastni faktor-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za inženirstvo tkiva ligamentov
 68. Mehanizem X-inaktivacije
 69. Mehanizem delovanja kompleksa Cascade in sistem CRISPR/Cas pri E. coli
 70. Mehanizmi delovanja rifamicinov
 71. Mehanizmi izjemne odpornosti proti radioaktivnemu sevanju pri prokariontih
 72. Mejozna rekombinacija
 73. Melatonin
 74. Metabolično preoblikovanje membrane eritrocitov pri človeku
 75. Metabolni inženiring termofilne filamentozne glive Myceliophthora thermophila za proizvodnjo fumarne kisline
 76. Metabolno inženirstvo bakterije Escherichia coli za de novo sintezo vitamina B12
 77. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola
 78. Metabolomics
 79. Metalotionein
 80. Metilacijski sistem pri bakterijah
 81. Metilacijski vzorci na DNA: nastanek, dedovanje in pomen
 82. MiBiome - probiotična bakterija za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni
 83. Microarray-gene chips
 84. Mikrocistin
 85. Mikrotubuli
 86. Mitozna rekombinacija
 87. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija (S673G) in skrajševalna mutacija v Zfp644 posnemata fenotip človeške bolezni
 88. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija v Zfp644 (S673G) in mutacija v Zfp644, ki skrajša protein, posnemata fenotip človeške bolezni
 89. MoClo: modularni klonirni sistem za standardizirano sestavljanje večgenskih konstruktov
 90. Modularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij
 91. Modularna optimizacija več genskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 92. Modularna optimizacija večgenskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 93. Monelin
 94. Možni pristopi k zdravljenju raka z RNAi
 95. Mucin
 96. Mulekoli
 97. Multiplex oligonucleotide ligation assay
 98. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor
 99. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor.
 100. NAND gate
 101. Nanoparticle Platform for Delivery of siRNA and Cisplatin
 102. Napoved življenjskega cikla proizvodnje biogoriva iz mikroalg preko različnih sistemov pretvorbe bioenergije
 103. Natalisi
 104. Nefrin
 105. Negativna samoregulacija linearizira odziv na odmerek in zavira heterogenost genskega izražanja
 106. Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov
 107. Nehomologno povezovanje koncev
 108. Nejcas
 109. Neposredno popravljanje mutacij
 110. Neural stem cells
 111. Nevroligin
 112. Nevrotoksini
 113. Nikotin
 114. Nikotinamid
 115. Nitrat
 116. No problem
 117. Nogalamicin
 118. Norbin - nov tarčni protein pri zdravljenju shizofrenije
 119. Norepinefrin
 120. Nov terapevtski pristop za ciljanje signalne poti Hippo
 121. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine utira pot odkritjem v medicini
 122. Nova teorija o vzroku za Downov sindrom lahko privede do novih terapij
 123. Nove moznosti zdravljenja diabetesa
 124. Nove možnosti zdravljenja diabetesa
 125. Nukleolin
 126. Nukleosomi med replikacijo
 127. Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka
 128. Obliž iz biorazgradljive plastike, proteinov oajkove svile in bakteriocinov
 129. Odkrite nove stopnje TauD reakcije
 130. Odkritje, ki bo morda pripomoglo k pojasniti zakaj hepatitis B bolj prizadene moške
 131. Odkritje aktivacije genov z malo RNA (RNAa)
 132. Odkritje encima 'dicer'
 133. Odkritje in delovanje kompleksa RISC
 134. Odkritje in delovanje nukleaze Drosha
 135. Odkritje in opis regij CRISPR in Cas (do leta ~2002)
 136. Odkritje kratke interferenčne RNA (siRNA)
 137. Odkritje kratke lasnične RNA (shRNA)
 138. Odkritje mikro RNA (miRNA)
 139. Odkritje prvih restrikcijskih endonukleaz
 140. Odkritje vloge CRISPR/Cas pri omejevanju vnosa plazmidov
 141. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo
 142. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo/
 143. Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo bakterijskih eksopolisaharidov: biosinteza, mehanizem in strategije remediacije
 144. Of CO2urse - sistem za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v industriji
 145. Ojačevalno zaporedje
 146. Okludin
 147. Okolju prijazna vezava hitozana kot biopolimera na volno, z uporabo peroksidaze hrena
 148. Oksalna kislina
 149. Oksaloacetat
 150. Oksilipini
 151. Oligomerske oblike z G proteinom sklopljenih receptorjev (GPCR)
 152. Onkonaza
 153. Organizacija genov v kromatinu
 154. Organizacija znotrajceličnih reakcij z razumsko načrtovanimi RNA sestavi
 155. Ovalbumini
 156. Ozivljanje dehidriranih rastlin
 157. P53
 158. PLC regulacija
 159. POPRAVLJANJE Z IZCEPOM BAZE (BER)
 160. PRELIMINARNE OCENE
 161. PRELIMINARNE OCENE ZA SODELOVANJE
 162. Palitoksin
 163. Papain
 164. Paratiroidni hormon
 165. Parvovirusi in sorodni ssDNA-virusi
 166. Penicilin
 167. Pepsin
 168. Peptidoglikan
 169. Phactory: proizvodnja bakteriofagov za precizno zdravljenje
 170. PhagED
 171. Phage display
 172. Pikorna virusi in drugi RNA(+) virusi
 173. Pilokarpin
 174. Pilus+
 175. Piridoksin
 176. Pirimidini
 177. Pirofosfataza
 178. Pirogalol
 179. Piruvat kinaza
 180. Plasticure
 181. Plastocianin
 182. Pobeg iz X-inaktivacije
 183. Pogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost induciranih pluripotentnih matičnih celic
 184. Pol-sintetičen organizem z razširjeno gensko abecedo
 185. Polifenoli
 186. Polimeraze
 187. Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin vpliva na moško neplodnost
 188. Ponavljajoča se zaporedja v genomu
 189. Ponovna aktivacija kromosoma X
 190. Popravljanje kolapsa replikacijskih vilic
 191. Popravljanje neujemanja
 192. Popravljanje z izcepom nukleotida
 193. Popravljanjem z izcepom nukleotida
 194. Posebnosti X in Y kromosomov ter z njima povezane bolezni
 195. Posebnosti in primeri RNAi pri rastlinah
 196. Positive feedback in eukaryotic gene networks cell differentiation by graded to binary response conversion
 197. Pospešena in vivo evolucija
 198. Posttranslacijske modifikacije histonov in njihov pomen
 199. Potencial trajnostne proizvodnje bioenergije iz Synechocystis sp., gojene v odpadnih vodah v velikem merilu – pristop nizkocenovne biorafinerije
 200. Povecanje proizvodnje lipidov v kvasovki Yarrowia lipolytica
 201. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem gensko spremenjene monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 202. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem skonstruirane monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 203. Povečano izražanje genov na kromosomu X
 204. PowerLeaf – bakterijska solarna baterija
 205. Predloga:Opombe/dok
 206. Predstavitev na površini bakterij
 207. Predstavitev na ribosomih
 208. Pregled in prihodnost postopkov za pripravo iPSC
 209. Preoblikovanje genskega skupka za fiksacijo dušika bakterije Klebsiella oxytoca
 210. Presnova zdravil:Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 211. Presnova zdravil: Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 212. Prettytable
 213. Prilagoditve fagov na bakterijske restrikcijsko-modifikacijske sisteme
 214. Primer X-inaktiviranega gena: O-GlcNAc transferaza
 215. Prionski protein
 216. Prirojen imunski in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije
 217. Profilaktična in terapevtska učinkovitost ptičjih protiteles proti virusu gripe H5N1 in H1N1 v miših
 218. Prohormon
 219. Proizvodnja funkcionalnega človeškega IL37 v rastlinah
 220. Proizvodnja kompetitivnih inhibitorjev
 221. Proizvodnja n-butanola in etanola iz celuloze v bakteriji Clostridium cellulovorans s prekomernim izražanjem aldehid in alkohol dehidrogenaz
 222. Proizvodnja protitumorskih protiteles s človeku kompatibilnim glikozilacijskim profilom v kulturah koreninskih laskov v ''Nicotiani benthamiani''
 223. Proizvodnja zunajceličnega matriksa
 224. Prostaciklin
 225. Prostorske mutacije: nov način mehanskega vpliva na signalni proteinski kompleks, bistven za metastazo rakastih celic
 226. Prostorske mutacije nov način mehanskega vpliva na signalni proteinski kompleks bistven za metastazo rakastih celic
 227. Prostorsko-časovni nadzor izražanja genov z mrežami generatorjev impulzov
 228. Prostorsko urejena dinamika cianobakterijske vezave ogljika
 229. Proteasom
 230. Protein A
 231. Proteine, ki so odkriti v gonoreje lahko ponudijo novi pristop k zdravljenju
 232. Proteini, ki stabilizirajo kondenzirane kromosome
 233. Protivirusna zdravila
 234. Protonske črpalke
 235. Provitamini
 236. Prve človeške inducirane pluripotentne celice
 237. Prvi poskusi zdravljenja z RNAi
 238. RNA-stikala tipa »Toehold«: de novo oblikovani regulatorji izražanja genov
 239. RNaza A
 240. RNaza H
 241. Rabdovirusi in drugi RNA(-)-virusi
 242. Rafinoza
 243. Ras-proteini
 244. Rastlinski virusi
 245. Raziskave, ki so privedle do odkritja RNA-interference (1995-1998)
 246. Raznoliko in modelno zasnovana priprava sintetičnih genskih vezij s predvidenimi lastnostmi
 247. Razodetje povezovalnega kompleksa med endoplazemskim retikulumom in mitohondrijem s presejalnim testom sintezne biologije
 248. Razreševanje Hollidayevega križišča
 249. Razumevanje smiselnosti popravkov v DNA pri rakavih obolenjih
 250. Rdeče vino lahko obvaruje pred poškodbami možganov pri možganski kapi

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox