Orphaned pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages are not linked from other pages in Wiki FKKT.

Showing below up to 168 results starting with #521.

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. RNaza H
 2. Rabdovirusi in drugi RNA(-)-virusi
 3. Rafinoza
 4. Ras-proteini
 5. Rastlinski virusi
 6. Raziskave, ki so privedle do odkritja RNA-interference (1995-1998)
 7. Raznoliko in modelno zasnovana priprava sintetičnih genskih vezij s predvidenimi lastnostmi
 8. Razodetje povezovalnega kompleksa med endoplazemskim retikulumom in mitohondrijem s presejalnim testom sintezne biologije
 9. Razreševanje Hollidayevega križišča
 10. Razumevanje smiselnosti popravkov v DNA pri rakavih obolenjih
 11. Rdeče vino lahko obvaruje pred poškodbami možganov pri možganski kapi
 12. Receptorji smrti
 13. Receptorji za estrogene
 14. Regulation of flowering time in Arabidopsis thaliana
 15. Relaksin
 16. Reprogramiranje s transpozicijo
 17. Reprogramiranje somatskih celic po fuziji z embrionalnimi izvornimi celicami
 18. Reprogramiranje z dvema faktorjema
 19. Reprogramiranje z miRNA
 20. Resveratrol
 21. Retinal Gene Therapy
 22. Retrotranspozoni
 23. Retrotranzpozoni
 24. Revmatoidni faktor
 25. Ribocimi
 26. Ribonukleotid
 27. Ribonukleotidi
 28. Ricin
 29. Rifampcin
 30. Rifampicin
 31. Rizobakterijska simbioza
 32. Robusten in občutljiv sintetični senzor za spremljanje transkripcijskega izhoda signalne mreže citokininov in planta
 33. RuBisCO
 34. S-adenozilmetionin
 35. SONOBE - proteinski sistem za agregacijo mikroplastike
 36. SOS-popravljanje
 37. Saksitoksin
 38. Samoregulirana proizvodnja 1-butanola v bakteriji ''Escherichia coli'', ki temelji na endogeni kontroli fermentacije
 39. ScFv phage display
 40. Selenoproteini
 41. Semikonzervativno podvojevanje
 42. Serotonin
 43. Seskviterpeni
 44. Sestava in značilnosti preurejevalnih strojčkov
 45. Sfingomielin
 46. Sfingozin
 47. Shramba fosfata
 48. Shranjevanje digitalnih podatkov v DNA
 49. Siderofori
 50. Sinhronizirani cikli lize bakterijskih celic za in vivo dostavo terapevtikov
 51. Sintetična logična vezja in spomin v živih celicah
 52. Sintezna optogenetska transkripcijska naprava za izboljšanje homeostaze krvnega sladkorja pri miših
 53. Sintezna optogenetska transkripcijska naprava za izboljšanje homeostaze krvnega sladkorja v miših
 54. Sintezna pot fiksacije ogljikovega dioksida
 55. Sistem Rex pri bakteriji Escherichia coli
 56. Sistem izključitve naknadne okužbe
 57. Sistematika, Human Gut Microbiome
 58. Sladila
 59. Slika: Ksenobiotiki.jpg
 60. Slika:biočip vsadek
 61. Sodelovanje med novim himeričnim endolizinom in oksacilinom ščiti pred okužbo z na meticilin odpornim Staphylococcus aureus
 62. Solni trezor
 63. Somatostatin
 64. Spermidin
 65. Spermin
 66. Spesi
 67. Stem Cell Educator therapy
 68. Steroidi
 69. Stohastična ojačitev in signalizacija v substratnih ciklih s šumom induciranih bistabilnosti z oscilacijami
 70. Stohastično ojačanje in signalizacija v substratnih ciklih preko s šumom induciranih bistabilnosti z oscilacijami
 71. Streptomicin
 72. Stroškovno učinkovita proizvodnja rekombinantnih peptidov v Escherichia coli
 73. Struktura in delovanje sistema CRISPR/Cas pri bakteriji Streptococcus pyogenes
 74. Struktura in mehanizem restriktaz tipa II
 75. Strukturna osnova transkripcije in transripcijske inhibicije v ''Mycobacterium tuberculosis''
 76. StyGreen - proizvodnja stirena iz obnovljivih virov
 77. StyGreen - proizvodnja stirena iz obnovljivih virov:
 78. Subtilizin
 79. Sulfotransferaze
 80. Super
 81. Super tobak
 82. Superoksid-dismutaza
 83. Supramolekularni inženiring proteinov:Načrtovanje s cinkovimi ioni povezanih heksamerov inzulina
 84. SynORI – ogrodje za večplazmidne sisteme
 85. TBK2018-seminar
 86. TBK2019-seminar
 87. Tarčna mutageneza
 88. Tavrin
 89. Teagi
 90. Telomeraze
 91. Temelji biokemije
 92. Temelji biokemije - prakitikum
 93. Terapevtska protitelesa proti indolamin 2,3-dioksigenazi zavirajo avtoimuni artritis
 94. Tetanusni toksin
 95. Tetraspanin
 96. The real MVP: ekspresijski sistem za pripravo modularnih virusom podobnih delcev
 97. TinaKuhar
 98. Tioredoksin reduktaza
 99. Titin
 100. To
 101. To bee...Hornet to bee, ali uporaba bakterij za boj proti invazivni vrsti
 102. Tokoferoli
 103. Tollu podobni receptorji
 104. Tomaž Žagar: Ključna proteina pri uravnavanju celične smrti
 105. Topoizomeraza
 106. Trans-translacija
 107. Transgene podgane
 108. Transgenske kokoši
 109. Transglikozilacija
 110. Transglutaminaza
 111. Transkripcijska faktorja, specifična za hčerinske celice, regulirata celično velikost pri kvasovkah
 112. Transkripcijska faktorja, specifična za hčerinske celice, uravnavata celično velikost pri kvasovkah
 113. Transkripcijski faktorji
 114. Trehaloza
 115. Trobentica
 116. Trombokinaza
 117. Tropoelastin
 118. Tropomodulin
 119. Troponin C
 120. Tumorigenost iPSC
 121. Tunikamicin
 122. Ubikvitin
 123. Ubikvitin ligaza
 124. Umetno oplojeni otroci imajo večje tveganje za zdravstvene težave
 125. Uporaba herbicidov in fibratov, ki blokirajo T1R3 receptorje v prebavnem traktu in trebušni slinavki
 126. Uporaba iPSC za zdravljenje anemije srpastih celic pri miših
 127. Uporaba kokošjega bioreaktorja za učinkovito proizvodnjo funkcionalnih citokinov
 128. Uporaba pristopa načrtovanja eksperimentov za optimizacijo proizvodnje rekombinantnega fragmenta protitelesa v periplazmi Escherichie coli: izbira signalnega peptida in optimalnih pogojev rasti
 129. Uravnavanje X-inaktivacije pri boleznih
 130. Uridin
 131. Učinkovit pristop za sintezo funkcionalnega IgG z uporabo rekonstruiranega brezceličnega sistema za sintezo proteinov
 132. VIBRIGENS: pospeševanje procesov sintezne biologije z Vibrio natriegens
 133. V transgenskih opicah rhesus, ki so prenašalke vstavljenega človeškega gena MCPH1, je opazen podoben razvoj možganov, kot pri človeku
 134. Vinkulin
 135. Virusi, ki jih uporabljamo pri genskem zdravljenju
 136. Virusi in rak
 137. Vitamin D in diabetes
 138. Vitamin E
 139. Vloga oksidativno inducirane DNA poškodbe v človeškem organizmu
 140. Vloga p53 pri ohranjanju genoma
 141. Vloga stikov pri proteinski prevodnosti na velike razdalnje
 142. Vpliv SLO3 kalijevih ionskih kanalov na neplodnost pri samcih
 143. Vpliv dolgoročnega vnosa topnih in netopnih prehranjevalnih vlaken na debelost povzročeno s prehrano z veliko maščobami pri C57BL/6J miših
 144. Vpliv inzulina na srce
 145. Vpliv melatonina na proliferacijo enojedrnih celic iz novorojenčkove posteljice (placente)
 146. Vpliv sinteznih metabolnih poti glikolata na produktivnost rastlin
 147. Vpliv transgena rastnega hormona na genetsko arhitekturo lastnosti povezanimi z rastjo
 148. Xeroderma pigmentosum
 149. YTH
 150. YTH s knjižnico celic HeLa
 151. ZFN nukleaze
 152. ZVIŠEVANJE OCENE
 153. Z majhnimi molukulami regulirani ogrodni proteini
 154. Z metanolom inducirana terminacija polimerizacije poli(3-hidroksibutiratnih) polimerov
 155. Zaznavalni niz genetskih biopikslov sklopljenih preko radikalov
 156. Zaščita celic pred virusi in bakterijami s pomočjo nefunkcionalnih proteinov
 157. Zdravljenje Huntingtonove bolezni s proteini s cinkovimi prsti
 158. Zdravljenje z lamininom-111 preprečuje mišično distrofijo
 159. Zdravljenje z lamininom111 preprečuje mišično distrofijo
 160. Zein
 161. Zgolj pet nukleotidov vsebujoča molekula RNA, ki uspešna katalizira aminoacilacijo
 162. Značilnosti bakterijskih kromosomov
 163. Značilnosti kromosomskih ogrodij
 164. Človeški protein pomaga pri preprečitvi z okužbo H1N1 gripo ter ostalimi virusi
 165. Še korak bližje razumevanju povezav med zunanjim stresom, 5-HTT genom in depresijo
 166. Širjenje genetskega koda
 167. Živosrebro(II)
 168. Žolčne kisline

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox