Orphaned pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages are not linked from other pages in Wiki FKKT.

Showing below up to 500 results starting with #1.

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 11.Pomen RNAi kot obramba pred virusi in transpozoni
 2. 2015-bionano-seminar
 3. 2017-bionano-seminar
 4. 7.Programmed population control by cell-cell communication and regulated killing
 5. ALiVE – analiza živih celic z vezikularnim izvozom
 6. APIS- nov pristop za zdravljenje okužbe z Nosema caranae pri čebelah
 7. ATPaze
 8. A synthetic biology approach to transform Yarrowia Lypolytica into a competitive biotechnological producer of β-carotene
 9. A synthetic biology approach to transform Yarrowia Lypolytica into a competitive biotechnological producer of β-carotene:
 10. Abscizinska kislina
 11. Acetil koencim A
 12. Acetilholinesteraza
 13. Adiponektin
 14. Adrenoreceptorji
 15. Aflatoxout
 16. Agaroza
 17. Aglutinin
 18. Alanin
 19. Albumini
 20. Alela-specifičen spekter tumorja v PTEN
 21. Alkalna fosfataza
 22. Alkohol dehidrogenaza
 23. Alkohol oksidaza
 24. Alzheimerjeva bolezen (AB): Nivo izražanja nekaterih genov je ključen
 25. Amilaza
 26. Amilin
 27. Amiloid beta
 28. Aminopeptidaze
 29. Aminotransferaza
 30. Anaerobna razgradnja izoftalata pri fermentacijski bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivorans
 31. Androsteron
 32. Aneksin
 33. Angiogenin
 34. Anjali
 35. Antifibrotični učinki zelenega čaja
 36. Antihipertenzivni probiotik - nov pristop zniževanja krvnega tlaka
 37. Antiidiotipska protitelesa
 38. Antimicin
 39. Aprotinin
 40. Aptasense
 41. Argin
 42. Arginaza
 43. Arheologija, Whole-Genome Capture Method
 44. Aromataza
 45. Asparagin
 46. Automated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization Assay
 47. Avidin
 48. Avksini
 49. Avtomatizacija načrtovanja genetskih vezij
 50. Azokazein
 51. BI(OIL)OGICAL FACTORY - sistem za proizvodnjo sestavin palmovega olja v mikroalgi
 52. BIO1-seminar
 53. BIO1-seminar-2012
 54. BIO1 Povzetki seminarjev 2011
 55. BIO2 Seminar 2011
 56. BIO2 Seminar 2012
 57. BIO2 Seminar 2013
 58. BIO2 Seminar 2014
 59. BIO2 Seminar 2015
 60. BIO2 Seminar 2017
 61. BIO2 Seminar 2018
 62. BIO2 Seminar 2019
 63. BIO2 recenzija
 64. BNU- Kitajska: inženirski črevesni mikrobi za zmanjševanje debelosti
 65. Bakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezni
 66. Bakterijski sistemi toksin-antitoksin, usmerjeni proti fagom
 67. Bakteriofag
 68. Bakteriorodopsin
 69. Barnaza
 70. Betain
 71. Betakaroten
 72. Betalaktami
 73. Beton-samoporavljajući sistem
 74. BiFC
 75. Bio2Povzetki
 76. BioSynthAge - Kvalitetno staranje. Tina Kuhar (6.12.2016)
 77. BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni
 78. Biofortifikacija riža
 79. Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 80. Biokemijska struktura centromer in njihove interakcije
 81. Biokemijska struktura telomerov
 82. Biokemijske značilnosti izvornih celic
 83. Biološke naprave in vezja za pametna cepiva na osnovi RNA
 84. Biološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celic
 85. Biopterin
 86. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in alfalfo, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 87. Biorazgradnja in toksičnost nastalih produktov
 88. Bioremediacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 89. Bioremedijacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 90. Biotehnološka uporaba RNAi
 91. Biotic Blue - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah
 92. Bičkov
 93. Blokiranje receptorjev za fage
 94. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT
 95. Botulinski toksin
 96. Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
 97. Brezvirusni način priprave iPSC
 98. Bromelain
 99. Bt toksin
 100. CRISPR/Cas9
 101. CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano
 102. Canditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9
 103. CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezni
 104. Case13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
 105. Celične strategije za sestavljanje molekularnih strojev
 106. Celobioza
 107. Centrosom
 108. Centrosomu
 109. Ceramid
 110. Ciklofilin D
 111. Citokrom P450
 112. Citokrom c
 113. Citokrom oksidaza
 114. Citozin
 115. Cockroach terminator
 116. Combined Cancer Gene Therapy
 117. Comparative genomic hybridization (CGH) arrays
 118. Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
 119. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
 120. CyanoFactory Scientific Meeting 2014
 121. DNA assembler
 122. DNA ligaze
 123. Defenzin
 124. Dehidrini
 125. Dekstrani
 126. Deoksiribonukleotid
 127. Design
 128. Design and analysis of synthetic carbon fixation pathways
 129. Diabetesa
 130. Diagnostika virusnih okužb
 131. Dietično ekstra-deviško olivno olje bogato s fenolnimi antioksidanti in proces staranja: dolgotrajni učinki na podganah
 132. Difterijski toksin
 133. Difuzija SSB proteina ob enoverižni molekuli DNA
 134. Difuzija SSB proteinov ob enoverižni molekuli DNA
 135. Dinamin
 136. Dinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocije
 137. Distrofin
 138. Dolge in kratke nekodirajoče RNA
 139. Duehennova
 140. E.
 141. E.coli tarčno usmerjena na raka
 142. EF-dlan (EF-hand)
 143. Ekvinatoksin
 144. Elastaza
 145. Encimske interakcije so pomembne za presnovo zdravil v telesu
 146. Engineering Customized Cell Sensing and Response Behaviors Using Synthetic Notch Receptors
 147. Enkefalin
 148. Epidermalni rasti faktor
 149. Epigenetsko reprogramiranje celic
 150. Epsilon toksin
 151. Eritripoetin
 152. Eritromicin
 153. Eskulentini
 154. Estron
 155. Etanercept
 156. Eukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors
 157. Evolucija spolnih kromosomov
 158. Evolucijski pomen RNAi
 159. Ezrin
 160. Fad
 161. Fenilalanin
 162. Feroportin
 163. Fetuin
 164. Fikobilini
 165. Fitoaleksini
 166. Flagelin
 167. Flavinadenindinukleotid
 168. Flavonoidi
 169. Flavoproteini
 170. Folna kislina
 171. Forenzika, Determining the Body Fluid Origin
 172. Fosfatdilserin
 173. Fosfatidiletanolamin
 174. Fosfolipaza C
 175. Fosfolipaza a
 176. Fosfolipaze (splošno)
 177. Fototrofnost
 178. Fototrofnost proteorodopsina omogoča preživetje morske bakterije med stradanjem
 179. Fototropini
 180. Fruktani
 181. Furin
 182. Galektin
 183. Gangliozidi
 184. Gelsolin
 185. Gemcitabin
 186. Gen, ki povečuje, vzdržljivost pri teku
 187. Gene overexpression
 188. Gene silencing shRNA
 189. Genetski programi zgrajeni iz več plasti logičnih vrat v posameznih celicah
 190. Genetski programi zgrajeni iz večplastnih logičnih vrat v posameznih celicah
 191. Gensko zdravljenje
 192. Germin
 193. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida
 194. Globin
 195. Globulini
 196. Glukagon
 197. Glukokortikoidi
 198. Glutamin
 199. Glutation S-transferaza
 200. Gvajakol
 201. H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost
 202. HMC
 203. Heksokinaza
 204. Hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification
 205. Hemocianin
 206. Hemolizin
 207. Hemoragini
 208. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo)
 209. Herpesvirusi in sorodni dsDNA virusi
 210. Histamin
 211. Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 212. Hitinaza
 213. Hitrost
 214. Homoserin lakton
 215. HyDRA – detekcija vodika
 216. IPBK Seminarji
 217. Identification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalities
 218. Ikozaedrični fagi
 219. Imena malih bioloških molekul
 220. In vitro pripravljen stisnjen kromatin odraža dinamiko in vivo aktivacije transkripcije
 221. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
 222. Inducirane pluripotentne celice iz mišjih fibroblastov
 223. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnimi RNA-stikali
 224. Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcih
 225. Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
 226. Integration of multiple omics datasets
 227. Integraza
 228. Interflavin
 229. Interlevkini
 230. Inulin
 231. Inventory control: cytochrome c oxidase assembly regulates mitochondrial translation
 232. Inženiring
 233. Inženiring ''Streptococcus zooepidemicus'' za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 234. Inženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo
 235. Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola
 236. Inženirsko pripravljeni promotorji, ki omogočajo izražanje ne glede na število kopij
 237. Inženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije
 238. Izboljšane mišje inducirane pluripotentne celice
 239. Izboljšanje tolerance na mraz in slanost
 240. Izolevcin
 241. IzpitiDrugiletnik
 242. Izpostavljenost tobaku povzroča kompleksne sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
 243. Izražanje genov adenokarcinoma sitastih sinusov
 244. Izražanje genov v adenokarcinoma sitastih sinusov
 245. Izražanje genov v adenokarcinomu sitastih sinusov
 246. Kadherin
 247. Kaj nas dela unikatne
 248. Kaj se zgodi z živčnimi celicami pri Parkinsonovi bolezni
 249. Kajasi
 250. Kalcitonin
 251. Kalpain
 252. Karboanhidraza
 253. Karoten
 254. Karoteni
 255. Karvon
 256. Katehin
 257. Kateholamini
 258. Katepsin D
 259. Katepsini
 260. Kazein
 261. Kemiluminiscenca
 262. Keratin
 263. Kimotripsin
 264. Kinezin
 265. Kininogen
 266. Kislina
 267. Klavulanska kislina
 268. Klinični preizkusi z učinkovinami na osnovi RNAi
 269. Kloniranje miši iz iPSC
 270. Kloramfenikol
 271. Klorid
 272. Kobalamin
 273. Koencim B12
 274. Kofein
 275. Kolagen (I)
 276. Kolagen IV
 277. Kolagen VI
 278. Kolageni - splošno
 279. Koleratoksin
 280. Kolibaktin
 281. Kombinatorični inženiring intergenskih regij v operonih uravnava izražanje več genov
 282. Kombiniranje tehnologije induciranih pluripotentnih matičnih celic in genskih modifikacij pri zdravljenju mišične distrofije
 283. Kompaktiranje kromosomov
 284. Kompleksno celično logično računanje z RNA-napravami
 285. Kompleksno celično računanje z RNA-napravami
 286. Komplementarno delovanje nanocevk in protiteles pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah
 287. Komunikacija na osnovi DNA v populacijah sinteticnih protocelic
 288. Kontrola hitrosti translacije preko pomožnega mesta 5’-UTR: energijski kompromis med dostopnostjo, selektivnim razvijanjem RNA-struktur in drsenjem 30S ribosomske podenote po RNA-strukturah
 289. Konverzija lignoceluloze s pomočjo izkoriščanja mikrobne tolerance in inženiringa sladkorjev
 290. KrCRISPR: enostavna in učinkovita strategija generiranja pogojnega izbijanja esencialnih genov
 291. Kratki predogled kemijske sintezne biologije
 292. Kratki predogled kemične sintezne biologije
 293. Kreatin
 294. Kreatin kinaza
 295. Kreatinin
 296. Kristalin
 297. Kristib
 298. Kromatografije
 299. Kromosomske domene in kontrolne regije lokusov (LCR)
 300. Ksiloglukan
 301. Kurkumin
 302. Kvalitetno staranje
 303. Kvercetin
 304. Laktami
 305. Laktoglobulin
 306. Lamin
 307. Laminin
 308. Lecitin
 309. Lecitin (2)
 310. Leksikon
 311. Lektin iz banan morda zavira okužbo z virusom HIV
 312. Lenka Tomešova
 313. Levkotrieni
 314. Ligaze
 315. Lignin
 316. Linolenska kislina
 317. Linolna kislina
 318. Lipidni in aminokislinski latentni prstni odtisi v forenziki
 319. Lipopolisaharidi
 320. Liposomi
 321. Listeriolizin O
 322. Litična polisaharid monooksigenaza, PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin
 323. MDolinar koledar
 324. MESH - Razširljiv enkapsulinski sistem za uporabo v zdravstvu
 325. Magi.Coli: sinteza psilocibina s pomočjo E.coli
 326. MagicBlock: interaktivna platforma za sintezno biologijo
 327. Main Page
 328. Majad
 329. Makroglobulin alfa 2
 330. Mala jedrna RNA
 331. Manitol
 332. Manjše količine amilina so povezane z nizko mineralno kostno gostoto pri ženskah z anoreksijo nervozo
 333. Manoza
 334. Matevo
 335. Mechano rastni faktor-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za inženirstvo tkiva ligamentov
 336. Mehanizem X-inaktivacije
 337. Mehanizem delovanja kompleksa Cascade in sistem CRISPR/Cas pri E. coli
 338. Mehanizmi delovanja rifamicinov
 339. Mehanizmi izjemne odpornosti proti radioaktivnemu sevanju pri prokariontih
 340. Mejozna rekombinacija
 341. Melatonin
 342. Metabolično preoblikovanje membrane eritrocitov pri človeku
 343. Metabolni inženiring termofilne filamentozne glive Myceliophthora thermophila za proizvodnjo fumarne kisline
 344. Metabolno inženirstvo bakterije Escherichia coli za de novo sintezo vitamina B12
 345. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola
 346. Metabolomics
 347. Metalotionein
 348. Metilacijski sistem pri bakterijah
 349. Metilacijski vzorci na DNA: nastanek, dedovanje in pomen
 350. MiBiome - probiotična bakterija za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni
 351. Microarray-gene chips
 352. Mikrocistin
 353. Mikrotubuli
 354. Mitozna rekombinacija
 355. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija (S673G) in skrajševalna mutacija v Zfp644 posnemata fenotip človeške bolezni
 356. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija v Zfp644 (S673G) in mutacija v Zfp644, ki skrajša protein, posnemata fenotip človeške bolezni
 357. MoClo: modularni klonirni sistem za standardizirano sestavljanje večgenskih konstruktov
 358. Modularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij
 359. Modularna optimizacija več genskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 360. Modularna optimizacija večgenskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 361. Modularni biološki sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii
 362. Modularni klonirni sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii
 363. Monelin
 364. Možni pristopi k zdravljenju raka z RNAi
 365. Mucin
 366. Mulekoli
 367. Multiplex oligonucleotide ligation assay
 368. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor
 369. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor.
 370. NAND gate
 371. Nanoparticle Platform for Delivery of siRNA and Cisplatin
 372. Napoved življenjskega cikla proizvodnje biogoriva iz mikroalg preko različnih sistemov pretvorbe bioenergije
 373. Natalisi
 374. Načrtovanje mikrobnih konzorcijev z določenimi družbenimi interakcijami
 375. Nefrin
 376. Negativna samoregulacija linearizira odziv na odmerek in zavira heterogenost genskega izražanja
 377. Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov
 378. Nehomologno povezovanje koncev
 379. Nejcas
 380. Neposredno popravljanje mutacij
 381. Neural stem cells
 382. Nevroligin
 383. Nevrotoksini
 384. Nikotin
 385. Nikotinamid
 386. Nitrat
 387. NoTox – sistem za preprečevanje botulinskih izbruhov
 388. No problem
 389. Nogalamicin
 390. Norbin - nov tarčni protein pri zdravljenju shizofrenije
 391. Norepinefrin
 392. Nov terapevtski pristop za ciljanje signalne poti Hippo
 393. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine utira pot odkritjem v medicini
 394. Nova teorija o vzroku za Downov sindrom lahko privede do novih terapij
 395. Nove moznosti zdravljenja diabetesa
 396. Nove možnosti zdravljenja diabetesa
 397. Nukleolin
 398. Nukleosomi med replikacijo
 399. Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka
 400. Obliž iz biorazgradljive plastike, proteinov oajkove svile in bakteriocinov
 401. Odkrite nove stopnje TauD reakcije
 402. Odkritje, ki bo morda pripomoglo k pojasniti zakaj hepatitis B bolj prizadene moške
 403. Odkritje aktivacije genov z malo RNA (RNAa)
 404. Odkritje encima 'dicer'
 405. Odkritje in delovanje kompleksa RISC
 406. Odkritje in delovanje nukleaze Drosha
 407. Odkritje in opis regij CRISPR in Cas (do leta ~2002)
 408. Odkritje kratke interferenčne RNA (siRNA)
 409. Odkritje kratke lasnične RNA (shRNA)
 410. Odkritje mikro RNA (miRNA)
 411. Odkritje prvih restrikcijskih endonukleaz
 412. Odkritje vloge CRISPR/Cas pri omejevanju vnosa plazmidov
 413. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo
 414. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo/
 415. Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo bakterijskih eksopolisaharidov: biosinteza, mehanizem in strategije remediacije
 416. Of CO2urse - sistem za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v industriji
 417. Ojačevalno zaporedje
 418. Okludin
 419. Okolju prijazna vezava hitozana kot biopolimera na volno, z uporabo peroksidaze hrena
 420. Oksalna kislina
 421. Oksaloacetat
 422. Oksilipini
 423. Oligomerske oblike z G proteinom sklopljenih receptorjev (GPCR)
 424. Onkonaza
 425. Organizacija genov v kromatinu
 426. Organizacija znotrajceličnih reakcij z razumsko načrtovanimi RNA sestavi
 427. Ovalbumini
 428. Ozivljanje dehidriranih rastlin
 429. P53
 430. PETEXE - sistem za filtracijo mikroplastike v pralnih strojih
 431. PLC regulacija
 432. POPRAVLJANJE Z IZCEPOM BAZE (BER)
 433. PRELIMINARNE OCENE
 434. PRELIMINARNE OCENE ZA SODELOVANJE
 435. Palitoksin
 436. Papain
 437. Paratiroidni hormon
 438. Parvovirusi in sorodni ssDNA-virusi
 439. Penicilin
 440. Pepsin
 441. Peptidoglikan
 442. Phactory: proizvodnja bakteriofagov za precizno zdravljenje
 443. PhagED
 444. Phage display
 445. Pikorna virusi in drugi RNA(+) virusi
 446. Pilokarpin
 447. Pilus+
 448. Piridoksin
 449. Pirimidini
 450. Pirofosfataza
 451. Pirogalol
 452. Piruvat kinaza
 453. Plasticure
 454. Plastocianin
 455. Pobeg iz X-inaktivacije
 456. Pogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost induciranih pluripotentnih matičnih celic
 457. Pojdi na
 458. Pol-sintetičen organizem z razširjeno gensko abecedo
 459. Polifenoli
 460. Polimeraze
 461. Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin vpliva na moško neplodnost
 462. Ponavljajoča se zaporedja v genomu
 463. Ponovna aktivacija kromosoma X
 464. Popravljanje kolapsa replikacijskih vilic
 465. Popravljanje neujemanja
 466. Popravljanje z izcepom nukleotida
 467. Popravljanjem z izcepom nukleotida
 468. Posebnosti X in Y kromosomov ter z njima povezane bolezni
 469. Posebnosti in primeri RNAi pri rastlinah
 470. Positive feedback in eukaryotic gene networks cell differentiation by graded to binary response conversion
 471. Pospešena in vivo evolucija
 472. Posttranslacijske modifikacije histonov in njihov pomen
 473. Potencial trajnostne proizvodnje bioenergije iz Synechocystis sp., gojene v odpadnih vodah v velikem merilu – pristop nizkocenovne biorafinerije
 474. Povecanje proizvodnje lipidov v kvasovki Yarrowia lipolytica
 475. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem gensko spremenjene monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 476. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem skonstruirane monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 477. Povečano izražanje genov na kromosomu X
 478. Povzetek seminarja
 479. PowerLeaf – bakterijska solarna baterija
 480. Predloga:Opombe/dok
 481. Predstavitev na površini bakterij
 482. Predstavitev na ribosomih
 483. Pregled in prihodnost postopkov za pripravo iPSC
 484. Prenos informacije med bakterijami v sesalskem črevesju z uporabo sistema zaznavanja gostote populacije
 485. Prenos informacije med bakterijami v sesalskem črevesju z uporabo sistema zaznavanja gostote populacije.
 486. Preoblikovanje genskega skupka za fiksacijo dušika bakterije Klebsiella oxytoca
 487. Presnova zdravil:Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 488. Presnova zdravil: Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 489. Prettytable
 490. Prilagoditve fagov na bakterijske restrikcijsko-modifikacijske sisteme
 491. Primer X-inaktiviranega gena: O-GlcNAc transferaza
 492. Prionski protein
 493. Priprava sistema s proteinskimi logičnimi vrati na površini lipidnih membran
 494. Prirojen imunski in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije
 495. ProQuorum: probiotik kot zdravilo proti okužbi s C. difficile
 496. Profilaktična in terapevtska učinkovitost ptičjih protiteles proti virusu gripe H5N1 in H1N1 v miših
 497. Programabilni enocelični sesalski bioračunalniki
 498. Prohormon
 499. Proizvodnja funkcionalnega človeškega IL37 v rastlinah
 500. Proizvodnja kompetitivnih inhibitorjev

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox