Orphaned pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages are not linked from other pages in Wiki FKKT.

Showing below up to 500 results starting with #1.

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 11.Pomen RNAi kot obramba pred virusi in transpozoni
 2. 2017-bionano-seminar
 3. 7.Programmed population control by cell-cell communication and regulated killing
 4. APIS- nov pristop za zdravljenje okužbe z Nosema caranae pri čebelah
 5. ATPaze
 6. Abscizinska kislina
 7. Acetil koencim A
 8. Acetilholinesteraza
 9. Adiponektin
 10. Adrenoreceptorji
 11. Aflatoxout
 12. Agaroza
 13. Aglutinin
 14. Alanin
 15. Albumini
 16. Alela-specifičen spekter tumorja v PTEN
 17. Alkalna fosfataza
 18. Alkohol dehidrogenaza
 19. Alkohol oksidaza
 20. Alzheimerjeva bolezen (AB): Nivo izražanja nekaterih genov je ključen
 21. Amilaza
 22. Amilin
 23. Amiloid beta
 24. Aminopeptidaze
 25. Aminotransferaza
 26. Anaerobna razgradnja izoftalata pri fermentacijski bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivorans
 27. Androsteron
 28. Aneksin
 29. Angiogenin
 30. Anjali
 31. Antifibrotični učinki zelenega čaja
 32. Antiidiotipska protitelesa
 33. Antimicin
 34. Aprotinin
 35. Aptasense
 36. Argin
 37. Arginaza
 38. Arheologija, Whole-Genome Capture Method
 39. Aromataza
 40. Asparagin
 41. Automated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization Assay
 42. Avidin
 43. Avksini
 44. Azokazein
 45. BIO1-seminar
 46. BIO1-seminar-2012
 47. BIO1 Povzetki seminarjev 2011
 48. BIO2 Seminar 2011
 49. BIO2 Seminar 2012
 50. BIO2 Seminar 2013
 51. BIO2 Seminar 2014
 52. BIO2 Seminar 2015
 53. BIO2 Seminar 2017
 54. BIO2 Seminar 2018
 55. BIO2 recenzija
 56. Bakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezni
 57. Bakterijski sistemi toksin-antitoksin, usmerjeni proti fagom
 58. Bakteriofag
 59. Bakteriorodopsin
 60. Barnaza
 61. Betain
 62. Betakaroten
 63. Betalaktami
 64. Beton-samoporavljajući sistem
 65. BiFC
 66. Bio2Povzetki
 67. BioSynthAge - Kvalitetno staranje. Tina Kuhar (6.12.2016)
 68. BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni
 69. Biofortifikacija riža
 70. Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 71. Biokemijska struktura centromer in njihove interakcije
 72. Biokemijska struktura telomerov
 73. Biokemijske značilnosti izvornih celic
 74. Biološke naprave in vezja za pametna cepiva na osnovi RNA
 75. Biološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celic
 76. Biopterin
 77. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in alfalfo, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 78. Biorazgradnja in toksičnost nastalih produktov
 79. Bioremediacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 80. Bioremedijacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 81. Biotehnološka uporaba RNAi
 82. Biotic Blue - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah
 83. Bičkov
 84. Blokiranje receptorjev za fage
 85. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT
 86. Botulinski toksin
 87. Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
 88. Brezvirusni način priprave iPSC
 89. Bromelain
 90. Bt toksin
 91. CRISPR/Cas9
 92. CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano
 93. Canditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9
 94. CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezni
 95. Case13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
 96. Celične strategije za sestavljanje molekularnih strojev
 97. Celobioza
 98. Centrosom
 99. Centrosomu
 100. Ceramid
 101. Ciklofilin D
 102. Citokrom P450
 103. Citokrom c
 104. Citokrom oksidaza
 105. Citozin
 106. Cockroach terminator
 107. Combined Cancer Gene Therapy
 108. Comparative genomic hybridization (CGH) arrays
 109. Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
 110. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
 111. CyanoFactory Scientific Meeting 2014
 112. DNA assembler
 113. DNA ligaze
 114. Defenzin
 115. Dehidrini
 116. Dekstrani
 117. Deoksiribonukleotid
 118. Design
 119. Design and analysis of synthetic carbon fixation pathways
 120. Diabetesa
 121. Diagnostika virusnih okužb
 122. Dietično ekstra-deviško olivno olje bogato s fenolnimi antioksidanti in proces staranja: dolgotrajni učinki na podganah
 123. Difterijski toksin
 124. Difuzija SSB proteina ob enoverižni molekuli DNA
 125. Difuzija SSB proteinov ob enoverižni molekuli DNA
 126. Dinamin
 127. Dinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocije
 128. Distrofin
 129. Dolge in kratke nekodirajoče RNA
 130. Duehennova
 131. E.
 132. E.coli tarčno usmerjena na raka
 133. EF-dlan (EF-hand)
 134. Ekvinatoksin
 135. Elastaza
 136. Encimske interakcije so pomembne za presnovo zdravil v telesu
 137. Enkefalin
 138. Epidermalni rasti faktor
 139. Epigenetsko reprogramiranje celic
 140. Epsilon toksin
 141. Eritripoetin
 142. Eritromicin
 143. Eskulentini
 144. Estron
 145. Etanercept
 146. Eukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors
 147. Evolucija spolnih kromosomov
 148. Evolucijski pomen RNAi
 149. Ezrin
 150. Fad
 151. Fenilalanin
 152. Feroportin
 153. Fetuin
 154. Fikobilini
 155. Fitoaleksini
 156. Flagelin
 157. Flavinadenindinukleotid
 158. Flavonoidi
 159. Flavoproteini
 160. Folna kislina
 161. Forenzika, Determining the Body Fluid Origin
 162. Fosfatdilserin
 163. Fosfatidiletanolamin
 164. Fosfolipaza C
 165. Fosfolipaza a
 166. Fosfolipaze (splošno)
 167. Fototrofnost
 168. Fototrofnost proteorodopsina omogoča preživetje morske bakterije med stradanjem
 169. Fototropini
 170. Fruktani
 171. Furin
 172. Galektin
 173. Gangliozidi
 174. Gelsolin
 175. Gemcitabin
 176. Gen, ki povečuje, vzdržljivost pri teku
 177. Gene overexpression
 178. Gene silencing shRNA
 179. Gensko zdravljenje
 180. Germin
 181. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida
 182. Globin
 183. Globulini
 184. Glukagon
 185. Glukokortikoidi
 186. Glutamin
 187. Glutation S-transferaza
 188. Gvajakol
 189. H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost
 190. HMC
 191. Heksokinaza
 192. Hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification
 193. Hemocianin
 194. Hemolizin
 195. Hemoragini
 196. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo)
 197. Herpesvirusi in sorodni dsDNA virusi
 198. Histamin
 199. Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 200. Hitinaza
 201. Hitrost
 202. Homoserin lakton
 203. IPBK Seminarji
 204. Identification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalities
 205. Ikozaedrični fagi
 206. Imena malih bioloških molekul
 207. In vitro pripravljen stisnjen kromatin odraža dinamiko in vivo aktivacije transkripcije
 208. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
 209. Inducirane pluripotentne celice iz mišjih fibroblastov
 210. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnimi RNA-stikali
 211. Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcih
 212. Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
 213. Integration of multiple omics datasets
 214. Integraza
 215. Interflavin
 216. Interlevkini
 217. Inulin
 218. Inventory control: cytochrome c oxidase assembly regulates mitochondrial translation
 219. Inženiring
 220. Inženiring ''Streptococcus zooepidemicus'' za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 221. Inženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo
 222. Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola
 223. Inženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije
 224. Izboljšane mišje inducirane pluripotentne celice
 225. Izboljšanje tolerance na mraz in slanost
 226. Izolevcin
 227. IzpitiDrugiletnik
 228. Izpostavljenost tobaku povzroča kompleksne sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
 229. Izražanje genov adenokarcinoma sitastih sinusov
 230. Izražanje genov v adenokarcinoma sitastih sinusov
 231. Izražanje genov v adenokarcinomu sitastih sinusov
 232. Kadherin
 233. Kaj nas dela unikatne
 234. Kaj se zgodi z živčnimi celicami pri Parkinsonovi bolezni
 235. Kajasi
 236. Kalcitonin
 237. Kalpain
 238. Karboanhidraza
 239. Karoten
 240. Karoteni
 241. Karvon
 242. Katehin
 243. Kateholamini
 244. Katepsin D
 245. Katepsini
 246. Kazein
 247. Kemiluminiscenca
 248. Keratin
 249. Kimotripsin
 250. Kinezin
 251. Kininogen
 252. Kislina
 253. Klavulanska kislina
 254. Klinični preizkusi z učinkovinami na osnovi RNAi
 255. Kloniranje miši iz iPSC
 256. Kloramfenikol
 257. Klorid
 258. Kobalamin
 259. Koencim B12
 260. Kofein
 261. Kolagen (I)
 262. Kolagen IV
 263. Kolagen VI
 264. Kolageni - splošno
 265. Koleratoksin
 266. Kolibaktin
 267. Kombinatorični inženiring intergenskih regij v operonih uravnava izražanje več genov
 268. Kombiniranje tehnologije induciranih pluripotentnih matičnih celic in genskih modifikacij pri zdravljenju mišične distrofije
 269. Kompaktiranje kromosomov
 270. Komplementarno delovanje nanocevk in protiteles pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah
 271. Kontrola hitrosti translacije preko pomožnega mesta 5’-UTR: energijski kompromis med dostopnostjo, selektivnim razvijanjem RNA-struktur in drsenjem 30S ribosomske podenote po RNA-strukturah
 272. Konverzija lignoceluloze s pomočjo izkoriščanja mikrobne tolerance in inženiringa sladkorjev
 273. KrCRISPR: enostavna in učinkovita strategija generiranja pogojnega izbijanja esencialnih genov
 274. Kratki predogled kemijske sintezne biologije
 275. Kratki predogled kemične sintezne biologije
 276. Kreatin
 277. Kreatin kinaza
 278. Kreatinin
 279. Kristalin
 280. Kristib
 281. Kromatografije
 282. Kromosomske domene in kontrolne regije lokusov (LCR)
 283. Ksiloglukan
 284. Kurkumin
 285. Kvalitetno staranje
 286. Kvercetin
 287. Laktami
 288. Laktoglobulin
 289. Lamin
 290. Laminin
 291. Lecitin
 292. Lecitin (2)
 293. Leksikon
 294. Lektin iz banan morda zavira okužbo z virusom HIV
 295. Lenka Tomešova
 296. Levkotrieni
 297. Ligaze
 298. Lignin
 299. Linolenska kislina
 300. Linolna kislina
 301. Lipidni in aminokislinski latentni prstni odtisi v forenziki
 302. Lipopolisaharidi
 303. Liposomi
 304. Listeriolizin O
 305. Litična polisaharid monooksigenaza, PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin
 306. MDolinar koledar
 307. MagicBlock: interaktivna platforma za sintezno biologijo
 308. Main Page
 309. Majad
 310. Makroglobulin alfa 2
 311. Mala jedrna RNA
 312. Manitol
 313. Manjše količine amilina so povezane z nizko mineralno kostno gostoto pri ženskah z anoreksijo nervozo
 314. Manoza
 315. Matevo
 316. Mechano rastni faktor-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za inženirstvo tkiva ligamentov
 317. Mehanizem X-inaktivacije
 318. Mehanizem delovanja kompleksa Cascade in sistem CRISPR/Cas pri E. coli
 319. Mehanizmi delovanja rifamicinov
 320. Mehanizmi izjemne odpornosti proti radioaktivnemu sevanju pri prokariontih
 321. Mejozna rekombinacija
 322. Melatonin
 323. Metabolično preoblikovanje membrane eritrocitov pri človeku
 324. Metabolni inženiring termofilne filamentozne glive Myceliophthora thermophila za proizvodnjo fumarne kisline
 325. Metabolno inženirstvo bakterije Escherichia coli za de novo sintezo vitamina B12
 326. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola
 327. Metabolomics
 328. Metalotionein
 329. Metilacijski sistem pri bakterijah
 330. Metilacijski vzorci na DNA: nastanek, dedovanje in pomen
 331. MiBiome - probiotična bakterija za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni
 332. Microarray-gene chips
 333. Mikrocistin
 334. Mikrotubuli
 335. Mitozna rekombinacija
 336. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija (S673G) in skrajševalna mutacija v Zfp644 posnemata fenotip človeške bolezni
 337. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija v Zfp644 (S673G) in mutacija v Zfp644, ki skrajša protein, posnemata fenotip človeške bolezni
 338. MoClo: modularni klonirni sistem za standardizirano sestavljanje večgenskih konstruktov
 339. Modularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij
 340. Modularna optimizacija več genskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 341. Modularna optimizacija večgenskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 342. Monelin
 343. Možni pristopi k zdravljenju raka z RNAi
 344. Mucin
 345. Mulekoli
 346. Multiplex oligonucleotide ligation assay
 347. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor
 348. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor.
 349. NAND gate
 350. Nanoparticle Platform for Delivery of siRNA and Cisplatin
 351. Napoved življenjskega cikla proizvodnje biogoriva iz mikroalg preko različnih sistemov pretvorbe bioenergije
 352. Natalisi
 353. Nefrin
 354. Negativna samoregulacija linearizira odziv na odmerek in zavira heterogenost genskega izražanja
 355. Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov
 356. Nehomologno povezovanje koncev
 357. Nejcas
 358. Neposredno popravljanje mutacij
 359. Neural stem cells
 360. Nevroligin
 361. Nevrotoksini
 362. Nikotin
 363. Nikotinamid
 364. Nitrat
 365. No problem
 366. Nogalamicin
 367. Norbin - nov tarčni protein pri zdravljenju shizofrenije
 368. Norepinefrin
 369. Nov terapevtski pristop za ciljanje signalne poti Hippo
 370. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine utira pot odkritjem v medicini
 371. Nova teorija o vzroku za Downov sindrom lahko privede do novih terapij
 372. Nove moznosti zdravljenja diabetesa
 373. Nove možnosti zdravljenja diabetesa
 374. Nukleolin
 375. Nukleosomi med replikacijo
 376. Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka
 377. Obliž iz biorazgradljive plastike, proteinov oajkove svile in bakteriocinov
 378. Odkrite nove stopnje TauD reakcije
 379. Odkritje, ki bo morda pripomoglo k pojasniti zakaj hepatitis B bolj prizadene moške
 380. Odkritje aktivacije genov z malo RNA (RNAa)
 381. Odkritje encima 'dicer'
 382. Odkritje in delovanje kompleksa RISC
 383. Odkritje in delovanje nukleaze Drosha
 384. Odkritje in opis regij CRISPR in Cas (do leta ~2002)
 385. Odkritje kratke interferenčne RNA (siRNA)
 386. Odkritje kratke lasnične RNA (shRNA)
 387. Odkritje mikro RNA (miRNA)
 388. Odkritje prvih restrikcijskih endonukleaz
 389. Odkritje vloge CRISPR/Cas pri omejevanju vnosa plazmidov
 390. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo
 391. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo/
 392. Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo bakterijskih eksopolisaharidov: biosinteza, mehanizem in strategije remediacije
 393. Of CO2urse - sistem za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v industriji
 394. Ojačevalno zaporedje
 395. Okludin
 396. Oksalna kislina
 397. Oksaloacetat
 398. Oksilipini
 399. Oligomerske oblike z G proteinom sklopljenih receptorjev (GPCR)
 400. Onkonaza
 401. Organizacija genov v kromatinu
 402. Organizacija znotrajceličnih reakcij z razumsko načrtovanimi RNA sestavi
 403. Ovalbumini
 404. Ozivljanje dehidriranih rastlin
 405. P53
 406. PLC regulacija
 407. POPRAVLJANJE Z IZCEPOM BAZE (BER)
 408. PRELIMINARNE OCENE
 409. PRELIMINARNE OCENE ZA SODELOVANJE
 410. Palitoksin
 411. Papain
 412. Paratiroidni hormon
 413. Parvovirusi in sorodni ssDNA-virusi
 414. Penicilin
 415. Pepsin
 416. Peptidoglikan
 417. Phactory: proizvodnja bakteriofagov za precizno zdravljenje
 418. PhagED
 419. Phage display
 420. Pikorna virusi in drugi RNA(+) virusi
 421. Pilokarpin
 422. Pilus+
 423. Piridoksin
 424. Pirimidini
 425. Pirofosfataza
 426. Pirogalol
 427. Piruvat kinaza
 428. Plasticure
 429. Plastocianin
 430. Pobeg iz X-inaktivacije
 431. Pogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost induciranih pluripotentnih matičnih celic
 432. Pol-sintetičen organizem z razširjeno gensko abecedo
 433. Polifenoli
 434. Polimeraze
 435. Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin vpliva na moško neplodnost
 436. Ponavljajoča se zaporedja v genomu
 437. Ponovna aktivacija kromosoma X
 438. Popravljanje kolapsa replikacijskih vilic
 439. Popravljanje neujemanja
 440. Popravljanje z izcepom nukleotida
 441. Popravljanjem z izcepom nukleotida
 442. Posebnosti X in Y kromosomov ter z njima povezane bolezni
 443. Posebnosti in primeri RNAi pri rastlinah
 444. Positive feedback in eukaryotic gene networks cell differentiation by graded to binary response conversion
 445. Pospešena in vivo evolucija
 446. Posttranslacijske modifikacije histonov in njihov pomen
 447. Potencial trajnostne proizvodnje bioenergije iz Synechocystis sp., gojene v odpadnih vodah v velikem merilu – pristop nizkocenovne biorafinerije
 448. Povecanje proizvodnje lipidov v kvasovki Yarrowia lipolytica
 449. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem gensko spremenjene monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 450. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem skonstruirane monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 451. Povečano izražanje genov na kromosomu X
 452. PowerLeaf – bakterijska solarna baterija
 453. Predloga:Opombe/dok
 454. Predstavitev na površini bakterij
 455. Predstavitev na ribosomih
 456. Pregled in prihodnost postopkov za pripravo iPSC
 457. Preoblikovanje genskega skupka za fiksacijo dušika bakterije Klebsiella oxytoca
 458. Presnova zdravil:Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 459. Presnova zdravil: Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 460. Prettytable
 461. Prilagoditve fagov na bakterijske restrikcijsko-modifikacijske sisteme
 462. Primer X-inaktiviranega gena: O-GlcNAc transferaza
 463. Prionski protein
 464. Prirojen imunski in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije
 465. Profilaktična in terapevtska učinkovitost ptičjih protiteles proti virusu gripe H5N1 in H1N1 v miših
 466. Prohormon
 467. Proizvodnja funkcionalnega človeškega IL37 v rastlinah
 468. Proizvodnja kompetitivnih inhibitorjev
 469. Proizvodnja n-butanola in etanola iz celuloze v bakteriji Clostridium cellulovorans s prekomernim izražanjem aldehid in alkohol dehidrogenaz
 470. Proizvodnja protitumorskih protiteles s človeku kompatibilnim glikozilacijskim profilom v kulturah koreninskih laskov v ''Nicotiani benthamiani''
 471. Proizvodnja zunajceličnega matriksa
 472. Prostaciklin
 473. Prostorske mutacije: nov način mehanskega vpliva na signalni proteinski kompleks, bistven za metastazo rakastih celic
 474. Prostorske mutacije nov način mehanskega vpliva na signalni proteinski kompleks bistven za metastazo rakastih celic
 475. Prostorsko-časovni nadzor izražanja genov z mrežami generatorjev impulzov
 476. Prostorsko urejena dinamika cianobakterijske vezave ogljika
 477. Proteasom
 478. Protein A
 479. Proteine, ki so odkriti v gonoreje lahko ponudijo novi pristop k zdravljenju
 480. Proteini, ki stabilizirajo kondenzirane kromosome
 481. Protivirusna zdravila
 482. Protonske črpalke
 483. Provitamini
 484. Prve človeške inducirane pluripotentne celice
 485. Prvi poskusi zdravljenja z RNAi
 486. RNA-stikala tipa »Toehold«: de novo oblikovani regulatorji izražanja genov
 487. RNaza A
 488. RNaza H
 489. Rabdovirusi in drugi RNA(-)-virusi
 490. Rafinoza
 491. Ras-proteini
 492. Rastlinski virusi
 493. Raziskave, ki so privedle do odkritja RNA-interference (1995-1998)
 494. Raznoliko in modelno zasnovana priprava sintetičnih genskih vezij s predvidenimi lastnostmi
 495. Razodetje povezovalnega kompleksa med endoplazemskim retikulumom in mitohondrijem s presejalnim testom sintezne biologije
 496. Razreševanje Hollidayevega križišča
 497. Razumevanje smiselnosti popravkov v DNA pri rakavih obolenjih
 498. Rdeče vino lahko obvaruje pred poškodbami možganov pri možganski kapi
 499. Receptorji smrti
 500. Receptorji za estrogene

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox