Orphaned pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages are not linked from other pages in Wiki FKKT.

Showing below up to 500 results starting with #1.

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 11.Pomen RNAi kot obramba pred virusi in transpozoni
 2. 2015-bionano-seminar
 3. 2017-bionano-seminar
 4. 7.Programmed population control by cell-cell communication and regulated killing
 5. ALiVE – analiza živih celic z vezikularnim izvozom
 6. APIS- nov pristop za zdravljenje okužbe z Nosema caranae pri čebelah
 7. ATPaze
 8. A synthetic biology approach to transform Yarrowia Lypolytica into a competitive biotechnological producer of β-carotene
 9. A synthetic biology approach to transform Yarrowia Lypolytica into a competitive biotechnological producer of β-carotene:
 10. Abscizinska kislina
 11. Acetil koencim A
 12. Acetilholinesteraza
 13. Adiponektin
 14. Adrenoreceptorji
 15. Aflatoxout
 16. Agaroza
 17. Aglutinin
 18. Alanin
 19. Albumini
 20. Alela-specifičen spekter tumorja v PTEN
 21. Alkalna fosfataza
 22. Alkohol dehidrogenaza
 23. Alkohol oksidaza
 24. Alzheimerjeva bolezen (AB): Nivo izražanja nekaterih genov je ključen
 25. Amilaza
 26. Amilin
 27. Amiloid beta
 28. Aminopeptidaze
 29. Aminotransferaza
 30. Anaerobna razgradnja izoftalata pri fermentacijski bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivorans
 31. Androsteron
 32. Aneksin
 33. Angiogenin
 34. Anjali
 35. Antifibrotični učinki zelenega čaja
 36. Antihipertenzivni probiotik - nov pristop zniževanja krvnega tlaka
 37. Antiidiotipska protitelesa
 38. Antimicin
 39. Aprotinin
 40. Aptasense
 41. Argin
 42. Arginaza
 43. Arheologija, Whole-Genome Capture Method
 44. Aromataza
 45. Asparagin
 46. Automated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization Assay
 47. Avidin
 48. Avksini
 49. Avtomatizacija načrtovanja genetskih vezij
 50. Azokazein
 51. BI(OIL)OGICAL FACTORY - sistem za proizvodnjo sestavin palmovega olja v mikroalgi
 52. BIO1-seminar
 53. BIO1-seminar-2012
 54. BIO1 Povzetki seminarjev 2011
 55. BIO2 Seminar 2011
 56. BIO2 Seminar 2012
 57. BIO2 Seminar 2013
 58. BIO2 Seminar 2014
 59. BIO2 Seminar 2015
 60. BIO2 Seminar 2017
 61. BIO2 Seminar 2018
 62. BIO2 Seminar 2019
 63. BIO2 Seminar 2020
 64. BIO2 recenzija
 65. BNU- Kitajska: inženirski črevesni mikrobi za zmanjševanje debelosti
 66. Bakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezni
 67. Bakterijski sistemi toksin-antitoksin, usmerjeni proti fagom
 68. Bakteriofag
 69. Bakteriorodopsin
 70. Barnaza
 71. Betain
 72. Betakaroten
 73. Betalaktami
 74. Beton-samoporavljajući sistem
 75. BiFC
 76. Bio2Povzetki
 77. BioSynthAge - Kvalitetno staranje. Tina Kuhar (6.12.2016)
 78. BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni
 79. Biofortifikacija riža
 80. Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 81. Biokemijska struktura centromer in njihove interakcije
 82. Biokemijska struktura telomerov
 83. Biokemijske značilnosti izvornih celic
 84. Biološke naprave in vezja za pametna cepiva na osnovi RNA
 85. Biološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celic
 86. Biopterin
 87. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in alfalfo, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 88. Biorazgradnja in toksičnost nastalih produktov
 89. Bioremediacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 90. Bioremedijacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 91. Biotehnološka uporaba RNAi
 92. Biotic Blue - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah
 93. Bičkov
 94. Blokiranje receptorjev za fage
 95. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT
 96. Botulinski toksin
 97. Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
 98. Brezvirusni način priprave iPSC
 99. Bromelain
 100. Bt toksin
 101. CRISPR/Cas9
 102. CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano
 103. Canditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9
 104. CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezni
 105. Case13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
 106. Celične strategije za sestavljanje molekularnih strojev
 107. Celobioza
 108. Centrosom
 109. Centrosomu
 110. Ceramid
 111. Ciklofilin D
 112. Citokrom P450
 113. Citokrom c
 114. Citokrom oksidaza
 115. Citozin
 116. Cockroach terminator
 117. Combined Cancer Gene Therapy
 118. Comparative genomic hybridization (CGH) arrays
 119. Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
 120. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
 121. CyanoFactory Scientific Meeting 2014
 122. DNA assembler
 123. DNA ligaze
 124. Defenzin
 125. Dehidrini
 126. Dekstrani
 127. Deoksiribonukleotid
 128. Design
 129. Design and analysis of synthetic carbon fixation pathways
 130. Diabetesa
 131. Diagnostika virusnih okužb
 132. Dietično ekstra-deviško olivno olje bogato s fenolnimi antioksidanti in proces staranja: dolgotrajni učinki na podganah
 133. Difterijski toksin
 134. Difuzija SSB proteina ob enoverižni molekuli DNA
 135. Difuzija SSB proteinov ob enoverižni molekuli DNA
 136. Dinamin
 137. Dinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocije
 138. Distrofin
 139. Dolge in kratke nekodirajoče RNA
 140. Duehennova
 141. E.
 142. E.coli tarčno usmerjena na raka
 143. EF-dlan (EF-hand)
 144. Ekvinatoksin
 145. Elastaza
 146. Encimske interakcije so pomembne za presnovo zdravil v telesu
 147. Engineering Customized Cell Sensing and Response Behaviors Using Synthetic Notch Receptors
 148. Enkefalin
 149. Epidermalni rasti faktor
 150. Epigenetsko reprogramiranje celic
 151. Epsilon toksin
 152. Eritripoetin
 153. Eritromicin
 154. Eskulentini
 155. Estron
 156. Etanercept
 157. Eukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors
 158. Evolucija spolnih kromosomov
 159. Evolucijski pomen RNAi
 160. Ezrin
 161. Fad
 162. Fenilalanin
 163. Feroportin
 164. Fetuin
 165. Fikobilini
 166. Fitoaleksini
 167. Flagelin
 168. Flavinadenindinukleotid
 169. Flavonoidi
 170. Flavoproteini
 171. Folna kislina
 172. Forenzika, Determining the Body Fluid Origin
 173. Fosfatdilserin
 174. Fosfatidiletanolamin
 175. Fosfolipaza C
 176. Fosfolipaza a
 177. Fosfolipaze (splošno)
 178. Fototrofnost
 179. Fototrofnost proteorodopsina omogoča preživetje morske bakterije med stradanjem
 180. Fototropini
 181. Fruktani
 182. Furin
 183. Galektin
 184. Gangliozidi
 185. Gelsolin
 186. Gemcitabin
 187. Gen, ki povečuje, vzdržljivost pri teku
 188. Gene overexpression
 189. Gene silencing shRNA
 190. Genetski programi zgrajeni iz več plasti logičnih vrat v posameznih celicah
 191. Genetski programi zgrajeni iz večplastnih logičnih vrat v posameznih celicah
 192. Gensko zdravljenje
 193. Germin
 194. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida
 195. Globin
 196. Globulini
 197. Glukagon
 198. Glukokortikoidi
 199. Glutamin
 200. Glutation S-transferaza
 201. Gvajakol
 202. H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost
 203. HMC
 204. Heksokinaza
 205. Hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification
 206. Hemocianin
 207. Hemolizin
 208. Hemoragini
 209. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo)
 210. Herpesvirusi in sorodni dsDNA virusi
 211. Histamin
 212. Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 213. Hitinaza
 214. Hitrost
 215. Homoserin lakton
 216. HyDRA – detekcija vodika
 217. IPBK Seminarji
 218. Identification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalities
 219. Ikozaedrični fagi
 220. Imena malih bioloških molekul
 221. In vitro pripravljen stisnjen kromatin odraža dinamiko in vivo aktivacije transkripcije
 222. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
 223. Inducirane pluripotentne celice iz mišjih fibroblastov
 224. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnimi RNA-stikali
 225. Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcih
 226. Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
 227. Integration of multiple omics datasets
 228. Integraza
 229. Interflavin
 230. Interlevkini
 231. Inulin
 232. Inventory control: cytochrome c oxidase assembly regulates mitochondrial translation
 233. Inženiring
 234. Inženiring ''Streptococcus zooepidemicus'' za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 235. Inženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo
 236. Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola
 237. Inženirsko pripravljeni promotorji, ki omogočajo izražanje ne glede na število kopij
 238. Inženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije
 239. Izboljšane mišje inducirane pluripotentne celice
 240. Izboljšanje tolerance na mraz in slanost
 241. Izolevcin
 242. IzpitiDrugiletnik
 243. Izpostavljenost tobaku povzroča kompleksne sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
 244. Izražanje genov adenokarcinoma sitastih sinusov
 245. Izražanje genov v adenokarcinoma sitastih sinusov
 246. Izražanje genov v adenokarcinomu sitastih sinusov
 247. Kadherin
 248. Kaj nas dela unikatne
 249. Kaj se zgodi z živčnimi celicami pri Parkinsonovi bolezni
 250. Kajasi
 251. Kalcitonin
 252. Kalpain
 253. Karboanhidraza
 254. Karoten
 255. Karoteni
 256. Karvon
 257. Katehin
 258. Kateholamini
 259. Katepsin D
 260. Katepsini
 261. Kazein
 262. Kemiluminiscenca
 263. Keratin
 264. Kimotripsin
 265. Kinezin
 266. Kininogen
 267. Kislina
 268. Klavulanska kislina
 269. Klinični preizkusi z učinkovinami na osnovi RNAi
 270. Kloniranje miši iz iPSC
 271. Kloramfenikol
 272. Klorid
 273. Kobalamin
 274. Koencim B12
 275. Kofein
 276. Kolagen (I)
 277. Kolagen IV
 278. Kolagen VI
 279. Kolageni - splošno
 280. Koleratoksin
 281. Kolibaktin
 282. Kombinatorični inženiring intergenskih regij v operonih uravnava izražanje več genov
 283. Kombiniranje tehnologije induciranih pluripotentnih matičnih celic in genskih modifikacij pri zdravljenju mišične distrofije
 284. Kompaktiranje kromosomov
 285. Kompleksno celično logično računanje z RNA-napravami
 286. Kompleksno celično računanje z RNA-napravami
 287. Komplementarno delovanje nanocevk in protiteles pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah
 288. Komunikacija na osnovi DNA v populacijah sinteticnih protocelic
 289. Kontrola hitrosti translacije preko pomožnega mesta 5’-UTR: energijski kompromis med dostopnostjo, selektivnim razvijanjem RNA-struktur in drsenjem 30S ribosomske podenote po RNA-strukturah
 290. Konverzija lignoceluloze s pomočjo izkoriščanja mikrobne tolerance in inženiringa sladkorjev
 291. KrCRISPR: enostavna in učinkovita strategija generiranja pogojnega izbijanja esencialnih genov
 292. Kratki predogled kemijske sintezne biologije
 293. Kratki predogled kemične sintezne biologije
 294. Kreatin
 295. Kreatin kinaza
 296. Kreatinin
 297. Kristalin
 298. Kristib
 299. Kromatografije
 300. Kromosomske domene in kontrolne regije lokusov (LCR)
 301. Ksiloglukan
 302. Kurkumin
 303. Kvalitetno staranje
 304. Kvercetin
 305. Laktami
 306. Laktoglobulin
 307. Lamin
 308. Laminin
 309. Lecitin
 310. Lecitin (2)
 311. Leksikon
 312. Lektin iz banan morda zavira okužbo z virusom HIV
 313. Lenka Tomešova
 314. Levkotrieni
 315. Ligaze
 316. Lignin
 317. Linolenska kislina
 318. Linolna kislina
 319. Lipidni in aminokislinski latentni prstni odtisi v forenziki
 320. Lipopolisaharidi
 321. Liposomi
 322. Listeriolizin O
 323. Litična polisaharid monooksigenaza, PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin
 324. MDolinar koledar
 325. MESH - Razširljiv enkapsulinski sistem za uporabo v zdravstvu
 326. Magi.Coli: sinteza psilocibina s pomočjo E.coli
 327. MagicBlock: interaktivna platforma za sintezno biologijo
 328. Main Page
 329. Majad
 330. Makroglobulin alfa 2
 331. Mala jedrna RNA
 332. Manitol
 333. Manjše količine amilina so povezane z nizko mineralno kostno gostoto pri ženskah z anoreksijo nervozo
 334. Manoza
 335. Matevo
 336. Mechano rastni faktor-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za inženirstvo tkiva ligamentov
 337. Mehanizem X-inaktivacije
 338. Mehanizem delovanja kompleksa Cascade in sistem CRISPR/Cas pri E. coli
 339. Mehanizmi delovanja rifamicinov
 340. Mehanizmi izjemne odpornosti proti radioaktivnemu sevanju pri prokariontih
 341. Mejozna rekombinacija
 342. Melatonin
 343. Metabolično preoblikovanje membrane eritrocitov pri človeku
 344. Metabolni inženiring termofilne filamentozne glive Myceliophthora thermophila za proizvodnjo fumarne kisline
 345. Metabolno inženirstvo bakterije Escherichia coli za de novo sintezo vitamina B12
 346. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola
 347. Metabolomics
 348. Metalotionein
 349. Metilacijski sistem pri bakterijah
 350. Metilacijski vzorci na DNA: nastanek, dedovanje in pomen
 351. MiBiome - probiotična bakterija za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni
 352. Microarray-gene chips
 353. Mikrocistin
 354. Mikrotubuli
 355. Mitozna rekombinacija
 356. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija (S673G) in skrajševalna mutacija v Zfp644 posnemata fenotip človeške bolezni
 357. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija v Zfp644 (S673G) in mutacija v Zfp644, ki skrajša protein, posnemata fenotip človeške bolezni
 358. MoClo: modularni klonirni sistem za standardizirano sestavljanje večgenskih konstruktov
 359. Modularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij
 360. Modularna optimizacija več genskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 361. Modularna optimizacija večgenskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 362. Modularni biološki sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii
 363. Modularni klonirni sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii
 364. Monelin
 365. Možni pristopi k zdravljenju raka z RNAi
 366. Mucin
 367. Mulekoli
 368. Multiplex oligonucleotide ligation assay
 369. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor
 370. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor.
 371. NAND gate
 372. Nanoparticle Platform for Delivery of siRNA and Cisplatin
 373. Napoved življenjskega cikla proizvodnje biogoriva iz mikroalg preko različnih sistemov pretvorbe bioenergije
 374. Natalisi
 375. Načrtovanje mikrobnih konzorcijev z določenimi družbenimi interakcijami
 376. Nefrin
 377. Negativna samoregulacija linearizira odziv na odmerek in zavira heterogenost genskega izražanja
 378. Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov
 379. Nehomologno povezovanje koncev
 380. Nejcas
 381. Neposredno popravljanje mutacij
 382. Neural stem cells
 383. Nevroligin
 384. Nevrotoksini
 385. Nikotin
 386. Nikotinamid
 387. Nitrat
 388. NoTox – sistem za preprečevanje botulinskih izbruhov
 389. No problem
 390. Nogalamicin
 391. Norbin - nov tarčni protein pri zdravljenju shizofrenije
 392. Norepinefrin
 393. Nov terapevtski pristop za ciljanje signalne poti Hippo
 394. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine utira pot odkritjem v medicini
 395. Nova teorija o vzroku za Downov sindrom lahko privede do novih terapij
 396. Nove moznosti zdravljenja diabetesa
 397. Nove možnosti zdravljenja diabetesa
 398. Nukleolin
 399. Nukleosomi med replikacijo
 400. Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka
 401. Obliž iz biorazgradljive plastike, proteinov oajkove svile in bakteriocinov
 402. Odkrite nove stopnje TauD reakcije
 403. Odkritje, ki bo morda pripomoglo k pojasniti zakaj hepatitis B bolj prizadene moške
 404. Odkritje aktivacije genov z malo RNA (RNAa)
 405. Odkritje encima 'dicer'
 406. Odkritje in delovanje kompleksa RISC
 407. Odkritje in delovanje nukleaze Drosha
 408. Odkritje in opis regij CRISPR in Cas (do leta ~2002)
 409. Odkritje kratke interferenčne RNA (siRNA)
 410. Odkritje kratke lasnične RNA (shRNA)
 411. Odkritje mikro RNA (miRNA)
 412. Odkritje prvih restrikcijskih endonukleaz
 413. Odkritje vloge CRISPR/Cas pri omejevanju vnosa plazmidov
 414. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo
 415. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo/
 416. Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo bakterijskih eksopolisaharidov: biosinteza, mehanizem in strategije remediacije
 417. Of CO2urse - sistem za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v industriji
 418. Ojačevalno zaporedje
 419. Okludin
 420. Okolju prijazna vezava hitozana kot biopolimera na volno, z uporabo peroksidaze hrena
 421. Oksalna kislina
 422. Oksaloacetat
 423. Oksilipini
 424. Oligomerske oblike z G proteinom sklopljenih receptorjev (GPCR)
 425. Onkonaza
 426. Organizacija genov v kromatinu
 427. Organizacija znotrajceličnih reakcij z razumsko načrtovanimi RNA sestavi
 428. Ovalbumini
 429. Ozivljanje dehidriranih rastlin
 430. P53
 431. PETEXE - sistem za filtracijo mikroplastike v pralnih strojih
 432. PLC regulacija
 433. POPRAVLJANJE Z IZCEPOM BAZE (BER)
 434. PRELIMINARNE OCENE
 435. PRELIMINARNE OCENE ZA SODELOVANJE
 436. Palitoksin
 437. Papain
 438. Paratiroidni hormon
 439. Parvovirusi in sorodni ssDNA-virusi
 440. Penicilin
 441. Pepsin
 442. Peptidoglikan
 443. Phactory: proizvodnja bakteriofagov za precizno zdravljenje
 444. PhagED
 445. Phage display
 446. Pikorna virusi in drugi RNA(+) virusi
 447. Pilokarpin
 448. Pilus+
 449. Piridoksin
 450. Pirimidini
 451. Pirofosfataza
 452. Pirogalol
 453. Piruvat kinaza
 454. Plasticure
 455. Plastocianin
 456. Pobeg iz X-inaktivacije
 457. Pogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost induciranih pluripotentnih matičnih celic
 458. Pojdi na
 459. Pol-sintetičen organizem z razširjeno gensko abecedo
 460. Polifenoli
 461. Polimeraze
 462. Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin vpliva na moško neplodnost
 463. Ponavljajoča se zaporedja v genomu
 464. Ponovna aktivacija kromosoma X
 465. Popravljanje kolapsa replikacijskih vilic
 466. Popravljanje neujemanja
 467. Popravljanje z izcepom nukleotida
 468. Popravljanjem z izcepom nukleotida
 469. Posebnosti X in Y kromosomov ter z njima povezane bolezni
 470. Posebnosti in primeri RNAi pri rastlinah
 471. Positive feedback in eukaryotic gene networks cell differentiation by graded to binary response conversion
 472. Pospešena in vivo evolucija
 473. Posttranslacijske modifikacije histonov in njihov pomen
 474. Potencial trajnostne proizvodnje bioenergije iz Synechocystis sp., gojene v odpadnih vodah v velikem merilu – pristop nizkocenovne biorafinerije
 475. Povecanje proizvodnje lipidov v kvasovki Yarrowia lipolytica
 476. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem gensko spremenjene monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 477. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem skonstruirane monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 478. Povečano izražanje genov na kromosomu X
 479. Povzetek seminarja
 480. PowerLeaf – bakterijska solarna baterija
 481. Predloga:Opombe/dok
 482. Predstavitev na površini bakterij
 483. Predstavitev na ribosomih
 484. Pregled in prihodnost postopkov za pripravo iPSC
 485. Prenos informacije med bakterijami v sesalskem črevesju z uporabo sistema zaznavanja gostote populacije
 486. Prenos informacije med bakterijami v sesalskem črevesju z uporabo sistema zaznavanja gostote populacije.
 487. Preoblikovanje genskega skupka za fiksacijo dušika bakterije Klebsiella oxytoca
 488. Presnova zdravil:Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 489. Presnova zdravil: Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 490. Prettytable
 491. Prilagoditve fagov na bakterijske restrikcijsko-modifikacijske sisteme
 492. Primer X-inaktiviranega gena: O-GlcNAc transferaza
 493. Prionski protein
 494. Priprava sistema s proteinskimi logičnimi vrati na površini lipidnih membran
 495. Prirojen imunski in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije
 496. ProQuorum: probiotik kot zdravilo proti okužbi s C. difficile
 497. Profilaktična in terapevtska učinkovitost ptičjih protiteles proti virusu gripe H5N1 in H1N1 v miših
 498. Programabilni enocelični sesalski bioračunalniki
 499. Prohormon
 500. Proizvodnja funkcionalnega človeškega IL37 v rastlinah

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox