Orphaned pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages are not linked from other pages in Wiki FKKT.

Showing below up to 500 results starting with #1.

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 11.Pomen RNAi kot obramba pred virusi in transpozoni
 2. 2017-bionano-seminar
 3. 7.Programmed population control by cell-cell communication and regulated killing
 4. APIS- nov pristop za zdravljenje okužbe z Nosema caranae pri čebelah
 5. ATPaze
 6. Abscizinska kislina
 7. Acetil koencim A
 8. Acetilholinesteraza
 9. Adiponektin
 10. Adrenoreceptorji
 11. Aflatoxout
 12. Agaroza
 13. Aglutinin
 14. Alanin
 15. Albumini
 16. Alela-specifičen spekter tumorja v PTEN
 17. Alkalna fosfataza
 18. Alkohol dehidrogenaza
 19. Alkohol oksidaza
 20. Alzheimerjeva bolezen (AB): Nivo izražanja nekaterih genov je ključen
 21. Amilaza
 22. Amilin
 23. Amiloid beta
 24. Aminopeptidaze
 25. Aminotransferaza
 26. Anaerobna razgradnja izoftalata pri fermentacijski bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivorans
 27. Androsteron
 28. Aneksin
 29. Angiogenin
 30. Anjali
 31. Antifibrotični učinki zelenega čaja
 32. Antiidiotipska protitelesa
 33. Antimicin
 34. Aprotinin
 35. Aptasense
 36. Argin
 37. Arginaza
 38. Arheologija, Whole-Genome Capture Method
 39. Aromataza
 40. Asparagin
 41. Automated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization Assay
 42. Avidin
 43. Avksini
 44. Azokazein
 45. BIO1-seminar
 46. BIO1-seminar-2012
 47. BIO1 Povzetki seminarjev 2011
 48. BIO2 Seminar 2011
 49. BIO2 Seminar 2012
 50. BIO2 Seminar 2013
 51. BIO2 Seminar 2014
 52. BIO2 Seminar 2015
 53. BIO2 Seminar 2017
 54. BIO2 Seminar 2018
 55. BIO2 Seminar 2019
 56. BIO2 recenzija
 57. Bakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezni
 58. Bakterijski sistemi toksin-antitoksin, usmerjeni proti fagom
 59. Bakteriofag
 60. Bakteriorodopsin
 61. Barnaza
 62. Betain
 63. Betakaroten
 64. Betalaktami
 65. Beton-samoporavljajući sistem
 66. BiFC
 67. Bio2Povzetki
 68. BioSynthAge - Kvalitetno staranje. Tina Kuhar (6.12.2016)
 69. BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni
 70. Biofortifikacija riža
 71. Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 72. Biokemijska struktura centromer in njihove interakcije
 73. Biokemijska struktura telomerov
 74. Biokemijske značilnosti izvornih celic
 75. Biološke naprave in vezja za pametna cepiva na osnovi RNA
 76. Biološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celic
 77. Biopterin
 78. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in alfalfo, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 79. Biorazgradnja in toksičnost nastalih produktov
 80. Bioremediacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 81. Bioremedijacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 82. Biotehnološka uporaba RNAi
 83. Biotic Blue - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah
 84. Bičkov
 85. Blokiranje receptorjev za fage
 86. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT
 87. Botulinski toksin
 88. Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
 89. Brezvirusni način priprave iPSC
 90. Bromelain
 91. Bt toksin
 92. CRISPR/Cas9
 93. CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano
 94. Canditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9
 95. CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezni
 96. Case13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
 97. Celične strategije za sestavljanje molekularnih strojev
 98. Celobioza
 99. Centrosom
 100. Centrosomu
 101. Ceramid
 102. Ciklofilin D
 103. Citokrom P450
 104. Citokrom c
 105. Citokrom oksidaza
 106. Citozin
 107. Cockroach terminator
 108. Combined Cancer Gene Therapy
 109. Comparative genomic hybridization (CGH) arrays
 110. Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
 111. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
 112. CyanoFactory Scientific Meeting 2014
 113. DNA assembler
 114. DNA ligaze
 115. Defenzin
 116. Dehidrini
 117. Dekstrani
 118. Deoksiribonukleotid
 119. Design
 120. Design and analysis of synthetic carbon fixation pathways
 121. Diabetesa
 122. Diagnostika virusnih okužb
 123. Dietično ekstra-deviško olivno olje bogato s fenolnimi antioksidanti in proces staranja: dolgotrajni učinki na podganah
 124. Difterijski toksin
 125. Difuzija SSB proteina ob enoverižni molekuli DNA
 126. Difuzija SSB proteinov ob enoverižni molekuli DNA
 127. Dinamin
 128. Dinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocije
 129. Distrofin
 130. Dolge in kratke nekodirajoče RNA
 131. Duehennova
 132. E.
 133. E.coli tarčno usmerjena na raka
 134. EF-dlan (EF-hand)
 135. Ekvinatoksin
 136. Elastaza
 137. Encimske interakcije so pomembne za presnovo zdravil v telesu
 138. Enkefalin
 139. Epidermalni rasti faktor
 140. Epigenetsko reprogramiranje celic
 141. Epsilon toksin
 142. Eritripoetin
 143. Eritromicin
 144. Eskulentini
 145. Estron
 146. Etanercept
 147. Eukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors
 148. Evolucija spolnih kromosomov
 149. Evolucijski pomen RNAi
 150. Ezrin
 151. Fad
 152. Fenilalanin
 153. Feroportin
 154. Fetuin
 155. Fikobilini
 156. Fitoaleksini
 157. Flagelin
 158. Flavinadenindinukleotid
 159. Flavonoidi
 160. Flavoproteini
 161. Folna kislina
 162. Forenzika, Determining the Body Fluid Origin
 163. Fosfatdilserin
 164. Fosfatidiletanolamin
 165. Fosfolipaza C
 166. Fosfolipaza a
 167. Fosfolipaze (splošno)
 168. Fototrofnost
 169. Fototrofnost proteorodopsina omogoča preživetje morske bakterije med stradanjem
 170. Fototropini
 171. Fruktani
 172. Furin
 173. Galektin
 174. Gangliozidi
 175. Gelsolin
 176. Gemcitabin
 177. Gen, ki povečuje, vzdržljivost pri teku
 178. Gene overexpression
 179. Gene silencing shRNA
 180. Gensko zdravljenje
 181. Germin
 182. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida
 183. Globin
 184. Globulini
 185. Glukagon
 186. Glukokortikoidi
 187. Glutamin
 188. Glutation S-transferaza
 189. Gvajakol
 190. H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost
 191. HMC
 192. Heksokinaza
 193. Hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification
 194. Hemocianin
 195. Hemolizin
 196. Hemoragini
 197. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo)
 198. Herpesvirusi in sorodni dsDNA virusi
 199. Histamin
 200. Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 201. Hitinaza
 202. Hitrost
 203. Homoserin lakton
 204. IPBK Seminarji
 205. Identification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalities
 206. Ikozaedrični fagi
 207. Imena malih bioloških molekul
 208. In vitro pripravljen stisnjen kromatin odraža dinamiko in vivo aktivacije transkripcije
 209. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
 210. Inducirane pluripotentne celice iz mišjih fibroblastov
 211. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnimi RNA-stikali
 212. Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcih
 213. Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
 214. Integration of multiple omics datasets
 215. Integraza
 216. Interflavin
 217. Interlevkini
 218. Inulin
 219. Inventory control: cytochrome c oxidase assembly regulates mitochondrial translation
 220. Inženiring
 221. Inženiring ''Streptococcus zooepidemicus'' za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 222. Inženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo
 223. Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola
 224. Inženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije
 225. Izboljšane mišje inducirane pluripotentne celice
 226. Izboljšanje tolerance na mraz in slanost
 227. Izolevcin
 228. IzpitiDrugiletnik
 229. Izpostavljenost tobaku povzroča kompleksne sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
 230. Izražanje genov adenokarcinoma sitastih sinusov
 231. Izražanje genov v adenokarcinoma sitastih sinusov
 232. Izražanje genov v adenokarcinomu sitastih sinusov
 233. Kadherin
 234. Kaj nas dela unikatne
 235. Kaj se zgodi z živčnimi celicami pri Parkinsonovi bolezni
 236. Kajasi
 237. Kalcitonin
 238. Kalpain
 239. Karboanhidraza
 240. Karoten
 241. Karoteni
 242. Karvon
 243. Katehin
 244. Kateholamini
 245. Katepsin D
 246. Katepsini
 247. Kazein
 248. Kemiluminiscenca
 249. Keratin
 250. Kimotripsin
 251. Kinezin
 252. Kininogen
 253. Kislina
 254. Klavulanska kislina
 255. Klinični preizkusi z učinkovinami na osnovi RNAi
 256. Kloniranje miši iz iPSC
 257. Kloramfenikol
 258. Klorid
 259. Kobalamin
 260. Koencim B12
 261. Kofein
 262. Kolagen (I)
 263. Kolagen IV
 264. Kolagen VI
 265. Kolageni - splošno
 266. Koleratoksin
 267. Kolibaktin
 268. Kombinatorični inženiring intergenskih regij v operonih uravnava izražanje več genov
 269. Kombiniranje tehnologije induciranih pluripotentnih matičnih celic in genskih modifikacij pri zdravljenju mišične distrofije
 270. Kompaktiranje kromosomov
 271. Komplementarno delovanje nanocevk in protiteles pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah
 272. Kontrola hitrosti translacije preko pomožnega mesta 5’-UTR: energijski kompromis med dostopnostjo, selektivnim razvijanjem RNA-struktur in drsenjem 30S ribosomske podenote po RNA-strukturah
 273. Konverzija lignoceluloze s pomočjo izkoriščanja mikrobne tolerance in inženiringa sladkorjev
 274. KrCRISPR: enostavna in učinkovita strategija generiranja pogojnega izbijanja esencialnih genov
 275. Kratki predogled kemijske sintezne biologije
 276. Kratki predogled kemične sintezne biologije
 277. Kreatin
 278. Kreatin kinaza
 279. Kreatinin
 280. Kristalin
 281. Kristib
 282. Kromatografije
 283. Kromosomske domene in kontrolne regije lokusov (LCR)
 284. Ksiloglukan
 285. Kurkumin
 286. Kvalitetno staranje
 287. Kvercetin
 288. Laktami
 289. Laktoglobulin
 290. Lamin
 291. Laminin
 292. Lecitin
 293. Lecitin (2)
 294. Leksikon
 295. Lektin iz banan morda zavira okužbo z virusom HIV
 296. Lenka Tomešova
 297. Levkotrieni
 298. Ligaze
 299. Lignin
 300. Linolenska kislina
 301. Linolna kislina
 302. Lipidni in aminokislinski latentni prstni odtisi v forenziki
 303. Lipopolisaharidi
 304. Liposomi
 305. Listeriolizin O
 306. Litična polisaharid monooksigenaza, PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin
 307. MDolinar koledar
 308. MagicBlock: interaktivna platforma za sintezno biologijo
 309. Main Page
 310. Majad
 311. Makroglobulin alfa 2
 312. Mala jedrna RNA
 313. Manitol
 314. Manjše količine amilina so povezane z nizko mineralno kostno gostoto pri ženskah z anoreksijo nervozo
 315. Manoza
 316. Matevo
 317. Mechano rastni faktor-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za inženirstvo tkiva ligamentov
 318. Mehanizem X-inaktivacije
 319. Mehanizem delovanja kompleksa Cascade in sistem CRISPR/Cas pri E. coli
 320. Mehanizmi delovanja rifamicinov
 321. Mehanizmi izjemne odpornosti proti radioaktivnemu sevanju pri prokariontih
 322. Mejozna rekombinacija
 323. Melatonin
 324. Metabolično preoblikovanje membrane eritrocitov pri človeku
 325. Metabolni inženiring termofilne filamentozne glive Myceliophthora thermophila za proizvodnjo fumarne kisline
 326. Metabolno inženirstvo bakterije Escherichia coli za de novo sintezo vitamina B12
 327. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola
 328. Metabolomics
 329. Metalotionein
 330. Metilacijski sistem pri bakterijah
 331. Metilacijski vzorci na DNA: nastanek, dedovanje in pomen
 332. MiBiome - probiotična bakterija za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni
 333. Microarray-gene chips
 334. Mikrocistin
 335. Mikrotubuli
 336. Mitozna rekombinacija
 337. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija (S673G) in skrajševalna mutacija v Zfp644 posnemata fenotip človeške bolezni
 338. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija v Zfp644 (S673G) in mutacija v Zfp644, ki skrajša protein, posnemata fenotip človeške bolezni
 339. MoClo: modularni klonirni sistem za standardizirano sestavljanje večgenskih konstruktov
 340. Modularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij
 341. Modularna optimizacija več genskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 342. Modularna optimizacija večgenskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 343. Monelin
 344. Možni pristopi k zdravljenju raka z RNAi
 345. Mucin
 346. Mulekoli
 347. Multiplex oligonucleotide ligation assay
 348. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor
 349. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor.
 350. NAND gate
 351. Nanoparticle Platform for Delivery of siRNA and Cisplatin
 352. Napoved življenjskega cikla proizvodnje biogoriva iz mikroalg preko različnih sistemov pretvorbe bioenergije
 353. Natalisi
 354. Nefrin
 355. Negativna samoregulacija linearizira odziv na odmerek in zavira heterogenost genskega izražanja
 356. Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov
 357. Nehomologno povezovanje koncev
 358. Nejcas
 359. Neposredno popravljanje mutacij
 360. Neural stem cells
 361. Nevroligin
 362. Nevrotoksini
 363. Nikotin
 364. Nikotinamid
 365. Nitrat
 366. No problem
 367. Nogalamicin
 368. Norbin - nov tarčni protein pri zdravljenju shizofrenije
 369. Norepinefrin
 370. Nov terapevtski pristop za ciljanje signalne poti Hippo
 371. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine utira pot odkritjem v medicini
 372. Nova teorija o vzroku za Downov sindrom lahko privede do novih terapij
 373. Nove moznosti zdravljenja diabetesa
 374. Nove možnosti zdravljenja diabetesa
 375. Nukleolin
 376. Nukleosomi med replikacijo
 377. Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka
 378. Obliž iz biorazgradljive plastike, proteinov oajkove svile in bakteriocinov
 379. Odkrite nove stopnje TauD reakcije
 380. Odkritje, ki bo morda pripomoglo k pojasniti zakaj hepatitis B bolj prizadene moške
 381. Odkritje aktivacije genov z malo RNA (RNAa)
 382. Odkritje encima 'dicer'
 383. Odkritje in delovanje kompleksa RISC
 384. Odkritje in delovanje nukleaze Drosha
 385. Odkritje in opis regij CRISPR in Cas (do leta ~2002)
 386. Odkritje kratke interferenčne RNA (siRNA)
 387. Odkritje kratke lasnične RNA (shRNA)
 388. Odkritje mikro RNA (miRNA)
 389. Odkritje prvih restrikcijskih endonukleaz
 390. Odkritje vloge CRISPR/Cas pri omejevanju vnosa plazmidov
 391. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo
 392. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo/
 393. Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo bakterijskih eksopolisaharidov: biosinteza, mehanizem in strategije remediacije
 394. Of CO2urse - sistem za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v industriji
 395. Ojačevalno zaporedje
 396. Okludin
 397. Okolju prijazna vezava hitozana kot biopolimera na volno, z uporabo peroksidaze hrena
 398. Oksalna kislina
 399. Oksaloacetat
 400. Oksilipini
 401. Oligomerske oblike z G proteinom sklopljenih receptorjev (GPCR)
 402. Onkonaza
 403. Organizacija genov v kromatinu
 404. Organizacija znotrajceličnih reakcij z razumsko načrtovanimi RNA sestavi
 405. Ovalbumini
 406. Ozivljanje dehidriranih rastlin
 407. P53
 408. PLC regulacija
 409. POPRAVLJANJE Z IZCEPOM BAZE (BER)
 410. PRELIMINARNE OCENE
 411. PRELIMINARNE OCENE ZA SODELOVANJE
 412. Palitoksin
 413. Papain
 414. Paratiroidni hormon
 415. Parvovirusi in sorodni ssDNA-virusi
 416. Penicilin
 417. Pepsin
 418. Peptidoglikan
 419. Phactory: proizvodnja bakteriofagov za precizno zdravljenje
 420. PhagED
 421. Phage display
 422. Pikorna virusi in drugi RNA(+) virusi
 423. Pilokarpin
 424. Pilus+
 425. Piridoksin
 426. Pirimidini
 427. Pirofosfataza
 428. Pirogalol
 429. Piruvat kinaza
 430. Plasticure
 431. Plastocianin
 432. Pobeg iz X-inaktivacije
 433. Pogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost induciranih pluripotentnih matičnih celic
 434. Pol-sintetičen organizem z razširjeno gensko abecedo
 435. Polifenoli
 436. Polimeraze
 437. Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin vpliva na moško neplodnost
 438. Ponavljajoča se zaporedja v genomu
 439. Ponovna aktivacija kromosoma X
 440. Popravljanje kolapsa replikacijskih vilic
 441. Popravljanje neujemanja
 442. Popravljanje z izcepom nukleotida
 443. Popravljanjem z izcepom nukleotida
 444. Posebnosti X in Y kromosomov ter z njima povezane bolezni
 445. Posebnosti in primeri RNAi pri rastlinah
 446. Positive feedback in eukaryotic gene networks cell differentiation by graded to binary response conversion
 447. Pospešena in vivo evolucija
 448. Posttranslacijske modifikacije histonov in njihov pomen
 449. Potencial trajnostne proizvodnje bioenergije iz Synechocystis sp., gojene v odpadnih vodah v velikem merilu – pristop nizkocenovne biorafinerije
 450. Povecanje proizvodnje lipidov v kvasovki Yarrowia lipolytica
 451. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem gensko spremenjene monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 452. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem skonstruirane monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 453. Povečano izražanje genov na kromosomu X
 454. PowerLeaf – bakterijska solarna baterija
 455. Predloga:Opombe/dok
 456. Predstavitev na površini bakterij
 457. Predstavitev na ribosomih
 458. Pregled in prihodnost postopkov za pripravo iPSC
 459. Preoblikovanje genskega skupka za fiksacijo dušika bakterije Klebsiella oxytoca
 460. Presnova zdravil:Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 461. Presnova zdravil: Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 462. Prettytable
 463. Prilagoditve fagov na bakterijske restrikcijsko-modifikacijske sisteme
 464. Primer X-inaktiviranega gena: O-GlcNAc transferaza
 465. Prionski protein
 466. Prirojen imunski in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije
 467. Profilaktična in terapevtska učinkovitost ptičjih protiteles proti virusu gripe H5N1 in H1N1 v miših
 468. Prohormon
 469. Proizvodnja funkcionalnega človeškega IL37 v rastlinah
 470. Proizvodnja kompetitivnih inhibitorjev
 471. Proizvodnja n-butanola in etanola iz celuloze v bakteriji Clostridium cellulovorans s prekomernim izražanjem aldehid in alkohol dehidrogenaz
 472. Proizvodnja protitumorskih protiteles s človeku kompatibilnim glikozilacijskim profilom v kulturah koreninskih laskov v ''Nicotiani benthamiani''
 473. Proizvodnja zunajceličnega matriksa
 474. Prostaciklin
 475. Prostorske mutacije: nov način mehanskega vpliva na signalni proteinski kompleks, bistven za metastazo rakastih celic
 476. Prostorske mutacije nov način mehanskega vpliva na signalni proteinski kompleks bistven za metastazo rakastih celic
 477. Prostorsko-časovni nadzor izražanja genov z mrežami generatorjev impulzov
 478. Prostorsko urejena dinamika cianobakterijske vezave ogljika
 479. Proteasom
 480. Protein A
 481. Proteine, ki so odkriti v gonoreje lahko ponudijo novi pristop k zdravljenju
 482. Proteini, ki stabilizirajo kondenzirane kromosome
 483. Protivirusna zdravila
 484. Protonske črpalke
 485. Provitamini
 486. Prve človeške inducirane pluripotentne celice
 487. Prvi poskusi zdravljenja z RNAi
 488. RNA-stikala tipa »Toehold«: de novo oblikovani regulatorji izražanja genov
 489. RNaza A
 490. RNaza H
 491. Rabdovirusi in drugi RNA(-)-virusi
 492. Rafinoza
 493. Ras-proteini
 494. Rastlinski virusi
 495. Raziskave, ki so privedle do odkritja RNA-interference (1995-1998)
 496. Raznoliko in modelno zasnovana priprava sintetičnih genskih vezij s predvidenimi lastnostmi
 497. Razodetje povezovalnega kompleksa med endoplazemskim retikulumom in mitohondrijem s presejalnim testom sintezne biologije
 498. Razreševanje Hollidayevega križišča
 499. Razumevanje smiselnosti popravkov v DNA pri rakavih obolenjih
 500. Rdeče vino lahko obvaruje pred poškodbami možganov pri možganski kapi

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox