Orphaned pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages are not linked from other pages in Wiki FKKT.

Showing below up to 500 results starting with #21.

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Alela-specifičen spekter tumorja v PTEN
 2. Alkalna fosfataza
 3. Alkohol dehidrogenaza
 4. Alkohol oksidaza
 5. Alzheimerjeva bolezen (AB): Nivo izražanja nekaterih genov je ključen
 6. Amilaza
 7. Amilin
 8. Amiloid beta
 9. Aminopeptidaze
 10. Aminotransferaza
 11. Anaerobna razgradnja izoftalata pri fermentacijski bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivorans
 12. Androsteron
 13. Aneksin
 14. Angiogenin
 15. Anjali
 16. Antifibrotični učinki zelenega čaja
 17. Antihipertenzivni probiotik - nov pristop zniževanja krvnega tlaka
 18. Antiidiotipska protitelesa
 19. Antimicin
 20. Aprotinin
 21. Aptasense
 22. Argin
 23. Arginaza
 24. Arheologija, Whole-Genome Capture Method
 25. Aromataza
 26. Asparagin
 27. Automated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization Assay
 28. Avidin
 29. Avksini
 30. Avtomatizacija načrtovanja genetskih vezij
 31. Avtomatizirano oblikovanje sintezne mikrobne združbe
 32. Azokazein
 33. BI(OIL)OGICAL FACTORY - sistem za proizvodnjo sestavin palmovega olja v mikroalgi
 34. BIO1-seminar
 35. BIO1-seminar-2012
 36. BIO1 Povzetki seminarjev 2011
 37. BIO2 Seminar 2011
 38. BIO2 Seminar 2012
 39. BIO2 Seminar 2013
 40. BIO2 Seminar 2014
 41. BIO2 Seminar 2015
 42. BIO2 Seminar 2017
 43. BIO2 Seminar 2018
 44. BIO2 Seminar 2019
 45. BIO2 Seminar 2020
 46. BIO2 recenzija
 47. BNU- Kitajska: inženirski črevesni mikrobi za zmanjševanje debelosti
 48. Bakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezni
 49. Bakterijski sistemi toksin-antitoksin, usmerjeni proti fagom
 50. Bakteriofag
 51. Bakteriorodopsin
 52. Barnaza
 53. Betain
 54. Betakaroten
 55. Betalaktami
 56. Beton-samoporavljajući sistem
 57. BiFC
 58. Bio2Povzetki
 59. BioSynthAge - Kvalitetno staranje. Tina Kuhar (6.12.2016)
 60. BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni
 61. Biofortifikacija riža
 62. Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 63. Biokemijska struktura centromer in njihove interakcije
 64. Biokemijska struktura telomerov
 65. Biokemijske značilnosti izvornih celic
 66. Biološke naprave in vezja za pametna cepiva na osnovi RNA
 67. Biološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celic
 68. Biopterin
 69. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in alfalfo, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 70. Biorazgradnja in toksičnost nastalih produktov
 71. Bioremediacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 72. Bioremedijacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 73. Biotehnološka uporaba RNAi
 74. Biotic Blue - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah
 75. Bičkov
 76. Blokiranje receptorjev za fage
 77. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT
 78. Botulinski toksin
 79. Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
 80. Brezvirusni način priprave iPSC
 81. Bromelain
 82. Bt toksin
 83. CRISPR/Cas9
 84. CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano
 85. Canditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9
 86. CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezni
 87. Case13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
 88. Celične strategije za sestavljanje molekularnih strojev
 89. Celobioza
 90. Centrosom
 91. Centrosomu
 92. Cepivo proizvajalca Pfizer / BioNTech - optimizacija zaporedja molekule mRNA
 93. Ceramid
 94. Ciklofilin D
 95. Citokrom P450
 96. Citokrom c
 97. Citokrom oksidaza
 98. Citozin
 99. Cockroach terminator
 100. Combined Cancer Gene Therapy
 101. Comparative genomic hybridization (CGH) arrays
 102. Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
 103. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
 104. CyanoFactory Scientific Meeting 2014
 105. DNA assembler
 106. DNA ligaze
 107. Defenzin
 108. Dehidrini
 109. Dekstrani
 110. Deoksiribonukleotid
 111. Design
 112. Design and analysis of synthetic carbon fixation pathways
 113. Diabetesa
 114. Diagnostika virusnih okužb
 115. Dietično ekstra-deviško olivno olje bogato s fenolnimi antioksidanti in proces staranja: dolgotrajni učinki na podganah
 116. Difterijski toksin
 117. Difuzija SSB proteina ob enoverižni molekuli DNA
 118. Difuzija SSB proteinov ob enoverižni molekuli DNA
 119. Dinamin
 120. Dinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocije
 121. Distrofin
 122. Dolge in kratke nekodirajoče RNA
 123. Doseganje asimetričnosti in asimetrične delitve pri E. coli
 124. Duehennova
 125. E.
 126. E.coli tarčno usmerjena na raka
 127. EF-dlan (EF-hand)
 128. Ekvinatoksin
 129. Elastaza
 130. Encimske interakcije so pomembne za presnovo zdravil v telesu
 131. Engineering Customized Cell Sensing and Response Behaviors Using Synthetic Notch Receptors
 132. Enkefalin
 133. Epidermalni rasti faktor
 134. Epigenetsko reprogramiranje celic
 135. Epsilon toksin
 136. Eritripoetin
 137. Eritromicin
 138. Eskulentini
 139. Estron
 140. Etanercept
 141. Eukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors
 142. Evolucija spolnih kromosomov
 143. Evolucijski pomen RNAi
 144. Ezrin
 145. Fad
 146. Fenilalanin
 147. Feroportin
 148. Fetuin
 149. Fikobilini
 150. Fitoaleksini
 151. Flagelin
 152. Flavinadenindinukleotid
 153. Flavonoidi
 154. Flavoproteini
 155. Folna kislina
 156. Forenzika, Determining the Body Fluid Origin
 157. Fosfatdilserin
 158. Fosfatidiletanolamin
 159. Fosfolipaza C
 160. Fosfolipaza a
 161. Fosfolipaze (splošno)
 162. Fototrofnost
 163. Fototrofnost proteorodopsina omogoča preživetje morske bakterije med stradanjem
 164. Fototropini
 165. Fruktani
 166. Furin
 167. Galektin
 168. Gangliozidi
 169. Gelsolin
 170. Gemcitabin
 171. Gen, ki povečuje, vzdržljivost pri teku
 172. Gene overexpression
 173. Gene silencing shRNA
 174. Genetski programi zgrajeni iz več plasti logičnih vrat v posameznih celicah
 175. Genetski programi zgrajeni iz večplastnih logičnih vrat v posameznih celicah
 176. Gensko zdravljenje
 177. Germin
 178. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida
 179. Globin
 180. Globulini
 181. Glukagon
 182. Glukokortikoidi
 183. Glutamin
 184. Glutation S-transferaza
 185. Gvajakol
 186. H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost
 187. HMC
 188. Heksokinaza
 189. Hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification
 190. Hemocianin
 191. Hemolizin
 192. Hemoragini
 193. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo)
 194. Herpesvirusi in sorodni dsDNA virusi
 195. Hierarhično sestavljanje asimetričnih ikozaedričnih virusnih kapsid
 196. Histamin
 197. Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 198. Hitinaza
 199. Hitrost
 200. Hkratna karakterizacija več različnih racionalno načrtovanih promotorskih arhitektur
 201. Homoserin lakton
 202. HyDRA – detekcija vodika
 203. IPBK Seminarji
 204. Identification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalities
 205. Ikozaedrični fagi
 206. Imena malih bioloških molekul
 207. In vitro pripravljen stisnjen kromatin odraža dinamiko in vivo aktivacije transkripcije
 208. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
 209. Inducirane pluripotentne celice iz mišjih fibroblastov
 210. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnimi RNA-stikali
 211. Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcih
 212. Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
 213. Integration of multiple omics datasets
 214. Integraza
 215. Interflavin
 216. Interlevkini
 217. Inulin
 218. Inventory control: cytochrome c oxidase assembly regulates mitochondrial translation
 219. Inženiring
 220. Inženiring ''Streptococcus zooepidemicus'' za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 221. Inženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo
 222. Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola
 223. Inženirsko pripravljeni promotorji, ki omogočajo izražanje ne glede na število kopij
 224. Inženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije
 225. Izboljšane mišje inducirane pluripotentne celice
 226. Izboljšanje tolerance na mraz in slanost
 227. Izolevcin
 228. IzpitiDrugiletnik
 229. Izpostavljenost tobaku povzroča kompleksne sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
 230. Izražanje genov adenokarcinoma sitastih sinusov
 231. Izražanje genov v adenokarcinoma sitastih sinusov
 232. Izražanje genov v adenokarcinomu sitastih sinusov
 233. Kadherin
 234. Kaj nas dela unikatne
 235. Kaj se zgodi z živčnimi celicami pri Parkinsonovi bolezni
 236. Kajasi
 237. Kalcitonin
 238. Kalpain
 239. Karboanhidraza
 240. Karoten
 241. Karoteni
 242. Karvon
 243. Katehin
 244. Kateholamini
 245. Katepsin D
 246. Katepsini
 247. Kazein
 248. Kemiluminiscenca
 249. Keratin
 250. Kimotripsin
 251. Kinezin
 252. Kininogen
 253. Kislina
 254. Klavulanska kislina
 255. Klinični preizkusi z učinkovinami na osnovi RNAi
 256. Kloniranje miši iz iPSC
 257. Kloramfenikol
 258. Klorid
 259. Kobalamin
 260. Koencim B12
 261. Kofein
 262. Kolagen (I)
 263. Kolagen IV
 264. Kolagen VI
 265. Kolageni - splošno
 266. Koleratoksin
 267. Kolibaktin
 268. Kombinatorični inženiring intergenskih regij v operonih uravnava izražanje več genov
 269. Kombiniranje tehnologije induciranih pluripotentnih matičnih celic in genskih modifikacij pri zdravljenju mišične distrofije
 270. Kompaktiranje kromosomov
 271. Kompleksno celično logično računanje z RNA-napravami
 272. Kompleksno celično računanje z RNA-napravami
 273. Komplementarno delovanje nanocevk in protiteles pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah
 274. Komunikacija na osnovi DNA v populacijah sinteticnih protocelic
 275. Kontrola hitrosti translacije preko pomožnega mesta 5’-UTR: energijski kompromis med dostopnostjo, selektivnim razvijanjem RNA-struktur in drsenjem 30S ribosomske podenote po RNA-strukturah
 276. Konverzija lignoceluloze s pomočjo izkoriščanja mikrobne tolerance in inženiringa sladkorjev
 277. KrCRISPR: enostavna in učinkovita strategija generiranja pogojnega izbijanja esencialnih genov
 278. Kratki predogled kemijske sintezne biologije
 279. Kratki predogled kemične sintezne biologije
 280. Kreatin
 281. Kreatin kinaza
 282. Kreatinin
 283. Kristalin
 284. Kristib
 285. Kromatografije
 286. Kromosomske domene in kontrolne regije lokusov (LCR)
 287. Ksiloglukan
 288. Kurkumin
 289. Kvalitetno staranje
 290. Kvercetin
 291. Laktami
 292. Laktoglobulin
 293. Lamin
 294. Laminin
 295. Lecitin
 296. Lecitin (2)
 297. Leksikon
 298. Lektin iz banan morda zavira okužbo z virusom HIV
 299. Lenka Tomešova
 300. Levkotrieni
 301. Ligaze
 302. Lignin
 303. Linolenska kislina
 304. Linolna kislina
 305. Lipidni in aminokislinski latentni prstni odtisi v forenziki
 306. Lipopolisaharidi
 307. Liposomi
 308. Listeriolizin O
 309. Litična polisaharid monooksigenaza, PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin
 310. MARS-magnetni sistem za recikliranje ATP
 311. MDolinar koledar
 312. MESH - Razširljiv enkapsulinski sistem za uporabo v zdravstvu
 313. Magi.Coli: sinteza psilocibina s pomočjo E.coli
 314. MagicBlock: interaktivna platforma za sintezno biologijo
 315. Main Page
 316. Majad
 317. Makroglobulin alfa 2
 318. Mala jedrna RNA
 319. Manitol
 320. Manjše količine amilina so povezane z nizko mineralno kostno gostoto pri ženskah z anoreksijo nervozo
 321. Manoza
 322. Matevo
 323. Mechano rastni faktor-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za inženirstvo tkiva ligamentov
 324. Mehanizem X-inaktivacije
 325. Mehanizem delovanja kompleksa Cascade in sistem CRISPR/Cas pri E. coli
 326. Mehanizmi delovanja rifamicinov
 327. Mehanizmi izjemne odpornosti proti radioaktivnemu sevanju pri prokariontih
 328. Mejozna rekombinacija
 329. Melatonin
 330. Metabolično preoblikovanje membrane eritrocitov pri človeku
 331. Metabolni inženiring termofilne filamentozne glive Myceliophthora thermophila za proizvodnjo fumarne kisline
 332. Metabolno inženirstvo bakterije Escherichia coli za de novo sintezo vitamina B12
 333. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola
 334. Metabolomics
 335. Metalotionein
 336. Metilacijski sistem pri bakterijah
 337. Metilacijski vzorci na DNA: nastanek, dedovanje in pomen
 338. MiBiome - probiotična bakterija za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni
 339. Microarray-gene chips
 340. Mikrocistin
 341. Mikrotubuli
 342. Mitozna rekombinacija
 343. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija (S673G) in skrajševalna mutacija v Zfp644 posnemata fenotip človeške bolezni
 344. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija v Zfp644 (S673G) in mutacija v Zfp644, ki skrajša protein, posnemata fenotip človeške bolezni
 345. MoClo: modularni klonirni sistem za standardizirano sestavljanje večgenskih konstruktov
 346. Modularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij
 347. Modularna optimizacija več genskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 348. Modularna optimizacija večgenskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 349. Modularni biološki sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii
 350. Modularni klonirni sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii
 351. Monelin
 352. Možni pristopi k zdravljenju raka z RNAi
 353. Mucin
 354. Mulekoli
 355. Multiplex oligonucleotide ligation assay
 356. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor
 357. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor.
 358. NAND gate
 359. Nanoparticle Platform for Delivery of siRNA and Cisplatin
 360. Napoved življenjskega cikla proizvodnje biogoriva iz mikroalg preko različnih sistemov pretvorbe bioenergije
 361. Natalisi
 362. Načrtovana pot zvijanja proteinskih origamijev
 363. Načrtovanje mikrobnih konzorcijev z določenimi družbenimi interakcijami
 364. Nefrin
 365. Negativna samoregulacija linearizira odziv na odmerek in zavira heterogenost genskega izražanja
 366. Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov
 367. Nehomologno povezovanje koncev
 368. Nejcas
 369. Neposredno popravljanje mutacij
 370. Neural stem cells
 371. Nevroligin
 372. Nevrotoksini
 373. Nikotin
 374. Nikotinamid
 375. Nitrat
 376. NoTox – sistem za preprečevanje botulinskih izbruhov
 377. No problem
 378. Nogalamicin
 379. Norbin - nov tarčni protein pri zdravljenju shizofrenije
 380. Norepinefrin
 381. Nov terapevtski pristop za ciljanje signalne poti Hippo
 382. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine utira pot odkritjem v medicini
 383. Nova teorija o vzroku za Downov sindrom lahko privede do novih terapij
 384. Nove moznosti zdravljenja diabetesa
 385. Nove možnosti zdravljenja diabetesa
 386. Nukleolin
 387. Nukleosomi med replikacijo
 388. Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka
 389. Obliž iz biorazgradljive plastike, proteinov oajkove svile in bakteriocinov
 390. Odkrite nove stopnje TauD reakcije
 391. Odkritje, ki bo morda pripomoglo k pojasniti zakaj hepatitis B bolj prizadene moške
 392. Odkritje aktivacije genov z malo RNA (RNAa)
 393. Odkritje encima 'dicer'
 394. Odkritje in delovanje kompleksa RISC
 395. Odkritje in delovanje nukleaze Drosha
 396. Odkritje in opis regij CRISPR in Cas (do leta ~2002)
 397. Odkritje kratke interferenčne RNA (siRNA)
 398. Odkritje kratke lasnične RNA (shRNA)
 399. Odkritje mikro RNA (miRNA)
 400. Odkritje prvih restrikcijskih endonukleaz
 401. Odkritje vloge CRISPR/Cas pri omejevanju vnosa plazmidov
 402. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo
 403. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo/
 404. Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo bakterijskih eksopolisaharidov: biosinteza, mehanizem in strategije remediacije
 405. Of CO2urse - sistem za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v industriji
 406. Ojačevalno zaporedje
 407. Okludin
 408. Okolju prijazna vezava hitozana kot biopolimera na volno, z uporabo peroksidaze hrena
 409. Oksalna kislina
 410. Oksaloacetat
 411. Oksilipini
 412. Oligomerske oblike z G proteinom sklopljenih receptorjev (GPCR)
 413. Onkonaza
 414. Optimizacija fermentacijske proizvodnje pha-bioplastike z b. thuringiensis in z glukozo bogatimi hidrolizati
 415. Organizacija genov v kromatinu
 416. Organizacija znotrajceličnih reakcij z razumsko načrtovanimi RNA sestavi
 417. Ovalbumini
 418. Ozivljanje dehidriranih rastlin
 419. P53
 420. PETEXE - sistem za filtracijo mikroplastike v pralnih strojih
 421. PLC regulacija
 422. POPRAVLJANJE Z IZCEPOM BAZE (BER)
 423. PRELIMINARNE OCENE
 424. PRELIMINARNE OCENE ZA SODELOVANJE
 425. Palitoksin
 426. Papain
 427. Paratiroidni hormon
 428. Parvovirusi in sorodni ssDNA-virusi
 429. Penicilin
 430. Pepsin
 431. Peptidoglikan
 432. Phactory: proizvodnja bakteriofagov za precizno zdravljenje
 433. PhagED
 434. Phage display
 435. Pikorna virusi in drugi RNA(+) virusi
 436. Pilokarpin
 437. Pilus+
 438. Piridoksin
 439. Pirimidini
 440. Pirofosfataza
 441. Pirogalol
 442. Piruvat kinaza
 443. Plasticure
 444. Plastocianin
 445. Pobeg iz X-inaktivacije
 446. Pogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost induciranih pluripotentnih matičnih celic
 447. Pojdi na
 448. Pol-sintetičen organizem z razširjeno gensko abecedo
 449. Polifenoli
 450. Polimeraze
 451. Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin vpliva na moško neplodnost
 452. Ponavljajoča se zaporedja v genomu
 453. Ponovna aktivacija kromosoma X
 454. Ponovno določanje specifičnosti izven citoplazme aktivnih sigma faktorjev
 455. Popravljanje kolapsa replikacijskih vilic
 456. Popravljanje neujemanja
 457. Popravljanje z izcepom nukleotida
 458. Popravljanjem z izcepom nukleotida
 459. Posebnosti X in Y kromosomov ter z njima povezane bolezni
 460. Posebnosti in primeri RNAi pri rastlinah
 461. Positive feedback in eukaryotic gene networks cell differentiation by graded to binary response conversion
 462. Pospešena in vivo evolucija
 463. Posttranslacijske modifikacije histonov in njihov pomen
 464. Potencial trajnostne proizvodnje bioenergije iz Synechocystis sp., gojene v odpadnih vodah v velikem merilu – pristop nizkocenovne biorafinerije
 465. Povecanje proizvodnje lipidov v kvasovki Yarrowia lipolytica
 466. Povezava
 467. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem gensko spremenjene monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 468. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem skonstruirane monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 469. Povečano izražanje genov na kromosomu X
 470. Povzetek seminarja
 471. PowerLeaf – bakterijska solarna baterija
 472. Predloga:Opombe/dok
 473. Predstavitev na površini bakterij
 474. Predstavitev na ribosomih
 475. Pregled in prihodnost postopkov za pripravo iPSC
 476. Prenos informacije med bakterijami v sesalskem črevesju z uporabo sistema zaznavanja gostote populacije
 477. Prenos informacije med bakterijami v sesalskem črevesju z uporabo sistema zaznavanja gostote populacije.
 478. Preoblikovanje genskega skupka za fiksacijo dušika bakterije Klebsiella oxytoca
 479. Presnova zdravil:Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 480. Presnova zdravil: Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 481. Prettytable
 482. Prilagoditve fagov na bakterijske restrikcijsko-modifikacijske sisteme
 483. Primer X-inaktiviranega gena: O-GlcNAc transferaza
 484. Prionski protein
 485. Priprava humanih CAR imunskih celic z napredno logiko in porazdeljenim računalništvom
 486. Priprava sistema s proteinskimi logičnimi vrati na površini lipidnih membran
 487. Prirojen imunski in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije
 488. ProQuorum: probiotik kot zdravilo proti okužbi s C. difficile
 489. Profilaktična in terapevtska učinkovitost ptičjih protiteles proti virusu gripe H5N1 in H1N1 v miših
 490. Programabilni enocelični sesalski bioračunalniki
 491. Prohormon
 492. Proizvodnja 1,3-propandiola iz različnih ogljikovodikov po nenaravni poti preko 3-hidroksipropanojske kisline
 493. Proizvodnja butil butirata iz glukoze z uporabo "diamantnega" konzorcija "E. coli"
 494. Proizvodnja funkcionalnega človeškega IL37 v rastlinah
 495. Proizvodnja kompetitivnih inhibitorjev
 496. Proizvodnja n-butanola in etanola iz celuloze v bakteriji Clostridium cellulovorans s prekomernim izražanjem aldehid in alkohol dehidrogenaz
 497. Proizvodnja protitumorskih protiteles s človeku kompatibilnim glikozilacijskim profilom v kulturah koreninskih laskov v ''Nicotiani benthamiani''
 498. Proizvodnja zunajceličnega matriksa
 499. Proizvodnja šinorina, naravne zaščite pred soncem, z uporabo cianobakterije
 500. Proizvodnja škrlatnega indigoidnega barvila iz triptofana v bakteriji Escherichia coli

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox