Orphaned pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages are not linked from other pages in Wiki FKKT.

Showing below up to 500 results starting with #21.

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Amilaza
 2. Amilin
 3. Amiloid beta
 4. Aminopeptidaze
 5. Aminotransferaza
 6. Anaerobna razgradnja izoftalata pri fermentacijski bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivorans
 7. Androsteron
 8. Aneksin
 9. Angiogenin
 10. Anjali
 11. Antifibrotični učinki zelenega čaja
 12. Antiidiotipska protitelesa
 13. Antimicin
 14. Aprotinin
 15. Aptasense
 16. Argin
 17. Arginaza
 18. Arheologija, Whole-Genome Capture Method
 19. Aromataza
 20. Asparagin
 21. Automated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization Assay
 22. Avidin
 23. Avksini
 24. Azokazein
 25. BIO1-seminar
 26. BIO1-seminar-2012
 27. BIO1 Povzetki seminarjev 2011
 28. BIO2 Seminar 2011
 29. BIO2 Seminar 2012
 30. BIO2 Seminar 2013
 31. BIO2 Seminar 2014
 32. BIO2 Seminar 2015
 33. BIO2 Seminar 2017
 34. BIO2 Seminar 2018
 35. BIO2 Seminar 2019
 36. BIO2 recenzija
 37. Bakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezni
 38. Bakterijski sistemi toksin-antitoksin, usmerjeni proti fagom
 39. Bakteriofag
 40. Bakteriorodopsin
 41. Barnaza
 42. Betain
 43. Betakaroten
 44. Betalaktami
 45. Beton-samoporavljajući sistem
 46. BiFC
 47. Bio2Povzetki
 48. BioSynthAge - Kvalitetno staranje. Tina Kuhar (6.12.2016)
 49. BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni
 50. Biofortifikacija riža
 51. Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 52. Biokemijska struktura centromer in njihove interakcije
 53. Biokemijska struktura telomerov
 54. Biokemijske značilnosti izvornih celic
 55. Biološke naprave in vezja za pametna cepiva na osnovi RNA
 56. Biološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celic
 57. Biopterin
 58. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in alfalfo, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 59. Biorazgradnja in toksičnost nastalih produktov
 60. Bioremediacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 61. Bioremedijacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 62. Biotehnološka uporaba RNAi
 63. Biotic Blue - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah
 64. Bičkov
 65. Blokiranje receptorjev za fage
 66. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT
 67. Botulinski toksin
 68. Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
 69. Brezvirusni način priprave iPSC
 70. Bromelain
 71. Bt toksin
 72. CRISPR/Cas9
 73. CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano
 74. Canditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9
 75. CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezni
 76. Case13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
 77. Celične strategije za sestavljanje molekularnih strojev
 78. Celobioza
 79. Centrosom
 80. Centrosomu
 81. Ceramid
 82. Ciklofilin D
 83. Citokrom P450
 84. Citokrom c
 85. Citokrom oksidaza
 86. Citozin
 87. Cockroach terminator
 88. Combined Cancer Gene Therapy
 89. Comparative genomic hybridization (CGH) arrays
 90. Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
 91. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
 92. CyanoFactory Scientific Meeting 2014
 93. DNA assembler
 94. DNA ligaze
 95. Defenzin
 96. Dehidrini
 97. Dekstrani
 98. Deoksiribonukleotid
 99. Design
 100. Design and analysis of synthetic carbon fixation pathways
 101. Diabetesa
 102. Diagnostika virusnih okužb
 103. Dietično ekstra-deviško olivno olje bogato s fenolnimi antioksidanti in proces staranja: dolgotrajni učinki na podganah
 104. Difterijski toksin
 105. Difuzija SSB proteina ob enoverižni molekuli DNA
 106. Difuzija SSB proteinov ob enoverižni molekuli DNA
 107. Dinamin
 108. Dinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocije
 109. Distrofin
 110. Dolge in kratke nekodirajoče RNA
 111. Duehennova
 112. E.
 113. E.coli tarčno usmerjena na raka
 114. EF-dlan (EF-hand)
 115. Ekvinatoksin
 116. Elastaza
 117. Encimske interakcije so pomembne za presnovo zdravil v telesu
 118. Enkefalin
 119. Epidermalni rasti faktor
 120. Epigenetsko reprogramiranje celic
 121. Epsilon toksin
 122. Eritripoetin
 123. Eritromicin
 124. Eskulentini
 125. Estron
 126. Etanercept
 127. Eukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors
 128. Evolucija spolnih kromosomov
 129. Evolucijski pomen RNAi
 130. Ezrin
 131. Fad
 132. Fenilalanin
 133. Feroportin
 134. Fetuin
 135. Fikobilini
 136. Fitoaleksini
 137. Flagelin
 138. Flavinadenindinukleotid
 139. Flavonoidi
 140. Flavoproteini
 141. Folna kislina
 142. Forenzika, Determining the Body Fluid Origin
 143. Fosfatdilserin
 144. Fosfatidiletanolamin
 145. Fosfolipaza C
 146. Fosfolipaza a
 147. Fosfolipaze (splošno)
 148. Fototrofnost
 149. Fototrofnost proteorodopsina omogoča preživetje morske bakterije med stradanjem
 150. Fototropini
 151. Fruktani
 152. Furin
 153. Galektin
 154. Gangliozidi
 155. Gelsolin
 156. Gemcitabin
 157. Gen, ki povečuje, vzdržljivost pri teku
 158. Gene overexpression
 159. Gene silencing shRNA
 160. Gensko zdravljenje
 161. Germin
 162. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida
 163. Globin
 164. Globulini
 165. Glukagon
 166. Glukokortikoidi
 167. Glutamin
 168. Glutation S-transferaza
 169. Gvajakol
 170. H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost
 171. HMC
 172. Heksokinaza
 173. Hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification
 174. Hemocianin
 175. Hemolizin
 176. Hemoragini
 177. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo)
 178. Herpesvirusi in sorodni dsDNA virusi
 179. Histamin
 180. Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 181. Hitinaza
 182. Hitrost
 183. Homoserin lakton
 184. IPBK Seminarji
 185. Identification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalities
 186. Ikozaedrični fagi
 187. Imena malih bioloških molekul
 188. In vitro pripravljen stisnjen kromatin odraža dinamiko in vivo aktivacije transkripcije
 189. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
 190. Inducirane pluripotentne celice iz mišjih fibroblastov
 191. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnimi RNA-stikali
 192. Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcih
 193. Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
 194. Integration of multiple omics datasets
 195. Integraza
 196. Interflavin
 197. Interlevkini
 198. Inulin
 199. Inventory control: cytochrome c oxidase assembly regulates mitochondrial translation
 200. Inženiring
 201. Inženiring ''Streptococcus zooepidemicus'' za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 202. Inženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo
 203. Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola
 204. Inženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije
 205. Izboljšane mišje inducirane pluripotentne celice
 206. Izboljšanje tolerance na mraz in slanost
 207. Izolevcin
 208. IzpitiDrugiletnik
 209. Izpostavljenost tobaku povzroča kompleksne sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
 210. Izražanje genov adenokarcinoma sitastih sinusov
 211. Izražanje genov v adenokarcinoma sitastih sinusov
 212. Izražanje genov v adenokarcinomu sitastih sinusov
 213. Kadherin
 214. Kaj nas dela unikatne
 215. Kaj se zgodi z živčnimi celicami pri Parkinsonovi bolezni
 216. Kajasi
 217. Kalcitonin
 218. Kalpain
 219. Karboanhidraza
 220. Karoten
 221. Karoteni
 222. Karvon
 223. Katehin
 224. Kateholamini
 225. Katepsin D
 226. Katepsini
 227. Kazein
 228. Kemiluminiscenca
 229. Keratin
 230. Kimotripsin
 231. Kinezin
 232. Kininogen
 233. Kislina
 234. Klavulanska kislina
 235. Klinični preizkusi z učinkovinami na osnovi RNAi
 236. Kloniranje miši iz iPSC
 237. Kloramfenikol
 238. Klorid
 239. Kobalamin
 240. Koencim B12
 241. Kofein
 242. Kolagen (I)
 243. Kolagen IV
 244. Kolagen VI
 245. Kolageni - splošno
 246. Koleratoksin
 247. Kolibaktin
 248. Kombinatorični inženiring intergenskih regij v operonih uravnava izražanje več genov
 249. Kombiniranje tehnologije induciranih pluripotentnih matičnih celic in genskih modifikacij pri zdravljenju mišične distrofije
 250. Kompaktiranje kromosomov
 251. Komplementarno delovanje nanocevk in protiteles pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah
 252. Kontrola hitrosti translacije preko pomožnega mesta 5’-UTR: energijski kompromis med dostopnostjo, selektivnim razvijanjem RNA-struktur in drsenjem 30S ribosomske podenote po RNA-strukturah
 253. Konverzija lignoceluloze s pomočjo izkoriščanja mikrobne tolerance in inženiringa sladkorjev
 254. KrCRISPR: enostavna in učinkovita strategija generiranja pogojnega izbijanja esencialnih genov
 255. Kratki predogled kemijske sintezne biologije
 256. Kratki predogled kemične sintezne biologije
 257. Kreatin
 258. Kreatin kinaza
 259. Kreatinin
 260. Kristalin
 261. Kristib
 262. Kromatografije
 263. Kromosomske domene in kontrolne regije lokusov (LCR)
 264. Ksiloglukan
 265. Kurkumin
 266. Kvalitetno staranje
 267. Kvercetin
 268. Laktami
 269. Laktoglobulin
 270. Lamin
 271. Laminin
 272. Lecitin
 273. Lecitin (2)
 274. Leksikon
 275. Lektin iz banan morda zavira okužbo z virusom HIV
 276. Lenka Tomešova
 277. Levkotrieni
 278. Ligaze
 279. Lignin
 280. Linolenska kislina
 281. Linolna kislina
 282. Lipidni in aminokislinski latentni prstni odtisi v forenziki
 283. Lipopolisaharidi
 284. Liposomi
 285. Listeriolizin O
 286. Litična polisaharid monooksigenaza, PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin
 287. MDolinar koledar
 288. MagicBlock: interaktivna platforma za sintezno biologijo
 289. Main Page
 290. Majad
 291. Makroglobulin alfa 2
 292. Mala jedrna RNA
 293. Manitol
 294. Manjše količine amilina so povezane z nizko mineralno kostno gostoto pri ženskah z anoreksijo nervozo
 295. Manoza
 296. Matevo
 297. Mechano rastni faktor-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za inženirstvo tkiva ligamentov
 298. Mehanizem X-inaktivacije
 299. Mehanizem delovanja kompleksa Cascade in sistem CRISPR/Cas pri E. coli
 300. Mehanizmi delovanja rifamicinov
 301. Mehanizmi izjemne odpornosti proti radioaktivnemu sevanju pri prokariontih
 302. Mejozna rekombinacija
 303. Melatonin
 304. Metabolično preoblikovanje membrane eritrocitov pri človeku
 305. Metabolni inženiring termofilne filamentozne glive Myceliophthora thermophila za proizvodnjo fumarne kisline
 306. Metabolno inženirstvo bakterije Escherichia coli za de novo sintezo vitamina B12
 307. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola
 308. Metabolomics
 309. Metalotionein
 310. Metilacijski sistem pri bakterijah
 311. Metilacijski vzorci na DNA: nastanek, dedovanje in pomen
 312. MiBiome - probiotična bakterija za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni
 313. Microarray-gene chips
 314. Mikrocistin
 315. Mikrotubuli
 316. Mitozna rekombinacija
 317. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija (S673G) in skrajševalna mutacija v Zfp644 posnemata fenotip človeške bolezni
 318. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija v Zfp644 (S673G) in mutacija v Zfp644, ki skrajša protein, posnemata fenotip človeške bolezni
 319. MoClo: modularni klonirni sistem za standardizirano sestavljanje večgenskih konstruktov
 320. Modularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij
 321. Modularna optimizacija več genskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 322. Modularna optimizacija večgenskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 323. Monelin
 324. Možni pristopi k zdravljenju raka z RNAi
 325. Mucin
 326. Mulekoli
 327. Multiplex oligonucleotide ligation assay
 328. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor
 329. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor.
 330. NAND gate
 331. Nanoparticle Platform for Delivery of siRNA and Cisplatin
 332. Napoved življenjskega cikla proizvodnje biogoriva iz mikroalg preko različnih sistemov pretvorbe bioenergije
 333. Natalisi
 334. Nefrin
 335. Negativna samoregulacija linearizira odziv na odmerek in zavira heterogenost genskega izražanja
 336. Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov
 337. Nehomologno povezovanje koncev
 338. Nejcas
 339. Neposredno popravljanje mutacij
 340. Neural stem cells
 341. Nevroligin
 342. Nevrotoksini
 343. Nikotin
 344. Nikotinamid
 345. Nitrat
 346. No problem
 347. Nogalamicin
 348. Norbin - nov tarčni protein pri zdravljenju shizofrenije
 349. Norepinefrin
 350. Nov terapevtski pristop za ciljanje signalne poti Hippo
 351. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine utira pot odkritjem v medicini
 352. Nova teorija o vzroku za Downov sindrom lahko privede do novih terapij
 353. Nove moznosti zdravljenja diabetesa
 354. Nove možnosti zdravljenja diabetesa
 355. Nukleolin
 356. Nukleosomi med replikacijo
 357. Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka
 358. Obliž iz biorazgradljive plastike, proteinov oajkove svile in bakteriocinov
 359. Odkrite nove stopnje TauD reakcije
 360. Odkritje, ki bo morda pripomoglo k pojasniti zakaj hepatitis B bolj prizadene moške
 361. Odkritje aktivacije genov z malo RNA (RNAa)
 362. Odkritje encima 'dicer'
 363. Odkritje in delovanje kompleksa RISC
 364. Odkritje in delovanje nukleaze Drosha
 365. Odkritje in opis regij CRISPR in Cas (do leta ~2002)
 366. Odkritje kratke interferenčne RNA (siRNA)
 367. Odkritje kratke lasnične RNA (shRNA)
 368. Odkritje mikro RNA (miRNA)
 369. Odkritje prvih restrikcijskih endonukleaz
 370. Odkritje vloge CRISPR/Cas pri omejevanju vnosa plazmidov
 371. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo
 372. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo/
 373. Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo bakterijskih eksopolisaharidov: biosinteza, mehanizem in strategije remediacije
 374. Of CO2urse - sistem za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v industriji
 375. Ojačevalno zaporedje
 376. Okludin
 377. Okolju prijazna vezava hitozana kot biopolimera na volno, z uporabo peroksidaze hrena
 378. Oksalna kislina
 379. Oksaloacetat
 380. Oksilipini
 381. Oligomerske oblike z G proteinom sklopljenih receptorjev (GPCR)
 382. Onkonaza
 383. Organizacija genov v kromatinu
 384. Organizacija znotrajceličnih reakcij z razumsko načrtovanimi RNA sestavi
 385. Ovalbumini
 386. Ozivljanje dehidriranih rastlin
 387. P53
 388. PLC regulacija
 389. POPRAVLJANJE Z IZCEPOM BAZE (BER)
 390. PRELIMINARNE OCENE
 391. PRELIMINARNE OCENE ZA SODELOVANJE
 392. Palitoksin
 393. Papain
 394. Paratiroidni hormon
 395. Parvovirusi in sorodni ssDNA-virusi
 396. Penicilin
 397. Pepsin
 398. Peptidoglikan
 399. Phactory: proizvodnja bakteriofagov za precizno zdravljenje
 400. PhagED
 401. Phage display
 402. Pikorna virusi in drugi RNA(+) virusi
 403. Pilokarpin
 404. Pilus+
 405. Piridoksin
 406. Pirimidini
 407. Pirofosfataza
 408. Pirogalol
 409. Piruvat kinaza
 410. Plasticure
 411. Plastocianin
 412. Pobeg iz X-inaktivacije
 413. Pogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost induciranih pluripotentnih matičnih celic
 414. Pol-sintetičen organizem z razširjeno gensko abecedo
 415. Polifenoli
 416. Polimeraze
 417. Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin vpliva na moško neplodnost
 418. Ponavljajoča se zaporedja v genomu
 419. Ponovna aktivacija kromosoma X
 420. Popravljanje kolapsa replikacijskih vilic
 421. Popravljanje neujemanja
 422. Popravljanje z izcepom nukleotida
 423. Popravljanjem z izcepom nukleotida
 424. Posebnosti X in Y kromosomov ter z njima povezane bolezni
 425. Posebnosti in primeri RNAi pri rastlinah
 426. Positive feedback in eukaryotic gene networks cell differentiation by graded to binary response conversion
 427. Pospešena in vivo evolucija
 428. Posttranslacijske modifikacije histonov in njihov pomen
 429. Potencial trajnostne proizvodnje bioenergije iz Synechocystis sp., gojene v odpadnih vodah v velikem merilu – pristop nizkocenovne biorafinerije
 430. Povecanje proizvodnje lipidov v kvasovki Yarrowia lipolytica
 431. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem gensko spremenjene monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 432. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem skonstruirane monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 433. Povečano izražanje genov na kromosomu X
 434. PowerLeaf – bakterijska solarna baterija
 435. Predloga:Opombe/dok
 436. Predstavitev na površini bakterij
 437. Predstavitev na ribosomih
 438. Pregled in prihodnost postopkov za pripravo iPSC
 439. Preoblikovanje genskega skupka za fiksacijo dušika bakterije Klebsiella oxytoca
 440. Presnova zdravil:Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 441. Presnova zdravil: Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 442. Prettytable
 443. Prilagoditve fagov na bakterijske restrikcijsko-modifikacijske sisteme
 444. Primer X-inaktiviranega gena: O-GlcNAc transferaza
 445. Prionski protein
 446. Prirojen imunski in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije
 447. Profilaktična in terapevtska učinkovitost ptičjih protiteles proti virusu gripe H5N1 in H1N1 v miših
 448. Prohormon
 449. Proizvodnja funkcionalnega človeškega IL37 v rastlinah
 450. Proizvodnja kompetitivnih inhibitorjev
 451. Proizvodnja n-butanola in etanola iz celuloze v bakteriji Clostridium cellulovorans s prekomernim izražanjem aldehid in alkohol dehidrogenaz
 452. Proizvodnja protitumorskih protiteles s človeku kompatibilnim glikozilacijskim profilom v kulturah koreninskih laskov v ''Nicotiani benthamiani''
 453. Proizvodnja zunajceličnega matriksa
 454. Prostaciklin
 455. Prostorske mutacije: nov način mehanskega vpliva na signalni proteinski kompleks, bistven za metastazo rakastih celic
 456. Prostorske mutacije nov način mehanskega vpliva na signalni proteinski kompleks bistven za metastazo rakastih celic
 457. Prostorsko-časovni nadzor izražanja genov z mrežami generatorjev impulzov
 458. Prostorsko urejena dinamika cianobakterijske vezave ogljika
 459. Proteasom
 460. Protein A
 461. Proteine, ki so odkriti v gonoreje lahko ponudijo novi pristop k zdravljenju
 462. Proteini, ki stabilizirajo kondenzirane kromosome
 463. Protivirusna zdravila
 464. Protonske črpalke
 465. Provitamini
 466. Prve človeške inducirane pluripotentne celice
 467. Prvi poskusi zdravljenja z RNAi
 468. RNA-stikala tipa »Toehold«: de novo oblikovani regulatorji izražanja genov
 469. RNaza A
 470. RNaza H
 471. Rabdovirusi in drugi RNA(-)-virusi
 472. Rafinoza
 473. Ras-proteini
 474. Rastlinski virusi
 475. Raziskave, ki so privedle do odkritja RNA-interference (1995-1998)
 476. Raznoliko in modelno zasnovana priprava sintetičnih genskih vezij s predvidenimi lastnostmi
 477. Razodetje povezovalnega kompleksa med endoplazemskim retikulumom in mitohondrijem s presejalnim testom sintezne biologije
 478. Razreševanje Hollidayevega križišča
 479. Razumevanje smiselnosti popravkov v DNA pri rakavih obolenjih
 480. Rdeče vino lahko obvaruje pred poškodbami možganov pri možganski kapi
 481. Receptorji smrti
 482. Receptorji za estrogene
 483. Regulation of flowering time in Arabidopsis thaliana
 484. Relaksin
 485. Reprogramiranje s transpozicijo
 486. Reprogramiranje somatskih celic po fuziji z embrionalnimi izvornimi celicami
 487. Reprogramiranje z dvema faktorjema
 488. Reprogramiranje z miRNA
 489. Resveratrol
 490. Retinal Gene Therapy
 491. Retrotranspozoni
 492. Retrotranzpozoni
 493. Revmatoidni faktor
 494. Ribocimi
 495. Ribonukleotid
 496. Ribonukleotidi
 497. Ricin
 498. Rifampcin
 499. Rifampicin
 500. Rizobakterijska simbioza

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox