Orphaned pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages are not linked from other pages in Wiki FKKT.

Showing below up to 500 results starting with #21.

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Alkalna fosfataza
 2. Alkohol dehidrogenaza
 3. Alkohol oksidaza
 4. Alzheimerjeva bolezen (AB): Nivo izražanja nekaterih genov je ključen
 5. Amilaza
 6. Amilin
 7. Amiloid beta
 8. Aminopeptidaze
 9. Aminotransferaza
 10. Anaerobna razgradnja izoftalata pri fermentacijski bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivorans
 11. Androsteron
 12. Aneksin
 13. Angiogenin
 14. Anjali
 15. Antifibrotični učinki zelenega čaja
 16. Antihipertenzivni probiotik - nov pristop zniževanja krvnega tlaka
 17. Antiidiotipska protitelesa
 18. Antimicin
 19. Aprotinin
 20. Aptasense
 21. Argin
 22. Arginaza
 23. Arheologija, Whole-Genome Capture Method
 24. Aromataza
 25. Asparagin
 26. Automated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization Assay
 27. Avidin
 28. Avksini
 29. Avtomatizacija načrtovanja genetskih vezij
 30. Azokazein
 31. BI(OIL)OGICAL FACTORY - sistem za proizvodnjo sestavin palmovega olja v mikroalgi
 32. BIO1-seminar
 33. BIO1-seminar-2012
 34. BIO1 Povzetki seminarjev 2011
 35. BIO2 Seminar 2011
 36. BIO2 Seminar 2012
 37. BIO2 Seminar 2013
 38. BIO2 Seminar 2014
 39. BIO2 Seminar 2015
 40. BIO2 Seminar 2017
 41. BIO2 Seminar 2018
 42. BIO2 Seminar 2019
 43. BIO2 recenzija
 44. BNU- Kitajska: inženirski črevesni mikrobi za zmanjševanje debelosti
 45. Bakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezni
 46. Bakterijski sistemi toksin-antitoksin, usmerjeni proti fagom
 47. Bakteriofag
 48. Bakteriorodopsin
 49. Barnaza
 50. Betain
 51. Betakaroten
 52. Betalaktami
 53. Beton-samoporavljajući sistem
 54. BiFC
 55. Bio2Povzetki
 56. BioSynthAge - Kvalitetno staranje. Tina Kuhar (6.12.2016)
 57. BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni
 58. Biofortifikacija riža
 59. Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 60. Biokemijska struktura centromer in njihove interakcije
 61. Biokemijska struktura telomerov
 62. Biokemijske značilnosti izvornih celic
 63. Biološke naprave in vezja za pametna cepiva na osnovi RNA
 64. Biološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celic
 65. Biopterin
 66. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in alfalfo, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 67. Biorazgradnja in toksičnost nastalih produktov
 68. Bioremediacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 69. Bioremedijacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 70. Biotehnološka uporaba RNAi
 71. Biotic Blue - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah
 72. Bičkov
 73. Blokiranje receptorjev za fage
 74. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT
 75. Botulinski toksin
 76. Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
 77. Brezvirusni način priprave iPSC
 78. Bromelain
 79. Bt toksin
 80. CRISPR/Cas9
 81. CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano
 82. Canditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9
 83. CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezni
 84. Case13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
 85. Celične strategije za sestavljanje molekularnih strojev
 86. Celobioza
 87. Centrosom
 88. Centrosomu
 89. Ceramid
 90. Ciklofilin D
 91. Citokrom P450
 92. Citokrom c
 93. Citokrom oksidaza
 94. Citozin
 95. Cockroach terminator
 96. Combined Cancer Gene Therapy
 97. Comparative genomic hybridization (CGH) arrays
 98. Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
 99. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
 100. CyanoFactory Scientific Meeting 2014
 101. DNA assembler
 102. DNA ligaze
 103. Defenzin
 104. Dehidrini
 105. Dekstrani
 106. Deoksiribonukleotid
 107. Design
 108. Design and analysis of synthetic carbon fixation pathways
 109. Diabetesa
 110. Diagnostika virusnih okužb
 111. Dietično ekstra-deviško olivno olje bogato s fenolnimi antioksidanti in proces staranja: dolgotrajni učinki na podganah
 112. Difterijski toksin
 113. Difuzija SSB proteina ob enoverižni molekuli DNA
 114. Difuzija SSB proteinov ob enoverižni molekuli DNA
 115. Dinamin
 116. Dinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocije
 117. Distrofin
 118. Dolge in kratke nekodirajoče RNA
 119. Duehennova
 120. E.
 121. E.coli tarčno usmerjena na raka
 122. EF-dlan (EF-hand)
 123. Ekvinatoksin
 124. Elastaza
 125. Encimske interakcije so pomembne za presnovo zdravil v telesu
 126. Engineering Customized Cell Sensing and Response Behaviors Using Synthetic Notch Receptors
 127. Enkefalin
 128. Epidermalni rasti faktor
 129. Epigenetsko reprogramiranje celic
 130. Epsilon toksin
 131. Eritripoetin
 132. Eritromicin
 133. Eskulentini
 134. Estron
 135. Etanercept
 136. Eukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors
 137. Evolucija spolnih kromosomov
 138. Evolucijski pomen RNAi
 139. Ezrin
 140. Fad
 141. Fenilalanin
 142. Feroportin
 143. Fetuin
 144. Fikobilini
 145. Fitoaleksini
 146. Flagelin
 147. Flavinadenindinukleotid
 148. Flavonoidi
 149. Flavoproteini
 150. Folna kislina
 151. Forenzika, Determining the Body Fluid Origin
 152. Fosfatdilserin
 153. Fosfatidiletanolamin
 154. Fosfolipaza C
 155. Fosfolipaza a
 156. Fosfolipaze (splošno)
 157. Fototrofnost
 158. Fototrofnost proteorodopsina omogoča preživetje morske bakterije med stradanjem
 159. Fototropini
 160. Fruktani
 161. Furin
 162. Galektin
 163. Gangliozidi
 164. Gelsolin
 165. Gemcitabin
 166. Gen, ki povečuje, vzdržljivost pri teku
 167. Gene overexpression
 168. Gene silencing shRNA
 169. Genetski programi zgrajeni iz več plasti logičnih vrat v posameznih celicah
 170. Genetski programi zgrajeni iz večplastnih logičnih vrat v posameznih celicah
 171. Gensko zdravljenje
 172. Germin
 173. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida
 174. Globin
 175. Globulini
 176. Glukagon
 177. Glukokortikoidi
 178. Glutamin
 179. Glutation S-transferaza
 180. Gvajakol
 181. H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost
 182. HMC
 183. Heksokinaza
 184. Hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification
 185. Hemocianin
 186. Hemolizin
 187. Hemoragini
 188. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo)
 189. Herpesvirusi in sorodni dsDNA virusi
 190. Histamin
 191. Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 192. Hitinaza
 193. Hitrost
 194. Homoserin lakton
 195. HyDRA – detekcija vodika
 196. IPBK Seminarji
 197. Identification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalities
 198. Ikozaedrični fagi
 199. Imena malih bioloških molekul
 200. In vitro pripravljen stisnjen kromatin odraža dinamiko in vivo aktivacije transkripcije
 201. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
 202. Inducirane pluripotentne celice iz mišjih fibroblastov
 203. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnimi RNA-stikali
 204. Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcih
 205. Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
 206. Integration of multiple omics datasets
 207. Integraza
 208. Interflavin
 209. Interlevkini
 210. Inulin
 211. Inventory control: cytochrome c oxidase assembly regulates mitochondrial translation
 212. Inženiring
 213. Inženiring ''Streptococcus zooepidemicus'' za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 214. Inženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo
 215. Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola
 216. Inženirsko pripravljeni promotorji, ki omogočajo izražanje ne glede na število kopij
 217. Inženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije
 218. Izboljšane mišje inducirane pluripotentne celice
 219. Izboljšanje tolerance na mraz in slanost
 220. Izolevcin
 221. IzpitiDrugiletnik
 222. Izpostavljenost tobaku povzroča kompleksne sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
 223. Izražanje genov adenokarcinoma sitastih sinusov
 224. Izražanje genov v adenokarcinoma sitastih sinusov
 225. Izražanje genov v adenokarcinomu sitastih sinusov
 226. Kadherin
 227. Kaj nas dela unikatne
 228. Kaj se zgodi z živčnimi celicami pri Parkinsonovi bolezni
 229. Kajasi
 230. Kalcitonin
 231. Kalpain
 232. Karboanhidraza
 233. Karoten
 234. Karoteni
 235. Karvon
 236. Katehin
 237. Kateholamini
 238. Katepsin D
 239. Katepsini
 240. Kazein
 241. Kemiluminiscenca
 242. Keratin
 243. Kimotripsin
 244. Kinezin
 245. Kininogen
 246. Kislina
 247. Klavulanska kislina
 248. Klinični preizkusi z učinkovinami na osnovi RNAi
 249. Kloniranje miši iz iPSC
 250. Kloramfenikol
 251. Klorid
 252. Kobalamin
 253. Koencim B12
 254. Kofein
 255. Kolagen (I)
 256. Kolagen IV
 257. Kolagen VI
 258. Kolageni - splošno
 259. Koleratoksin
 260. Kolibaktin
 261. Kombinatorični inženiring intergenskih regij v operonih uravnava izražanje več genov
 262. Kombiniranje tehnologije induciranih pluripotentnih matičnih celic in genskih modifikacij pri zdravljenju mišične distrofije
 263. Kompaktiranje kromosomov
 264. Kompleksno celično logično računanje z RNA-napravami
 265. Kompleksno celično računanje z RNA-napravami
 266. Komplementarno delovanje nanocevk in protiteles pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah
 267. Komunikacija na osnovi DNA v populacijah sinteticnih protocelic
 268. Kontrola hitrosti translacije preko pomožnega mesta 5’-UTR: energijski kompromis med dostopnostjo, selektivnim razvijanjem RNA-struktur in drsenjem 30S ribosomske podenote po RNA-strukturah
 269. Konverzija lignoceluloze s pomočjo izkoriščanja mikrobne tolerance in inženiringa sladkorjev
 270. KrCRISPR: enostavna in učinkovita strategija generiranja pogojnega izbijanja esencialnih genov
 271. Kratki predogled kemijske sintezne biologije
 272. Kratki predogled kemične sintezne biologije
 273. Kreatin
 274. Kreatin kinaza
 275. Kreatinin
 276. Kristalin
 277. Kristib
 278. Kromatografije
 279. Kromosomske domene in kontrolne regije lokusov (LCR)
 280. Ksiloglukan
 281. Kurkumin
 282. Kvalitetno staranje
 283. Kvercetin
 284. Laktami
 285. Laktoglobulin
 286. Lamin
 287. Laminin
 288. Lecitin
 289. Lecitin (2)
 290. Leksikon
 291. Lektin iz banan morda zavira okužbo z virusom HIV
 292. Lenka Tomešova
 293. Levkotrieni
 294. Ligaze
 295. Lignin
 296. Linolenska kislina
 297. Linolna kislina
 298. Lipidni in aminokislinski latentni prstni odtisi v forenziki
 299. Lipopolisaharidi
 300. Liposomi
 301. Listeriolizin O
 302. Litična polisaharid monooksigenaza, PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin
 303. MDolinar koledar
 304. MESH - Razširljiv enkapsulinski sistem za uporabo v zdravstvu
 305. Magi.Coli: sinteza psilocibina s pomočjo E.coli
 306. MagicBlock: interaktivna platforma za sintezno biologijo
 307. Main Page
 308. Majad
 309. Makroglobulin alfa 2
 310. Mala jedrna RNA
 311. Manitol
 312. Manjše količine amilina so povezane z nizko mineralno kostno gostoto pri ženskah z anoreksijo nervozo
 313. Manoza
 314. Matevo
 315. Mechano rastni faktor-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za inženirstvo tkiva ligamentov
 316. Mehanizem X-inaktivacije
 317. Mehanizem delovanja kompleksa Cascade in sistem CRISPR/Cas pri E. coli
 318. Mehanizmi delovanja rifamicinov
 319. Mehanizmi izjemne odpornosti proti radioaktivnemu sevanju pri prokariontih
 320. Mejozna rekombinacija
 321. Melatonin
 322. Metabolično preoblikovanje membrane eritrocitov pri človeku
 323. Metabolni inženiring termofilne filamentozne glive Myceliophthora thermophila za proizvodnjo fumarne kisline
 324. Metabolno inženirstvo bakterije Escherichia coli za de novo sintezo vitamina B12
 325. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola
 326. Metabolomics
 327. Metalotionein
 328. Metilacijski sistem pri bakterijah
 329. Metilacijski vzorci na DNA: nastanek, dedovanje in pomen
 330. MiBiome - probiotična bakterija za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni
 331. Microarray-gene chips
 332. Mikrocistin
 333. Mikrotubuli
 334. Mitozna rekombinacija
 335. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija (S673G) in skrajševalna mutacija v Zfp644 posnemata fenotip človeške bolezni
 336. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija v Zfp644 (S673G) in mutacija v Zfp644, ki skrajša protein, posnemata fenotip človeške bolezni
 337. MoClo: modularni klonirni sistem za standardizirano sestavljanje večgenskih konstruktov
 338. Modularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij
 339. Modularna optimizacija več genskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 340. Modularna optimizacija večgenskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 341. Modularni biološki sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii
 342. Modularni klonirni sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii
 343. Monelin
 344. Možni pristopi k zdravljenju raka z RNAi
 345. Mucin
 346. Mulekoli
 347. Multiplex oligonucleotide ligation assay
 348. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor
 349. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor.
 350. NAND gate
 351. Nanoparticle Platform for Delivery of siRNA and Cisplatin
 352. Napoved življenjskega cikla proizvodnje biogoriva iz mikroalg preko različnih sistemov pretvorbe bioenergije
 353. Natalisi
 354. Načrtovanje mikrobnih konzorcijev z določenimi družbenimi interakcijami
 355. Nefrin
 356. Negativna samoregulacija linearizira odziv na odmerek in zavira heterogenost genskega izražanja
 357. Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov
 358. Nehomologno povezovanje koncev
 359. Nejcas
 360. Neposredno popravljanje mutacij
 361. Neural stem cells
 362. Nevroligin
 363. Nevrotoksini
 364. Nikotin
 365. Nikotinamid
 366. Nitrat
 367. NoTox – sistem za preprečevanje botulinskih izbruhov
 368. No problem
 369. Nogalamicin
 370. Norbin - nov tarčni protein pri zdravljenju shizofrenije
 371. Norepinefrin
 372. Nov terapevtski pristop za ciljanje signalne poti Hippo
 373. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine utira pot odkritjem v medicini
 374. Nova teorija o vzroku za Downov sindrom lahko privede do novih terapij
 375. Nove moznosti zdravljenja diabetesa
 376. Nove možnosti zdravljenja diabetesa
 377. Nukleolin
 378. Nukleosomi med replikacijo
 379. Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka
 380. Obliž iz biorazgradljive plastike, proteinov oajkove svile in bakteriocinov
 381. Odkrite nove stopnje TauD reakcije
 382. Odkritje, ki bo morda pripomoglo k pojasniti zakaj hepatitis B bolj prizadene moške
 383. Odkritje aktivacije genov z malo RNA (RNAa)
 384. Odkritje encima 'dicer'
 385. Odkritje in delovanje kompleksa RISC
 386. Odkritje in delovanje nukleaze Drosha
 387. Odkritje in opis regij CRISPR in Cas (do leta ~2002)
 388. Odkritje kratke interferenčne RNA (siRNA)
 389. Odkritje kratke lasnične RNA (shRNA)
 390. Odkritje mikro RNA (miRNA)
 391. Odkritje prvih restrikcijskih endonukleaz
 392. Odkritje vloge CRISPR/Cas pri omejevanju vnosa plazmidov
 393. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo
 394. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo/
 395. Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo bakterijskih eksopolisaharidov: biosinteza, mehanizem in strategije remediacije
 396. Of CO2urse - sistem za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v industriji
 397. Ojačevalno zaporedje
 398. Okludin
 399. Okolju prijazna vezava hitozana kot biopolimera na volno, z uporabo peroksidaze hrena
 400. Oksalna kislina
 401. Oksaloacetat
 402. Oksilipini
 403. Oligomerske oblike z G proteinom sklopljenih receptorjev (GPCR)
 404. Onkonaza
 405. Organizacija genov v kromatinu
 406. Organizacija znotrajceličnih reakcij z razumsko načrtovanimi RNA sestavi
 407. Ovalbumini
 408. Ozivljanje dehidriranih rastlin
 409. P53
 410. PETEXE - sistem za filtracijo mikroplastike v pralnih strojih
 411. PLC regulacija
 412. POPRAVLJANJE Z IZCEPOM BAZE (BER)
 413. PRELIMINARNE OCENE
 414. PRELIMINARNE OCENE ZA SODELOVANJE
 415. Palitoksin
 416. Papain
 417. Paratiroidni hormon
 418. Parvovirusi in sorodni ssDNA-virusi
 419. Penicilin
 420. Pepsin
 421. Peptidoglikan
 422. Phactory: proizvodnja bakteriofagov za precizno zdravljenje
 423. PhagED
 424. Phage display
 425. Pikorna virusi in drugi RNA(+) virusi
 426. Pilokarpin
 427. Pilus+
 428. Piridoksin
 429. Pirimidini
 430. Pirofosfataza
 431. Pirogalol
 432. Piruvat kinaza
 433. Plasticure
 434. Plastocianin
 435. Pobeg iz X-inaktivacije
 436. Pogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost induciranih pluripotentnih matičnih celic
 437. Pojdi na
 438. Pol-sintetičen organizem z razširjeno gensko abecedo
 439. Polifenoli
 440. Polimeraze
 441. Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin vpliva na moško neplodnost
 442. Ponavljajoča se zaporedja v genomu
 443. Ponovna aktivacija kromosoma X
 444. Popravljanje kolapsa replikacijskih vilic
 445. Popravljanje neujemanja
 446. Popravljanje z izcepom nukleotida
 447. Popravljanjem z izcepom nukleotida
 448. Posebnosti X in Y kromosomov ter z njima povezane bolezni
 449. Posebnosti in primeri RNAi pri rastlinah
 450. Positive feedback in eukaryotic gene networks cell differentiation by graded to binary response conversion
 451. Pospešena in vivo evolucija
 452. Posttranslacijske modifikacije histonov in njihov pomen
 453. Potencial trajnostne proizvodnje bioenergije iz Synechocystis sp., gojene v odpadnih vodah v velikem merilu – pristop nizkocenovne biorafinerije
 454. Povecanje proizvodnje lipidov v kvasovki Yarrowia lipolytica
 455. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem gensko spremenjene monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 456. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem skonstruirane monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 457. Povečano izražanje genov na kromosomu X
 458. Povzetek seminarja
 459. PowerLeaf – bakterijska solarna baterija
 460. Predloga:Opombe/dok
 461. Predstavitev na površini bakterij
 462. Predstavitev na ribosomih
 463. Pregled in prihodnost postopkov za pripravo iPSC
 464. Prenos informacije med bakterijami v sesalskem črevesju z uporabo sistema zaznavanja gostote populacije
 465. Prenos informacije med bakterijami v sesalskem črevesju z uporabo sistema zaznavanja gostote populacije.
 466. Preoblikovanje genskega skupka za fiksacijo dušika bakterije Klebsiella oxytoca
 467. Presnova zdravil:Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 468. Presnova zdravil: Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 469. Prettytable
 470. Prilagoditve fagov na bakterijske restrikcijsko-modifikacijske sisteme
 471. Primer X-inaktiviranega gena: O-GlcNAc transferaza
 472. Prionski protein
 473. Priprava sistema s proteinskimi logičnimi vrati na površini lipidnih membran
 474. Prirojen imunski in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije
 475. ProQuorum: probiotik kot zdravilo proti okužbi s C. difficile
 476. Profilaktična in terapevtska učinkovitost ptičjih protiteles proti virusu gripe H5N1 in H1N1 v miših
 477. Programabilni enocelični sesalski bioračunalniki
 478. Prohormon
 479. Proizvodnja funkcionalnega človeškega IL37 v rastlinah
 480. Proizvodnja kompetitivnih inhibitorjev
 481. Proizvodnja n-butanola in etanola iz celuloze v bakteriji Clostridium cellulovorans s prekomernim izražanjem aldehid in alkohol dehidrogenaz
 482. Proizvodnja protitumorskih protiteles s človeku kompatibilnim glikozilacijskim profilom v kulturah koreninskih laskov v ''Nicotiani benthamiani''
 483. Proizvodnja zunajceličnega matriksa
 484. Proizvodnja šinorina, naravne zaščite pred soncem, z uporabo cianobakterije
 485. Prostaciklin
 486. Prostorske mutacije: nov način mehanskega vpliva na signalni proteinski kompleks, bistven za metastazo rakastih celic
 487. Prostorske mutacije nov način mehanskega vpliva na signalni proteinski kompleks bistven za metastazo rakastih celic
 488. Prostorsko-časovni nadzor izražanja genov z mrežami generatorjev impulzov
 489. Prostorsko urejena dinamika cianobakterijske vezave ogljika
 490. Proteasom
 491. Protein A
 492. Proteine, ki so odkriti v gonoreje lahko ponudijo novi pristop k zdravljenju
 493. Proteini, ki stabilizirajo kondenzirane kromosome
 494. Protivirusna zdravila
 495. Protonske črpalke
 496. Provitamini
 497. Prve človeške inducirane pluripotentne celice
 498. Prvi poskusi zdravljenja z RNAi
 499. RNA-stikala tipa »Toehold«: de novo oblikovani regulatorji izražanja genov
 500. RNaza A

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox