Orphaned pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages are not linked from other pages in Wiki FKKT.

Showing below up to 438 results starting with #251.

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Kalpain
 2. Karboanhidraza
 3. Karoten
 4. Karoteni
 5. Karvon
 6. Katehin
 7. Kateholamini
 8. Katepsin D
 9. Katepsini
 10. Kazein
 11. Kemiluminiscenca
 12. Keratin
 13. Kimotripsin
 14. Kinezin
 15. Kininogen
 16. Kislina
 17. Klavulanska kislina
 18. Klinični preizkusi z učinkovinami na osnovi RNAi
 19. Kloniranje miši iz iPSC
 20. Kloramfenikol
 21. Klorid
 22. Kobalamin
 23. Koencim B12
 24. Kofein
 25. Kolagen (I)
 26. Kolagen IV
 27. Kolagen VI
 28. Kolageni - splošno
 29. Koleratoksin
 30. Kolibaktin
 31. Kombinatorični inženiring intergenskih regij v operonih uravnava izražanje več genov
 32. Kombiniranje tehnologije induciranih pluripotentnih matičnih celic in genskih modifikacij pri zdravljenju mišične distrofije
 33. Kompaktiranje kromosomov
 34. Kompleksno celično logično računanje z RNA-napravami
 35. Kompleksno celično računanje z RNA-napravami
 36. Komplementarno delovanje nanocevk in protiteles pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah
 37. Komunikacija na osnovi DNA v populacijah sinteticnih protocelic
 38. Kontrola hitrosti translacije preko pomožnega mesta 5’-UTR: energijski kompromis med dostopnostjo, selektivnim razvijanjem RNA-struktur in drsenjem 30S ribosomske podenote po RNA-strukturah
 39. Konverzija lignoceluloze s pomočjo izkoriščanja mikrobne tolerance in inženiringa sladkorjev
 40. KrCRISPR: enostavna in učinkovita strategija generiranja pogojnega izbijanja esencialnih genov
 41. Kratki predogled kemijske sintezne biologije
 42. Kratki predogled kemične sintezne biologije
 43. Kreatin
 44. Kreatin kinaza
 45. Kreatinin
 46. Kristalin
 47. Kristib
 48. Kromatografije
 49. Kromosomske domene in kontrolne regije lokusov (LCR)
 50. Ksiloglukan
 51. Kurkumin
 52. Kvalitetno staranje
 53. Kvercetin
 54. Laktami
 55. Laktoglobulin
 56. Lamin
 57. Laminin
 58. Lecitin
 59. Lecitin (2)
 60. Leksikon
 61. Lektin iz banan morda zavira okužbo z virusom HIV
 62. Lenka Tomešova
 63. Levkotrieni
 64. Ligaze
 65. Lignin
 66. Linolenska kislina
 67. Linolna kislina
 68. Lipidni in aminokislinski latentni prstni odtisi v forenziki
 69. Lipopolisaharidi
 70. Liposomi
 71. Listeriolizin O
 72. Litična polisaharid monooksigenaza, PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin
 73. MDolinar koledar
 74. MESH - Razširljiv enkapsulinski sistem za uporabo v zdravstvu
 75. Magi.Coli: sinteza psilocibina s pomočjo E.coli
 76. MagicBlock: interaktivna platforma za sintezno biologijo
 77. Main Page
 78. Majad
 79. Makroglobulin alfa 2
 80. Mala jedrna RNA
 81. Manitol
 82. Manjše količine amilina so povezane z nizko mineralno kostno gostoto pri ženskah z anoreksijo nervozo
 83. Manoza
 84. Matevo
 85. Mechano rastni faktor-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za inženirstvo tkiva ligamentov
 86. Mehanizem X-inaktivacije
 87. Mehanizem delovanja kompleksa Cascade in sistem CRISPR/Cas pri E. coli
 88. Mehanizmi delovanja rifamicinov
 89. Mehanizmi izjemne odpornosti proti radioaktivnemu sevanju pri prokariontih
 90. Mejozna rekombinacija
 91. Melatonin
 92. Metabolično preoblikovanje membrane eritrocitov pri človeku
 93. Metabolni inženiring termofilne filamentozne glive Myceliophthora thermophila za proizvodnjo fumarne kisline
 94. Metabolno inženirstvo bakterije Escherichia coli za de novo sintezo vitamina B12
 95. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola
 96. Metabolomics
 97. Metalotionein
 98. Metilacijski sistem pri bakterijah
 99. Metilacijski vzorci na DNA: nastanek, dedovanje in pomen
 100. MiBiome - probiotična bakterija za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni
 101. Microarray-gene chips
 102. Mikrocistin
 103. Mikrotubuli
 104. Mitozna rekombinacija
 105. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija (S673G) in skrajševalna mutacija v Zfp644 posnemata fenotip človeške bolezni
 106. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija v Zfp644 (S673G) in mutacija v Zfp644, ki skrajša protein, posnemata fenotip človeške bolezni
 107. MoClo: modularni klonirni sistem za standardizirano sestavljanje večgenskih konstruktov
 108. Modularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij
 109. Modularna optimizacija več genskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 110. Modularna optimizacija večgenskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 111. Modularni biološki sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii
 112. Modularni klonirni sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii
 113. Monelin
 114. Možni pristopi k zdravljenju raka z RNAi
 115. Mucin
 116. Mulekoli
 117. Multiplex oligonucleotide ligation assay
 118. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor
 119. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor.
 120. NAND gate
 121. Nanoparticle Platform for Delivery of siRNA and Cisplatin
 122. Napoved življenjskega cikla proizvodnje biogoriva iz mikroalg preko različnih sistemov pretvorbe bioenergije
 123. Natalisi
 124. Načrtovanje mikrobnih konzorcijev z določenimi družbenimi interakcijami
 125. Nefrin
 126. Negativna samoregulacija linearizira odziv na odmerek in zavira heterogenost genskega izražanja
 127. Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov
 128. Nehomologno povezovanje koncev
 129. Nejcas
 130. Neposredno popravljanje mutacij
 131. Neural stem cells
 132. Nevroligin
 133. Nevrotoksini
 134. Nikotin
 135. Nikotinamid
 136. Nitrat
 137. NoTox – sistem za preprečevanje botulinskih izbruhov
 138. No problem
 139. Nogalamicin
 140. Norbin - nov tarčni protein pri zdravljenju shizofrenije
 141. Norepinefrin
 142. Nov terapevtski pristop za ciljanje signalne poti Hippo
 143. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine utira pot odkritjem v medicini
 144. Nova teorija o vzroku za Downov sindrom lahko privede do novih terapij
 145. Nove moznosti zdravljenja diabetesa
 146. Nove možnosti zdravljenja diabetesa
 147. Nukleolin
 148. Nukleosomi med replikacijo
 149. Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka
 150. Obliž iz biorazgradljive plastike, proteinov oajkove svile in bakteriocinov
 151. Odkrite nove stopnje TauD reakcije
 152. Odkritje, ki bo morda pripomoglo k pojasniti zakaj hepatitis B bolj prizadene moške
 153. Odkritje aktivacije genov z malo RNA (RNAa)
 154. Odkritje encima 'dicer'
 155. Odkritje in delovanje kompleksa RISC
 156. Odkritje in delovanje nukleaze Drosha
 157. Odkritje in opis regij CRISPR in Cas (do leta ~2002)
 158. Odkritje kratke interferenčne RNA (siRNA)
 159. Odkritje kratke lasnične RNA (shRNA)
 160. Odkritje mikro RNA (miRNA)
 161. Odkritje prvih restrikcijskih endonukleaz
 162. Odkritje vloge CRISPR/Cas pri omejevanju vnosa plazmidov
 163. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo
 164. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo/
 165. Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo bakterijskih eksopolisaharidov: biosinteza, mehanizem in strategije remediacije
 166. Of CO2urse - sistem za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v industriji
 167. Ojačevalno zaporedje
 168. Okludin
 169. Okolju prijazna vezava hitozana kot biopolimera na volno, z uporabo peroksidaze hrena
 170. Oksalna kislina
 171. Oksaloacetat
 172. Oksilipini
 173. Oligomerske oblike z G proteinom sklopljenih receptorjev (GPCR)
 174. Onkonaza
 175. Organizacija genov v kromatinu
 176. Organizacija znotrajceličnih reakcij z razumsko načrtovanimi RNA sestavi
 177. Ovalbumini
 178. Ozivljanje dehidriranih rastlin
 179. P53
 180. PETEXE - sistem za filtracijo mikroplastike v pralnih strojih
 181. PLC regulacija
 182. POPRAVLJANJE Z IZCEPOM BAZE (BER)
 183. PRELIMINARNE OCENE
 184. PRELIMINARNE OCENE ZA SODELOVANJE
 185. Palitoksin
 186. Papain
 187. Paratiroidni hormon
 188. Parvovirusi in sorodni ssDNA-virusi
 189. Penicilin
 190. Pepsin
 191. Peptidoglikan
 192. Phactory: proizvodnja bakteriofagov za precizno zdravljenje
 193. PhagED
 194. Phage display
 195. Pikorna virusi in drugi RNA(+) virusi
 196. Pilokarpin
 197. Pilus+
 198. Piridoksin
 199. Pirimidini
 200. Pirofosfataza
 201. Pirogalol
 202. Piruvat kinaza
 203. Plasticure
 204. Plastocianin
 205. Pobeg iz X-inaktivacije
 206. Pogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost induciranih pluripotentnih matičnih celic
 207. Pojdi na
 208. Pol-sintetičen organizem z razširjeno gensko abecedo
 209. Polifenoli
 210. Polimeraze
 211. Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin vpliva na moško neplodnost
 212. Ponavljajoča se zaporedja v genomu
 213. Ponovna aktivacija kromosoma X
 214. Popravljanje kolapsa replikacijskih vilic
 215. Popravljanje neujemanja
 216. Popravljanje z izcepom nukleotida
 217. Popravljanjem z izcepom nukleotida
 218. Posebnosti X in Y kromosomov ter z njima povezane bolezni
 219. Posebnosti in primeri RNAi pri rastlinah
 220. Positive feedback in eukaryotic gene networks cell differentiation by graded to binary response conversion
 221. Pospešena in vivo evolucija
 222. Posttranslacijske modifikacije histonov in njihov pomen
 223. Potencial trajnostne proizvodnje bioenergije iz Synechocystis sp., gojene v odpadnih vodah v velikem merilu – pristop nizkocenovne biorafinerije
 224. Povecanje proizvodnje lipidov v kvasovki Yarrowia lipolytica
 225. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem gensko spremenjene monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 226. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem skonstruirane monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 227. Povečano izražanje genov na kromosomu X
 228. Povzetek seminarja
 229. PowerLeaf – bakterijska solarna baterija
 230. Predloga:Opombe/dok
 231. Predstavitev na površini bakterij
 232. Predstavitev na ribosomih
 233. Pregled in prihodnost postopkov za pripravo iPSC
 234. Prenos informacije med bakterijami v sesalskem črevesju z uporabo sistema zaznavanja gostote populacije
 235. Prenos informacije med bakterijami v sesalskem črevesju z uporabo sistema zaznavanja gostote populacije.
 236. Preoblikovanje genskega skupka za fiksacijo dušika bakterije Klebsiella oxytoca
 237. Presnova zdravil:Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 238. Presnova zdravil: Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 239. Prettytable
 240. Prilagoditve fagov na bakterijske restrikcijsko-modifikacijske sisteme
 241. Primer X-inaktiviranega gena: O-GlcNAc transferaza
 242. Prionski protein
 243. Priprava sistema s proteinskimi logičnimi vrati na površini lipidnih membran
 244. Prirojen imunski in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije
 245. ProQuorum: probiotik kot zdravilo proti okužbi s C. difficile
 246. Profilaktična in terapevtska učinkovitost ptičjih protiteles proti virusu gripe H5N1 in H1N1 v miših
 247. Programabilni enocelični sesalski bioračunalniki
 248. Prohormon
 249. Proizvodnja funkcionalnega človeškega IL37 v rastlinah
 250. Proizvodnja kompetitivnih inhibitorjev
 251. Proizvodnja n-butanola in etanola iz celuloze v bakteriji Clostridium cellulovorans s prekomernim izražanjem aldehid in alkohol dehidrogenaz
 252. Proizvodnja protitumorskih protiteles s človeku kompatibilnim glikozilacijskim profilom v kulturah koreninskih laskov v ''Nicotiani benthamiani''
 253. Proizvodnja zunajceličnega matriksa
 254. Proizvodnja šinorina, naravne zaščite pred soncem, z uporabo cianobakterije
 255. Prostaciklin
 256. Prostorske mutacije: nov način mehanskega vpliva na signalni proteinski kompleks, bistven za metastazo rakastih celic
 257. Prostorske mutacije nov način mehanskega vpliva na signalni proteinski kompleks bistven za metastazo rakastih celic
 258. Prostorsko-časovni nadzor izražanja genov z mrežami generatorjev impulzov
 259. Prostorsko urejena dinamika cianobakterijske vezave ogljika
 260. Proteasom
 261. Protein A
 262. Proteine, ki so odkriti v gonoreje lahko ponudijo novi pristop k zdravljenju
 263. Proteini, ki stabilizirajo kondenzirane kromosome
 264. Protivirusna zdravila
 265. Protonske črpalke
 266. Provitamini
 267. Prve človeške inducirane pluripotentne celice
 268. Prvi poskusi zdravljenja z RNAi
 269. RNA-stikala tipa »Toehold«: de novo oblikovani regulatorji izražanja genov
 270. RNaza A
 271. RNaza H
 272. Rabdovirusi in drugi RNA(-)-virusi
 273. Rafinoza
 274. Ras-proteini
 275. Rastlinski virusi
 276. Raziskave, ki so privedle do odkritja RNA-interference (1995-1998)
 277. Raznoliko in modelno zasnovana priprava sintetičnih genskih vezij s predvidenimi lastnostmi
 278. Razodetje povezovalnega kompleksa med endoplazemskim retikulumom in mitohondrijem s presejalnim testom sintezne biologije
 279. Razreševanje Hollidayevega križišča
 280. Razumevanje smiselnosti popravkov v DNA pri rakavih obolenjih
 281. Rdeče vino lahko obvaruje pred poškodbami možganov pri možganski kapi
 282. Receptorji smrti
 283. Receptorji za estrogene
 284. Regulation of flowering time in Arabidopsis thaliana
 285. Relaksin
 286. Reprogramiranje s transpozicijo
 287. Reprogramiranje somatskih celic po fuziji z embrionalnimi izvornimi celicami
 288. Reprogramiranje z dvema faktorjema
 289. Reprogramiranje z miRNA
 290. Resveratrol
 291. Retinal Gene Therapy
 292. Retrotranspozoni
 293. Retrotranzpozoni
 294. Revmatoidni faktor
 295. Ribocimi
 296. Ribonukleotid
 297. Ribonukleotidi
 298. Ricin
 299. Rifampcin
 300. Rifampicin
 301. Rizobakterijska simbioza
 302. Robusten in občutljiv sintetični senzor za spremljanje transkripcijskega izhoda signalne mreže citokininov in planta
 303. RuBisCO
 304. S-adenozilmetionin
 305. SONOBE - proteinski sistem za agregacijo mikroplastike
 306. SOS-popravljanje
 307. Saksitoksin
 308. Samoregulirana proizvodnja 1-butanola v bakteriji ''Escherichia coli'', ki temelji na endogeni kontroli fermentacije
 309. ScFv phage display
 310. Selenoproteini
 311. Semikonzervativno podvojevanje
 312. Serotonin
 313. Seskviterpeni
 314. Sestava in značilnosti preurejevalnih strojčkov
 315. Sfingomielin
 316. Sfingozin
 317. Shramba fosfata
 318. Shranjevanje digitalnih podatkov v DNA
 319. Siderofori
 320. Sinhronizirani cikli lize bakterijskih celic za in vivo dostavo terapevtikov
 321. Sintetična logična vezja in spomin v živih celicah
 322. Sintezna optogenetska transkripcijska naprava za izboljšanje homeostaze krvnega sladkorja pri miših
 323. Sintezna optogenetska transkripcijska naprava za izboljšanje homeostaze krvnega sladkorja v miših
 324. Sintezna pot fiksacije ogljikovega dioksida
 325. Sistem Rex pri bakteriji Escherichia coli
 326. Sistem izključitve naknadne okužbe
 327. Sistematika, Human Gut Microbiome
 328. Sladila
 329. Slika: Ksenobiotiki.jpg
 330. Slika:biočip vsadek
 331. Sodelovanje med novim himeričnim endolizinom in oksacilinom ščiti pred okužbo z na meticilin odpornim Staphylococcus aureus
 332. Solni trezor
 333. Somatostatin
 334. Spermidin
 335. Spermin
 336. Spesi
 337. Stem Cell Educator therapy
 338. Steroidi
 339. Stohastična ojačitev in signalizacija v substratnih ciklih s šumom induciranih bistabilnosti z oscilacijami
 340. Stohastično ojačanje in signalizacija v substratnih ciklih preko s šumom induciranih bistabilnosti z oscilacijami
 341. Streptomicin
 342. Stroškovno učinkovita proizvodnja rekombinantnih peptidov v Escherichia coli
 343. Struktura in delovanje sistema CRISPR/Cas pri bakteriji Streptococcus pyogenes
 344. Struktura in mehanizem restriktaz tipa II
 345. Strukturna osnova transkripcije in transripcijske inhibicije v ''Mycobacterium tuberculosis''
 346. StyGreen - proizvodnja stirena iz obnovljivih virov
 347. StyGreen - proizvodnja stirena iz obnovljivih virov:
 348. Subtilizin
 349. Sulfotransferaze
 350. Super
 351. Super tobak
 352. Superoksid-dismutaza
 353. Supramolekularni inženiring proteinov:Načrtovanje s cinkovimi ioni povezanih heksamerov inzulina
 354. SynORI – ogrodje za večplazmidne sisteme
 355. TBK2018-seminar
 356. TBK2019-seminar
 357. Tarčna mutageneza
 358. Tavrin
 359. Teagi
 360. Telomeraze
 361. Temelji biokemije
 362. Temelji biokemije - prakitikum
 363. Terapevtska protitelesa proti indolamin 2,3-dioksigenazi zavirajo avtoimuni artritis
 364. Tetanusni toksin
 365. Tetraspanin
 366. The real MVP: ekspresijski sistem za pripravo modularnih virusom podobnih delcev
 367. TinaKuhar
 368. Tioredoksin reduktaza
 369. Titin
 370. To
 371. To bee...Hornet to bee, ali uporaba bakterij za boj proti invazivni vrsti
 372. Tokoferoli
 373. Tollu podobni receptorji
 374. Tomaž Žagar: Ključna proteina pri uravnavanju celične smrti
 375. Topoizomeraza
 376. Trans-translacija
 377. Transgene podgane
 378. Transgenske kokoši
 379. Transglikozilacija
 380. Transglutaminaza
 381. Transkripcijska faktorja, specifična za hčerinske celice, regulirata celično velikost pri kvasovkah
 382. Transkripcijska faktorja, specifična za hčerinske celice, uravnavata celično velikost pri kvasovkah
 383. Transkripcijski faktorji
 384. Trehaloza
 385. Trobentica
 386. Trombokinaza
 387. Tropoelastin
 388. Tropomodulin
 389. Troponin C
 390. Tumorigenost iPSC
 391. Tunikamicin
 392. Ubikvitin
 393. Ubikvitin ligaza
 394. Umetno oplojeni otroci imajo večje tveganje za zdravstvene težave
 395. Uporaba herbicidov in fibratov, ki blokirajo T1R3 receptorje v prebavnem traktu in trebušni slinavki
 396. Uporaba iPSC za zdravljenje anemije srpastih celic pri miših
 397. Uporaba kokošjega bioreaktorja za učinkovito proizvodnjo funkcionalnih citokinov
 398. Uporaba pristopa načrtovanja eksperimentov za optimizacijo proizvodnje rekombinantnega fragmenta protitelesa v periplazmi Escherichie coli: izbira signalnega peptida in optimalnih pogojev rasti
 399. Uravnavanje X-inaktivacije pri boleznih
 400. Uridin
 401. Učinkovit pristop za sintezo funkcionalnega IgG z uporabo rekonstruiranega brezceličnega sistema za sintezo proteinov
 402. VIBRIGENS: pospeševanje procesov sintezne biologije z Vibrio natriegens
 403. V transgenskih opicah rhesus, ki so prenašalke vstavljenega človeškega gena MCPH1, je opazen podoben razvoj možganov, kot pri človeku
 404. Vinkulin
 405. Virusi, ki jih uporabljamo pri genskem zdravljenju
 406. Virusi in rak
 407. Vitamin D in diabetes
 408. Vitamin E
 409. Vloga oksidativno inducirane DNA poškodbe v človeškem organizmu
 410. Vloga p53 pri ohranjanju genoma
 411. Vloga stikov pri proteinski prevodnosti na velike razdalnje
 412. Vpliv SLO3 kalijevih ionskih kanalov na neplodnost pri samcih
 413. Vpliv dolgoročnega vnosa topnih in netopnih prehranjevalnih vlaken na debelost povzročeno s prehrano z veliko maščobami pri C57BL/6J miših
 414. Vpliv inzulina na srce
 415. Vpliv melatonina na proliferacijo enojedrnih celic iz novorojenčkove posteljice (placente)
 416. Vpliv sinteznih metabolnih poti glikolata na produktivnost rastlin
 417. Vpliv transgena rastnega hormona na genetsko arhitekturo lastnosti povezanimi z rastjo
 418. Xeroderma pigmentosum
 419. YTH
 420. YTH s knjižnico celic HeLa
 421. ZFN nukleaze
 422. ZVIŠEVANJE OCENE
 423. Z majhnimi molukulami regulirani ogrodni proteini
 424. Z metanolom inducirana terminacija polimerizacije poli(3-hidroksibutiratnih) polimerov
 425. Zaznavalni niz genetskih biopikslov sklopljenih preko radikalov
 426. Zaščita celic pred virusi in bakterijami s pomočjo nefunkcionalnih proteinov
 427. Zdravljenje Huntingtonove bolezni s proteini s cinkovimi prsti
 428. Zdravljenje z lamininom-111 preprečuje mišično distrofijo
 429. Zdravljenje z lamininom111 preprečuje mišično distrofijo
 430. Zein
 431. Zgolj pet nukleotidov vsebujoča molekula RNA, ki uspešna katalizira aminoacilacijo
 432. Značilnosti bakterijskih kromosomov
 433. Značilnosti kromosomskih ogrodij
 434. Človeški protein pomaga pri preprečitvi z okužbo H1N1 gripo ter ostalimi virusi
 435. Še korak bližje razumevanju povezav med zunanjim stresom, 5-HTT genom in depresijo
 436. Širjenje genetskega koda
 437. Živosrebro(II)
 438. Žolčne kisline

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox