Orphaned pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages are not linked from other pages in Wiki FKKT.

Showing below up to 203 results starting with #521.

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Prostaciklin
 2. Prostorske mutacije: nov način mehanskega vpliva na signalni proteinski kompleks, bistven za metastazo rakastih celic
 3. Prostorske mutacije nov način mehanskega vpliva na signalni proteinski kompleks bistven za metastazo rakastih celic
 4. Prostorsko-časovni nadzor izražanja genov z mrežami generatorjev impulzov
 5. Prostorsko urejena dinamika cianobakterijske vezave ogljika
 6. Proteasom
 7. Protein A
 8. Proteine, ki so odkriti v gonoreje lahko ponudijo novi pristop k zdravljenju
 9. Proteini, ki stabilizirajo kondenzirane kromosome
 10. Protivirusna zdravila
 11. Protonske črpalke
 12. Provitamini
 13. Prve človeške inducirane pluripotentne celice
 14. Prvi poskusi zdravljenja z RNAi
 15. RESHAPE - spreminjanje morfologije nitastih gliv
 16. RNA-stikala tipa »Toehold«: de novo oblikovani regulatorji izražanja genov
 17. RNaza A
 18. RNaza H
 19. Rabdovirusi in drugi RNA(-)-virusi
 20. Racionalna zasnova minimalnih sintetičnih promotorjev za rastline
 21. Rafinoza
 22. Ras-proteini
 23. Rastlinski virusi
 24. Raziskave, ki so privedle do odkritja RNA-interference (1995-1998)
 25. Raznoliko in modelno zasnovana priprava sintetičnih genskih vezij s predvidenimi lastnostmi
 26. Razodetje povezovalnega kompleksa med endoplazemskim retikulumom in mitohondrijem s presejalnim testom sintezne biologije
 27. Razreševanje Hollidayevega križišča
 28. Razumevanje smiselnosti popravkov v DNA pri rakavih obolenjih
 29. Razvoj riža za proizvodnjo fragmentov protiteles proti humanemu norovirusu.
 30. Rdeče vino lahko obvaruje pred poškodbami možganov pri možganski kapi
 31. Receptorji smrti
 32. Receptorji za estrogene
 33. Receptorju podobna kinaza bogata s cisteini daje odpornost pšenice proti širokemu spektru madežev Septoria tritici
 34. Regulacija stopnje izražanja z L-arabinozo v ekspresijskem sistemu T7 z razklopljeno rastjo
 35. Regulation of flowering time in Arabidopsis thaliana
 36. Relaksin
 37. Reprogramiranje s transpozicijo
 38. Reprogramiranje somatskih celic po fuziji z embrionalnimi izvornimi celicami
 39. Reprogramiranje z dvema faktorjema
 40. Reprogramiranje z miRNA
 41. Resveratrol
 42. Retinal Gene Therapy
 43. Retrotranspozoni
 44. Retrotranzpozoni
 45. Reverzibilna toplotna regulacija za bifunkcionalno dinamično uravnavanje izražanja genov v E. coli
 46. Revmatoidni faktor
 47. Ribocimi
 48. Ribonukleotid
 49. Ribonukleotidi
 50. Ricin
 51. Rifampcin
 52. Rifampicin
 53. Rizobakterijska simbioza
 54. Robusten in občutljiv sintetični senzor za spremljanje transkripcijskega izhoda signalne mreže citokininov in planta
 55. RootPatch: Boj proti škodljivim nematodam v prsti
 56. RuBisCO
 57. S-adenozilmetionin
 58. SINISENS: kvantifikacija makrolidnih antibiotikov v okolju
 59. SONOBE - proteinski sistem za agregacijo mikroplastike
 60. SOS-popravljanje
 61. Saksitoksin
 62. Samoregulirana proizvodnja 1-butanola v bakteriji ''Escherichia coli'', ki temelji na endogeni kontroli fermentacije
 63. Samoreplicirajoč COVID-19 test
 64. Samoreplicirajoč komplet za testiranje na COVID-19
 65. ScFv phage display
 66. Selenoproteini
 67. Semikonzervativno podvojevanje
 68. Serotonin
 69. Seskviterpeni
 70. Sestava in značilnosti preurejevalnih strojčkov
 71. Sfingomielin
 72. Sfingozin
 73. Shramba fosfata
 74. Shranjevanje digitalnih podatkov v DNA
 75. Siderofori
 76. Sinhronizirani cikli lize bakterijskih celic za in vivo dostavo terapevtikov
 77. Sintetična logična vezja in spomin v živih celicah
 78. Sintetična optogenetska naprava na osnovi BRET za pulzirajočo ekspresijo transgena, ki omogoča glukozno homeostazo pri miših
 79. Sintezna optogenetska transkripcijska naprava za izboljšanje homeostaze krvnega sladkorja pri miših
 80. Sintezna optogenetska transkripcijska naprava za izboljšanje homeostaze krvnega sladkorja v miših
 81. Sintezna pot fiksacije ogljikovega dioksida
 82. Sistem Rex pri bakteriji Escherichia coli
 83. Sistem izključitve naknadne okužbe
 84. Sistematika, Human Gut Microbiome
 85. Sladila
 86. Slika: Ksenobiotiki.jpg
 87. Slika:biočip vsadek
 88. Sodelovanje med novim himeričnim endolizinom in oksacilinom ščiti pred okužbo z na meticilin odpornim Staphylococcus aureus
 89. Solni trezor
 90. Somatostatin
 91. Spermidin
 92. Spermin
 93. Spesi
 94. Stem Cell Educator therapy
 95. Steroidi
 96. Stohastična ojačitev in signalizacija v substratnih ciklih s šumom induciranih bistabilnosti z oscilacijami
 97. Stohastično ojačanje in signalizacija v substratnih ciklih preko s šumom induciranih bistabilnosti z oscilacijami
 98. Streptomicin
 99. Stroškovno učinkovita proizvodnja rekombinantnih peptidov v Escherichia coli
 100. Struktura in delovanje sistema CRISPR/Cas pri bakteriji Streptococcus pyogenes
 101. Struktura in mehanizem restriktaz tipa II
 102. Strukturna osnova transkripcije in transripcijske inhibicije v ''Mycobacterium tuberculosis''
 103. StyGreen - proizvodnja stirena iz obnovljivih virov
 104. StyGreen - proizvodnja stirena iz obnovljivih virov:
 105. Subtilizin
 106. Sulfotransferaze
 107. Super
 108. Super tobak
 109. Superoksid-dismutaza
 110. Supramolekularni inženiring proteinov:Načrtovanje s cinkovimi ioni povezanih heksamerov inzulina
 111. SynORI – ogrodje za večplazmidne sisteme
 112. TBK2018-seminar
 113. TBK2019-seminar
 114. TBK2020-seminar
 115. Tarčna mutageneza
 116. Tavrin
 117. Teagi
 118. Telomeraze
 119. Temelji biokemije
 120. Temelji biokemije - prakitikum
 121. Terapevtska protitelesa proti indolamin 2,3-dioksigenazi zavirajo avtoimuni artritis
 122. Tetanusni toksin
 123. Tetraspanin
 124. The Chlamy Cleaner: razgradnja pesticida z zeleno algo
 125. The real MVP: ekspresijski sistem za pripravo modularnih virusom podobnih delcev
 126. TheraPUFA: nazalni probiotik proti okužbam in vnetjem
 127. TinaKuhar
 128. Tioredoksin reduktaza
 129. Titin
 130. To
 131. To bee...Hornet to bee, ali uporaba bakterij za boj proti invazivni vrsti
 132. Tokoferoli
 133. Tollu podobni receptorji
 134. Tomaž Žagar: Ključna proteina pri uravnavanju celične smrti
 135. Topoizomeraza
 136. Trans-translacija
 137. Transgene podgane
 138. Transgenske kokoši
 139. Transglikozilacija
 140. Transglutaminaza
 141. Transkripcijska faktorja, specifična za hčerinske celice, regulirata celično velikost pri kvasovkah
 142. Transkripcijska faktorja, specifična za hčerinske celice, uravnavata celično velikost pri kvasovkah
 143. Transkripcijski faktorji
 144. Translacijski nadzor izražanja encima odstranjevalca preko s toksinom induciranega miRNA stikala
 145. Trehaloza
 146. Trobentica
 147. Trombokinaza
 148. Tropoelastin
 149. Tropomodulin
 150. Troponin C
 151. Tumorigenost iPSC
 152. Tunikamicin
 153. Ubikvitin
 154. Ubikvitin ligaza
 155. Umetno oplojeni otroci imajo večje tveganje za zdravstvene težave
 156. Uporaba herbicidov in fibratov, ki blokirajo T1R3 receptorje v prebavnem traktu in trebušni slinavki
 157. Uporaba iPSC za zdravljenje anemije srpastih celic pri miših
 158. Uporaba kokošjega bioreaktorja za učinkovito proizvodnjo funkcionalnih citokinov
 159. Uporaba pristopa načrtovanja eksperimentov za optimizacijo proizvodnje rekombinantnega fragmenta protitelesa v periplazmi Escherichie coli: izbira signalnega peptida in optimalnih pogojev rasti
 160. Uravnavanje X-inaktivacije pri boleznih
 161. Uridin
 162. Učinkovit pristop za sintezo funkcionalnega IgG z uporabo rekonstruiranega brezceličnega sistema za sintezo proteinov
 163. Učinkovita svetlobno inducibilna Dre rekombinaza za časovno in prostorsko celično specifično urejanje genoma v mišjih modelih
 164. VIBRIGENS: pospeševanje procesov sintezne biologije z Vibrio natriegens
 165. V transgenskih opicah rhesus, ki so prenašalke vstavljenega človeškega gena MCPH1, je opazen podoben razvoj možganov, kot pri človeku
 166. Vinkulin
 167. Virusi, ki jih uporabljamo pri genskem zdravljenju
 168. Virusi in rak
 169. Vitamin D in diabetes
 170. Vitamin E
 171. Vključevanje molekulske antene v celice mikroalg diatomej za izboljšanje fotosinteze
 172. Vloga oksidativno inducirane DNA poškodbe v človeškem organizmu
 173. Vloga p53 pri ohranjanju genoma
 174. Vloga stikov pri proteinski prevodnosti na velike razdalnje
 175. Vpliv SLO3 kalijevih ionskih kanalov na neplodnost pri samcih
 176. Vpliv dolgoročnega vnosa topnih in netopnih prehranjevalnih vlaken na debelost povzročeno s prehrano z veliko maščobami pri C57BL/6J miših
 177. Vpliv inzulina na srce
 178. Vpliv melatonina na proliferacijo enojedrnih celic iz novorojenčkove posteljice (placente)
 179. Vpliv sinteznih metabolnih poti glikolata na produktivnost rastlin
 180. Vpliv transgena rastnega hormona na genetsko arhitekturo lastnosti povezanimi z rastjo
 181. Vzpostavitev termometra tRNA za določanje temperature optimalne rasti mikroorganizmov
 182. Xeroderma pigmentosum
 183. YTH
 184. YTH s knjižnico celic HeLa
 185. ZFN nukleaze
 186. ZVIŠEVANJE OCENE
 187. Z majhnimi molukulami regulirani ogrodni proteini
 188. Z metanolom inducirana terminacija polimerizacije poli(3-hidroksibutiratnih) polimerov
 189. Zaznavalni niz genetskih biopikslov sklopljenih preko radikalov
 190. Zaščita celic pred virusi in bakterijami s pomočjo nefunkcionalnih proteinov
 191. Zdravljenje Huntingtonove bolezni s proteini s cinkovimi prsti
 192. Zdravljenje z lamininom-111 preprečuje mišično distrofijo
 193. Zdravljenje z lamininom111 preprečuje mišično distrofijo
 194. Zein
 195. Zgolj pet nukleotidov vsebujoča molekula RNA, ki uspešna katalizira aminoacilacijo
 196. Zmanjšana procesivnost ribosomov v sistemu PURE
 197. Značilnosti bakterijskih kromosomov
 198. Značilnosti kromosomskih ogrodij
 199. Človeški protein pomaga pri preprečitvi z okužbo H1N1 gripo ter ostalimi virusi
 200. Še korak bližje razumevanju povezav med zunanjim stresom, 5-HTT genom in depresijo
 201. Širjenje genetskega koda
 202. Živosrebro(II)
 203. Žolčne kisline

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox