Most linked-to pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Showing below up to 100 results starting with #51.

View (previous 100) (next 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Uracil ‎(3 links)
 2. Epilepsija ‎(3 links)
 3. Histidin ‎(3 links)
 4. Lizin ‎(3 links)
 5. Kofaktor ‎(3 links)
 6. Celična stena rastlin ‎(3 links)
 7. Fibrin ‎(3 links)
 8. Saharoza ‎(3 links)
 9. Rak ‎(3 links)
 10. Glutaminska kislina ‎(3 links)
 11. Serin ‎(3 links)
 12. Parkinsonova bolezen ‎(3 links)
 13. Lipidi ‎(3 links)
 14. Purini ‎(3 links)
 15. Pregled metabolizma ‎(3 links)
 16. Receptorji ‎(3 links)
 17. Levcin ‎(3 links)
 18. Antifibrotični učinki zelenega čaja, raziskani na in vitro in in vivo modelih jetrne fibroze ‎(2 links)
 19. Estradiol ‎(2 links)
 20. Izražanje genov pri adenokarcinomu sitastih sinusov ‎(2 links)
 21. Transferin ‎(2 links)
 22. Odkrit nov način za stabilizacijo proteinov ‎(2 links)
 23. Kodon ‎(2 links)
 24. Cepitev estrske vezi ‎(2 links)
 25. Ovrednotenje šestih imunogenih rekombinantnih proteinov bakterije Vibrio Anguillarum kot kandidatna cepiva za ribo Paralichthys olivaceus ‎(2 links)
 26. Termostabilizirana hondroitinaza ABC pospeši razrast aksonov in okrevanje po poškodbi hrbtenjače (2) ‎(2 links)
 27. Proteaza ‎(2 links)
 28. Splošna zgradba imunoglobulinov ‎(2 links)
 29. ZUNANJE POVEZAVE ‎(2 links)
 30. Vitamini ‎(2 links)
 31. RNA-interferenca ‎(2 links)
 32. Transkripcija ‎(2 links)
 33. Glicin ‎(2 links)
 34. Nevrotransmiterji ‎(2 links)
 35. Receptorji TLR ‎(2 links)
 36. Treonin ‎(2 links)
 37. Pirol ‎(2 links)
 38. Drsenje SSB proteinov po enoverižni molekuli DNA ‎(2 links)
 39. Jederni Poli-(ADP-Riboza)-odvisni signalosom potrjuje IκB kinazno aktivacijo ob poškodbe DNA ‎(2 links)
 40. User:Tjasasimsic ‎(2 links)
 41. Napredki v načrtovanju bioloških logičnih vrat v živih celicah ‎(2 links)
 42. Lipoliz ‎(2 links)
 43. Transkripcijska faktorja, specifična za hčerinske celice, uravnavata celično velikost pri brstenju kvasovk ‎(2 links)
 44. Biokemijski praktikum ‎(2 links)
 45. Metionin ‎(2 links)
 46. Biotin ‎(2 links)
 47. Biočipi ‎(2 links)
 48. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Kazalo ‎(2 links)
 49. Značilnosti genomov ‎(2 links)
 50. Proteini jedrnih por direktno stimulirajo izražanje genov celičnega cikla in razvojnih genov znotraj nukleoplazme ‎(2 links)
 51. Glikozil transferaza ‎(2 links)
 52. Diabetes ‎(2 links)
 53. Podvojevanje DNA ‎(2 links)
 54. Fikocianin ‎(2 links)
 55. Biokemijski seminar K3 - 2009/10 - Kazalo ‎(2 links)
 56. Indoli ‎(2 links)
 57. Valin ‎(2 links)
 58. "Sebični gen" ‎(2 links)
 59. BIO1 Povzetki seminarjev ‎(2 links)
 60. Elastin ‎(2 links)
 61. Mikrotubul ‎(2 links)
 62. Piruvat ‎(2 links)
 63. BiokemSeminar-SkupineLeksikon-B09 ‎(2 links)
 64. Ribonukleaza P ‎(2 links)
 65. TBK2017 Povzetki seminarjev ‎(2 links)
 66. Encim, ki je mogoče ključnega pomena za odmiranje celic pri Alzheimerjevi bolezni ‎(2 links)
 67. Estrogen ‎(2 links)
 68. Kemoreceptorja SRBC-64 in SRBC-66 sta povod za razvojne učinke dormantnega feromona v C. elegans ‎(2 links)
 69. Protein kritičen za sekrecijo inzulina lahko prispeva k pojavu diabetesa ‎(2 links)
 70. Uporaba herbicidov in fibratov, ki blokirajo T1R3 receptorje v črevesju in trebušni slinavki ‎(2 links)
 71. Diplomsko delo ‎(2 links)
 72. Molekularne osnove ved o življenju ‎(2 links)
 73. Bički in migetalke ‎(2 links)
 74. Luciferin ‎(2 links)
 75. Disaharidi in oligosaharidi ‎(2 links)
 76. Triacilglicerole ‎(2 links)
 77. Trombin ‎(2 links)
 78. Fotosintezi ‎(2 links)
 79. Ksantin ‎(2 links)
 80. Naslov mojega seminarja ‎(2 links)
 81. Polimeri nukleinskih kislin ‎(2 links)
 82. Klorofil ‎(2 links)
 83. Semikonzervativno podvajanje ‎(2 links)
 84. Karbonat ‎(2 links)
 85. Protein-kinaza ‎(2 links)
 86. Luciferaza ‎(2 links)
 87. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za namen de novo proizvodnje dihidrohalkonov z znanimi antioksidantnimi in antidiabetičnimi učinki ter s sladkim okusom. ‎(2 links)
 88. Predstavitev organofosfatne hidrolaze in celuloza vezavne domene na površini veziklov zunanje membrane za razgradnjo organofosfatnih pesticidov ‎(2 links)
 89. Virus HIV se ne integrira blizu TSS aktivnega gena gostiteljske celice ‎(2 links)
 90. Domena ‎(2 links)
 91. MB-seminarji ‎(2 links)
 92. Tropomiozin ‎(2 links)
 93. TRNA ‎(2 links)
 94. Epigenetsko uravnavanje izražanja genov ‎(2 links)
 95. Sekvenčno specifična protimikrobna sredstva ‎(2 links)
 96. DNK ‎(2 links)
 97. Šaperoni ‎(2 links)
 98. Tromboza ‎(2 links)
 99. Kolageni ‎(2 links)
 100. Hemoglobin ‎(2 links)

View (previous 100) (next 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox