Most linked-to pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Showing below up to 189 results starting with #51.

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Levcin ‎(3 links)
 2. Celična stena rastlin ‎(3 links)
 3. Celuloza ‎(3 links)
 4. Parkinsonova bolezen ‎(3 links)
 5. BiokemSeminar-SeznamNovic-B09 ‎(3 links)
 6. CONCLUSION ‎(3 links)
 7. Lipidi ‎(3 links)
 8. Pregled metabolizma ‎(3 links)
 9. Receptorji ‎(3 links)
 10. INTRODUCTION ‎(3 links)
 11. DNA ‎(3 links)
 12. Galaktoza ‎(3 links)
 13. Jedrna membrana in jedrna pora ‎(3 links)
 14. Plazmalema ‎(3 links)
 15. Triptofan ‎(3 links)
 16. Glikogen ‎(3 links)
 17. Vitamini B ‎(3 links)
 18. BiokemSeminar-SkupineNovica-B09 ‎(3 links)
 19. RESULTS AND DISCUSSION ‎(3 links)
 20. Hem ‎(3 links)
 21. THEORETICAL FRAMEWORK ‎(3 links)
 22. Uracil ‎(3 links)
 23. Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome ‎(2 links)
 24. Imunsko in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije ‎(2 links)
 25. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine, utira pot odkritjem v medicini ‎(2 links)
 26. Ksenobiotiki ‎(2 links)
 27. Reducirajoči periplazemski sistem, ki preprečuje oksidacijo cisteina brez disulfidnih vezi ‎(2 links)
 28. X-vezana adrenolevkodistrofija: Hematopoetična genska terapija z lentivirusno spremenjenimi matičnimi celicami ‎(2 links)
 29. L-DOPA ‎(2 links)
 30. Hachimoji DNA in RNA: genetski kod z osmimi gradniki ‎(2 links)
 31. Kolageni ‎(2 links)
 32. Dosežena aksonska regeneracija in vitro ‎(2 links)
 33. Anemija ‎(2 links)
 34. Polisaharidi ‎(2 links)
 35. Template:Db-author ‎(2 links)
 36. Tvorba priona z rekombinantnim prionskim proteinom ‎(2 links)
 37. Ribonukleoprotein ‎(2 links)
 38. Avtoprotitelesa ‎(2 links)
 39. Aktivacija limfocitov T ‎(2 links)
 40. AKTIVNOST ‎(2 links)
 41. Šaperoni ‎(2 links)
 42. TrDNA-vaje ‎(2 links)
 43. Daljinsko upravljanje s sesalskimi celicami, na podlagi temperaturno reguliranih genetskih stikal s svetlobno-toplotnimi utripi ‎(2 links)
 44. Izboljšane forenzične analize za lažje zasledovanje kriminalcev ‎(2 links)
 45. Maltoza ‎(2 links)
 46. Odkrit mehanizem poliubikvitinacije ‎(2 links)
 47. Splošna aktivacija imunskega sistema kot posledica zmanjšanega števila CD4+T celic ‎(2 links)
 48. Zakaj šimpanzi ne govorijo? Razlog je v genu ‎(2 links)
 49. RNA-interferenca ‎(2 links)
 50. Škrob ‎(2 links)
 51. Hormoni ‎(2 links)
 52. Lastnosti aminokislin ‎(2 links)
 53. Ovrednotenje šestih imunogenih rekombinantnih proteinov bakterije Vibrio Anguillarum kot kandidatna cepiva za ribo Paralichthys olivaceus ‎(2 links)
 54. Fibrinogen ‎(2 links)
 55. Bakterije ‎(2 links)
 56. Gvanin ‎(2 links)
 57. Trombociti ‎(2 links)
 58. Poškodbe s prostimi radikali ‎(2 links)
 59. Sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti (AIDS) ‎(2 links)
 60. Vitamin A ‎(2 links)
 61. Povečanje specifičnih izooblik palladina v tumorjih trebušne slinavke ‎(2 links)
 62. Zaznavanje okusov ‎(2 links)
 63. VIRI ‎(2 links)
 64. Krebsov cikel ‎(2 links)
 65. Odkrit način za določanje nizkih koncentracij C-reaktivnega proteina (CRP) v krvnem serumu ‎(2 links)
 66. Termostabilizirana hondroitinaza ABC pospeši razrast aksonov in okrevanje po poškodbi hrbtenjače ‎(2 links)
 67. BIO2 ‎(2 links)
 68. Oksigenaza ‎(2 links)
 69. Katalaza ‎(2 links)
 70. Nevrohormon ‎(2 links)
 71. Huntingtonova bolezen ‎(2 links)
 72. Napredki v načrtovanju bioloških logičnih vrat v živih celicah ‎(2 links)
 73. Leptin ‎(2 links)
 74. Električni tokovi prostorsko ločijo biogeokemijske procese v morskih sedimentih ‎(2 links)
 75. Morfologija psov- geni in mutacije ‎(2 links)
 76. Koencim A ‎(2 links)
 77. Ogljikov dioksid ‎(2 links)
 78. Tirozin-kinaza ‎(2 links)
 79. Eritropoetin ‎(2 links)
 80. ZGODOVINA ‎(2 links)
 81. Glikozil transferaza ‎(2 links)
 82. Antifibrotični učinki zelenega čaja, raziskani na in vitro in in vivo modelih jetrne fibroze ‎(2 links)
 83. Estradiol ‎(2 links)
 84. Izražanje genov pri adenokarcinomu sitastih sinusov ‎(2 links)
 85. Transferin ‎(2 links)
 86. Odkrit nov način za stabilizacijo proteinov ‎(2 links)
 87. Kodon ‎(2 links)
 88. Cepitev estrske vezi ‎(2 links)
 89. Termostabilizirana hondroitinaza ABC pospeši razrast aksonov in okrevanje po poškodbi hrbtenjače (2) ‎(2 links)
 90. Proteaza ‎(2 links)
 91. Ciklooksigenaza ‎(2 links)
 92. Glicin ‎(2 links)
 93. Ravni proteinske strukture ‎(2 links)
 94. Treonin ‎(2 links)
 95. TBK2017 Povzetki seminarjev ‎(2 links)
 96. Antibiotiki ‎(2 links)
 97. ZUNANJE POVEZAVE ‎(2 links)
 98. Drsenje SSB proteinov po enoverižni molekuli DNA ‎(2 links)
 99. Jederni Poli-(ADP-Riboza)-odvisni signalosom potrjuje IκB kinazno aktivacijo ob poškodbe DNA ‎(2 links)
 100. User:Tjasasimsic ‎(2 links)
 101. Lipoliz ‎(2 links)
 102. Transkripcijska faktorja, specifična za hčerinske celice, uravnavata celično velikost pri brstenju kvasovk ‎(2 links)
 103. Biokemijski praktikum ‎(2 links)
 104. Metionin ‎(2 links)
 105. Biotin ‎(2 links)
 106. Pirol ‎(2 links)
 107. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za namen de novo proizvodnje dihidrohalkonov z znanimi antioksidantnimi in antidiabetičnimi učinki ter s sladkim okusom. ‎(2 links)
 108. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Kazalo ‎(2 links)
 109. Alkaloid ‎(2 links)
 110. Predstavitev organofosfatne hidrolaze in celuloza vezavne domene na površini veziklov zunanje membrane za razgradnjo organofosfatnih pesticidov ‎(2 links)
 111. Peptidna vez in peptidi ‎(2 links)
 112. Proteini jedrnih por direktno stimulirajo izražanje genov celičnega cikla in razvojnih genov znotraj nukleoplazme ‎(2 links)
 113. Diabetes ‎(2 links)
 114. Leksikon KIT ‎(2 links)
 115. Fikocianin ‎(2 links)
 116. Biokemijski seminar K3 - 2009/10 - Kazalo ‎(2 links)
 117. Indoli ‎(2 links)
 118. Luciferaza ‎(2 links)
 119. Verižna reakcija s polimerazo (PCR) ‎(2 links)
 120. Valin ‎(2 links)
 121. Celični skelet ‎(2 links)
 122. BIO1 Povzetki seminarjev ‎(2 links)
 123. Mikrotubul ‎(2 links)
 124. Piruvat ‎(2 links)
 125. BiokemSeminar-SkupineLeksikon-B09 ‎(2 links)
 126. Ribonukleaza P ‎(2 links)
 127. Encim, ki je mogoče ključnega pomena za odmiranje celic pri Alzheimerjevi bolezni ‎(2 links)
 128. Estrogen ‎(2 links)
 129. Kemoreceptorja SRBC-64 in SRBC-66 sta povod za razvojne učinke dormantnega feromona v C. elegans ‎(2 links)
 130. Protein kritičen za sekrecijo inzulina lahko prispeva k pojavu diabetesa ‎(2 links)
 131. Uporaba herbicidov in fibratov, ki blokirajo T1R3 receptorje v črevesju in trebušni slinavki ‎(2 links)
 132. Diplomsko delo ‎(2 links)
 133. Sekvenčno specifična protimikrobna sredstva ‎(2 links)
 134. Molekularne osnove ved o življenju ‎(2 links)
 135. Elastin ‎(2 links)
 136. Luciferin ‎(2 links)
 137. Golgijev aparat ‎(2 links)
 138. Transkripcija ‎(2 links)
 139. Trombin ‎(2 links)
 140. Nevrotransmiterji ‎(2 links)
 141. Fotosintezi ‎(2 links)
 142. Ksantin ‎(2 links)
 143. Slovo raku ‎(2 links)
 144. Receptorji TLR ‎(2 links)
 145. Klorofil ‎(2 links)
 146. Splošna zgradba imunoglobulinov ‎(2 links)
 147. Vitamini ‎(2 links)
 148. Aminokisline ‎(2 links)
 149. Analiza transkriptoma Acremonium chrysogenum in Penicillium chrysogenum, dveh nesorodnih gliv, ki proizvajata β-laktame. Ključne tarče v programih izboljšave sevov so velvet-regulirani geni ‎(2 links)
 150. Karbonat ‎(2 links)
 151. Inhibitor ‎(2 links)
 152. Protein-kinaza ‎(2 links)
 153. Integracija genov za sintezo hialuronske kisline v kromosom bakterije Lactococcus lactis izboljša sintezo visokomolekularne hialuronske kisline ‎(2 links)
 154. Virus HIV se ne integrira blizu TSS aktivnega gena gostiteljske celice ‎(2 links)
 155. Domena ‎(2 links)
 156. MB-seminarji ‎(2 links)
 157. Tropomiozin ‎(2 links)
 158. TRNA ‎(2 links)
 159. DNK ‎(2 links)
 160. Beta laktamaza ‎(2 links)
 161. Tromboza ‎(2 links)
 162. Tripsin ‎(2 links)
 163. Podvojevanje DNA ‎(2 links)
 164. Hemoglobin ‎(2 links)
 165. "Sebični gen" ‎(2 links)
 166. Fibronektin ‎(2 links)
 167. Biočipi ‎(2 links)
 168. Peptid ‎(2 links)
 169. Značilnosti genomov ‎(2 links)
 170. Epigenetsko uravnavanje izražanja genov ‎(2 links)
 171. Dopamin ‎(2 links)
 172. Apoptoza ‎(2 links)
 173. Beta oksidacija ‎(2 links)
 174. Tubulin ‎(2 links)
 175. Histon-demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost ‎(2 links)
 176. Vpliv melatonina na proliferacijo enojedrnih celic iz popkovnične krvi ‎(2 links)
 177. Gen ‎(2 links)
 178. Molekularna biologija ‎(2 links)
 179. MOVZ vaje ‎(2 links)
 180. Tetrapirol ‎(2 links)
 181. Kolagen ‎(2 links)
 182. Triacilglicerole ‎(2 links)
 183. ATP hidroliza v Eg5 kinazi vključuje katalitični dvovodni mehanizem ‎(2 links)
 184. Disociacijska konstanta ‎(2 links)
 185. Naslov mojega seminarja ‎(2 links)
 186. Polimeri nukleinskih kislin ‎(2 links)
 187. Semikonzervativno podvajanje ‎(2 links)
 188. Bički in migetalke ‎(2 links)
 189. Disaharidi in oligosaharidi ‎(2 links)

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox