Most linked-to pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Showing below up to 232 results starting with #1.

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. MBT seminarji 2017 ‎(25 links)
 2. Seminarji SB 2016/17 ‎(15 links)
 3. SB students resources ‎(11 links)
 4. Encim ‎(8 links)
 5. Leksikon BMB ‎(8 links)
 6. Cistein ‎(8 links)
 7. Nukleinske kisline ‎(7 links)
 8. Seminarji SB 12016/17 ‎(7 links)
 9. Maščobne kisline ‎(6 links)
 10. Aktin ‎(6 links)
 11. ATP ‎(6 links)
 12. Celična smrt ‎(6 links)
 13. Aminokisline in proteini ‎(6 links)
 14. Glukoza ‎(6 links)
 15. Acetilholin ‎(5 links)
 16. Protein ‎(5 links)
 17. Glikozilacija ‎(5 links)
 18. Holesterol ‎(5 links)
 19. RNA ‎(5 links)
 20. Registracija ‎(5 links)
 21. Taksol ‎(5 links)
 22. Ribonukleaze ‎(5 links)
 23. Molekularna biotehnologija ‎(5 links)
 24. Beljakovina ‎(4 links)
 25. Prepisovanje DNA v RNA ‎(4 links)
 26. Polisaharid ‎(4 links)
 27. Arginin ‎(4 links)
 28. Hormon ‎(4 links)
 29. Nukleozidi in nukleotidi ‎(4 links)
 30. Tirozin ‎(4 links)
 31. Leksikon KEM ‎(4 links)
 32. Transport majhnih molekul skozi membrano ‎(4 links)
 33. Arahidonska kislina ‎(4 links)
 34. Struktura kromatina ‎(4 links)
 35. Aminokislina ‎(4 links)
 36. Levkemija ‎(4 links)
 37. Mutacije ‎(4 links)
 38. Pregled metabolizma ‎(3 links)
 39. Receptorji ‎(3 links)
 40. Uracil ‎(3 links)
 41. Lipidi ‎(3 links)
 42. Histidin ‎(3 links)
 43. Kofaktor ‎(3 links)
 44. Plazmalema ‎(3 links)
 45. Fibrin ‎(3 links)
 46. Lizin ‎(3 links)
 47. Glikogen ‎(3 links)
 48. Jedrna membrana in jedrna pora ‎(3 links)
 49. Glutaminska kislina ‎(3 links)
 50. Saharoza ‎(3 links)
 51. Serin ‎(3 links)
 52. Purini ‎(3 links)
 53. Levcin ‎(3 links)
 54. Celuloza ‎(3 links)
 55. Mišična distrofija ‎(3 links)
 56. BiokemSeminar-SeznamNovic-B09 ‎(3 links)
 57. Epilepsija ‎(3 links)
 58. Reprogramiranje celic ‎(3 links)
 59. Rak ‎(3 links)
 60. Celična stena rastlin ‎(3 links)
 61. DNA ‎(3 links)
 62. Galaktoza ‎(3 links)
 63. BiokemSeminar-SkupineNovica-B09 ‎(3 links)
 64. Triptofan ‎(3 links)
 65. Hem ‎(3 links)
 66. Vitamini B ‎(3 links)
 67. Parkinsonova bolezen ‎(3 links)
 68. Peptidna vez in peptidi ‎(2 links)
 69. ATP hidroliza v Eg5 kinazi vključuje katalitični dvovodni mehanizem ‎(2 links)
 70. Leksikon KIT ‎(2 links)
 71. Disociacijska konstanta ‎(2 links)
 72. Verižna reakcija s polimerazo (PCR) ‎(2 links)
 73. Celični skelet ‎(2 links)
 74. Gen ‎(2 links)
 75. Integracija genov za sintezo hialuronske kisline v kromosom bakterije Lactococcus lactis izboljša sintezo visokomolekularne hialuronske kisline ‎(2 links)
 76. Kolagen ‎(2 links)
 77. Dopamin ‎(2 links)
 78. Beta oksidacija ‎(2 links)
 79. Alkaloid ‎(2 links)
 80. Imunsko in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije ‎(2 links)
 81. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine, utira pot odkritjem v medicini ‎(2 links)
 82. Reducirajoči periplazemski sistem, ki preprečuje oksidacijo cisteina brez disulfidnih vezi ‎(2 links)
 83. X-vezana adrenolevkodistrofija: Hematopoetična genska terapija z lentivirusno spremenjenimi matičnimi celicami ‎(2 links)
 84. Receptorji TLR ‎(2 links)
 85. Dosežena aksonska regeneracija in vitro ‎(2 links)
 86. Splošna zgradba imunoglobulinov ‎(2 links)
 87. Ksenobiotiki ‎(2 links)
 88. Vitamini ‎(2 links)
 89. Tvorba priona z rekombinantnim prionskim proteinom ‎(2 links)
 90. Transkripcija ‎(2 links)
 91. Avtoprotitelesa ‎(2 links)
 92. L-DOPA ‎(2 links)
 93. Nevrotransmiterji ‎(2 links)
 94. Inhibitor ‎(2 links)
 95. TrDNA-vaje ‎(2 links)
 96. Golgijev aparat ‎(2 links)
 97. Anemija ‎(2 links)
 98. Izboljšane forenzične analize za lažje zasledovanje kriminalcev ‎(2 links)
 99. Odkrit mehanizem poliubikvitinacije ‎(2 links)
 100. Splošna aktivacija imunskega sistema kot posledica zmanjšanega števila CD4+T celic ‎(2 links)
 101. Zakaj šimpanzi ne govorijo? Razlog je v genu ‎(2 links)
 102. AKTIVNOST ‎(2 links)
 103. Aminokisline ‎(2 links)
 104. Podvojevanje DNA ‎(2 links)
 105. Maltoza ‎(2 links)
 106. Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome ‎(2 links)
 107. "Sebični gen" ‎(2 links)
 108. Fibrinogen ‎(2 links)
 109. Biočipi ‎(2 links)
 110. Značilnosti genomov ‎(2 links)
 111. Vitamin A ‎(2 links)
 112. Povečanje specifičnih izooblik palladina v tumorjih trebušne slinavke ‎(2 links)
 113. Peptid ‎(2 links)
 114. Bakterije ‎(2 links)
 115. Beta laktamaza ‎(2 links)
 116. Gvanin ‎(2 links)
 117. Trombociti ‎(2 links)
 118. Odkrit način za določanje nizkih koncentracij C-reaktivnega proteina (CRP) v krvnem serumu ‎(2 links)
 119. Tripsin ‎(2 links)
 120. Termostabilizirana hondroitinaza ABC pospeši razrast aksonov in okrevanje po poškodbi hrbtenjače ‎(2 links)
 121. BIO2 ‎(2 links)
 122. Template:Db-author ‎(2 links)
 123. Fibronektin ‎(2 links)
 124. Oksigenaza ‎(2 links)
 125. VIRI ‎(2 links)
 126. Katalaza ‎(2 links)
 127. Krebsov cikel ‎(2 links)
 128. Polimeri nukleinskih kislin ‎(2 links)
 129. Semikonzervativno podvajanje ‎(2 links)
 130. Električni tokovi prostorsko ločijo biogeokemijske procese v morskih sedimentih ‎(2 links)
 131. Bički in migetalke ‎(2 links)
 132. Morfologija psov- geni in mutacije ‎(2 links)
 133. Disaharidi in oligosaharidi ‎(2 links)
 134. Triacilglicerole ‎(2 links)
 135. Koencim A ‎(2 links)
 136. Nevrohormon ‎(2 links)
 137. Ogljikov dioksid ‎(2 links)
 138. Naslov mojega seminarja ‎(2 links)
 139. Tirozin-kinaza ‎(2 links)
 140. Ovrednotenje šestih imunogenih rekombinantnih proteinov bakterije Vibrio Anguillarum kot kandidatna cepiva za ribo Paralichthys olivaceus ‎(2 links)
 141. Antifibrotični učinki zelenega čaja, raziskani na in vitro in in vivo modelih jetrne fibroze ‎(2 links)
 142. Izražanje genov pri adenokarcinomu sitastih sinusov ‎(2 links)
 143. Odkrit nov način za stabilizacijo proteinov ‎(2 links)
 144. Termostabilizirana hondroitinaza ABC pospeši razrast aksonov in okrevanje po poškodbi hrbtenjače (2) ‎(2 links)
 145. ZGODOVINA ‎(2 links)
 146. Polisaharidi ‎(2 links)
 147. Ribonukleoprotein ‎(2 links)
 148. Estradiol ‎(2 links)
 149. Aktivacija limfocitov T ‎(2 links)
 150. Transferin ‎(2 links)
 151. Kodon ‎(2 links)
 152. Cepitev estrske vezi ‎(2 links)
 153. Glicin ‎(2 links)
 154. Šaperoni ‎(2 links)
 155. Proteaza ‎(2 links)
 156. Kolageni ‎(2 links)
 157. RNA-interferenca ‎(2 links)
 158. Napredki v načrtovanju bioloških logičnih vrat v živih celicah ‎(2 links)
 159. Drsenje SSB proteinov po enoverižni molekuli DNA ‎(2 links)
 160. Jederni Poli-(ADP-Riboza)-odvisni signalosom potrjuje IκB kinazno aktivacijo ob poškodbe DNA ‎(2 links)
 161. Transkripcijska faktorja, specifična za hčerinske celice, uravnavata celično velikost pri brstenju kvasovk ‎(2 links)
 162. Biokemijski praktikum ‎(2 links)
 163. Treonin ‎(2 links)
 164. Biotin ‎(2 links)
 165. ZUNANJE POVEZAVE ‎(2 links)
 166. Pirol ‎(2 links)
 167. Poškodbe s prostimi radikali ‎(2 links)
 168. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Kazalo ‎(2 links)
 169. Glikozil transferaza ‎(2 links)
 170. Sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti (AIDS) ‎(2 links)
 171. User:Tjasasimsic ‎(2 links)
 172. Lipoliz ‎(2 links)
 173. Zaznavanje okusov ‎(2 links)
 174. Proteini jedrnih por direktno stimulirajo izražanje genov celičnega cikla in razvojnih genov znotraj nukleoplazme ‎(2 links)
 175. Škrob ‎(2 links)
 176. Metionin ‎(2 links)
 177. Hormoni ‎(2 links)
 178. Diabetes ‎(2 links)
 179. Lastnosti aminokislin ‎(2 links)
 180. Fikocianin ‎(2 links)
 181. Biokemijski seminar K3 - 2009/10 - Kazalo ‎(2 links)
 182. Mikrotubul ‎(2 links)
 183. BiokemSeminar-SkupineLeksikon-B09 ‎(2 links)
 184. Encim, ki je mogoče ključnega pomena za odmiranje celic pri Alzheimerjevi bolezni ‎(2 links)
 185. Kemoreceptorja SRBC-64 in SRBC-66 sta povod za razvojne učinke dormantnega feromona v C. elegans ‎(2 links)
 186. Protein kritičen za sekrecijo inzulina lahko prispeva k pojavu diabetesa ‎(2 links)
 187. Uporaba herbicidov in fibratov, ki blokirajo T1R3 receptorje v črevesju in trebušni slinavki ‎(2 links)
 188. Diplomsko delo ‎(2 links)
 189. Indoli ‎(2 links)
 190. Valin ‎(2 links)
 191. Molekularne osnove ved o življenju ‎(2 links)
 192. BIO1 Povzetki seminarjev ‎(2 links)
 193. TBK2017 Povzetki seminarjev ‎(2 links)
 194. Piruvat ‎(2 links)
 195. Luciferin ‎(2 links)
 196. Ribonukleaza P ‎(2 links)
 197. Estrogen ‎(2 links)
 198. Trombin ‎(2 links)
 199. Fotosintezi ‎(2 links)
 200. Eritropoetin ‎(2 links)
 201. Huntingtonova bolezen ‎(2 links)
 202. Leptin ‎(2 links)
 203. Klorofil ‎(2 links)
 204. Elastin ‎(2 links)
 205. Karbonat ‎(2 links)
 206. Protein-kinaza ‎(2 links)
 207. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za namen de novo proizvodnje dihidrohalkonov z znanimi antioksidantnimi in antidiabetičnimi učinki ter s sladkim okusom. ‎(2 links)
 208. Predstavitev organofosfatne hidrolaze in celuloza vezavne domene na površini veziklov zunanje membrane za razgradnjo organofosfatnih pesticidov ‎(2 links)
 209. Ksantin ‎(2 links)
 210. Virus HIV se ne integrira blizu TSS aktivnega gena gostiteljske celice ‎(2 links)
 211. MB-seminarji ‎(2 links)
 212. Luciferaza ‎(2 links)
 213. DNK ‎(2 links)
 214. Ravni proteinske strukture ‎(2 links)
 215. Tromboza ‎(2 links)
 216. Domena ‎(2 links)
 217. Tropomiozin ‎(2 links)
 218. Hemoglobin ‎(2 links)
 219. TRNA ‎(2 links)
 220. Sekvenčno specifična protimikrobna sredstva ‎(2 links)
 221. Antibiotiki ‎(2 links)
 222. Apoptoza ‎(2 links)
 223. Tubulin ‎(2 links)
 224. Ciklooksigenaza ‎(2 links)
 225. Histon-demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost ‎(2 links)
 226. Vpliv melatonina na proliferacijo enojedrnih celic iz popkovnične krvi ‎(2 links)
 227. Molekularna biologija ‎(2 links)
 228. Slovo raku ‎(2 links)
 229. Epigenetsko uravnavanje izražanja genov ‎(2 links)
 230. MOVZ vaje ‎(2 links)
 231. Analiza transkriptoma Acremonium chrysogenum in Penicillium chrysogenum, dveh nesorodnih gliv, ki proizvajata β-laktame. Ključne tarče v programih izboljšave sevov so velvet-regulirani geni ‎(2 links)
 232. Tetrapirol ‎(2 links)

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox