Most linked-to pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Showing below up to 232 results starting with #1.

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. MBT seminarji 2017 ‎(25 links)
 2. Seminarji SB 2016/17 ‎(15 links)
 3. SB students resources ‎(11 links)
 4. Encim ‎(8 links)
 5. Leksikon BMB ‎(8 links)
 6. Cistein ‎(8 links)
 7. Nukleinske kisline ‎(7 links)
 8. Seminarji SB 12016/17 ‎(7 links)
 9. Maščobne kisline ‎(6 links)
 10. ATP ‎(6 links)
 11. Aktin ‎(6 links)
 12. Celična smrt ‎(6 links)
 13. Glukoza ‎(6 links)
 14. Aminokisline in proteini ‎(6 links)
 15. Glikozilacija ‎(5 links)
 16. Taksol ‎(5 links)
 17. Molekularna biotehnologija ‎(5 links)
 18. Ribonukleaze ‎(5 links)
 19. RNA ‎(5 links)
 20. Holesterol ‎(5 links)
 21. Registracija ‎(5 links)
 22. Protein ‎(5 links)
 23. Acetilholin ‎(5 links)
 24. Tirozin ‎(4 links)
 25. Arginin ‎(4 links)
 26. Hormon ‎(4 links)
 27. Prepisovanje DNA v RNA ‎(4 links)
 28. Struktura kromatina ‎(4 links)
 29. Nukleozidi in nukleotidi ‎(4 links)
 30. Polisaharid ‎(4 links)
 31. Leksikon KEM ‎(4 links)
 32. Transport majhnih molekul skozi membrano ‎(4 links)
 33. Aminokislina ‎(4 links)
 34. Beljakovina ‎(4 links)
 35. Levkemija ‎(4 links)
 36. Mutacije ‎(4 links)
 37. Arahidonska kislina ‎(4 links)
 38. Triptofan ‎(3 links)
 39. Purini ‎(3 links)
 40. Celuloza ‎(3 links)
 41. Kofaktor ‎(3 links)
 42. Histidin ‎(3 links)
 43. Mišična distrofija ‎(3 links)
 44. Glutaminska kislina ‎(3 links)
 45. DNA ‎(3 links)
 46. Galaktoza ‎(3 links)
 47. Saharoza ‎(3 links)
 48. Epilepsija ‎(3 links)
 49. Vitamini B ‎(3 links)
 50. Rak ‎(3 links)
 51. Celična stena rastlin ‎(3 links)
 52. Uracil ‎(3 links)
 53. BiokemSeminar-SeznamNovic-B09 ‎(3 links)
 54. Parkinsonova bolezen ‎(3 links)
 55. Levcin ‎(3 links)
 56. Lizin ‎(3 links)
 57. Lipidi ‎(3 links)
 58. Fibrin ‎(3 links)
 59. Pregled metabolizma ‎(3 links)
 60. Receptorji ‎(3 links)
 61. Serin ‎(3 links)
 62. Hem ‎(3 links)
 63. Jedrna membrana in jedrna pora ‎(3 links)
 64. BiokemSeminar-SkupineNovica-B09 ‎(3 links)
 65. Plazmalema ‎(3 links)
 66. Reprogramiranje celic ‎(3 links)
 67. Glikogen ‎(3 links)
 68. Nevrohormon ‎(2 links)
 69. Krebsov cikel ‎(2 links)
 70. TBK2017 Povzetki seminarjev ‎(2 links)
 71. Ogljikov dioksid ‎(2 links)
 72. Tirozin-kinaza ‎(2 links)
 73. Ksantin ‎(2 links)
 74. MOVZ vaje ‎(2 links)
 75. Tetrapirol ‎(2 links)
 76. Apoptoza ‎(2 links)
 77. Električni tokovi prostorsko ločijo biogeokemijske procese v morskih sedimentih ‎(2 links)
 78. Tubulin ‎(2 links)
 79. Podvojevanje DNA ‎(2 links)
 80. Morfologija psov- geni in mutacije ‎(2 links)
 81. Histon-demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost ‎(2 links)
 82. "Sebični gen" ‎(2 links)
 83. Biočipi ‎(2 links)
 84. Vpliv melatonina na proliferacijo enojedrnih celic iz popkovnične krvi ‎(2 links)
 85. Molekularna biologija ‎(2 links)
 86. Koencim A ‎(2 links)
 87. Značilnosti genomov ‎(2 links)
 88. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za namen de novo proizvodnje dihidrohalkonov z znanimi antioksidantnimi in antidiabetičnimi učinki ter s sladkim okusom. ‎(2 links)
 89. Predstavitev organofosfatne hidrolaze in celuloza vezavne domene na površini veziklov zunanje membrane za razgradnjo organofosfatnih pesticidov ‎(2 links)
 90. Estradiol ‎(2 links)
 91. Transferin ‎(2 links)
 92. Kodon ‎(2 links)
 93. Cepitev estrske vezi ‎(2 links)
 94. Luciferaza ‎(2 links)
 95. Proteaza ‎(2 links)
 96. Triacilglicerole ‎(2 links)
 97. Naslov mojega seminarja ‎(2 links)
 98. Polimeri nukleinskih kislin ‎(2 links)
 99. Imunsko in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije ‎(2 links)
 100. Epigenetsko uravnavanje izražanja genov ‎(2 links)
 101. Sekvenčno specifična protimikrobna sredstva ‎(2 links)
 102. Glicin ‎(2 links)
 103. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine, utira pot odkritjem v medicini ‎(2 links)
 104. Semikonzervativno podvajanje ‎(2 links)
 105. Reducirajoči periplazemski sistem, ki preprečuje oksidacijo cisteina brez disulfidnih vezi ‎(2 links)
 106. Bički in migetalke ‎(2 links)
 107. X-vezana adrenolevkodistrofija: Hematopoetična genska terapija z lentivirusno spremenjenimi matičnimi celicami ‎(2 links)
 108. Disaharidi in oligosaharidi ‎(2 links)
 109. Ciklooksigenaza ‎(2 links)
 110. User:Tjasasimsic ‎(2 links)
 111. Slovo raku ‎(2 links)
 112. Lipoliz ‎(2 links)
 113. Metionin ‎(2 links)
 114. Analiza transkriptoma Acremonium chrysogenum in Penicillium chrysogenum, dveh nesorodnih gliv, ki proizvajata β-laktame. Ključne tarče v programih izboljšave sevov so velvet-regulirani geni ‎(2 links)
 115. Antibiotiki ‎(2 links)
 116. Šaperoni ‎(2 links)
 117. Kolageni ‎(2 links)
 118. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Kazalo ‎(2 links)
 119. TrDNA-vaje ‎(2 links)
 120. Integracija genov za sintezo hialuronske kisline v kromosom bakterije Lactococcus lactis izboljša sintezo visokomolekularne hialuronske kisline ‎(2 links)
 121. Polisaharidi ‎(2 links)
 122. Izboljšane forenzične analize za lažje zasledovanje kriminalcev ‎(2 links)
 123. Proteini jedrnih por direktno stimulirajo izražanje genov celičnega cikla in razvojnih genov znotraj nukleoplazme ‎(2 links)
 124. Ribonukleoprotein ‎(2 links)
 125. Odkrit mehanizem poliubikvitinacije ‎(2 links)
 126. Aktivacija limfocitov T ‎(2 links)
 127. Diabetes ‎(2 links)
 128. Splošna aktivacija imunskega sistema kot posledica zmanjšanega števila CD4+T celic ‎(2 links)
 129. Fikocianin ‎(2 links)
 130. Zakaj šimpanzi ne govorijo? Razlog je v genu ‎(2 links)
 131. Biokemijski seminar K3 - 2009/10 - Kazalo ‎(2 links)
 132. Elastin ‎(2 links)
 133. Alkaloid ‎(2 links)
 134. Piruvat ‎(2 links)
 135. Ribonukleaza P ‎(2 links)
 136. Estrogen ‎(2 links)
 137. Škrob ‎(2 links)
 138. Hormoni ‎(2 links)
 139. Karbonat ‎(2 links)
 140. Oksigenaza ‎(2 links)
 141. Lastnosti aminokislin ‎(2 links)
 142. Katalaza ‎(2 links)
 143. Luciferin ‎(2 links)
 144. Trombin ‎(2 links)
 145. Poškodbe s prostimi radikali ‎(2 links)
 146. AKTIVNOST ‎(2 links)
 147. Fotosintezi ‎(2 links)
 148. Odkrit način za določanje nizkih koncentracij C-reaktivnega proteina (CRP) v krvnem serumu ‎(2 links)
 149. Sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti (AIDS) ‎(2 links)
 150. Termostabilizirana hondroitinaza ABC pospeši razrast aksonov in okrevanje po poškodbi hrbtenjače ‎(2 links)
 151. BIO2 ‎(2 links)
 152. Klorofil ‎(2 links)
 153. Zaznavanje okusov ‎(2 links)
 154. Anemija ‎(2 links)
 155. Inhibitor ‎(2 links)
 156. Golgijev aparat ‎(2 links)
 157. Domena ‎(2 links)
 158. Tropomiozin ‎(2 links)
 159. TRNA ‎(2 links)
 160. Aminokisline ‎(2 links)
 161. Huntingtonova bolezen ‎(2 links)
 162. Gvanin ‎(2 links)
 163. Trombociti ‎(2 links)
 164. Leptin ‎(2 links)
 165. Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome ‎(2 links)
 166. DNK ‎(2 links)
 167. Tromboza ‎(2 links)
 168. Antifibrotični učinki zelenega čaja, raziskani na in vitro in in vivo modelih jetrne fibroze ‎(2 links)
 169. VIRI ‎(2 links)
 170. Izražanje genov pri adenokarcinomu sitastih sinusov ‎(2 links)
 171. Odkrit nov način za stabilizacijo proteinov ‎(2 links)
 172. Hemoglobin ‎(2 links)
 173. Termostabilizirana hondroitinaza ABC pospeši razrast aksonov in okrevanje po poškodbi hrbtenjače (2) ‎(2 links)
 174. Eritropoetin ‎(2 links)
 175. Bakterije ‎(2 links)
 176. Kolagen ‎(2 links)
 177. Dopamin ‎(2 links)
 178. Beta laktamaza ‎(2 links)
 179. Beta oksidacija ‎(2 links)
 180. Tripsin ‎(2 links)
 181. Template:Db-author ‎(2 links)
 182. Fibronektin ‎(2 links)
 183. Gen ‎(2 links)
 184. Peptid ‎(2 links)
 185. Biotin ‎(2 links)
 186. Pirol ‎(2 links)
 187. ATP hidroliza v Eg5 kinazi vključuje katalitični dvovodni mehanizem ‎(2 links)
 188. Disociacijska konstanta ‎(2 links)
 189. Drsenje SSB proteinov po enoverižni molekuli DNA ‎(2 links)
 190. ZGODOVINA ‎(2 links)
 191. Jederni Poli-(ADP-Riboza)-odvisni signalosom potrjuje IκB kinazno aktivacijo ob poškodbe DNA ‎(2 links)
 192. Ravni proteinske strukture ‎(2 links)
 193. Transkripcijska faktorja, specifična za hčerinske celice, uravnavata celično velikost pri brstenju kvasovk ‎(2 links)
 194. Biokemijski praktikum ‎(2 links)
 195. L-DOPA ‎(2 links)
 196. Ovrednotenje šestih imunogenih rekombinantnih proteinov bakterije Vibrio Anguillarum kot kandidatna cepiva za ribo Paralichthys olivaceus ‎(2 links)
 197. Ksenobiotiki ‎(2 links)
 198. Molekularne osnove ved o življenju ‎(2 links)
 199. Dosežena aksonska regeneracija in vitro ‎(2 links)
 200. Mikrotubul ‎(2 links)
 201. BiokemSeminar-SkupineLeksikon-B09 ‎(2 links)
 202. Peptidna vez in peptidi ‎(2 links)
 203. Treonin ‎(2 links)
 204. Encim, ki je mogoče ključnega pomena za odmiranje celic pri Alzheimerjevi bolezni ‎(2 links)
 205. ZUNANJE POVEZAVE ‎(2 links)
 206. Kemoreceptorja SRBC-64 in SRBC-66 sta povod za razvojne učinke dormantnega feromona v C. elegans ‎(2 links)
 207. Leksikon KIT ‎(2 links)
 208. Protein kritičen za sekrecijo inzulina lahko prispeva k pojavu diabetesa ‎(2 links)
 209. Tvorba priona z rekombinantnim prionskim proteinom ‎(2 links)
 210. RNA-interferenca ‎(2 links)
 211. Uporaba herbicidov in fibratov, ki blokirajo T1R3 receptorje v črevesju in trebušni slinavki ‎(2 links)
 212. Diplomsko delo ‎(2 links)
 213. Verižna reakcija s polimerazo (PCR) ‎(2 links)
 214. Avtoprotitelesa ‎(2 links)
 215. Celični skelet ‎(2 links)
 216. Napredki v načrtovanju bioloških logičnih vrat v živih celicah ‎(2 links)
 217. Maltoza ‎(2 links)
 218. Glikozil transferaza ‎(2 links)
 219. Transkripcija ‎(2 links)
 220. Protein-kinaza ‎(2 links)
 221. Fibrinogen ‎(2 links)
 222. Nevrotransmiterji ‎(2 links)
 223. Indoli ‎(2 links)
 224. Valin ‎(2 links)
 225. BIO1 Povzetki seminarjev ‎(2 links)
 226. Receptorji TLR ‎(2 links)
 227. Splošna zgradba imunoglobulinov ‎(2 links)
 228. Virus HIV se ne integrira blizu TSS aktivnega gena gostiteljske celice ‎(2 links)
 229. MB-seminarji ‎(2 links)
 230. Vitamini ‎(2 links)
 231. Vitamin A ‎(2 links)
 232. Povečanje specifičnih izooblik palladina v tumorjih trebušne slinavke ‎(2 links)

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox