Most linked-to pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Showing below up to 189 results starting with #51.

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. CONCLUSION ‎(3 links)
 2. Lizin ‎(3 links)
 3. Saharoza ‎(3 links)
 4. INTRODUCTION ‎(3 links)
 5. Parkinsonova bolezen ‎(3 links)
 6. BiokemSeminar-SeznamNovic-B09 ‎(3 links)
 7. Serin ‎(3 links)
 8. Fibrin ‎(3 links)
 9. Pregled metabolizma ‎(3 links)
 10. Receptorji ‎(3 links)
 11. Lipidi ‎(3 links)
 12. RESULTS AND DISCUSSION ‎(3 links)
 13. Plazmalema ‎(3 links)
 14. Glikogen ‎(3 links)
 15. Jedrna membrana in jedrna pora ‎(3 links)
 16. THEORETICAL FRAMEWORK ‎(3 links)
 17. Levcin ‎(3 links)
 18. Purini ‎(3 links)
 19. Hem ‎(3 links)
 20. Celuloza ‎(3 links)
 21. BiokemSeminar-SkupineNovica-B09 ‎(3 links)
 22. Robustno večcelično računanje z uporabo gensko kodiranih vrat NE-ALI in kemičnih 'žic' ‎(3 links)
 23. X-vezana adrenolevkodistrofija: Hematopoetična genska terapija z lentivirusno spremenjenimi matičnimi celicami ‎(2 links)
 24. Elastin ‎(2 links)
 25. Proteini jedrnih por direktno stimulirajo izražanje genov celičnega cikla in razvojnih genov znotraj nukleoplazme ‎(2 links)
 26. Diabetes ‎(2 links)
 27. Piruvat ‎(2 links)
 28. Fikocianin ‎(2 links)
 29. Ribonukleaza P ‎(2 links)
 30. Biokemijski seminar K3 - 2009/10 - Kazalo ‎(2 links)
 31. Estrogen ‎(2 links)
 32. Ovrednotenje šestih imunogenih rekombinantnih proteinov bakterije Vibrio Anguillarum kot kandidatna cepiva za ribo Paralichthys olivaceus ‎(2 links)
 33. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Kazalo ‎(2 links)
 34. Imunsko in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije ‎(2 links)
 35. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine, utira pot odkritjem v medicini ‎(2 links)
 36. Reducirajoči periplazemski sistem, ki preprečuje oksidacijo cisteina brez disulfidnih vezi ‎(2 links)
 37. Polisaharidi ‎(2 links)
 38. Ribonukleoprotein ‎(2 links)
 39. Aktivacija limfocitov T ‎(2 links)
 40. Šaperoni ‎(2 links)
 41. Ksantin ‎(2 links)
 42. Kolageni ‎(2 links)
 43. Fotosintezi ‎(2 links)
 44. Zakaj šimpanzi ne govorijo? Razlog je v genu ‎(2 links)
 45. Klorofil ‎(2 links)
 46. Karbonat ‎(2 links)
 47. TrDNA-vaje ‎(2 links)
 48. Napredki v načrtovanju bioloških logičnih vrat v živih celicah ‎(2 links)
 49. Domena ‎(2 links)
 50. Luciferin ‎(2 links)
 51. Izboljšane forenzične analize za lažje zasledovanje kriminalcev ‎(2 links)
 52. Tropomiozin ‎(2 links)
 53. Odkrit mehanizem poliubikvitinacije ‎(2 links)
 54. TRNA ‎(2 links)
 55. Trombin ‎(2 links)
 56. Splošna aktivacija imunskega sistema kot posledica zmanjšanega števila CD4+T celic ‎(2 links)
 57. Poškodbe s prostimi radikali ‎(2 links)
 58. Epigenetsko uravnavanje izražanja genov ‎(2 links)
 59. Sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti (AIDS) ‎(2 links)
 60. Zaznavanje okusov ‎(2 links)
 61. Škrob ‎(2 links)
 62. Hormoni ‎(2 links)
 63. Glikozil transferaza ‎(2 links)
 64. Lastnosti aminokislin ‎(2 links)
 65. Kolagen ‎(2 links)
 66. Dopamin ‎(2 links)
 67. Beta oksidacija ‎(2 links)
 68. Hemoglobin ‎(2 links)
 69. Oksigenaza ‎(2 links)
 70. Katalaza ‎(2 links)
 71. TBK2017 Povzetki seminarjev ‎(2 links)
 72. Antibiotiki ‎(2 links)
 73. Gen ‎(2 links)
 74. Ciklooksigenaza ‎(2 links)
 75. DNK ‎(2 links)
 76. Odkrit način za določanje nizkih koncentracij C-reaktivnega proteina (CRP) v krvnem serumu ‎(2 links)
 77. Tromboza ‎(2 links)
 78. Termostabilizirana hondroitinaza ABC pospeši razrast aksonov in okrevanje po poškodbi hrbtenjače ‎(2 links)
 79. BIO2 ‎(2 links)
 80. Eritropoetin ‎(2 links)
 81. Huntingtonova bolezen ‎(2 links)
 82. Leptin ‎(2 links)
 83. L-DOPA ‎(2 links)
 84. Luciferaza ‎(2 links)
 85. Ksenobiotiki ‎(2 links)
 86. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za namen de novo proizvodnje dihidrohalkonov z znanimi antioksidantnimi in antidiabetičnimi učinki ter s sladkim okusom. ‎(2 links)
 87. Alkaloid ‎(2 links)
 88. Antifibrotični učinki zelenega čaja, raziskani na in vitro in in vivo modelih jetrne fibroze ‎(2 links)
 89. Predstavitev organofosfatne hidrolaze in celuloza vezavne domene na površini veziklov zunanje membrane za razgradnjo organofosfatnih pesticidov ‎(2 links)
 90. ATP hidroliza v Eg5 kinazi vključuje katalitični dvovodni mehanizem ‎(2 links)
 91. Izražanje genov pri adenokarcinomu sitastih sinusov ‎(2 links)
 92. Disociacijska konstanta ‎(2 links)
 93. Odkrit nov način za stabilizacijo proteinov ‎(2 links)
 94. Termostabilizirana hondroitinaza ABC pospeši razrast aksonov in okrevanje po poškodbi hrbtenjače (2) ‎(2 links)
 95. AKTIVNOST ‎(2 links)
 96. Sekvenčno specifična protimikrobna sredstva ‎(2 links)
 97. Ravni proteinske strukture ‎(2 links)
 98. Anemija ‎(2 links)
 99. Biokemijski praktikum ‎(2 links)
 100. Slovo raku ‎(2 links)
 101. Tvorba priona z rekombinantnim prionskim proteinom ‎(2 links)
 102. Biotin ‎(2 links)
 103. Avtoprotitelesa ‎(2 links)
 104. Pirol ‎(2 links)
 105. Aminokisline ‎(2 links)
 106. Analiza transkriptoma Acremonium chrysogenum in Penicillium chrysogenum, dveh nesorodnih gliv, ki proizvajata β-laktame. Ključne tarče v programih izboljšave sevov so velvet-regulirani geni ‎(2 links)
 107. Maltoza ‎(2 links)
 108. Inhibitor ‎(2 links)
 109. Golgijev aparat ‎(2 links)
 110. Drsenje SSB proteinov po enoverižni molekuli DNA ‎(2 links)
 111. Jederni Poli-(ADP-Riboza)-odvisni signalosom potrjuje IκB kinazno aktivacijo ob poškodbe DNA ‎(2 links)
 112. Dosežena aksonska regeneracija in vitro ‎(2 links)
 113. Transkripcijska faktorja, specifična za hčerinske celice, uravnavata celično velikost pri brstenju kvasovk ‎(2 links)
 114. Peptidna vez in peptidi ‎(2 links)
 115. VIRI ‎(2 links)
 116. Leksikon KIT ‎(2 links)
 117. Verižna reakcija s polimerazo (PCR) ‎(2 links)
 118. Celični skelet ‎(2 links)
 119. Bakterije ‎(2 links)
 120. Gvanin ‎(2 links)
 121. Trombociti ‎(2 links)
 122. Integracija genov za sintezo hialuronske kisline v kromosom bakterije Lactococcus lactis izboljša sintezo visokomolekularne hialuronske kisline ‎(2 links)
 123. Uporaba herbicidov in fibratov, ki blokirajo T1R3 receptorje v črevesju in trebušni slinavki ‎(2 links)
 124. Diplomsko delo ‎(2 links)
 125. Nevrohormon ‎(2 links)
 126. Molekularne osnove ved o življenju ‎(2 links)
 127. Krebsov cikel ‎(2 links)
 128. Fibronektin ‎(2 links)
 129. Vitamin A ‎(2 links)
 130. Peptid ‎(2 links)
 131. Povečanje specifičnih izooblik palladina v tumorjih trebušne slinavke ‎(2 links)
 132. Mikrotubul ‎(2 links)
 133. BiokemSeminar-SkupineLeksikon-B09 ‎(2 links)
 134. Encim, ki je mogoče ključnega pomena za odmiranje celic pri Alzheimerjevi bolezni ‎(2 links)
 135. Beta laktamaza ‎(2 links)
 136. Kemoreceptorja SRBC-64 in SRBC-66 sta povod za razvojne učinke dormantnega feromona v C. elegans ‎(2 links)
 137. Fibrinogen ‎(2 links)
 138. Protein kritičen za sekrecijo inzulina lahko prispeva k pojavu diabetesa ‎(2 links)
 139. Tripsin ‎(2 links)
 140. ZGODOVINA ‎(2 links)
 141. Receptorji TLR ‎(2 links)
 142. Splošna zgradba imunoglobulinov ‎(2 links)
 143. Vitamini ‎(2 links)
 144. Transkripcija ‎(2 links)
 145. Nevrotransmiterji ‎(2 links)
 146. Virus HIV se ne integrira blizu TSS aktivnega gena gostiteljske celice ‎(2 links)
 147. MB-seminarji ‎(2 links)
 148. Koencim A ‎(2 links)
 149. Estradiol ‎(2 links)
 150. Ogljikov dioksid ‎(2 links)
 151. Protein-kinaza ‎(2 links)
 152. Transferin ‎(2 links)
 153. Kodon ‎(2 links)
 154. Tirozin-kinaza ‎(2 links)
 155. Cepitev estrske vezi ‎(2 links)
 156. Proteaza ‎(2 links)
 157. Električni tokovi prostorsko ločijo biogeokemijske procese v morskih sedimentih ‎(2 links)
 158. Morfologija psov- geni in mutacije ‎(2 links)
 159. Podvojevanje DNA ‎(2 links)
 160. ZUNANJE POVEZAVE ‎(2 links)
 161. "Sebični gen" ‎(2 links)
 162. Biočipi ‎(2 links)
 163. Hachimoji DNA in RNA: genetski kod z osmimi gradniki ‎(2 links)
 164. Značilnosti genomov ‎(2 links)
 165. Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome ‎(2 links)
 166. Treonin ‎(2 links)
 167. Vpliv melatonina na proliferacijo enojedrnih celic iz popkovnične krvi ‎(2 links)
 168. Template:Db-author ‎(2 links)
 169. Molekularna biologija ‎(2 links)
 170. Glicin ‎(2 links)
 171. MOVZ vaje ‎(2 links)
 172. Tetrapirol ‎(2 links)
 173. User:Tjasasimsic ‎(2 links)
 174. Apoptoza ‎(2 links)
 175. Tubulin ‎(2 links)
 176. Lipoliz ‎(2 links)
 177. Histon-demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost ‎(2 links)
 178. Metionin ‎(2 links)
 179. BIO1 Povzetki seminarjev ‎(2 links)
 180. Polimeri nukleinskih kislin ‎(2 links)
 181. Semikonzervativno podvajanje ‎(2 links)
 182. RNA-interferenca ‎(2 links)
 183. Bički in migetalke ‎(2 links)
 184. Disaharidi in oligosaharidi ‎(2 links)
 185. Triacilglicerole ‎(2 links)
 186. Daljinsko upravljanje s sesalskimi celicami, na podlagi temperaturno reguliranih genetskih stikal s svetlobno-toplotnimi utripi ‎(2 links)
 187. Indoli ‎(2 links)
 188. Naslov mojega seminarja ‎(2 links)
 189. Valin ‎(2 links)

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox