Pages with the most revisions

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Showing below up to 250 results starting with #251.

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Fagi v naravnih in umetnih okoljih ‎(16 revisions)
 2. BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni ‎(16 revisions)
 3. No problem ‎(16 revisions)
 4. Učinkovita svetlobno inducibilna Dre rekombinaza za časovno in prostorsko celično specifično urejanje genoma v mišjih modelih ‎(16 revisions)
 5. Metilacijski sistem pri bakterijah ‎(15 revisions)
 6. Rapidemic razvoj novega kompleta za hitro diagnostiko na mestu oskrbe ‎(15 revisions)
 7. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor ‎(15 revisions)
 8. Production of the antimalarial drug precursor artemisinic acid in engineered yeast ‎(15 revisions)
 9. Inhibitorji podenote 50 S ribosoma ‎(15 revisions)
 10. Interakcije fagov s človeškimi tkivi ‎(15 revisions)
 11. Komplementarno delovanje nanocevk in protiteles pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah ‎(15 revisions)
 12. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo) ‎(15 revisions)
 13. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine utira pot odkritjem v medicini ‎(15 revisions)
 14. Napoved življenjskega cikla proizvodnje biogoriva iz mikroalg preko različnih sistemov pretvorbe bioenergije ‎(15 revisions)
 15. Uporaba fagov proti bakterijskim okužbam rastlin ‎(15 revisions)
 16. Proti antibiotikom odporne mikobakterije in nejserije ‎(15 revisions)
 17. Odkritje prvih restrikcijskih endonukleaz ‎(15 revisions)
 18. Primer X-inaktiviranega gena: O-GlcNAc transferaza ‎(14 revisions)
 19. Genetski programi zgrajeni iz večplastnih logičnih vrat v posameznih celicah ‎(14 revisions)
 20. Senzor za detekcijo spolno prenosljivih okužb ‎(14 revisions)
 21. Biokem-2 ‎(14 revisions)
 22. Začetki uporabe CRISPR-Cas9 sistema ‎(14 revisions)
 23. Fikoeritrin ‎(14 revisions)
 24. Nevrotransmiterji ‎(14 revisions)
 25. Manitol ‎(14 revisions)
 26. Estron ‎(14 revisions)
 27. Možni pristopi k zdravljenju raka z RNAi ‎(14 revisions)
 28. Lipoksigenaza ‎(14 revisions)
 29. Sintezna optogenetska transkripcijska naprava za izboljšanje homeostaze krvnega sladkorja v miših ‎(14 revisions)
 30. Evolucija spolnih kromosomov ‎(14 revisions)
 31. Nekodirajoče RNA in SARS-koronavirusi ‎(14 revisions)
 32. Kontrola hitrosti translacije preko pomožnega mesta 5’-UTR: energijski kompromis med dostopnostjo, selektivnim razvijanjem RNA-struktur in drsenjem 30S ribosomske podenote po RNA-strukturah ‎(14 revisions)
 33. Glutamin ‎(14 revisions)
 34. Prepisovanje DNA v RNA ‎(13 revisions)
 35. Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome ‎(13 revisions)
 36. Zaznavalni niz genetskih biopikslov sklopljenih preko radikalov ‎(13 revisions)
 37. Piruvat kinaza ‎(13 revisions)
 38. Acetilholin ‎(13 revisions)
 39. Translacijski procesi pri sintezi koronavirusnih proteinov ‎(13 revisions)
 40. Fagi kot naravni rezervoar odpornosti proti antibiotikom ‎(13 revisions)
 41. Klinični preizkusi z učinkovinami na osnovi RNAi ‎(13 revisions)
 42. Polimeraze ‎(13 revisions)
 43. Prve človeške inducirane pluripotentne celice ‎(13 revisions)
 44. Potencial trajnostne proizvodnje bioenergije iz Synechocystis sp., gojene v odpadnih vodah v velikem merilu – pristop nizkocenovne biorafinerije ‎(13 revisions)
 45. Antifibrotični učinki zelenega čaja, raziskani na in vitro in in vivo modelih jetrne fibroze ‎(13 revisions)
 46. Ecolibrium – razvoj ogrodja za inženiring mešanih kultur ‎(13 revisions)
 47. Glukozaminoglikani ‎(13 revisions)
 48. Raznoliko in modelno zasnovana priprava sintetičnih genskih vezij s predvidenimi lastnostmi ‎(13 revisions)
 49. Purini ‎(13 revisions)
 50. Sintezno biološki pristopi v mikrobiologiji ‎(13 revisions)
 51. Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina ‎(13 revisions)
 52. Blokiranje receptorjev za fage ‎(13 revisions)
 53. Odkritje vloge CRISPR/Cas pri omejevanju vnosa plazmidov ‎(12 revisions)
 54. Vloga nestrukturnega proteina 1 pri izražanju genov ob okužbi s koronavirusom (Srna Anastasovska, Mateja Milosevic) ‎(12 revisions)
 55. Mutacije ‎(12 revisions)
 56. Sfingozin ‎(12 revisions)
 57. Prostaglandini ‎(12 revisions)
 58. Hkratna karakterizacija več različnih racionalno načrtovanih promotorskih arhitektur ‎(12 revisions)
 59. Plasticure ‎(12 revisions)
 60. Vpliv oksidativnih in proteolitičnih encimskih preparatov na kakovost ovsenega kruha ‎(12 revisions)
 61. Splošna zgradba imunoglobulinov ‎(12 revisions)
 62. Karboanhidraza ‎(12 revisions)
 63. Samoregulirana proizvodnja 1-butanola v bakteriji Escherichia coli, ki temelji na endogeni kontroli fermentacije ‎(12 revisions)
 64. A TALE nuclease architecture for efficient genome editing ‎(12 revisions)
 65. Popravljanje neujemanja ‎(12 revisions)
 66. Visoko zmogljiv presejalni protokol na osnovi celic za raziskovanje antivirusnih inhibitorjev proti Sars-Cov-2 glavni proteazi (3CLpro) ‎(12 revisions)
 67. Značilnosti cepiva proizvajalca Johnson&Johnson / Jennsen (Ad26) ‎(12 revisions)
 68. V transgenskih opicah rhesus, ki so prenašalke vstavljenega človeškega gena MCPH1, je opazen podoben razvoj možganov, kot pri človeku ‎(12 revisions)
 69. Okvarjene vezave PINK1 in parkina so lahko vzrok Parkinsonove bolezni ‎(12 revisions)
 70. Sestava in značilnosti preurejevalnih strojčkov ‎(12 revisions)
 71. BiokemSem2B ‎(12 revisions)
 72. Robusten in občutljiv sintetični senzor za spremljanje transkripcijskega izhoda signalne mreže citokininov in planta ‎(12 revisions)
 73. Odkrit način za določanje nizkih koncentracij C-reaktivnega proteina (CRP) v krvnem serumu ‎(12 revisions)
 74. Biočipi ‎(12 revisions)
 75. Odkrit nov način za stabilizacijo proteinov ‎(12 revisions)
 76. Struktura in funkcija končnih zaporedij koronavirusne genomske RNA ‎(12 revisions)
 77. Odkritje kratke lasnične RNA (shRNA) ‎(12 revisions)
 78. PC SQUAD-Inženiring novih sistemov tarčne dostave zdravil ‎(12 revisions)
 79. Proizvodnja humanega živčnega rastnega faktorja v slini transgenskih miši z uporabo žlez slinavk kot bioreaktorjev ‎(12 revisions)
 80. Uporaba fagov za zdravljenje okužb pri živalih in ljudeh ‎(12 revisions)
 81. Kvercetin ‎(12 revisions)
 82. Glikozil transferaza ‎(12 revisions)
 83. MoClo: modularni klonirni sistem za standardizirano sestavljanje večgenskih konstruktov ‎(12 revisions)
 84. Sintetični promotorji za indukcijo imunskih celic v tumorskem mikrookolju ‎(12 revisions)
 85. Pirol ‎(12 revisions)
 86. Ionski kanalčki ‎(11 revisions)
 87. Učinkovito ciljanje izraženih in utišanih genov v človeških zarodnih in induciranih pluripotentnih celicah z nukleazami z motivi cinkovih prstov ‎(11 revisions)
 88. Prostaciklin ‎(11 revisions)
 89. IGEMINI: Kvasovke kot prehransko dopolnilo v vesolju ‎(11 revisions)
 90. Citokrom oksidaza ‎(11 revisions)
 91. Aktivacija genskega izražanja holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionom ‎(11 revisions)
 92. Protivirusna cepiva ‎(11 revisions)
 93. Proizvodnja n-butanola in etanola iz celuloze v bakteriji Clostridium cellulovorans s prekomernim izražanjem aldehid in alkohol dehidrogenaz ‎(11 revisions)
 94. Procesiranje celičnih informacij s sintetičnimi RNA napravami ‎(11 revisions)
 95. CyanoFactory2014 programme ‎(11 revisions)
 96. RNA-guided human genome engineering via Cas9 ‎(11 revisions)
 97. Mehanizmi dodajanja kape in metilacije koronavirusne RNA ‎(11 revisions)
 98. Protonske črpalke ‎(11 revisions)
 99. Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo bakterijskih eksopolisaharidov: biosinteza, mehanizem in strategije remediacije ‎(11 revisions)
 100. Vpliv sinteznih metabolnih poti glikolata na produktivnost rastlin ‎(11 revisions)
 101. Inženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo ‎(11 revisions)
 102. Mejozna rekombinacija ‎(11 revisions)
 103. Tropomodulin ‎(11 revisions)
 104. Vpliv transgena rastnega hormona na genetsko arhitekturo lastnosti povezanimi z rastjo ‎(11 revisions)
 105. TheraPUFA: nazalni probiotik proti okužbam in vnetjem ‎(11 revisions)
 106. Receptorji TLR ‎(11 revisions)
 107. Histamin ‎(11 revisions)
 108. Proizvodnja funkcionalnega človeškega IL37 v rastlinah ‎(11 revisions)
 109. Interlevkini ‎(11 revisions)
 110. Mehanizem delovanja kompleksa Cascade in sistem CRISPR/Cas pri E. coli ‎(11 revisions)
 111. Pomoč človeškega proteina pri preprečitvi z okužbo H1N1 gripo ter ostalimi virusi ‎(11 revisions)
 112. Arginin ‎(11 revisions)
 113. Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola ‎(11 revisions)
 114. Nekaj pogledov na sistemsko biologijo kvasovke ‎(11 revisions)
 115. Poškodbe s prostimi radikali ‎(11 revisions)
 116. MB-seminarji ‎(11 revisions)
 117. Robustno večcelično računanje z uporabo gensko kodiranih vrat NE-ALI in kemičnih 'žic' ‎(11 revisions)
 118. Kalcitonin ‎(11 revisions)
 119. Transkripcijska faktorja, specifična za hčerinske celice, uravnavata celično velikost pri brstenju kvasovk ‎(11 revisions)
 120. CAPOEIRA - razvoj personaliziranega cepiva proti raku in sistema za spremljanje odziva na zdravljenje ‎(11 revisions)
 121. Cerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic. ‎(11 revisions)
 122. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT ‎(10 revisions)
 123. PhagED ‎(10 revisions)
 124. Mikrotubuli ‎(10 revisions)
 125. Establishment of HIV-1 resistance in CD4(+) T cells by genome editing using zinc-finger nucleases ‎(10 revisions)
 126. Kompaktiranje kromosomov ‎(10 revisions)
 127. V rastlinah proizvedeno transplastomsko antimalarijsko cepivo z AMA1/MSP119 in dodanim adjuvansom inducira imunski odziv v testnih živalih ‎(10 revisions)
 128. Mehanizem X-inaktivacije ‎(10 revisions)
 129. Molekularne osnove ved o življenju - KI ‎(10 revisions)
 130. BiotINK - nov pristop k biotiskanju tkiva ‎(10 revisions)
 131. Delovanje rastlinskih fenolnih spojin na bakterije ‎(10 revisions)
 132. Cockroach terminator ‎(10 revisions)
 133. Biokem-stari ‎(10 revisions)
 134. Temelji biokemije - seminarji ‎(10 revisions)
 135. Analiza metilacijskih vzorcev na DNA ‎(10 revisions)
 136. Odkrit gen odgovoren za postmejotično represijo spolnih kromosomov pri mišjih samcih ‎(10 revisions)
 137. Reprogramiranje z dvema faktorjema ‎(10 revisions)
 138. Penicilin ‎(10 revisions)
 139. Beta oksidacija ‎(10 revisions)
 140. Nikotin ‎(10 revisions)
 141. Bakterijski sistemi toksin-antitoksin, usmerjeni proti fagom ‎(10 revisions)
 142. Fruktoza ‎(10 revisions)
 143. Razvoj ekspresijskega sistema za proizvodnjo farmacevtskih proteinov v rastlini Mucuna bracteata ‎(10 revisions)
 144. Lecitin ‎(10 revisions)
 145. SINISENS: kvantifikacija makrolidnih antibiotikov v okolju ‎(10 revisions)
 146. Protein-kinaza ‎(10 revisions)
 147. Uporaba sintezne biologije v cianobakterijah in algah ‎(10 revisions)
 148. FlavoFlow: ribogojniška zaščita pred okužbami rib ‎(10 revisions)
 149. Transkripcijska faktorja, specifična za hčerinske celice, regulirata celično velikost pri kvasovkah ‎(10 revisions)
 150. ZVIŠEVANJE OCENE ‎(10 revisions)
 151. Evolucijski pomen RNAi ‎(10 revisions)
 152. PHOCUS: Insekticid proti kobilicam na osnovi bakteriofagov ‎(10 revisions)
 153. Asparagin ‎(10 revisions)
 154. HyDRA – detekcija vodika ‎(10 revisions)
 155. "Training protein" - PETaze ‎(9 revisions)
 156. Metabolni inženiring termofilne filamentozne glive Myceliophthora thermophila za proizvodnjo fumarne kisline ‎(9 revisions)
 157. Glutation ‎(9 revisions)
 158. Bilirubin ‎(9 revisions)
 159. Modularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij ‎(9 revisions)
 160. Parvovirusi in sorodni ssDNA-virusi ‎(9 revisions)
 161. Aktivacija limfocitov T ‎(9 revisions)
 162. Laktoza ‎(9 revisions)
 163. Receptorju podobna kinaza bogata s cisteini daje odpornost pšenice proti širokemu spektru madežev Septoria tritici ‎(9 revisions)
 164. Gelsolin ‎(9 revisions)
 165. Metode za gojenje solinskih in morskih mikroorganizmov ‎(9 revisions)
 166. Encimsko združevanje DNA molekul dolgih več sto kilobaz ‎(9 revisions)
 167. RNA-stikala tipa »Toehold«: de novo oblikovani regulatorji izražanja genov ‎(9 revisions)
 168. Kaj nas dela unikatne ‎(9 revisions)
 169. Insekticidne lastnosti semen "C.arabica" in "C.racemosa" pri Cowpea hrošču ("C.maculatus") ‎(9 revisions)
 170. Polimeri nukleinskih kislin ‎(9 revisions)
 171. Povečano izražanje genov na kromosomu X ‎(9 revisions)
 172. Epilepsija ‎(9 revisions)
 173. Terapevtska protitelesa proti indolamin 2,3-dioksigenazi zavirajo avtoimuni artritis ‎(9 revisions)
 174. Samoreplicirajoč COVID-19 test ‎(9 revisions)
 175. Regulacija stopnje izražanja z L-arabinozo v ekspresijskem sistemu T7 z razklopljeno rastjo ‎(9 revisions)
 176. 2020-bionano-seminar ‎(9 revisions)
 177. CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezni ‎(9 revisions)
 178. Heparan sulfat ‎(9 revisions)
 179. Magi.Coli: sinteza psilocibina s pomočjo E.coli ‎(9 revisions)
 180. Skupine za leksikon B09 ‎(9 revisions)
 181. Projekt Čovekov epigenom ‎(9 revisions)
 182. Vitamin E ‎(9 revisions)
 183. Kalikrein ‎(9 revisions)
 184. Imunoglobulin ‎(9 revisions)
 185. Antimicin ‎(9 revisions)
 186. TrDNA-vaje ‎(9 revisions)
 187. Aminokisline in proteini ‎(9 revisions)
 188. TRANSMEMBRANSKI PROTEIN NOTRANJEGA UŠESA (Tmie) JE BISTVEN ZA NORMALEN SLUH IN RAVNOTEŽJE PRI NAVADNI CEBRICI ‎(8 revisions)
 189. Kombiniranje tehnologije induciranih pluripotentnih matičnih celic in genskih modifikacij pri zdravljenju mišične distrofije ‎(8 revisions)
 190. Natančnost replikacije koronavirusne RNA ‎(8 revisions)
 191. Receptorju podobna kinaza bogata s cisteini, pšenici daje odpornost proti širokemu spektru pegavosti Septoria tritici ‎(8 revisions)
 192. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov ‎(8 revisions)
 193. Hierarhično sestavljanje asimetričnih ikozaedričnih virusnih kapsid ‎(8 revisions)
 194. Ksenobiotiki ‎(8 revisions)
 195. An improved zinc-finger nuclease architecture for highly specific genome editing ‎(8 revisions)
 196. Inženiring Escherichie coli za selektivno produkcijo geraniola z minimalno endogeno dehidrogenacijo ‎(8 revisions)
 197. Oksaloacetat ‎(8 revisions)
 198. Interakcija faga z bakterijo ‎(8 revisions)
 199. SynORI – ogrodje za večplazmidne sisteme ‎(8 revisions)
 200. Odgovor na stres in uravnavanje translacije pri koronavirusih ‎(8 revisions)
 201. Mehanizmi izjemne odpornosti proti radioaktivnemu sevanju pri prokariontih ‎(8 revisions)
 202. Utišanje genov na osnovi majhnih protismernih DNA omogoča manipulacijo in replikacijo genoma bakteriofagov v brezceličnem sistemu ‎(8 revisions)
 203. Ravni proteinske strukture ‎(8 revisions)
 204. Beta laktamaza ‎(8 revisions)
 205. Plastocianin ‎(8 revisions)
 206. Nova razlaga, kako telo preprečuje nastanek novih žil ‎(8 revisions)
 207. Ciklooksigenaza ‎(8 revisions)
 208. Pepsin ‎(8 revisions)
 209. Vitamin C ‎(8 revisions)
 210. Izdelava sintetičnega genoma s pristopom sestavljanja celotnega genoma: Bakteriofag φX174 iz sintetičnih oligonukleotidov ‎(8 revisions)
 211. Case13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku ‎(8 revisions)
 212. Funkcionalne mutacije in karakterizacija VHH proti ureazi Helicobacter pylori ‎(8 revisions)
 213. MARS-magnetni sistem za recikliranje ATP ‎(8 revisions)
 214. Določanje učinkovitosti bioloških naprav in vezij z razmerjem signal-šum ‎(8 revisions)
 215. Načrtovanje kandidatnega cepiva za diabetes tipa I s pomočjo užitnih rastlin, ki izražajo pomemben avtoantigen ‎(8 revisions)
 216. Proizvodnja šinorina, naravne zaščite pred soncem, z uporabo cianobakterije ‎(8 revisions)
 217. Tumorigenost iPSC ‎(8 revisions)
 218. Aromataza ‎(8 revisions)
 219. Preoblikovanje genskega skupka za fiksacijo dušika bakterije Klebsiella oxytoca ‎(8 revisions)
 220. Inženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije ‎(8 revisions)
 221. Diabetesa ‎(8 revisions)
 222. Kombinatorični inženiring intergenskih regij v operonih uravnava izražanje več genov ‎(8 revisions)
 223. Transkripcijska faktorja, specifična za hčerinske celice, uravnavata celično velikost pri kvasovkah ‎(8 revisions)
 224. Protein kritičen za sekrecijo inzulina lahko prispeva k pojavu diabetesa ‎(7 revisions)
 225. Biokatalitični učinek encimske hidrolize dvovijačnega ekstruderja na destrukturiranje rastlinskega materiala ‎(7 revisions)
 226. Vitamin K ‎(7 revisions)
 227. Piruvat ‎(7 revisions)
 228. Negativna avtoregulacija pospeši odzivni čas transkripcijskih omrežij ‎(7 revisions)
 229. Angiotenzin ‎(7 revisions)
 230. Kalpain ‎(7 revisions)
 231. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae ‎(7 revisions)
 232. Dispersing biofilms with engineered enzymatic bacteriophage ‎(7 revisions)
 233. Značilnosti s kromosomom X povezanih genov ‎(7 revisions)
 234. Cianofagi ‎(7 revisions)
 235. Vzpostavitev nove biosintezne poti za pridobivanje 3,4-dihidroksibutirične kisline iz ksiloze v bakteriji Escherichia coli ‎(7 revisions)
 236. Tetrapirol ‎(7 revisions)
 237. RESHAPE - spreminjanje morfologije nitastih gliv ‎(7 revisions)
 238. Botulinski toksin ‎(7 revisions)
 239. Optimizacija fermentacijske proizvodnje PHA-bioplastike z b. thuringiensis in z glukozo bogatimi hidrolizati ‎(7 revisions)
 240. Inhibicija vezave humanega norovirusa na naravni receptor z biotehnološko proizvedenimi fukoziliranimi oligosaharidi ‎(7 revisions)
 241. Tvorba priona z rekombinantnim prionskim proteinom ‎(7 revisions)
 242. Razumevanje smiselnosti popravkov v DNA pri rakavih obolenjih ‎(7 revisions)
 243. Tetraspanin ‎(7 revisions)
 244. Folna kislina ‎(7 revisions)
 245. Reprogramiranje s transpozicijo ‎(7 revisions)
 246. Akvaporin ‎(7 revisions)
 247. Miozin ‎(7 revisions)
 248. Biokemijski seminar ‎(7 revisions)
 249. Kadherin ‎(7 revisions)
 250. Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcih ‎(7 revisions)

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox