Pages with the most revisions

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Showing below up to 500 results starting with #1.

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Biokemijski seminar K3 - 2009/10 ‎(288 revisions)
 2. MBT seminarji 2017 ‎(191 revisions)
 3. BIO2 Seminar 2011 ‎(187 revisions)
 4. BIO2 2010 Seminar ‎(185 revisions)
 5. TBK2020-seminar ‎(183 revisions)
 6. BiokemSeminar-SkupineNovica-B09 ‎(172 revisions)
 7. TBK2014-seminar ‎(171 revisions)
 8. KE2-seminar ‎(163 revisions)
 9. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 ‎(159 revisions)
 10. BIO1-seminar 2011 ‎(159 revisions)
 11. Ksenobiotiki in epigenetske spremembe ‎(147 revisions)
 12. BIO2 Seminar 2015 ‎(146 revisions)
 13. BIO2 Povzetki seminarjev ‎(142 revisions)
 14. Mišična distrofija ‎(133 revisions)
 15. Seminarji SB 2019/20 ‎(129 revisions)
 16. Seminarji SB 2018/19 ‎(125 revisions)
 17. MBT seminarji 2019 ‎(123 revisions)
 18. Seminarji TehDNA ‎(120 revisions)
 19. TBK2018-seminar ‎(120 revisions)
 20. Seminarji SB 2017/18 ‎(120 revisions)
 21. BIO1-seminar-2012 ‎(119 revisions)
 22. BIO2 Seminar 2018 ‎(117 revisions)
 23. TBK2020 Povzetki seminarjev ‎(114 revisions)
 24. TBK2017 Povzetki seminarjev ‎(114 revisions)
 25. BIO2 Seminar 2014 ‎(113 revisions)
 26. MBT seminarji 2015 ‎(111 revisions)
 27. BIO2 Povzetki seminarjev 2011 ‎(104 revisions)
 28. TBK2019-seminar ‎(104 revisions)
 29. BIO2 Seminar 2012 ‎(103 revisions)
 30. TBK2014 Povzetki seminarjev ‎(103 revisions)
 31. Antihipertenzivni probiotik - nov pristop zniževanja krvnega tlaka ‎(103 revisions)
 32. TBK2015-seminar ‎(102 revisions)
 33. BiokemSeminar-SkupineLeksikon-B09 ‎(101 revisions)
 34. Avidin ‎(100 revisions)
 35. BIO1-seminar ‎(98 revisions)
 36. TBK2017-seminar ‎(97 revisions)
 37. Koencim B12 ‎(93 revisions)
 38. Molekularnobiološki slovar ‎(88 revisions)
 39. BIO2 Seminar 2013 ‎(86 revisions)
 40. TBK2016-seminar ‎(84 revisions)
 41. BIO2 Seminar 2016 ‎(81 revisions)
 42. Transport majhnih molekul skozi membrano ‎(80 revisions)
 43. BIO1 Povzetki seminarjev 2011 ‎(79 revisions)
 44. ProQuorum: probiotik kot zdravilo proti okužbi s C. difficile ‎(77 revisions)
 45. 2017-bionano-seminar ‎(76 revisions)
 46. SBTS ‎(75 revisions)
 47. Odgovor bakterij na tujo DNA ‎(74 revisions)
 48. Seminarji SB 2015/16 ‎(72 revisions)
 49. BIO2 Seminar 2017 ‎(69 revisions)
 50. BIO1 Povzetki seminarjev ‎(66 revisions)
 51. BiokemSeminar-SeznamNovic-B09 ‎(65 revisions)
 52. BIO2 Povzetki seminarjev 2016 ‎(64 revisions)
 53. BIO2 Povzetki seminarjev 2018 ‎(64 revisions)
 54. BIO2 Seminar 2019 ‎(64 revisions)
 55. TBK2016 Povzetki seminarjev ‎(63 revisions)
 56. TBK2019 Povzetki seminarjev ‎(62 revisions)
 57. Tehnologija DNA ‎(62 revisions)
 58. Biokemijski seminar K3 - 2009/10 - Kazalo ‎(62 revisions)
 59. Ke2 Povzetki seminarjev ‎(62 revisions)
 60. Molekularna biologija virusov ‎(61 revisions)
 61. Celična stena ‎(61 revisions)
 62. Epigenetske spremembe in debelost ‎(61 revisions)
 63. Sestavljanje fagnih delcev in vloga portalnega proteina ‎(59 revisions)
 64. Semikonzervativno podvajanje ‎(59 revisions)
 65. BIO2 Povzetki seminarjev 2015 ‎(58 revisions)
 66. To bee...Hornet to bee, ali uporaba bakterij za boj proti invazivni vrsti ‎(58 revisions)
 67. Molekularna biologija ‎(57 revisions)
 68. Seminarji SB 2016/17 ‎(57 revisions)
 69. A synthetic multicellular system for programmed pattern formation ‎(56 revisions)
 70. Tehnologija rekombinantne DNA ‎(55 revisions)
 71. Leksikon BMB ‎(54 revisions)
 72. The real MVP: ekspresijski sistem za pripravo modularnih virusom podobnih delcev ‎(54 revisions)
 73. Glikogen ‎(54 revisions)
 74. Epigenetsko uravnavanje izražanja genov ‎(53 revisions)
 75. Vzajemna regulacija med fagom in bakterijo na posttranskripcijski ravni ‎(51 revisions)
 76. TBK2015 Povzetki seminarjev ‎(51 revisions)
 77. RNA-interferenca ‎(51 revisions)
 78. Diplomsko delo ‎(51 revisions)
 79. Peskovnik ‎(51 revisions)
 80. Popravljanje mutacij in rekombinacijski procesi ‎(51 revisions)
 81. Reprogramiranje celic ‎(50 revisions)
 82. BIO2 Povzetki seminarjev 2013 ‎(50 revisions)
 83. Albumini ‎(50 revisions)
 84. BIO2 Povzetki seminarjev 2019 ‎(50 revisions)
 85. Kolageni ‎(49 revisions)
 86. BIO2 Povzetki seminarjev 2017 ‎(49 revisions)
 87. Struktura kromatina ‎(49 revisions)
 88. Synthetic protein scaffolds provide modular control over metabolic flux ‎(48 revisions)
 89. Vizualizacija evolucije v realnem času – metoda za sevno inženirstvo ‎(48 revisions)
 90. Quantifly ‎(48 revisions)
 91. 2015-bionano-seminar ‎(48 revisions)
 92. Mehanizmi delovanja in odpornosti proti antibiotikom ‎(47 revisions)
 93. BIO2 Seminar-geslo ‎(45 revisions)
 94. BIO2 Povzetki seminarjev 2014 ‎(45 revisions)
 95. Struktura in mehanizem restriktaz tipa II ‎(45 revisions)
 96. Nukleozidi in nukleotidi ‎(44 revisions)
 97. Prohormon ‎(44 revisions)
 98. Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli ‎(43 revisions)
 99. Antiidiotipska protitelesa ‎(42 revisions)
 100. BIO2 Povzetki seminarjev 2012 ‎(42 revisions)
 101. MBT seminarji 2014 ‎(42 revisions)
 102. Bički in migetalke ‎(42 revisions)
 103. Bakteriofagi ‎(41 revisions)
 104. VIBRIGENS: pospeševanje procesov sintezne biologije z Vibrio natriegens ‎(40 revisions)
 105. BIO2 ‎(40 revisions)
 106. PowerLeaf – bakterijska solarna baterija ‎(39 revisions)
 107. Mehanizem delovanja betalaktamov in glikopeptidov ‎(39 revisions)
 108. SONOBE - proteinski sistem za agregacijo mikroplastike ‎(39 revisions)
 109. Amilin ‎(38 revisions)
 110. Main Page ‎(38 revisions)
 111. Tollu podobni receptorji ‎(37 revisions)
 112. Glikozilacija ‎(37 revisions)
 113. Sistem za brezcelično sintezno biologijo na osnovi ''E. coli'' ‎(37 revisions)
 114. Seminarji-Modul2 ‎(37 revisions)
 115. Virusi, ki jih uporabljamo pri genskem zdravljenju ‎(37 revisions)
 116. Super ‎(36 revisions)
 117. Antifibrotični učinki zelenega čaja ‎(36 revisions)
 118. Inaktivacija kromosoma X ‎(35 revisions)
 119. Deoksiribonukleaze ‎(35 revisions)
 120. TBK2013 Povzetki seminarjev ‎(35 revisions)
 121. Biotehnološka uporaba RNAi ‎(35 revisions)
 122. Sintezna biologija ‎(35 revisions)
 123. Tveganja pri uporabi fagov za zdravljenje ‎(35 revisions)
 124. Šaperoni ‎(34 revisions)
 125. Plazmalema ‎(34 revisions)
 126. Koleratoksin ‎(34 revisions)
 127. Mezenhimske matične celice nove generacije ‎(34 revisions)
 128. Prvi poskusi zdravljenja z RNAi ‎(32 revisions)
 129. Histidin ‎(32 revisions)
 130. Vitamini B ‎(31 revisions)
 131. Stohastično ojačanje in signalizacija v substratnih ciklih preko s šumom induciranih bistabilnosti z oscilacijami ‎(30 revisions)
 132. Combinatorial synthesis of genetic networks ‎(30 revisions)
 133. Inženirsko pripravljeni promotorji, ki omogočajo izražanje ne glede na število kopij ‎(30 revisions)
 134. Epigenetska regulacija celičnega cikla ‎(30 revisions)
 135. Proizvodnja zunajceličnega matriksa ‎(29 revisions)
 136. Popravljanje z izcepom nukleotida ‎(29 revisions)
 137. Sistem izključitve naknadne okužbe ‎(29 revisions)
 138. Novi peptidni prenašalci za vnos proteinskega tovora v celice in njegovo sproščanje iz endosomov ‎(29 revisions)
 139. Molekularne osnove ved o življenju ‎(29 revisions)
 140. SB students resources ‎(29 revisions)
 141. Mehanizem celične smrti po delovanju antibiotikov ‎(29 revisions)
 142. Prenos informacije med bakterijami v sesalskem črevesju z uporabo sistema zaznavanja gostote populacije. ‎(28 revisions)
 143. Spermin ‎(28 revisions)
 144. Odkritje mikro RNA (miRNA) ‎(28 revisions)
 145. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem gensko spremenjene monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus ‎(28 revisions)
 146. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Kazalo ‎(28 revisions)
 147. Proizvodnja kompetitivnih inhibitorjev ‎(28 revisions)
 148. Odkritje in opis regij CRISPR in Cas (do leta ~2002) ‎(28 revisions)
 149. Kreatin ‎(27 revisions)
 150. Metilacijski vzorci na DNA: nastanek, dedovanje in pomen ‎(27 revisions)
 151. Predstavitev organofosfatne hidrolaze in celuloza vezavne domene na površini veziklov zunanje membrane za razgradnjo organofosfatnih pesticidov ‎(27 revisions)
 152. Priprava sistema s proteinskimi logičnimi vrati na površini lipidnih membran ‎(27 revisions)
 153. Nehomologno povezovanje koncev ‎(26 revisions)
 154. Neural stem cells ‎(26 revisions)
 155. Sintezna optogenetska transkripcijska naprava za izboljšanje homeostaze krvnega sladkorja pri miših ‎(26 revisions)
 156. Biokem-1 ‎(26 revisions)
 157. Of CO2urse - sistem za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v industriji ‎(26 revisions)
 158. A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators ‎(25 revisions)
 159. Kloniranje miši iz iPSC ‎(25 revisions)
 160. Cisplatin ‎(25 revisions)
 161. Fagi v boju proti patogenim bakterijam ‎(25 revisions)
 162. Fagni endolizini: mehanizem delovanja in možnosti za izboljšave ‎(24 revisions)
 163. Leptin ‎(24 revisions)
 164. Inzulin ‎(24 revisions)
 165. Ricin ‎(24 revisions)
 166. Razodetje povezovalnega kompleksa med endoplazemskim retikulumom in mitohondrijem s presejalnim testom sintezne biologije ‎(24 revisions)
 167. Eskulentini ‎(23 revisions)
 168. Laktoglobulin ‎(23 revisions)
 169. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine, utira pot odkritjem v medicini ‎(22 revisions)
 170. Biokemijska struktura telomerov ‎(22 revisions)
 171. Razreševanje Hollidayevega križišča ‎(22 revisions)
 172. Kemiluminiscenca ‎(22 revisions)
 173. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - psihološki dejavniki ‎(22 revisions)
 174. Z majhnimi molukulami regulirani ogrodni proteini ‎(22 revisions)
 175. Verižna reakcija s polimerazo ‎(22 revisions)
 176. Metabolni inženiring E. coli za produkcijo O-metiliranih antocianinov z uporabo CRISPRi ‎(22 revisions)
 177. Posttranslacijske modifikacije histonov in njihov pomen ‎(21 revisions)
 178. Reverzna transkriptaza ‎(21 revisions)
 179. Engineering a mevalonate pathway in Escherichia coli for production of terpenoids ‎(21 revisions)
 180. Epigenetski status in motnje delovanja možganov ‎(21 revisions)
 181. Protimikrobni polimeri ‎(21 revisions)
 182. Zakaj šimpanzi ne govorijo? Razlog je v genu ‎(21 revisions)
 183. Diplome - kontrolni seznam ‎(21 revisions)
 184. Nukleaza S1 ‎(21 revisions)
 185. Super tobak ‎(21 revisions)
 186. Molekulsko kloniranje ‎(21 revisions)
 187. Zgradba kompleksa za odločanje med lizogenim in litičnim ciklom faga lambda ‎(20 revisions)
 188. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - prehrana ‎(20 revisions)
 189. Orodja in načela za inženiring genskih vezij mikroorganizmov ‎(20 revisions)
 190. Molekularna biotehnologija ‎(20 revisions)
 191. Liposomi ‎(20 revisions)
 192. Jedrna membrana in jedrna pora ‎(20 revisions)
 193. Hilomikron ‎(20 revisions)
 194. Značilnosti kromosomskih ogrodij ‎(20 revisions)
 195. Reprogramiranje z miRNA ‎(20 revisions)
 196. Multiplex genome engineering using CRISPR/Cas systems ‎(20 revisions)
 197. Semikonzervativno podvojevanje ‎(19 revisions)
 198. Daljinsko upravljanje s sesalskimi celicami, na podlagi temperaturno reguliranih genetskih stikal s svetlobno-toplotnimi utripi ‎(19 revisions)
 199. Subtilizin ‎(19 revisions)
 200. Huntingtonova bolezen ‎(19 revisions)
 201. Modularni klonirni sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii ‎(19 revisions)
 202. Sestavljanje TALEN-ov z metodo FLASH za visoko zmogljivostno urejanje genomov ‎(19 revisions)
 203. Bakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezni ‎(18 revisions)
 204. Puromicin ‎(18 revisions)
 205. Pilus+ ‎(18 revisions)
 206. Canditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9 ‎(18 revisions)
 207. Kazalo BMB ‎(18 revisions)
 208. Dinamično uravnavanje (regulacija) metabolnih poti ‎(18 revisions)
 209. Uporaba kokošjega bioreaktorja za učinkovito proizvodnjo funkcionalnih citokinov ‎(18 revisions)
 210. Zavirano IGF-1 sporočanje zmanjšuje s staranjem povezano proteotoksičnost v miših ‎(18 revisions)
 211. Somatotropin ‎(18 revisions)
 212. Herpesvirusi in sorodni dsDNA virusi ‎(17 revisions)
 213. Senzor za malonil-CoA v bakteriji Escherichia coli ‎(17 revisions)
 214. StyGreen - proizvodnja stirena iz obnovljivih virov: ‎(17 revisions)
 215. Proti antibiotikom odporni psevdomonas in acinetobakter ‎(17 revisions)
 216. Slovo raku ‎(17 revisions)
 217. Vloga stikov pri proteinski prevodnosti na velike razdalnje ‎(17 revisions)
 218. Uporaba iPSC za zdravljenje anemije srpastih celic pri miših ‎(17 revisions)
 219. Taksol ‎(17 revisions)
 220. Epigenetika in staranje ‎(17 revisions)
 221. Sekretom ‎(17 revisions)
 222. BI(OIL)OGICAL FACTORY - sistem za proizvodnjo sestavin palmovega olja v mikroalgi ‎(16 revisions)
 223. BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni ‎(16 revisions)
 224. No problem ‎(16 revisions)
 225. Fagi v naravnih in umetnih okoljih ‎(16 revisions)
 226. Kolagen (I) ‎(16 revisions)
 227. Uporaba fagov proti bakterijskim okužbam rastlin ‎(15 revisions)
 228. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine utira pot odkritjem v medicini ‎(15 revisions)
 229. Komplementarno delovanje nanocevk in protiteles pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah ‎(15 revisions)
 230. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor ‎(15 revisions)
 231. Production of the antimalarial drug precursor artemisinic acid in engineered yeast ‎(15 revisions)
 232. Proti antibiotikom odporne mikobakterije in nejserije ‎(15 revisions)
 233. Odkritje prvih restrikcijskih endonukleaz ‎(15 revisions)
 234. Metilacijski sistem pri bakterijah ‎(15 revisions)
 235. Napoved življenjskega cikla proizvodnje biogoriva iz mikroalg preko različnih sistemov pretvorbe bioenergije ‎(15 revisions)
 236. Interakcije fagov s človeškimi tkivi ‎(15 revisions)
 237. Inhibitorji podenote 50 S ribosoma ‎(15 revisions)
 238. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo) ‎(15 revisions)
 239. Manitol ‎(14 revisions)
 240. Lipoksigenaza ‎(14 revisions)
 241. Senzor za detekcijo spolno prenosljivih okužb ‎(14 revisions)
 242. Glutamin ‎(14 revisions)
 243. Začetki uporabe CRISPR-Cas9 sistema ‎(14 revisions)
 244. Evolucija spolnih kromosomov ‎(14 revisions)
 245. Genetski programi zgrajeni iz večplastnih logičnih vrat v posameznih celicah ‎(14 revisions)
 246. Primer X-inaktiviranega gena: O-GlcNAc transferaza ‎(14 revisions)
 247. Kontrola hitrosti translacije preko pomožnega mesta 5’-UTR: energijski kompromis med dostopnostjo, selektivnim razvijanjem RNA-struktur in drsenjem 30S ribosomske podenote po RNA-strukturah ‎(14 revisions)
 248. Možni pristopi k zdravljenju raka z RNAi ‎(14 revisions)
 249. Fikoeritrin ‎(14 revisions)
 250. Sintezna optogenetska transkripcijska naprava za izboljšanje homeostaze krvnega sladkorja v miših ‎(14 revisions)
 251. Nevrotransmiterji ‎(14 revisions)
 252. Estron ‎(14 revisions)
 253. Piruvat kinaza ‎(13 revisions)
 254. Glukozaminoglikani ‎(13 revisions)
 255. Klinični preizkusi z učinkovinami na osnovi RNAi ‎(13 revisions)
 256. Potencial trajnostne proizvodnje bioenergije iz Synechocystis sp., gojene v odpadnih vodah v velikem merilu – pristop nizkocenovne biorafinerije ‎(13 revisions)
 257. Polimeraze ‎(13 revisions)
 258. Purini ‎(13 revisions)
 259. Prepisovanje DNA v RNA ‎(13 revisions)
 260. Ecolibrium – razvoj ogrodja za inženiring mešanih kultur ‎(13 revisions)
 261. Acetilholin ‎(13 revisions)
 262. Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina ‎(13 revisions)
 263. Fagi kot naravni rezervoar odpornosti proti antibiotikom ‎(13 revisions)
 264. Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome ‎(13 revisions)
 265. Raznoliko in modelno zasnovana priprava sintetičnih genskih vezij s predvidenimi lastnostmi ‎(13 revisions)
 266. Blokiranje receptorjev za fage ‎(13 revisions)
 267. Antifibrotični učinki zelenega čaja, raziskani na in vitro in in vivo modelih jetrne fibroze ‎(13 revisions)
 268. Biokem-2 ‎(13 revisions)
 269. Prve človeške inducirane pluripotentne celice ‎(13 revisions)
 270. Zaznavalni niz genetskih biopikslov sklopljenih preko radikalov ‎(13 revisions)
 271. Sintezno biološki pristopi v mikrobiologiji ‎(13 revisions)
 272. Odkrit način za določanje nizkih koncentracij C-reaktivnega proteina (CRP) v krvnem serumu ‎(12 revisions)
 273. Popravljanje neujemanja ‎(12 revisions)
 274. Karboanhidraza ‎(12 revisions)
 275. Plasticure ‎(12 revisions)
 276. Odkrit nov način za stabilizacijo proteinov ‎(12 revisions)
 277. Odkritje kratke lasnične RNA (shRNA) ‎(12 revisions)
 278. Mutacije ‎(12 revisions)
 279. Glikozil transferaza ‎(12 revisions)
 280. Uporaba fagov za zdravljenje okužb pri živalih in ljudeh ‎(12 revisions)
 281. MoClo: modularni klonirni sistem za standardizirano sestavljanje večgenskih konstruktov ‎(12 revisions)
 282. Robusten in občutljiv sintetični senzor za spremljanje transkripcijskega izhoda signalne mreže citokininov in planta ‎(12 revisions)
 283. V transgenskih opicah rhesus, ki so prenašalke vstavljenega človeškega gena MCPH1, je opazen podoben razvoj možganov, kot pri človeku ‎(12 revisions)
 284. BiokemSem2B ‎(12 revisions)
 285. Vpliv oksidativnih in proteolitičnih encimskih preparatov na kakovost ovsenega kruha ‎(12 revisions)
 286. Sfingozin ‎(12 revisions)
 287. Splošna zgradba imunoglobulinov ‎(12 revisions)
 288. Odkritje vloge CRISPR/Cas pri omejevanju vnosa plazmidov ‎(12 revisions)
 289. Kvercetin ‎(12 revisions)
 290. Biočipi ‎(12 revisions)
 291. Proizvodnja humanega živčnega rastnega faktorja v slini transgenskih miši z uporabo žlez slinavk kot bioreaktorjev ‎(12 revisions)
 292. Samoregulirana proizvodnja 1-butanola v bakteriji Escherichia coli, ki temelji na endogeni kontroli fermentacije ‎(12 revisions)
 293. A TALE nuclease architecture for efficient genome editing ‎(12 revisions)
 294. Prostaglandini ‎(12 revisions)
 295. Pirol ‎(12 revisions)
 296. Sestava in značilnosti preurejevalnih strojčkov ‎(12 revisions)
 297. PC SQUAD-Inženiring novih sistemov tarčne dostave zdravil ‎(12 revisions)
 298. Okvarjene vezave PINK1 in parkina so lahko vzrok Parkinsonove bolezni ‎(12 revisions)
 299. CyanoFactory2014 programme ‎(11 revisions)
 300. Receptorji TLR ‎(11 revisions)
 301. Poškodbe s prostimi radikali ‎(11 revisions)
 302. Procesiranje celičnih informacij s sintetičnimi RNA napravami ‎(11 revisions)
 303. Transkripcijska faktorja, specifična za hčerinske celice, uravnavata celično velikost pri brstenju kvasovk ‎(11 revisions)
 304. Mehanizem delovanja kompleksa Cascade in sistem CRISPR/Cas pri E. coli ‎(11 revisions)
 305. Inženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo ‎(11 revisions)
 306. Nekaj pogledov na sistemsko biologijo kvasovke ‎(11 revisions)
 307. Proizvodnja funkcionalnega človeškega IL37 v rastlinah ‎(11 revisions)
 308. Aktivacija genskega izražanja holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionom ‎(11 revisions)
 309. Vpliv sinteznih metabolnih poti glikolata na produktivnost rastlin ‎(11 revisions)
 310. Robustno večcelično računanje z uporabo gensko kodiranih vrat NE-ALI in kemičnih 'žic' ‎(11 revisions)
 311. Pomoč človeškega proteina pri preprečitvi z okužbo H1N1 gripo ter ostalimi virusi ‎(11 revisions)
 312. RNA-guided human genome engineering via Cas9 ‎(11 revisions)
 313. Vpliv transgena rastnega hormona na genetsko arhitekturo lastnosti povezanimi z rastjo ‎(11 revisions)
 314. Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola ‎(11 revisions)
 315. Kalcitonin ‎(11 revisions)
 316. Protivirusna cepiva ‎(11 revisions)
 317. Tropomodulin ‎(11 revisions)
 318. Prostaciklin ‎(11 revisions)
 319. Histamin ‎(11 revisions)
 320. Cerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic. ‎(11 revisions)
 321. Protonske črpalke ‎(11 revisions)
 322. CAPOEIRA - razvoj personaliziranega cepiva proti raku in sistema za spremljanje odziva na zdravljenje ‎(11 revisions)
 323. Ionski kanalčki ‎(11 revisions)
 324. Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo bakterijskih eksopolisaharidov: biosinteza, mehanizem in strategije remediacije ‎(11 revisions)
 325. Citokrom oksidaza ‎(11 revisions)
 326. Proizvodnja n-butanola in etanola iz celuloze v bakteriji Clostridium cellulovorans s prekomernim izražanjem aldehid in alkohol dehidrogenaz ‎(11 revisions)
 327. Mejozna rekombinacija ‎(11 revisions)
 328. Arginin ‎(11 revisions)
 329. Interlevkini ‎(11 revisions)
 330. Učinkovito ciljanje izraženih in utišanih genov v človeških zarodnih in induciranih pluripotentnih celicah z nukleazami z motivi cinkovih prstov ‎(11 revisions)
 331. Uporaba sintezne biologije v cianobakterijah in algah ‎(10 revisions)
 332. Delovanje rastlinskih fenolnih spojin na bakterije ‎(10 revisions)
 333. Transkripcijska faktorja, specifična za hčerinske celice, regulirata celično velikost pri kvasovkah ‎(10 revisions)
 334. Biokem-stari ‎(10 revisions)
 335. Cockroach terminator ‎(10 revisions)
 336. Asparagin ‎(10 revisions)
 337. BiotINK - nov pristop k biotiskanju tkiva ‎(10 revisions)
 338. Lecitin ‎(10 revisions)
 339. Beta oksidacija ‎(10 revisions)
 340. Protein-kinaza ‎(10 revisions)
 341. Penicilin ‎(10 revisions)
 342. Bakterijski sistemi toksin-antitoksin, usmerjeni proti fagom ‎(10 revisions)
 343. Evolucijski pomen RNAi ‎(10 revisions)
 344. Reprogramiranje z dvema faktorjema ‎(10 revisions)
 345. Mikrotubuli ‎(10 revisions)
 346. MB-seminarji ‎(10 revisions)
 347. Molekularne osnove ved o življenju - KI ‎(10 revisions)
 348. Establishment of HIV-1 resistance in CD4(+) T cells by genome editing using zinc-finger nucleases ‎(10 revisions)
 349. ZVIŠEVANJE OCENE ‎(10 revisions)
 350. Analiza metilacijskih vzorcev na DNA ‎(10 revisions)
 351. Fruktoza ‎(10 revisions)
 352. Odkrit gen odgovoren za postmejotično represijo spolnih kromosomov pri mišjih samcih ‎(10 revisions)
 353. Mehanizem X-inaktivacije ‎(10 revisions)
 354. Kompaktiranje kromosomov ‎(10 revisions)
 355. HyDRA – detekcija vodika ‎(10 revisions)
 356. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT ‎(10 revisions)
 357. Temelji biokemije - seminarji ‎(10 revisions)
 358. Nikotin ‎(10 revisions)
 359. PhagED ‎(10 revisions)
 360. Insekticidne lastnosti semen "C.arabica" in "C.racemosa" pri Cowpea hrošču ("C.maculatus") ‎(9 revisions)
 361. Terapevtska protitelesa proti indolamin 2,3-dioksigenazi zavirajo avtoimuni artritis ‎(9 revisions)
 362. Encimsko združevanje DNA molekul dolgih več sto kilobaz ‎(9 revisions)
 363. Parvovirusi in sorodni ssDNA-virusi ‎(9 revisions)
 364. Kaj nas dela unikatne ‎(9 revisions)
 365. Antimicin ‎(9 revisions)
 366. TrDNA-vaje ‎(9 revisions)
 367. Polimeri nukleinskih kislin ‎(9 revisions)
 368. Glutation ‎(9 revisions)
 369. "Training protein" - PETaze ‎(9 revisions)
 370. Magi.Coli: sinteza psilocibina s pomočjo E.coli ‎(9 revisions)
 371. CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezni ‎(9 revisions)
 372. Projekt Čovekov epigenom ‎(9 revisions)
 373. Aktivacija limfocitov T ‎(9 revisions)
 374. Metabolni inženiring termofilne filamentozne glive Myceliophthora thermophila za proizvodnjo fumarne kisline ‎(9 revisions)
 375. Modularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij ‎(9 revisions)
 376. Vitamin E ‎(9 revisions)
 377. Gelsolin ‎(9 revisions)
 378. Kalikrein ‎(9 revisions)
 379. Metode za gojenje solinskih in morskih mikroorganizmov ‎(9 revisions)
 380. Imunoglobulin ‎(9 revisions)
 381. RNA-stikala tipa »Toehold«: de novo oblikovani regulatorji izražanja genov ‎(9 revisions)
 382. Povečano izražanje genov na kromosomu X ‎(9 revisions)
 383. Laktoza ‎(9 revisions)
 384. 2020-bionano-seminar ‎(9 revisions)
 385. Bilirubin ‎(9 revisions)
 386. Skupine za leksikon B09 ‎(9 revisions)
 387. Epilepsija ‎(9 revisions)
 388. Heparan sulfat ‎(9 revisions)
 389. SynORI – ogrodje za večplazmidne sisteme ‎(8 revisions)
 390. Inženiring Escherichie coli za selektivno produkcijo geraniola z minimalno endogeno dehidrogenacijo ‎(8 revisions)
 391. Tumorigenost iPSC ‎(8 revisions)
 392. Aromataza ‎(8 revisions)
 393. Beta laktamaza ‎(8 revisions)
 394. Preoblikovanje genskega skupka za fiksacijo dušika bakterije Klebsiella oxytoca ‎(8 revisions)
 395. Vitamin C ‎(8 revisions)
 396. Plastocianin ‎(8 revisions)
 397. Aminokisline in proteini ‎(8 revisions)
 398. Transkripcijska faktorja, specifična za hčerinske celice, uravnavata celično velikost pri kvasovkah ‎(8 revisions)
 399. Ciklooksigenaza ‎(8 revisions)
 400. Proizvodnja šinorina, naravne zaščite pred soncem, z uporabo cianobakterije ‎(8 revisions)
 401. Načrtovanje kandidatnega cepiva za diabetes tipa I s pomočjo užitnih rastlin, ki izražajo pomemben avtoantigen ‎(8 revisions)
 402. Pepsin ‎(8 revisions)
 403. Ravni proteinske strukture ‎(8 revisions)
 404. Določanje učinkovitosti bioloških naprav in vezij z razmerjem signal-šum ‎(8 revisions)
 405. Izdelava sintetičnega genoma s pristopom sestavljanja celotnega genoma: Bakteriofag φX174 iz sintetičnih oligonukleotidov ‎(8 revisions)
 406. Case13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku ‎(8 revisions)
 407. TRANSMEMBRANSKI PROTEIN NOTRANJEGA UŠESA (Tmie) JE BISTVEN ZA NORMALEN SLUH IN RAVNOTEŽJE PRI NAVADNI CEBRICI ‎(8 revisions)
 408. An improved zinc-finger nuclease architecture for highly specific genome editing ‎(8 revisions)
 409. Interakcija faga z bakterijo ‎(8 revisions)
 410. Oksaloacetat ‎(8 revisions)
 411. Diabetesa ‎(8 revisions)
 412. Kombinatorični inženiring intergenskih regij v operonih uravnava izražanje več genov ‎(8 revisions)
 413. Inženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije ‎(8 revisions)
 414. Kombiniranje tehnologije induciranih pluripotentnih matičnih celic in genskih modifikacij pri zdravljenju mišične distrofije ‎(8 revisions)
 415. Mehanizmi izjemne odpornosti proti radioaktivnemu sevanju pri prokariontih ‎(8 revisions)
 416. Ksenobiotiki ‎(8 revisions)
 417. Nova razlaga, kako telo preprečuje nastanek novih žil ‎(8 revisions)
 418. Funkcionalne mutacije in karakterizacija VHH proti ureazi Helicobacter pylori ‎(8 revisions)
 419. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov ‎(8 revisions)
 420. Botulinski toksin ‎(7 revisions)
 421. Kadherin ‎(7 revisions)
 422. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za proizvodnjo biogoriva in kemikalij iz maščobnih kislin ‎(7 revisions)
 423. Vzpostavitev nove biosintezne poti za pridobivanje 3,4-dihidroksibutirične kisline iz ksiloze v bakteriji Escherichia coli ‎(7 revisions)
 424. Androsteron ‎(7 revisions)
 425. Nova teorija o vzroku za Downov sindrom lahko privede do novih terapij ‎(7 revisions)
 426. Biokemijski seminar ‎(7 revisions)
 427. Kemoreceptorja SRBC-64 in SRBC-66 sta povod za razvojne učinke dormantnega feromona v C. elegans ‎(7 revisions)
 428. Kaj se zgodi z živčnimi celicami pri Parkinsonovi bolezni ‎(7 revisions)
 429. Reprogramiranje s transpozicijo ‎(7 revisions)
 430. Načrtovanje in razvijanje sintetičnih mikrobnih celičnih platform za pridobivanje bioenergije ‎(7 revisions)
 431. Razumevanje smiselnosti popravkov v DNA pri rakavih obolenjih ‎(7 revisions)
 432. Integration of multiple omics datasets ‎(7 revisions)
 433. Širjenje genetskega koda ‎(7 revisions)
 434. Z metanolom inducirana terminacija polimerizacije poli(3-hidroksibutiratnih) polimerov: Vpliv na molekulsko maso ‎(7 revisions)
 435. Angiotenzin ‎(7 revisions)
 436. Konjugirani oligoelektrolit na osnovi ferocena katalizira bakterijsko elektrodno respiracijo ‎(7 revisions)
 437. Verižna reakcija s polimerazo (PCR) ‎(7 revisions)
 438. Folna kislina ‎(7 revisions)
 439. Imena malih bioloških molekul ‎(7 revisions)
 440. Struktura C-terminalne domene nsp4 mačjega virusa ‎(7 revisions)
 441. Tvorba priona z rekombinantnim prionskim proteinom ‎(7 revisions)
 442. Palitoksin ‎(7 revisions)
 443. Protein kritičen za sekrecijo inzulina lahko prispeva k pojavu diabetesa ‎(7 revisions)
 444. Akvaporin ‎(7 revisions)
 445. Bakteriorodopsin ‎(7 revisions)
 446. Cistein ‎(7 revisions)
 447. Vitamin K ‎(7 revisions)
 448. Značilnosti s kromosomom X povezanih genov ‎(7 revisions)
 449. Tetrapirol ‎(7 revisions)
 450. Miozin ‎(7 revisions)
 451. Ponovna aktivacija kromosoma X ‎(7 revisions)
 452. P53 ‎(7 revisions)
 453. Biokatalitični učinek encimske hidrolize dvovijačnega ekstruderja na destrukturiranje rastlinskega materiala ‎(7 revisions)
 454. Negativna avtoregulacija pospeši odzivni čas transkripcijskih omrežij ‎(7 revisions)
 455. Tetraspanin ‎(7 revisions)
 456. Arginaza ‎(7 revisions)
 457. Kalpain ‎(7 revisions)
 458. Učinkovita in hitra priprava človeških iPS celic in neposredna transdiferenciacija v mioblaste s sintetično modificirano mRNA ‎(7 revisions)
 459. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae ‎(7 revisions)
 460. Piruvat ‎(7 revisions)
 461. Dispersing biofilms with engineered enzymatic bacteriophage ‎(7 revisions)
 462. Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcih ‎(7 revisions)
 463. Glukoza ‎(7 revisions)
 464. Pospešena in vivo evolucija ‎(7 revisions)
 465. Gene overexpression ‎(7 revisions)
 466. Sinhronizirani cikli lize bakterijskih celic za in vivo dostavo terapevtikov ‎(7 revisions)
 467. Cianofagi ‎(7 revisions)
 468. Furin ‎(6 revisions)
 469. Prostorsko-časovni nadzor izražanja genov z mrežami generatorjev impulzov ‎(6 revisions)
 470. Epinefrin ‎(6 revisions)
 471. PLC regulacija ‎(6 revisions)
 472. Biosinteza indiga v E. coli s CYP102A iz Streptomyces cattleya ‎(6 revisions)
 473. Uporaba fagov v boju proti patogenim bakterijam v živilih ‎(6 revisions)
 474. Selenoproteini ‎(6 revisions)
 475. Sinteza bakteriofagnih litičnih proteinov proti Streptococcus pneumoniae v kloroplastih alge Chlamydomonas reinhardtii ‎(6 revisions)
 476. Lastnosti aminokislin ‎(6 revisions)
 477. Indigo ‎(6 revisions)
 478. Nukleosomi med replikacijo ‎(6 revisions)
 479. Hachimoji DNA in RNA: genetski kod z osmimi gradniki ‎(6 revisions)
 480. Terapevtsko protitelo proti raku, pridobljeno iz človeške B celice ‎(6 revisions)
 481. NoTox – sistem za preprečevanje botulinskih izbruhov ‎(6 revisions)
 482. Vpliv metod predobdelave na sinergizem celulaze in ksilanaze pri hidrolizi bagase ‎(6 revisions)
 483. Proizvodnja človeške glukocerebrozidaze v rastlini Nicotiana benthamiana s spremenjeno glikozilacijo ‎(6 revisions)
 484. Še korak bližje razumevanju povezav med zunanjim stresom, 5-HTT genom in depresijo ‎(6 revisions)
 485. Luciferaza ‎(6 revisions)
 486. Onkonaza ‎(6 revisions)
 487. Tirozin-kinaza ‎(6 revisions)
 488. APIS- nov pristop za zdravljenje okužbe z Nosema caranae pri čebelah ‎(6 revisions)
 489. MOVZ vaje ‎(6 revisions)
 490. Vitamin D ‎(6 revisions)
 491. Rastlinski virusi ‎(6 revisions)
 492. Biotic Blue - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah ‎(6 revisions)
 493. Kristalin ‎(6 revisions)
 494. Neposredno popravljanje mutacij ‎(6 revisions)
 495. Vloga p53 pri ohranjanju genoma ‎(6 revisions)
 496. Bromelain ‎(6 revisions)
 497. Mehanizem metilacije DNA ‎(6 revisions)
 498. Kvalitetno staranje ‎(6 revisions)
 499. Ovrednotenje šestih imunogenih rekombinantnih proteinov bakterije Vibrio Anguillarum kot kandidatna cepiva za ribo Paralichthys olivaceus ‎(6 revisions)
 500. ASTARice – biosinteza astaksantina v rižu ‎(6 revisions)

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox