Short pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Showing below up to 100 results starting with #601.

View (previous 100) (next 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (hist) ‎Antifibrotični učinki zelenega čaja, raziskani na in vitro in in vivo modelih jetrne fibroze ‎[3,208 bytes]
 2. (hist) ‎Luciferin ‎[3,211 bytes]
 3. (hist) ‎Saksitoksin ‎[3,236 bytes]
 4. (hist) ‎Renin ‎[3,237 bytes]
 5. (hist) ‎Taksol ‎[3,243 bytes]
 6. (hist) ‎Cisplatin ‎[3,249 bytes]
 7. (hist) ‎Barvila ‎[3,262 bytes]
 8. (hist) ‎FLAVONOIDI ‎[3,268 bytes]
 9. (hist) ‎Trigliceridi ‎[3,272 bytes]
 10. (hist) ‎Leksikon BMB ‎[3,274 bytes]
 11. (hist) ‎Subtilizin ‎[3,284 bytes]
 12. (hist) ‎Z metanolom inducirana terminacija polimerizacije poli(3-hidroksibutiratnih) polimerov: Vpliv na molekulsko maso ‎[3,292 bytes]
 13. (hist) ‎Koleratoksin ‎[3,296 bytes]
 14. (hist) ‎Antimicin ‎[3,302 bytes]
 15. (hist) ‎Cistein ‎[3,326 bytes]
 16. (hist) ‎Karboanhidraza ‎[3,342 bytes]
 17. (hist) ‎Kolagen VI ‎[3,363 bytes]
 18. (hist) ‎Tirozin-kinaza ‎[3,380 bytes]
 19. (hist) ‎Inulin ‎[3,392 bytes]
 20. (hist) ‎Mikrocistin ‎[3,407 bytes]
 21. (hist) ‎Fruktoza ‎[3,418 bytes]
 22. (hist) ‎Genotoksini ‎[3,423 bytes]
 23. (hist) ‎Amilin ‎[3,424 bytes]
 24. (hist) ‎Ksenobiotiki ‎[3,429 bytes]
 25. (hist) ‎Alkohol oksidaza ‎[3,437 bytes]
 26. (hist) ‎Reverzna transkriptaza ‎[3,462 bytes]
 27. (hist) ‎Adrenoreceptorji ‎[3,464 bytes]
 28. (hist) ‎Molekularna biologija ‎[3,465 bytes]
 29. (hist) ‎Albumini ‎[3,473 bytes]
 30. (hist) ‎Asparaginska kislina ‎[3,481 bytes]
 31. (hist) ‎Glikozil transferaza ‎[3,487 bytes]
 32. (hist) ‎Nitrat ‎[3,515 bytes]
 33. (hist) ‎Bromelain ‎[3,520 bytes]
 34. (hist) ‎Penicilin ‎[3,529 bytes]
 35. (hist) ‎Terapevtska protitelesa proti indolamin 2,3-dioksigenazi zavirajo avtoimuni artritis ‎[3,554 bytes]
 36. (hist) ‎Terapevtska protitelesa proti indolamin 2,3-dioksigenazi zavirajo avtoimunski artritis ‎[3,554 bytes]
 37. (hist) ‎Celična stena rastlin ‎[3,559 bytes]
 38. (hist) ‎Pektin ‎[3,560 bytes]
 39. (hist) ‎Flavonoidi ‎[3,569 bytes]
 40. (hist) ‎Glikoliziran Enfuvirtid: glikopeptid z močno proti HIV aktivnostjo s podaljšanim delovanjem ‎[3,583 bytes]
 41. (hist) ‎Estron ‎[3,612 bytes]
 42. (hist) ‎Proteini jedrnih por direktno stimulirajo izražanje genov celičnega cikla in razvojnih genov znotraj nukleoplazme ‎[3,617 bytes]
 43. (hist) ‎Kako blizu smo dosegu komercialno dostopne masovne fotobiološke proizvodnje vodika z cianobakterijam: pregled z biološkega vidika. ‎[3,629 bytes]
 44. (hist) ‎Seskviterpeni ‎[3,640 bytes]
 45. (hist) ‎Sinuklein ‎[3,643 bytes]
 46. (hist) ‎Acetilholin ‎[3,658 bytes]
 47. (hist) ‎Provitamini ‎[3,683 bytes]
 48. (hist) ‎Kemiluminiscenca ‎[3,698 bytes]
 49. (hist) ‎Vitamini B ‎[3,709 bytes]
 50. (hist) ‎Epidermalni rasti faktor ‎[3,727 bytes]
 51. (hist) ‎Kapsaicin ‎[3,759 bytes]
 52. (hist) ‎Vitamin E ‎[3,767 bytes]
 53. (hist) ‎Sladila ‎[3,787 bytes]
 54. (hist) ‎Polimeri nukleinskih kislin ‎[3,788 bytes]
 55. (hist) ‎Piruvat ‎[3,811 bytes]
 56. (hist) ‎Paratiroidni hormon ‎[3,819 bytes]
 57. (hist) ‎P53 ‎[3,843 bytes]
 58. (hist) ‎Kalcitonin ‎[3,845 bytes]
 59. (hist) ‎Prohormon ‎[3,846 bytes]
 60. (hist) ‎Receptorji ‎[3,862 bytes]
 61. (hist) ‎Kazalo KEM ‎[3,876 bytes]
 62. (hist) ‎Biopterin ‎[3,878 bytes]
 63. (hist) ‎S-adenozilmetionin ‎[3,883 bytes]
 64. (hist) ‎Jedrna membrana in jedrna pora ‎[3,895 bytes]
 65. (hist) ‎Laktoferin ‎[3,926 bytes]
 66. (hist) ‎Metabolno inženirstvo Klebsiella pneumoniae za produkcijo cis,cis-mukonične kisline ‎[3,984 bytes]
 67. (hist) ‎Strukturna osnova transkripcije in transripcijske inhibicije v ''Mycobacterium tuberculosis'' ‎[4,001 bytes]
 68. (hist) ‎Strukturna osnova transkripcije in transripcijske inhibicije v Mycobacterium tuberculosis ‎[4,001 bytes]
 69. (hist) ‎Receptorji TLR ‎[4,007 bytes]
 70. (hist) ‎Zgodovina študija biokemije ‎[4,015 bytes]
 71. (hist) ‎Telomeri ‎[4,019 bytes]
 72. (hist) ‎Levcin ‎[4,027 bytes]
 73. (hist) ‎Zaznavanje zunajcelične miR-210 v urinu kot potencialni diagnostični test za odkrivanje svetloceličnega karcinoma ledvičnih celic ‎[4,030 bytes]
 74. (hist) ‎Metabolno inženirstvo in vitro za proizvodnjo bioelektrike preko popolne oksidacije glukoze ‎[4,066 bytes]
 75. (hist) ‎Vpliv dodajanja amilaze, glikozidaze in glukoamilaze na kvasno fermentacijo krušnega testa in raven sladkorja v kruhu ‎[4,068 bytes]
 76. (hist) ‎Epilepsija ‎[4,072 bytes]
 77. (hist) ‎Poškodbe s prostimi radikali ‎[4,074 bytes]
 78. (hist) ‎Litična polisaharid monooksigenaza, PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin ‎[4,111 bytes]
 79. (hist) ‎Nevroligin ‎[4,128 bytes]
 80. (hist) ‎Optimizacija signalnih peptidov težkih in lahkih verig za večjo ekspresijo terapevtskih protiteles v CHO celičnih linijah ‎[4,133 bytes]
 81. (hist) ‎Izboljšana produkcija in karakterizacija na detergent odporne proteaze iz bakterije Lysinobasillus fusiformis C250R ‎[4,137 bytes]
 82. (hist) ‎Aromataza ‎[4,141 bytes]
 83. (hist) ‎G proteini ‎[4,144 bytes]
 84. (hist) ‎YTH ‎[4,149 bytes]
 85. (hist) ‎Motorni proteini ‎[4,160 bytes]
 86. (hist) ‎Integracija genov za sintezo hialuronske kisline v kromosom bakterije Lactococcus lactis izboljša sintezo visokomolekularne hialuronske kisline ‎[4,175 bytes]
 87. (hist) ‎Verižna reakcija s polimerazo (PCR) ‎[4,188 bytes]
 88. (hist) ‎Celična stena ‎[4,191 bytes]
 89. (hist) ‎Epigenetsko uravnavanje izražanja genov ‎[4,201 bytes]
 90. (hist) ‎Biokatalitični učinek encimske hidrolize dvovijačnega ekstruderja na destrukturiranje rastlinskega materiala ‎[4,201 bytes]
 91. (hist) ‎Značilnosti genomov ‎[4,212 bytes]
 92. (hist) ‎Biofortifikacija riža ‎[4,216 bytes]
 93. (hist) ‎"Sebični gen" ‎[4,217 bytes]
 94. (hist) ‎Uvod v imunologijo ‎[4,223 bytes]
 95. (hist) ‎Plazmalema ‎[4,225 bytes]
 96. (hist) ‎Visoka stopnja izražanja rekombinantnega tkivnega aktivatorja plazminogena v mleku transgenskih zajcev in njegova trombolitična aktivnost in vitro ‎[4,226 bytes]
 97. (hist) ‎Kazalo KIT ‎[4,276 bytes]
 98. (hist) ‎Ksilanazni ter celulosomski sistemi klostridij:vpogled v molekularni pristoti za izboljšavo sevov ‎[4,301 bytes]
 99. (hist) ‎Analiza transkriptoma Acremonium chrysogenum in Penicillium chrysogenum, dveh nesorodnih gliv, ki proizvajata β-laktame. Ključne tarče v programih izboljšave sevov so velvet-regulirani geni ‎[4,303 bytes]
 100. (hist) ‎Glukozaminoglikani ‎[4,334 bytes]

View (previous 100) (next 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox