Short pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Showing below up to 250 results starting with #401.

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (hist) ‎Jedrni faktor kapa B ‎[2,124 bytes]
 2. (hist) ‎Klavulanska kislina ‎[2,124 bytes]
 3. (hist) ‎Oksidoreduktaze ‎[2,127 bytes]
 4. (hist) ‎Indoli ‎[2,135 bytes]
 5. (hist) ‎Tromboksan ‎[2,138 bytes]
 6. (hist) ‎Registracija ‎[2,149 bytes]
 7. (hist) ‎Tubulin ‎[2,154 bytes]
 8. (hist) ‎Aprotinin ‎[2,169 bytes]
 9. (hist) ‎Kazein ‎[2,170 bytes]
 10. (hist) ‎C-reaktivni protein ‎[2,170 bytes]
 11. (hist) ‎Nikotinamid ‎[2,172 bytes]
 12. (hist) ‎Katehin ‎[2,172 bytes]
 13. (hist) ‎Heparan sulfat ‎[2,173 bytes]
 14. (hist) ‎Biotin ‎[2,178 bytes]
 15. (hist) ‎Sulfotransferaze ‎[2,180 bytes]
 16. (hist) ‎Tripsin ‎[2,186 bytes]
 17. (hist) ‎Germin ‎[2,187 bytes]
 18. (hist) ‎G-proteini ‎[2,189 bytes]
 19. (hist) ‎Polimeraze ‎[2,198 bytes]
 20. (hist) ‎MOVZ vaje ‎[2,202 bytes]
 21. (hist) ‎Fibronektin ‎[2,203 bytes]
 22. (hist) ‎Arginaza ‎[2,207 bytes]
 23. (hist) ‎Ciklooksigenaza ‎[2,213 bytes]
 24. (hist) ‎Ojačevalno zaporedje ‎[2,214 bytes]
 25. (hist) ‎Gonadotropini ‎[2,215 bytes]
 26. (hist) ‎Katalaza ‎[2,223 bytes]
 27. (hist) ‎Receptorji smrti ‎[2,226 bytes]
 28. (hist) ‎Karoteni ‎[2,229 bytes]
 29. (hist) ‎Oligomerske oblike z G proteinom sklopljenih receptorjev (GPCR) ‎[2,229 bytes]
 30. (hist) ‎Hipoksantin ‎[2,231 bytes]
 31. (hist) ‎Biokem-1 ‎[2,233 bytes]
 32. (hist) ‎Kolagen IV ‎[2,241 bytes]
 33. (hist) ‎Galektin ‎[2,243 bytes]
 34. (hist) ‎Oksilipini ‎[2,243 bytes]
 35. (hist) ‎Androsteron ‎[2,244 bytes]
 36. (hist) ‎Listeriolizin O ‎[2,249 bytes]
 37. (hist) ‎Agaroza ‎[2,252 bytes]
 38. (hist) ‎Klorofil ‎[2,257 bytes]
 39. (hist) ‎Agrin ‎[2,258 bytes]
 40. (hist) ‎Glukagon ‎[2,259 bytes]
 41. (hist) ‎Antiidiotipska protitelesa ‎[2,267 bytes]
 42. (hist) ‎Prostorske mutacije: nov način mehanskega vpliva na signalni proteinski kompleks, bistven za metastazo rakastih celic ‎[2,267 bytes]
 43. (hist) ‎Ligaze ‎[2,281 bytes]
 44. (hist) ‎Celuloza ‎[2,285 bytes]
 45. (hist) ‎Transpozoni ‎[2,292 bytes]
 46. (hist) ‎Difterijski toksin ‎[2,292 bytes]
 47. (hist) ‎Deoksiribonukleotid ‎[2,293 bytes]
 48. (hist) ‎Karvon ‎[2,295 bytes]
 49. (hist) ‎Retrotranspozoni ‎[2,295 bytes]
 50. (hist) ‎Tetraspanin ‎[2,299 bytes]
 51. (hist) ‎Cerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic. ‎[2,300 bytes]
 52. (hist) ‎Pepsin ‎[2,300 bytes]
 53. (hist) ‎Polifenoli ‎[2,302 bytes]
 54. (hist) ‎Lipopolisaharidi ‎[2,304 bytes]
 55. (hist) ‎2-Tiouracil ‎[2,304 bytes]
 56. (hist) ‎Betalaktami ‎[2,311 bytes]
 57. (hist) ‎Gelsolin ‎[2,313 bytes]
 58. (hist) ‎Kofein ‎[2,314 bytes]
 59. (hist) ‎Fibrin ‎[2,319 bytes]
 60. (hist) ‎Hemocianin ‎[2,320 bytes]
 61. (hist) ‎Laktami ‎[2,320 bytes]
 62. (hist) ‎Hialuronska kislina ‎[2,322 bytes]
 63. (hist) ‎Transglutaminaza ‎[2,324 bytes]
 64. (hist) ‎Gemcitabin ‎[2,329 bytes]
 65. (hist) ‎Celobioza ‎[2,335 bytes]
 66. (hist) ‎Splošna zgradba imunoglobulinov ‎[2,343 bytes]
 67. (hist) ‎Kobalamin ‎[2,351 bytes]
 68. (hist) ‎Profilaktična in terapevtska učinkovitost ptičjih protiteles proti virusu gripe H5N1 in H1N1 v miših ‎[2,353 bytes]
 69. (hist) ‎Plastocianin ‎[2,359 bytes]
 70. (hist) ‎Globulini ‎[2,365 bytes]
 71. (hist) ‎Transkripcijski faktorji ‎[2,370 bytes]
 72. (hist) ‎Serotonin ‎[2,373 bytes]
 73. (hist) ‎Kem-1 ‎[2,375 bytes]
 74. (hist) ‎Melatonin ‎[2,375 bytes]
 75. (hist) ‎Ksiloza ‎[2,376 bytes]
 76. (hist) ‎Peptidoglikan ‎[2,377 bytes]
 77. (hist) ‎Umetno oplojeni otroci imajo večje tveganje za zdravstvene težave ‎[2,379 bytes]
 78. (hist) ‎Povzetek seminarja ‎[2,380 bytes]
 79. (hist) ‎Avtoprotitelesa ‎[2,386 bytes]
 80. (hist) ‎Imunoglobulin ‎[2,390 bytes]
 81. (hist) ‎Miozin ‎[2,391 bytes]
 82. (hist) ‎Manitol ‎[2,413 bytes]
 83. (hist) ‎Kreatin kinaza ‎[2,414 bytes]
 84. (hist) ‎Metode za izolacijo DNA iz solinskega blata ‎[2,415 bytes]
 85. (hist) ‎Heparin ‎[2,420 bytes]
 86. (hist) ‎Vitamin K ‎[2,420 bytes]
 87. (hist) ‎Prostaglandini ‎[2,427 bytes]
 88. (hist) ‎Fosfolipaza C ‎[2,429 bytes]
 89. (hist) ‎Koencim Q10 ‎[2,430 bytes]
 90. (hist) ‎Glutamin ‎[2,441 bytes]
 91. (hist) ‎Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine, utira pot odkritjem v medicini ‎[2,444 bytes]
 92. (hist) ‎Tetrapirol ‎[2,455 bytes]
 93. (hist) ‎Puromicin ‎[2,458 bytes]
 94. (hist) ‎Nevrotoksini ‎[2,458 bytes]
 95. (hist) ‎Alanin ‎[2,464 bytes]
 96. (hist) ‎Spermidin ‎[2,468 bytes]
 97. (hist) ‎Papain ‎[2,470 bytes]
 98. (hist) ‎Protein-kinaza ‎[2,484 bytes]
 99. (hist) ‎Laminin ‎[2,489 bytes]
 100. (hist) ‎Hilomikron ‎[2,500 bytes]
 101. (hist) ‎Acetilholinesteraza ‎[2,500 bytes]
 102. (hist) ‎Amiloid beta ‎[2,504 bytes]
 103. (hist) ‎Proteasom ‎[2,505 bytes]
 104. (hist) ‎Palitoksin ‎[2,508 bytes]
 105. (hist) ‎Dekstrani ‎[2,511 bytes]
 106. (hist) ‎Metalotionein ‎[2,519 bytes]
 107. (hist) ‎Lektini ‎[2,520 bytes]
 108. (hist) ‎Arahidonska kislina ‎[2,521 bytes]
 109. (hist) ‎Vitamin D ‎[2,528 bytes]
 110. (hist) ‎Folna kislina ‎[2,530 bytes]
 111. (hist) ‎Glutaminska kislina ‎[2,532 bytes]
 112. (hist) ‎Kvercetin ‎[2,534 bytes]
 113. (hist) ‎Natrijev karbonat ‎[2,539 bytes]
 114. (hist) ‎Ras-proteini ‎[2,543 bytes]
 115. (hist) ‎Glukoza ‎[2,547 bytes]
 116. (hist) ‎Hirudin ‎[2,561 bytes]
 117. (hist) ‎Aminotransferaza ‎[2,562 bytes]
 118. (hist) ‎Defenzin ‎[2,562 bytes]
 119. (hist) ‎Onkonaza ‎[2,564 bytes]
 120. (hist) ‎Leksikon KIT ‎[2,569 bytes]
 121. (hist) ‎Integraza ‎[2,579 bytes]
 122. (hist) ‎Razporeditev po mentorjih, Biokemija 1 ‎[2,583 bytes]
 123. (hist) ‎Superoksid-dismutaza ‎[2,590 bytes]
 124. (hist) ‎Porfirin ‎[2,590 bytes]
 125. (hist) ‎Laktoglobulin ‎[2,604 bytes]
 126. (hist) ‎Triptofan ‎[2,606 bytes]
 127. (hist) ‎Izolevcin ‎[2,608 bytes]
 128. (hist) ‎Pilokarpin ‎[2,610 bytes]
 129. (hist) ‎Fad ‎[2,628 bytes]
 130. (hist) ‎Flavinadenindinukleotid ‎[2,628 bytes]
 131. (hist) ‎Mioglobin ‎[2,630 bytes]
 132. (hist) ‎Linolenska kislina ‎[2,635 bytes]
 133. (hist) ‎Hitin ‎[2,636 bytes]
 134. (hist) ‎Nukleaze ‎[2,637 bytes]
 135. (hist) ‎Sekretom ‎[2,653 bytes]
 136. (hist) ‎Kolagen (I) ‎[2,654 bytes]
 137. (hist) ‎Purini ‎[2,655 bytes]
 138. (hist) ‎Oksalna kislina ‎[2,655 bytes]
 139. (hist) ‎Akvaporin ‎[2,661 bytes]
 140. (hist) ‎CyanoFactory Scientific Meeting 2014 ‎[2,661 bytes]
 141. (hist) ‎Infliksimab ‎[2,666 bytes]
 142. (hist) ‎Interlevkini ‎[2,676 bytes]
 143. (hist) ‎Bakteriorodopsin ‎[2,690 bytes]
 144. (hist) ‎Distrofin ‎[2,692 bytes]
 145. (hist) ‎Tavrin ‎[2,695 bytes]
 146. (hist) ‎Kreatin ‎[2,715 bytes]
 147. (hist) ‎Fosfolipaze (splošno) ‎[2,719 bytes]
 148. (hist) ‎Arginin ‎[2,723 bytes]
 149. (hist) ‎Dehidrini ‎[2,733 bytes]
 150. (hist) ‎Nefrin ‎[2,735 bytes]
 151. (hist) ‎Ricin ‎[2,739 bytes]
 152. (hist) ‎Modularni biološki sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii ‎[2,755 bytes]
 153. (hist) ‎Levkotrieni ‎[2,761 bytes]
 154. (hist) ‎Indigo ‎[2,765 bytes]
 155. (hist) ‎Luciferaza ‎[2,766 bytes]
 156. (hist) ‎Nukleaza S1 ‎[2,766 bytes]
 157. (hist) ‎Hialuronidaza ‎[2,779 bytes]
 158. (hist) ‎Interflavin ‎[2,779 bytes]
 159. (hist) ‎Bilirubin ‎[2,794 bytes]
 160. (hist) ‎Sfingomielin ‎[2,807 bytes]
 161. (hist) ‎Beta laktamaza ‎[2,812 bytes]
 162. (hist) ‎Histidin ‎[2,826 bytes]
 163. (hist) ‎Piridoksin ‎[2,827 bytes]
 164. (hist) ‎Ketonska telesa ‎[2,832 bytes]
 165. (hist) ‎Estradiol ‎[2,833 bytes]
 166. (hist) ‎Lipoksigenaza ‎[2,833 bytes]
 167. (hist) ‎Angiotenzin ‎[2,849 bytes]
 168. (hist) ‎Receptorji za estrogene ‎[2,870 bytes]
 169. (hist) ‎Barnaza ‎[2,879 bytes]
 170. (hist) ‎Aktin ‎[2,889 bytes]
 171. (hist) ‎Eritromicin ‎[2,890 bytes]
 172. (hist) ‎Avidin ‎[2,892 bytes]
 173. (hist) ‎Kloramfenikol ‎[2,921 bytes]
 174. (hist) ‎Nikotin ‎[2,929 bytes]
 175. (hist) ‎Acetil koencim A ‎[2,947 bytes]
 176. (hist) ‎Selenoproteini ‎[2,950 bytes]
 177. (hist) ‎Gangliozidi ‎[2,953 bytes]
 178. (hist) ‎Fikoeritrin ‎[2,975 bytes]
 179. (hist) ‎Trombokinaza ‎[2,980 bytes]
 180. (hist) ‎Deoksiribonukleaze ‎[2,986 bytes]
 181. (hist) ‎MOVZ seminarji ‎[2,987 bytes]
 182. (hist) ‎Inzulin ‎[2,994 bytes]
 183. (hist) ‎Tetanusni toksin ‎[3,004 bytes]
 184. (hist) ‎Uporaba govejega gnoja v proizvodnji bioetanola. ‎[3,008 bytes]
 185. (hist) ‎Liposomi ‎[3,018 bytes]
 186. (hist) ‎Ksantin ‎[3,018 bytes]
 187. (hist) ‎Somatotropin ‎[3,039 bytes]
 188. (hist) ‎Laktoza ‎[3,043 bytes]
 189. (hist) ‎Zein ‎[3,044 bytes]
 190. (hist) ‎Dopamin ‎[3,045 bytes]
 191. (hist) ‎Ovalbumini ‎[3,074 bytes]
 192. (hist) ‎Tollu podobni receptorji ‎[3,100 bytes]
 193. (hist) ‎Vitamin C ‎[3,102 bytes]
 194. (hist) ‎Glutation ‎[3,104 bytes]
 195. (hist) ‎Fosfolipaza a ‎[3,128 bytes]
 196. (hist) ‎Antibiotiki ‎[3,145 bytes]
 197. (hist) ‎CyanoFactory2014 programme ‎[3,173 bytes]
 198. (hist) ‎Antifibrotični učinki zelenega čaja ‎[3,184 bytes]
 199. (hist) ‎Kininogen ‎[3,196 bytes]
 200. (hist) ‎RNaza A ‎[3,207 bytes]
 201. (hist) ‎Antifibrotični učinki zelenega čaja, raziskani na in vitro in in vivo modelih jetrne fibroze ‎[3,208 bytes]
 202. (hist) ‎Luciferin ‎[3,211 bytes]
 203. (hist) ‎Saksitoksin ‎[3,236 bytes]
 204. (hist) ‎Renin ‎[3,237 bytes]
 205. (hist) ‎Taksol ‎[3,243 bytes]
 206. (hist) ‎Cisplatin ‎[3,249 bytes]
 207. (hist) ‎Barvila ‎[3,262 bytes]
 208. (hist) ‎FLAVONOIDI ‎[3,268 bytes]
 209. (hist) ‎Trigliceridi ‎[3,272 bytes]
 210. (hist) ‎Leksikon BMB ‎[3,274 bytes]
 211. (hist) ‎Subtilizin ‎[3,284 bytes]
 212. (hist) ‎Z metanolom inducirana terminacija polimerizacije poli(3-hidroksibutiratnih) polimerov: Vpliv na molekulsko maso ‎[3,292 bytes]
 213. (hist) ‎Koleratoksin ‎[3,296 bytes]
 214. (hist) ‎Antimicin ‎[3,302 bytes]
 215. (hist) ‎Cistein ‎[3,326 bytes]
 216. (hist) ‎Karboanhidraza ‎[3,342 bytes]
 217. (hist) ‎Kolagen VI ‎[3,363 bytes]
 218. (hist) ‎Tirozin-kinaza ‎[3,380 bytes]
 219. (hist) ‎Inulin ‎[3,392 bytes]
 220. (hist) ‎Mikrocistin ‎[3,407 bytes]
 221. (hist) ‎Fruktoza ‎[3,418 bytes]
 222. (hist) ‎Genotoksini ‎[3,423 bytes]
 223. (hist) ‎Amilin ‎[3,424 bytes]
 224. (hist) ‎Ksenobiotiki ‎[3,429 bytes]
 225. (hist) ‎Alkohol oksidaza ‎[3,437 bytes]
 226. (hist) ‎Reverzna transkriptaza ‎[3,462 bytes]
 227. (hist) ‎Adrenoreceptorji ‎[3,464 bytes]
 228. (hist) ‎Molekularna biologija ‎[3,465 bytes]
 229. (hist) ‎Albumini ‎[3,473 bytes]
 230. (hist) ‎Asparaginska kislina ‎[3,481 bytes]
 231. (hist) ‎Glikozil transferaza ‎[3,487 bytes]
 232. (hist) ‎Nitrat ‎[3,515 bytes]
 233. (hist) ‎Bromelain ‎[3,520 bytes]
 234. (hist) ‎Penicilin ‎[3,529 bytes]
 235. (hist) ‎Terapevtska protitelesa proti indolamin 2,3-dioksigenazi zavirajo avtoimuni artritis ‎[3,554 bytes]
 236. (hist) ‎Terapevtska protitelesa proti indolamin 2,3-dioksigenazi zavirajo avtoimunski artritis ‎[3,554 bytes]
 237. (hist) ‎Celična stena rastlin ‎[3,559 bytes]
 238. (hist) ‎Pektin ‎[3,560 bytes]
 239. (hist) ‎Flavonoidi ‎[3,569 bytes]
 240. (hist) ‎Glikoliziran Enfuvirtid: glikopeptid z močno proti HIV aktivnostjo s podaljšanim delovanjem ‎[3,583 bytes]
 241. (hist) ‎Estron ‎[3,612 bytes]
 242. (hist) ‎Proteini jedrnih por direktno stimulirajo izražanje genov celičnega cikla in razvojnih genov znotraj nukleoplazme ‎[3,617 bytes]
 243. (hist) ‎Kako blizu smo dosegu komercialno dostopne masovne fotobiološke proizvodnje vodika z cianobakterijam: pregled z biološkega vidika. ‎[3,629 bytes]
 244. (hist) ‎Seskviterpeni ‎[3,640 bytes]
 245. (hist) ‎Sinuklein ‎[3,643 bytes]
 246. (hist) ‎Acetilholin ‎[3,658 bytes]
 247. (hist) ‎Provitamini ‎[3,683 bytes]
 248. (hist) ‎Kemiluminiscenca ‎[3,698 bytes]
 249. (hist) ‎Vitamini B ‎[3,709 bytes]
 250. (hist) ‎Epidermalni rasti faktor ‎[3,727 bytes]

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox