Short pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Showing below up to 250 results starting with #521.

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (hist) ‎Integraza ‎[2,579 bytes]
 2. (hist) ‎Superoksid-dismutaza ‎[2,590 bytes]
 3. (hist) ‎Porfirin ‎[2,590 bytes]
 4. (hist) ‎Laktoglobulin ‎[2,604 bytes]
 5. (hist) ‎Triptofan ‎[2,606 bytes]
 6. (hist) ‎Izolevcin ‎[2,608 bytes]
 7. (hist) ‎Pilokarpin ‎[2,610 bytes]
 8. (hist) ‎Fad ‎[2,628 bytes]
 9. (hist) ‎Flavinadenindinukleotid ‎[2,628 bytes]
 10. (hist) ‎Mioglobin ‎[2,630 bytes]
 11. (hist) ‎Linolenska kislina ‎[2,635 bytes]
 12. (hist) ‎Hitin ‎[2,636 bytes]
 13. (hist) ‎Nukleaze ‎[2,637 bytes]
 14. (hist) ‎Sekretom ‎[2,653 bytes]
 15. (hist) ‎Kolagen (I) ‎[2,654 bytes]
 16. (hist) ‎Purini ‎[2,655 bytes]
 17. (hist) ‎Oksalna kislina ‎[2,655 bytes]
 18. (hist) ‎Akvaporin ‎[2,661 bytes]
 19. (hist) ‎CyanoFactory Scientific Meeting 2014 ‎[2,661 bytes]
 20. (hist) ‎Infliksimab ‎[2,666 bytes]
 21. (hist) ‎Interlevkini ‎[2,676 bytes]
 22. (hist) ‎Razporeditev po mentorjih, Biokemija 1 ‎[2,680 bytes]
 23. (hist) ‎Bakteriorodopsin ‎[2,690 bytes]
 24. (hist) ‎Distrofin ‎[2,692 bytes]
 25. (hist) ‎Tavrin ‎[2,695 bytes]
 26. (hist) ‎Kreatin ‎[2,715 bytes]
 27. (hist) ‎Fosfolipaze (splošno) ‎[2,719 bytes]
 28. (hist) ‎Arginin ‎[2,723 bytes]
 29. (hist) ‎Dehidrini ‎[2,733 bytes]
 30. (hist) ‎Nefrin ‎[2,735 bytes]
 31. (hist) ‎Ricin ‎[2,739 bytes]
 32. (hist) ‎Modularni biološki sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii ‎[2,755 bytes]
 33. (hist) ‎Levkotrieni ‎[2,761 bytes]
 34. (hist) ‎Indigo ‎[2,765 bytes]
 35. (hist) ‎Luciferaza ‎[2,766 bytes]
 36. (hist) ‎Nukleaza S1 ‎[2,766 bytes]
 37. (hist) ‎Hialuronidaza ‎[2,779 bytes]
 38. (hist) ‎Interflavin ‎[2,779 bytes]
 39. (hist) ‎Bilirubin ‎[2,794 bytes]
 40. (hist) ‎Sfingomielin ‎[2,807 bytes]
 41. (hist) ‎Beta laktamaza ‎[2,812 bytes]
 42. (hist) ‎Histidin ‎[2,826 bytes]
 43. (hist) ‎Piridoksin ‎[2,827 bytes]
 44. (hist) ‎Ketonska telesa ‎[2,832 bytes]
 45. (hist) ‎Estradiol ‎[2,833 bytes]
 46. (hist) ‎Lipoksigenaza ‎[2,833 bytes]
 47. (hist) ‎Angiotenzin ‎[2,849 bytes]
 48. (hist) ‎Receptorji za estrogene ‎[2,870 bytes]
 49. (hist) ‎Barnaza ‎[2,879 bytes]
 50. (hist) ‎Aktin ‎[2,889 bytes]
 51. (hist) ‎Eritromicin ‎[2,890 bytes]
 52. (hist) ‎Avidin ‎[2,892 bytes]
 53. (hist) ‎Kloramfenikol ‎[2,921 bytes]
 54. (hist) ‎Nikotin ‎[2,929 bytes]
 55. (hist) ‎Acetil koencim A ‎[2,947 bytes]
 56. (hist) ‎Selenoproteini ‎[2,950 bytes]
 57. (hist) ‎Gangliozidi ‎[2,953 bytes]
 58. (hist) ‎Fikoeritrin ‎[2,975 bytes]
 59. (hist) ‎Trombokinaza ‎[2,980 bytes]
 60. (hist) ‎Deoksiribonukleaze ‎[2,986 bytes]
 61. (hist) ‎MOVZ seminarji ‎[2,987 bytes]
 62. (hist) ‎Inzulin ‎[2,994 bytes]
 63. (hist) ‎Tetanusni toksin ‎[3,004 bytes]
 64. (hist) ‎Uporaba govejega gnoja v proizvodnji bioetanola. ‎[3,008 bytes]
 65. (hist) ‎Liposomi ‎[3,018 bytes]
 66. (hist) ‎Ksantin ‎[3,018 bytes]
 67. (hist) ‎Somatotropin ‎[3,039 bytes]
 68. (hist) ‎Laktoza ‎[3,043 bytes]
 69. (hist) ‎Zein ‎[3,044 bytes]
 70. (hist) ‎Dopamin ‎[3,045 bytes]
 71. (hist) ‎Ovalbumini ‎[3,074 bytes]
 72. (hist) ‎Tollu podobni receptorji ‎[3,100 bytes]
 73. (hist) ‎Vitamin C ‎[3,102 bytes]
 74. (hist) ‎Glutation ‎[3,104 bytes]
 75. (hist) ‎Fosfolipaza a ‎[3,128 bytes]
 76. (hist) ‎Antibiotiki ‎[3,145 bytes]
 77. (hist) ‎CyanoFactory2014 programme ‎[3,173 bytes]
 78. (hist) ‎Antifibrotični učinki zelenega čaja ‎[3,184 bytes]
 79. (hist) ‎Kininogen ‎[3,196 bytes]
 80. (hist) ‎RNaza A ‎[3,207 bytes]
 81. (hist) ‎Antifibrotični učinki zelenega čaja, raziskani na in vitro in in vivo modelih jetrne fibroze ‎[3,208 bytes]
 82. (hist) ‎Luciferin ‎[3,211 bytes]
 83. (hist) ‎Saksitoksin ‎[3,236 bytes]
 84. (hist) ‎Renin ‎[3,237 bytes]
 85. (hist) ‎Taksol ‎[3,243 bytes]
 86. (hist) ‎Cisplatin ‎[3,249 bytes]
 87. (hist) ‎Barvila ‎[3,262 bytes]
 88. (hist) ‎FLAVONOIDI ‎[3,268 bytes]
 89. (hist) ‎Trigliceridi ‎[3,272 bytes]
 90. (hist) ‎Leksikon BMB ‎[3,274 bytes]
 91. (hist) ‎Subtilizin ‎[3,284 bytes]
 92. (hist) ‎Z metanolom inducirana terminacija polimerizacije poli(3-hidroksibutiratnih) polimerov: Vpliv na molekulsko maso ‎[3,292 bytes]
 93. (hist) ‎Koleratoksin ‎[3,296 bytes]
 94. (hist) ‎Antimicin ‎[3,302 bytes]
 95. (hist) ‎Cistein ‎[3,326 bytes]
 96. (hist) ‎Karboanhidraza ‎[3,342 bytes]
 97. (hist) ‎Kolagen VI ‎[3,363 bytes]
 98. (hist) ‎Tirozin-kinaza ‎[3,380 bytes]
 99. (hist) ‎Inulin ‎[3,392 bytes]
 100. (hist) ‎Mikrocistin ‎[3,407 bytes]
 101. (hist) ‎Fruktoza ‎[3,418 bytes]
 102. (hist) ‎Genotoksini ‎[3,423 bytes]
 103. (hist) ‎Amilin ‎[3,424 bytes]
 104. (hist) ‎Ksenobiotiki ‎[3,429 bytes]
 105. (hist) ‎Alkohol oksidaza ‎[3,437 bytes]
 106. (hist) ‎Reverzna transkriptaza ‎[3,462 bytes]
 107. (hist) ‎Adrenoreceptorji ‎[3,464 bytes]
 108. (hist) ‎Molekularna biologija ‎[3,465 bytes]
 109. (hist) ‎Albumini ‎[3,473 bytes]
 110. (hist) ‎Asparaginska kislina ‎[3,481 bytes]
 111. (hist) ‎Glikozil transferaza ‎[3,487 bytes]
 112. (hist) ‎Nitrat ‎[3,515 bytes]
 113. (hist) ‎Bromelain ‎[3,520 bytes]
 114. (hist) ‎Penicilin ‎[3,529 bytes]
 115. (hist) ‎Terapevtska protitelesa proti indolamin 2,3-dioksigenazi zavirajo avtoimuni artritis ‎[3,554 bytes]
 116. (hist) ‎Terapevtska protitelesa proti indolamin 2,3-dioksigenazi zavirajo avtoimunski artritis ‎[3,554 bytes]
 117. (hist) ‎Celična stena rastlin ‎[3,559 bytes]
 118. (hist) ‎Pektin ‎[3,560 bytes]
 119. (hist) ‎Flavonoidi ‎[3,569 bytes]
 120. (hist) ‎Glikoliziran Enfuvirtid: glikopeptid z močno proti HIV aktivnostjo s podaljšanim delovanjem ‎[3,583 bytes]
 121. (hist) ‎Estron ‎[3,612 bytes]
 122. (hist) ‎Proteini jedrnih por direktno stimulirajo izražanje genov celičnega cikla in razvojnih genov znotraj nukleoplazme ‎[3,617 bytes]
 123. (hist) ‎Kako blizu smo dosegu komercialno dostopne masovne fotobiološke proizvodnje vodika z cianobakterijam: pregled z biološkega vidika. ‎[3,629 bytes]
 124. (hist) ‎Seskviterpeni ‎[3,640 bytes]
 125. (hist) ‎Sinuklein ‎[3,643 bytes]
 126. (hist) ‎Acetilholin ‎[3,658 bytes]
 127. (hist) ‎Provitamini ‎[3,683 bytes]
 128. (hist) ‎Kemiluminiscenca ‎[3,698 bytes]
 129. (hist) ‎Vitamini B ‎[3,709 bytes]
 130. (hist) ‎Epidermalni rasti faktor ‎[3,727 bytes]
 131. (hist) ‎Kapsaicin ‎[3,759 bytes]
 132. (hist) ‎Vitamin E ‎[3,767 bytes]
 133. (hist) ‎Sladila ‎[3,787 bytes]
 134. (hist) ‎Polimeri nukleinskih kislin ‎[3,788 bytes]
 135. (hist) ‎Piruvat ‎[3,811 bytes]
 136. (hist) ‎Paratiroidni hormon ‎[3,819 bytes]
 137. (hist) ‎P53 ‎[3,843 bytes]
 138. (hist) ‎Kalcitonin ‎[3,845 bytes]
 139. (hist) ‎Prohormon ‎[3,846 bytes]
 140. (hist) ‎Receptorji ‎[3,862 bytes]
 141. (hist) ‎Kazalo KEM ‎[3,876 bytes]
 142. (hist) ‎Biopterin ‎[3,878 bytes]
 143. (hist) ‎S-adenozilmetionin ‎[3,883 bytes]
 144. (hist) ‎Jedrna membrana in jedrna pora ‎[3,895 bytes]
 145. (hist) ‎Laktoferin ‎[3,926 bytes]
 146. (hist) ‎Metabolno inženirstvo Klebsiella pneumoniae za produkcijo cis,cis-mukonične kisline ‎[3,984 bytes]
 147. (hist) ‎Strukturna osnova transkripcije in transripcijske inhibicije v ''Mycobacterium tuberculosis'' ‎[4,001 bytes]
 148. (hist) ‎Strukturna osnova transkripcije in transripcijske inhibicije v Mycobacterium tuberculosis ‎[4,001 bytes]
 149. (hist) ‎Receptorji TLR ‎[4,007 bytes]
 150. (hist) ‎Zgodovina študija biokemije ‎[4,015 bytes]
 151. (hist) ‎Telomeri ‎[4,019 bytes]
 152. (hist) ‎Levcin ‎[4,027 bytes]
 153. (hist) ‎Zaznavanje zunajcelične miR-210 v urinu kot potencialni diagnostični test za odkrivanje svetloceličnega karcinoma ledvičnih celic ‎[4,030 bytes]
 154. (hist) ‎Metabolno inženirstvo in vitro za proizvodnjo bioelektrike preko popolne oksidacije glukoze ‎[4,066 bytes]
 155. (hist) ‎Vpliv dodajanja amilaze, glikozidaze in glukoamilaze na kvasno fermentacijo krušnega testa in raven sladkorja v kruhu ‎[4,068 bytes]
 156. (hist) ‎Epilepsija ‎[4,072 bytes]
 157. (hist) ‎Poškodbe s prostimi radikali ‎[4,074 bytes]
 158. (hist) ‎Litična polisaharid monooksigenaza, PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin ‎[4,111 bytes]
 159. (hist) ‎Nevroligin ‎[4,128 bytes]
 160. (hist) ‎Optimizacija signalnih peptidov težkih in lahkih verig za večjo ekspresijo terapevtskih protiteles v CHO celičnih linijah ‎[4,133 bytes]
 161. (hist) ‎Izboljšana produkcija in karakterizacija na detergent odporne proteaze iz bakterije Lysinobasillus fusiformis C250R ‎[4,137 bytes]
 162. (hist) ‎Aromataza ‎[4,141 bytes]
 163. (hist) ‎G proteini ‎[4,144 bytes]
 164. (hist) ‎YTH ‎[4,149 bytes]
 165. (hist) ‎Motorni proteini ‎[4,160 bytes]
 166. (hist) ‎Integracija genov za sintezo hialuronske kisline v kromosom bakterije Lactococcus lactis izboljša sintezo visokomolekularne hialuronske kisline ‎[4,175 bytes]
 167. (hist) ‎Verižna reakcija s polimerazo (PCR) ‎[4,188 bytes]
 168. (hist) ‎Celična stena ‎[4,191 bytes]
 169. (hist) ‎Epigenetsko uravnavanje izražanja genov ‎[4,201 bytes]
 170. (hist) ‎Biokatalitični učinek encimske hidrolize dvovijačnega ekstruderja na destrukturiranje rastlinskega materiala ‎[4,201 bytes]
 171. (hist) ‎Značilnosti genomov ‎[4,212 bytes]
 172. (hist) ‎Biofortifikacija riža ‎[4,216 bytes]
 173. (hist) ‎"Sebični gen" ‎[4,217 bytes]
 174. (hist) ‎Uvod v imunologijo ‎[4,223 bytes]
 175. (hist) ‎Plazmalema ‎[4,225 bytes]
 176. (hist) ‎Visoka stopnja izražanja rekombinantnega tkivnega aktivatorja plazminogena v mleku transgenskih zajcev in njegova trombolitična aktivnost in vitro ‎[4,226 bytes]
 177. (hist) ‎Kazalo KIT ‎[4,276 bytes]
 178. (hist) ‎Ksilanazni ter celulosomski sistemi klostridij:vpogled v molekularni pristoti za izboljšavo sevov ‎[4,301 bytes]
 179. (hist) ‎Analiza transkriptoma Acremonium chrysogenum in Penicillium chrysogenum, dveh nesorodnih gliv, ki proizvajata β-laktame. Ključne tarče v programih izboljšave sevov so velvet-regulirani geni ‎[4,303 bytes]
 180. (hist) ‎Glukozaminoglikani ‎[4,334 bytes]
 181. (hist) ‎Ionski kanalčki ‎[4,354 bytes]
 182. (hist) ‎Mechano rastni faktor-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za inženirstvo tkiva ligamentov ‎[4,357 bytes]
 183. (hist) ‎MGF-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za tkivno inženirstvo ligamentov ‎[4,357 bytes]
 184. (hist) ‎Citokrom P450 ‎[4,358 bytes]
 185. (hist) ‎Mehanizmi delovanja in odpornosti proti antibiotikom ‎[4,364 bytes]
 186. (hist) ‎Holesterol ‎[4,367 bytes]
 187. (hist) ‎Litična polisaharid monooksigenaza PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin ‎[4,370 bytes]
 188. (hist) ‎HMC ‎[4,371 bytes]
 189. (hist) ‎Koencim B12 ‎[4,383 bytes]
 190. (hist) ‎Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov. ‎[4,401 bytes]
 191. (hist) ‎Z encimom povezani receptorji ‎[4,410 bytes]
 192. (hist) ‎Proizvodnja funkcionalno aktivnih človeških rastnih faktorjev v insektih uporabljenih kot žive biotovarne ‎[4,412 bytes]
 193. (hist) ‎Anodna in katodna mikrobna združba v eno-celični mikrobni gorivni celici ‎[4,413 bytes]
 194. (hist) ‎A novel adenoviral vector carrying an all-in-one Tet-On system with an autoregulatory loop for tight, inducible transgene expresion ‎[4,414 bytes]
 195. (hist) ‎Relaksin ‎[4,417 bytes]
 196. (hist) ‎Razvoj pegiliranih lipopleksov proti E6 za aplikacijo na sluznico pri predrakavih spremembah materničnega vratu ‎[4,417 bytes]
 197. (hist) ‎Proizvodnja humanega živčnega rastnega faktorja v slini transgenskih miši z uporabo žlez slinavk kot bioreaktorjev ‎[4,417 bytes]
 198. (hist) ‎Seminarji SB 2016/17 ‎[4,422 bytes]
 199. (hist) ‎Arheologija, Whole-Genome Capture Method ‎[4,430 bytes]
 200. (hist) ‎Nevreksin ‎[4,440 bytes]
 201. (hist) ‎Epinefrin ‎[4,444 bytes]
 202. (hist) ‎Fosfatdilserin ‎[4,445 bytes]
 203. (hist) ‎Forenzika, Determining the Body Fluid Origin ‎[4,448 bytes]
 204. (hist) ‎Rak ‎[4,449 bytes]
 205. (hist) ‎Disulfid izomerazi podoben protein AtPDIL1-2 kot kandidat za fitodetoksifikacijo 2,4,6-triklorofenola ‎[4,450 bytes]
 206. (hist) ‎Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov ‎[4,451 bytes]
 207. (hist) ‎Sladkorna bolezen tipa I in II ‎[4,461 bytes]
 208. (hist) ‎Celična smrt ‎[4,471 bytes]
 209. (hist) ‎Sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti (AIDS) ‎[4,482 bytes]
 210. (hist) ‎Samoregulirana proizvodnja 1-butanola v bakteriji ''Escherichia coli'', ki temelji na endogeni kontroli fermentacije ‎[4,490 bytes]
 211. (hist) ‎Podvojevanje DNA ‎[4,498 bytes]
 212. (hist) ‎Predstavitev na površini bakterij ‎[4,501 bytes]
 213. (hist) ‎Samoregulirana proizvodnja 1-butanola v bakteriji Escherichia coli, ki temelji na endogeni kontroli fermentacije ‎[4,504 bytes]
 214. (hist) ‎Verižna reakcija s polimerazo ‎[4,511 bytes]
 215. (hist) ‎Genetsko spremenjeni organizmi ‎[4,532 bytes]
 216. (hist) ‎Alzheimerjeva bolezen ‎[4,534 bytes]
 217. (hist) ‎Karoten ‎[4,548 bytes]
 218. (hist) ‎Vpliv metod predobdelave na sinergizem celulaze in ksilanaze pri hidrolizi bagase ‎[4,557 bytes]
 219. (hist) ‎Novi peptidni prenašalci za vnos proteinskega tovora v celice in njegovo sproščanje iz endosomov ‎[4,572 bytes]
 220. (hist) ‎Disaharidi in oligosaharidi ‎[4,576 bytes]
 221. (hist) ‎Uspešna priprava gensko spremenjene oljne rastline z visoko vsebnostjo omega-3 polinenasičenih maščobnih kislin. ‎[4,585 bytes]
 222. (hist) ‎Priprava Pichie pastoris, ki učinkovito uporablja ksilozo, za industrijsko proizvodnjo encimov ‎[4,589 bytes]
 223. (hist) ‎Seminarji-Modul2 ‎[4,623 bytes]
 224. (hist) ‎Sinteza bakteriofagnih litičnih proteinov proti Streptococcus pneumoniae v kloroplastih alge Chlamydomonas reinhardtii ‎[4,626 bytes]
 225. (hist) ‎Proizvodnja protitumorskih protiteles s človeku kompatibilnim glikozilacijskim profilom v kulturah koreninskih laskov v ''Nicotiani benthamiani'' ‎[4,633 bytes]
 226. (hist) ‎Proizvodnja protitumorskih protiteles s človeku kompatibilnim glikozilacijskim profilom v kulturah koreninskih laskov v Nicotiani benthamiani ‎[4,633 bytes]
 227. (hist) ‎Biosinteza indiga v E. coli s CYP102A iz Streptomyces cattleya ‎[4,635 bytes]
 228. (hist) ‎BiFC ‎[4,644 bytes]
 229. (hist) ‎Novo cepivo proti stafilokoknem enterotoksinu B izzove zaščitni imunski odziv pri miši ‎[4,644 bytes]
 230. (hist) ‎Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za namen de novo proizvodnje dihidrohalkonov z znanimi antioksidantnimi in antidiabetičnimi učinki ter s sladkim okusom. ‎[4,646 bytes]
 231. (hist) ‎Sintezna biologija ‎[4,668 bytes]
 232. (hist) ‎Karbonat ‎[4,673 bytes]
 233. (hist) ‎Huntingtonova bolezen ‎[4,695 bytes]
 234. (hist) ‎Metabolni inženiring E. coli za produkcijo O-metiliranih antocianinov z uporabo CRISPRi ‎[4,703 bytes]
 235. (hist) ‎Kinin ‎[4,713 bytes]
 236. (hist) ‎Transport majhnih molekul skozi membrano ‎[4,719 bytes]
 237. (hist) ‎Proizvodnja ekstremofilne lipaze: dragocen biokatalizator s potencialno uporabo v živilski industriji ‎[4,727 bytes]
 238. (hist) ‎Molekularna biotehnologija ‎[4,734 bytes]
 239. (hist) ‎YTH s knjižnico celic HeLa ‎[4,750 bytes]
 240. (hist) ‎Zvijanje proteinov in prionske bolezni ‎[4,752 bytes]
 241. (hist) ‎Z EEG nadzorovano izražanje transgena preko brezžično napajanega optogenetskega celičnega vsadka. ‎[4,759 bytes]
 242. (hist) ‎Transgene podgane ‎[4,763 bytes]
 243. (hist) ‎Peptidna vez in peptidi ‎[4,764 bytes]
 244. (hist) ‎Tretja generacija proizvodnje biovodika s pomočjo, z mikroalgami Scenedesmus obliquus hranjenimi bakterijami Clostridium butyricum in mešanico prilagojenih mikroorganizmov ‎[4,775 bytes]
 245. (hist) ‎Povecanje proizvodnje lipidov v kvasovki Yarrowia lipolytica ‎[4,776 bytes]
 246. (hist) ‎Povečanje proizvodnje lipidov v kvasovki Yarrowia lipolytica ‎[4,776 bytes]
 247. (hist) ‎Rizobakterijska simbioza ‎[4,782 bytes]
 248. (hist) ‎Stem Cell Educator therapy ‎[4,784 bytes]
 249. (hist) ‎Combined Cancer Gene Therapy ‎[4,785 bytes]
 250. (hist) ‎Terapevtsko protitelo proti raku, pridobljeno iz človeške B celice ‎[4,792 bytes]

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox