Short pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Showing below up to 363 results starting with #1,001.

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (hist) ‎Neposredno popravljanje mutacij ‎[9,183 bytes]
 2. (hist) ‎Uravnavanje X-inaktivacije pri boleznih ‎[9,190 bytes]
 3. (hist) ‎Začetki uporabe CRISPR-Cas9 sistema ‎[9,196 bytes]
 4. (hist) ‎Senzor za detekcijo spolno prenosljivih okužb ‎[9,206 bytes]
 5. (hist) ‎Maščobne kisline ‎[9,215 bytes]
 6. (hist) ‎Ravnotežje med ekspresijo XYL1 in XYL2 v različnih šasijah kvasovk v povezavi s povečano fermentacijo ksiloze ‎[9,237 bytes]
 7. (hist) ‎Ikozaedrični fagi ‎[9,291 bytes]
 8. (hist) ‎Epigenetsko reprogramiranje celic ‎[9,299 bytes]
 9. (hist) ‎Kompaktiranje kromosomov ‎[9,303 bytes]
 10. (hist) ‎Povečano izražanje genov na kromosomu X ‎[9,309 bytes]
 11. (hist) ‎PC SQUAD-Inženiring novih sistemov tarčne dostave zdravil ‎[9,338 bytes]
 12. (hist) ‎Delovanje na plazmide za zmanjševanje širjenja odpornosti med bakterijami ‎[9,348 bytes]
 13. (hist) ‎Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka ‎[9,348 bytes]
 14. (hist) ‎Proti antibiotikom odporne mikobakterije in nejserije ‎[9,366 bytes]
 15. (hist) ‎Molekularne osnove ved o življenju ‎[9,383 bytes]
 16. (hist) ‎MagicBlock: interaktivna platforma za sintezno biologijo ‎[9,393 bytes]
 17. (hist) ‎Quantifly ‎[9,411 bytes]
 18. (hist) ‎Aptasense ‎[9,441 bytes]
 19. (hist) ‎Biokemijska struktura telomerov ‎[9,457 bytes]
 20. (hist) ‎Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli ‎[9,472 bytes]
 21. (hist) ‎Seminarji SB 2019/20 ‎[9,479 bytes]
 22. (hist) ‎Dolge in kratke nekodirajoče RNA ‎[9,486 bytes]
 23. (hist) ‎Obliž iz biorazgradljive plastike, proteinov pajkove svile in bakteriocinov ‎[9,519 bytes]
 24. (hist) ‎Vpliv sinteznih metabolnih poti glikolata na produktivnost rastlin ‎[9,562 bytes]
 25. (hist) ‎Rastlinski virusi ‎[9,570 bytes]
 26. (hist) ‎Protivirusna zdravila ‎[9,583 bytes]
 27. (hist) ‎Inhibitorji podenote 50 S ribosoma ‎[9,584 bytes]
 28. (hist) ‎"Training protein" - PETaze ‎[9,611 bytes]
 29. (hist) ‎Odkritje in delovanje nukleaze Drosha ‎[9,625 bytes]
 30. (hist) ‎Kromosomske domene in kontrolne regije lokusov (LCR) ‎[9,627 bytes]
 31. (hist) ‎Genetska vezja v metabolnem inženiringu ‎[9,629 bytes]
 32. (hist) ‎Super tobak ‎[9,630 bytes]
 33. (hist) ‎Produkcija lipidnih biogoriv s sintezno biologijo ‎[9,643 bytes]
 34. (hist) ‎Avtomatizacija načrtovanja genetskih vezij ‎[9,664 bytes]
 35. (hist) ‎Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni ‎[9,673 bytes]
 36. (hist) ‎HYPE-IT - spreminjanje genoma rastlin ‎[9,690 bytes]
 37. (hist) ‎Tumorigenost iPSC ‎[9,703 bytes]
 38. (hist) ‎Bakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezni ‎[9,711 bytes]
 39. (hist) ‎InstaCHLAM – orodje za inženiring kloroplastov ‎[9,711 bytes]
 40. (hist) ‎Uporaba fagov proti bakterijskim okužbam rastlin ‎[9,714 bytes]
 41. (hist) ‎Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcih ‎[9,731 bytes]
 42. (hist) ‎Komunikacija na osnovi DNA v populacijah sinteticnih protocelic ‎[9,756 bytes]
 43. (hist) ‎Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae ‎[9,773 bytes]
 44. (hist) ‎INŽENIRING KOFAKTORJEV ZA IZBOLJŠANJE METABOLIČNIH POTI ‎[9,779 bytes]
 45. (hist) ‎Odkritje prvih restrikcijskih endonukleaz ‎[9,822 bytes]
 46. (hist) ‎Raziskave, ki so privedle do odkritja RNA-interference (1995-1998) ‎[9,826 bytes]
 47. (hist) ‎Analiza posttranslacijskih sprememb histonov ‎[9,839 bytes]
 48. (hist) ‎Modeliranje sintetične večcelične ure: Represilatorji, sklopljeni z zaznavanjem celične gostote ‎[9,841 bytes]
 49. (hist) ‎Sinhronizirani cikli lize bakterijskih celic za in vivo dostavo terapevtikov ‎[9,857 bytes]
 50. (hist) ‎Širjenje genetskega koda ‎[9,858 bytes]
 51. (hist) ‎Sintetična logična vezja in spomin v živih celicah ‎[9,862 bytes]
 52. (hist) ‎BiokemSeminar-SkupineNovica-B09 ‎[9,867 bytes]
 53. (hist) ‎Pregled in prihodnost postopkov za pripravo iPSC ‎[9,917 bytes]
 54. (hist) ‎Epigenetske spremembe in rak ‎[9,931 bytes]
 55. (hist) ‎Tehnologija DNA ‎[9,937 bytes]
 56. (hist) ‎Programirano utišanje in aktivacija izražanja bakterijskega gena z uporabo konstruiranega CRISPR-Cas sistema ‎[9,955 bytes]
 57. (hist) ‎Senzor za malonil-CoA v bakteriji Escherichia coli ‎[9,959 bytes]
 58. (hist) ‎Mitozna rekombinacija ‎[9,969 bytes]
 59. (hist) ‎Plasticure: rešitev za učinkovitejšo razgradnjo plastike ‎[9,975 bytes]
 60. (hist) ‎Plasticure ‎[9,979 bytes]
 61. (hist) ‎Mos(kit)o ‎[10,004 bytes]
 62. (hist) ‎ALiVE – analiza živih celic z vezikularnim izvozom ‎[10,017 bytes]
 63. (hist) ‎POPRAVLJANJE Z IZCEPOM BAZE (BER) ‎[10,032 bytes]
 64. (hist) ‎Sintezna biologija sesalcev in medicinske aplikacije ‎[10,041 bytes]
 65. (hist) ‎Ponovna aktivacija kromosoma X ‎[10,043 bytes]
 66. (hist) ‎Pospešena in vivo evolucija ‎[10,057 bytes]
 67. (hist) ‎Biotehnološka uporaba RNAi ‎[10,077 bytes]
 68. (hist) ‎Modularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij ‎[10,077 bytes]
 69. (hist) ‎SynORI – ogrodje za večplazmidne sisteme ‎[10,092 bytes]
 70. (hist) ‎Razvoj novega dostavnega sistema za gensko zdravljenje cistične fibroze ‎[10,120 bytes]
 71. (hist) ‎Posebnosti in primeri RNAi pri rastlinah ‎[10,125 bytes]
 72. (hist) ‎Mehanizem delovanja rifamicinov ‎[10,149 bytes]
 73. (hist) ‎Mehanizmi delovanja rifamicinov ‎[10,152 bytes]
 74. (hist) ‎Prve človeške inducirane pluripotentne celice ‎[10,178 bytes]
 75. (hist) ‎Analiza metilacijskih vzorcev na DNA ‎[10,179 bytes]
 76. (hist) ‎TinaKuhar ‎[10,215 bytes]
 77. (hist) ‎BioSynthAge - Kvalitetno staranje. Tina Kuhar (6.12.2016) ‎[10,215 bytes]
 78. (hist) ‎BioSynthAge - Kvalitetno staranje ‎[10,215 bytes]
 79. (hist) ‎Emergentne lastnosti zmanjšanega genoma E. coli ‎[10,215 bytes]
 80. (hist) ‎Kvalitetno staranje ‎[10,216 bytes]
 81. (hist) ‎Popravljanje neujemanja ‎[10,241 bytes]
 82. (hist) ‎ASTARice – biosinteza astaksantina v rižu ‎[10,278 bytes]
 83. (hist) ‎Kombiniranje tehnologije induciranih pluripotentnih matičnih celic in genskih modifikacij pri zdravljenju mišične distrofije ‎[10,295 bytes]
 84. (hist) ‎CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezni ‎[10,297 bytes]
 85. (hist) ‎PowerLeaf – bakterijska solarna baterija ‎[10,309 bytes]
 86. (hist) ‎CAT-Seq: Visokoprepustna metoda za analizo katalitske aktivnosti biomolekul ‎[10,333 bytes]
 87. (hist) ‎Design and analysis of synthetic carbon fixation pathways ‎[10,340 bytes]
 88. (hist) ‎Design ‎[10,344 bytes]
 89. (hist) ‎Ecolibrium – razvoj ogrodja za inženiring mešanih kultur ‎[10,345 bytes]
 90. (hist) ‎MESH - Razširljiv enkapsulinski sistem za uporabo v zdravstvu ‎[10,374 bytes]
 91. (hist) ‎Dedovanje metilacijskih vzorcev ‎[10,379 bytes]
 92. (hist) ‎The real MVP: ekspresijski sistem za pripravo modularnih virusom podobnih delcev ‎[10,387 bytes]
 93. (hist) ‎Solni trezor ‎[10,395 bytes]
 94. (hist) ‎Klinični preizkusi z učinkovinami na osnovi RNAi ‎[10,411 bytes]
 95. (hist) ‎Case13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku ‎[10,426 bytes]
 96. (hist) ‎Dinamično uravnavanje (regulacija) metabolnih poti ‎[10,445 bytes]
 97. (hist) ‎BeeT Beehave ‎[10,459 bytes]
 98. (hist) ‎Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola ‎[10,509 bytes]
 99. (hist) ‎Hachimoji DNA in RNA: genetski kod z osmimi gradniki ‎[10,582 bytes]
 100. (hist) ‎Vloga p53 pri ohranjanju genoma ‎[10,609 bytes]
 101. (hist) ‎Seminarji SB 2017/18 ‎[10,682 bytes]
 102. (hist) ‎Proizvodnja šinorina, naravne zaščite pred soncem, z uporabo cianobakterije ‎[10,698 bytes]
 103. (hist) ‎Sistem za modularno sestavljanje večgenskih konstruktov v kvasovki ‎[10,706 bytes]
 104. (hist) ‎Napredki v sintezni biologiji pri proizvodnji C3-C10 alkoholov v mikroorganizmih ‎[10,746 bytes]
 105. (hist) ‎Inženirsko pripravljeni promotorji, ki omogočajo izražanje ne glede na število kopij ‎[10,751 bytes]
 106. (hist) ‎BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni ‎[10,778 bytes]
 107. (hist) ‎Konverzija lignoceluloze s pomočjo izkoriščanja mikrobne tolerance in inženiringa sladkorjev ‎[10,781 bytes]
 108. (hist) ‎Negativna samoregulacija linearizira odziv na odmerek in zavira heterogenost genskega izražanja ‎[10,806 bytes]
 109. (hist) ‎Negativna avtoregulacija pospeši odzivni čas transkripcijskih omrežij ‎[10,816 bytes]
 110. (hist) ‎Učinkovito ciljanje izraženih in utišanih genov v človeških zarodnih in induciranih pluripotentnih celicah z nukleazami z motivi cinkovih prstov ‎[10,819 bytes]
 111. (hist) ‎Protivirusna cepiva ‎[10,828 bytes]
 112. (hist) ‎Strategije v boju proti biofilmom ‎[10,840 bytes]
 113. (hist) ‎Značilnosti s kromosomom X povezanih genov ‎[10,845 bytes]
 114. (hist) ‎Sintezna optogenetska transkripcijska naprava za izboljšanje homeostaze krvnega sladkorja pri miših ‎[10,854 bytes]
 115. (hist) ‎Reprogramiranje z dvema faktorjema ‎[10,862 bytes]
 116. (hist) ‎11.Pomen RNAi kot obramba pred virusi in transpozoni ‎[10,874 bytes]
 117. (hist) ‎Raznoliko in modelno zasnovana priprava sintetičnih genskih vezij s predvidenimi lastnostmi ‎[10,883 bytes]
 118. (hist) ‎Odkritje kratke lasnične RNA (shRNA) ‎[10,902 bytes]
 119. (hist) ‎Xeroderma pigmentosum ‎[10,903 bytes]
 120. (hist) ‎MiBiome - probiotična bakterija za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni ‎[10,929 bytes]
 121. (hist) ‎Biokemijski seminar ‎[10,933 bytes]
 122. (hist) ‎In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov ‎[10,954 bytes]
 123. (hist) ‎Proizvodnja bioloških leč in laserjev za izboljšave v mikroskopiji ‎[10,961 bytes]
 124. (hist) ‎Trans-translacija ‎[10,967 bytes]
 125. (hist) ‎Inženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo ‎[10,996 bytes]
 126. (hist) ‎Posttranslacijske modifikacije histonov in njihov pomen ‎[11,004 bytes]
 127. (hist) ‎Retrovirusi ‎[11,005 bytes]
 128. (hist) ‎Mejozna rekombinacija ‎[11,008 bytes]
 129. (hist) ‎Parvovirusi in sorodni ssDNA-virusi ‎[11,024 bytes]
 130. (hist) ‎Delovanje rastlinskih fenolnih spojin na bakterije ‎[11,026 bytes]
 131. (hist) ‎Virusi in rak ‎[11,035 bytes]
 132. (hist) ‎Biomaterial za privzemanje urana iz okolja - "žetveni stroj" urana ‎[11,041 bytes]
 133. (hist) ‎Pilus+ ‎[11,047 bytes]
 134. (hist) ‎Prvi poskusi zdravljenja z RNAi ‎[11,061 bytes]
 135. (hist) ‎Aflatoxout ‎[11,073 bytes]
 136. (hist) ‎K3-Biokemijski seminar ‎[11,075 bytes]
 137. (hist) ‎Razodetje povezovalnega kompleksa med endoplazemskim retikulumom in mitohondrijem s presejalnim testom sintezne biologije ‎[11,099 bytes]
 138. (hist) ‎Prostorsko-časovni nadzor izražanja genov z mrežami generatorjev impulzov ‎[11,103 bytes]
 139. (hist) ‎Inducirane pluripotentne celice iz mišjih fibroblastov ‎[11,114 bytes]
 140. (hist) ‎Procesiranje celičnih informacij s sintetičnimi RNA napravami ‎[11,115 bytes]
 141. (hist) ‎Canditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9 ‎[11,156 bytes]
 142. (hist) ‎Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo) ‎[11,159 bytes]
 143. (hist) ‎Fagi v boju proti patogenim bakterijam ‎[11,170 bytes]
 144. (hist) ‎Telomeraze ‎[11,184 bytes]
 145. (hist) ‎Cockroach terminator ‎[11,196 bytes]
 146. (hist) ‎Robusten oscilator sinteznih genov z različnimi nastavitvami periode ‎[11,241 bytes]
 147. (hist) ‎Modularni klonirni sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii ‎[11,270 bytes]
 148. (hist) ‎Herpesvirusi in sorodni dsDNA virusi ‎[11,326 bytes]
 149. (hist) ‎Reovirusi in drugi dsRNA-virusi ‎[11,360 bytes]
 150. (hist) ‎Brezvirusni način priprave iPSC ‎[11,364 bytes]
 151. (hist) ‎Evolucija spolnih kromosomov ‎[11,374 bytes]
 152. (hist) ‎Protimikrobni polimeri ‎[11,374 bytes]
 153. (hist) ‎PhagED ‎[11,397 bytes]
 154. (hist) ‎Viroidi in satelitski virusi ‎[11,435 bytes]
 155. (hist) ‎2017-bionano-seminar ‎[11,443 bytes]
 156. (hist) ‎HyDRA – detekcija vodika ‎[11,467 bytes]
 157. (hist) ‎Zgradba kompleksa za odločanje med lizogenim in litičnim ciklom faga lambda ‎[11,472 bytes]
 158. (hist) ‎Primer X-inaktiviranega gena: O-GlcNAc transferaza ‎[11,473 bytes]
 159. (hist) ‎Magi.Coli: sinteza psilocibina s pomočjo E.coli ‎[11,481 bytes]
 160. (hist) ‎Popravljanje kolapsa replikacijskih vilic ‎[11,487 bytes]
 161. (hist) ‎Phactory: proizvodnja bakteriofagov za precizno zdravljenje ‎[11,506 bytes]
 162. (hist) ‎Sintezna pot fiksacije ogljikovega dioksida ‎[11,544 bytes]
 163. (hist) ‎Mezenhimske matične celice nove generacije ‎[11,560 bytes]
 164. (hist) ‎StyGreen - proizvodnja stirena iz obnovljivih virov: ‎[11,611 bytes]
 165. (hist) ‎Sestavljanje TALEN-ov z metodo FLASH za visoko zmogljivostno urejanje genomov ‎[11,656 bytes]
 166. (hist) ‎Proti antibiotikom odporni psevdomonas in acinetobakter ‎[11,688 bytes]
 167. (hist) ‎Možni pristopi k zdravljenju raka z RNAi ‎[11,694 bytes]
 168. (hist) ‎Virusi, ki jih uporabljamo pri genskem zdravljenju ‎[11,710 bytes]
 169. (hist) ‎Uporaba iPSC za zdravljenje anemije srpastih celic pri miših ‎[11,712 bytes]
 170. (hist) ‎Sintezna optogenetska transkripcijska naprava za izboljšanje homeostaze krvnega sladkorja v miših ‎[11,739 bytes]
 171. (hist) ‎Popravljanje DNA v kontekstu kromatina ‎[11,751 bytes]
 172. (hist) ‎SONOBE - proteinski sistem za agregacijo mikroplastike ‎[11,791 bytes]
 173. (hist) ‎Uporaba fagov za zdravljenje okužb pri živalih in ljudeh ‎[11,793 bytes]
 174. (hist) ‎MoClo: modularni klonirni sistem za standardizirano sestavljanje večgenskih konstruktov ‎[11,801 bytes]
 175. (hist) ‎Organizacija znotrajceličnih reakcij z razumsko načrtovanimi RNA sestavi ‎[11,844 bytes]
 176. (hist) ‎Shranjevanje digitalnih podatkov v DNA ‎[11,873 bytes]
 177. (hist) ‎Of CO2urse - sistem za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v industriji ‎[11,889 bytes]
 178. (hist) ‎Nehomologno povezovanje koncev ‎[11,905 bytes]
 179. (hist) ‎Modularna optimizacija več genskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli ‎[11,924 bytes]
 180. (hist) ‎Modularna optimizacija večgenskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli ‎[11,929 bytes]
 181. (hist) ‎Diagnostika virusnih okužb ‎[11,945 bytes]
 182. (hist) ‎BiotINK - nov pristop k biotiskanju tkiva ‎[11,969 bytes]
 183. (hist) ‎Orodja in načela za inženiring genskih vezij mikroorganizmov ‎[11,990 bytes]
 184. (hist) ‎VIBRIGENS: pospeševanje procesov sintezne biologije z Vibrio natriegens ‎[12,011 bytes]
 185. (hist) ‎Interakcija faga z bakterijo ‎[12,051 bytes]
 186. (hist) ‎Preoblikovanje genskega skupka za fiksacijo dušika bakterije Klebsiella oxytoca ‎[12,073 bytes]
 187. (hist) ‎Genetski programi zgrajeni iz večplastnih logičnih vrat v posameznih celicah ‎[12,099 bytes]
 188. (hist) ‎Genetski programi zgrajeni iz več plasti logičnih vrat v posameznih celicah ‎[12,104 bytes]
 189. (hist) ‎Z majhnimi molukulami regulirani ogrodni proteini ‎[12,116 bytes]
 190. (hist) ‎Temelji biokemije - seminarji ‎[12,121 bytes]
 191. (hist) ‎Z majhnimi molekulami regulirani ogrodni proteini ‎[12,123 bytes]
 192. (hist) ‎Odkritje izvora vmesnikov ‎[12,134 bytes]
 193. (hist) ‎BNU- Kitajska: inženirski črevesni mikrobi za zmanjševanje debelosti ‎[12,143 bytes]
 194. (hist) ‎Mehanizem delovanja kinolonov ‎[12,152 bytes]
 195. (hist) ‎Mehanizem delovanja betalaktamov in glikopeptidov ‎[12,157 bytes]
 196. (hist) ‎Enkabcillus - to je past! ‎[12,159 bytes]
 197. (hist) ‎Proizvodnja kemikalij iz derivatov maščobnih kislin s pomočjo sintetičnih mikroorganizmov ‎[12,168 bytes]
 198. (hist) ‎Uporaba sintezne biologije v terapevtske namene ‎[12,186 bytes]
 199. (hist) ‎Izboljšane mišje inducirane pluripotentne celice ‎[12,189 bytes]
 200. (hist) ‎Popravljanje z izcepom nukleotida ‎[12,223 bytes]
 201. (hist) ‎Dispersing biofilms with engineered enzymatic bacteriophage ‎[12,262 bytes]
 202. (hist) ‎Časovni in prostorski nadzor celičnega signaliziranja prek s svetlobo sprožene interakcije proteinov ‎[12,265 bytes]
 203. (hist) ‎Proizvodnja zunajceličnega matriksa ‎[12,267 bytes]
 204. (hist) ‎Usklajeno delovanje sinteznobioloških ur z zaznavanjem celične gostote ‎[12,270 bytes]
 205. (hist) ‎Biobalon ‎[12,275 bytes]
 206. (hist) ‎Evolucijski pomen RNAi ‎[12,303 bytes]
 207. (hist) ‎Struktura in delovanje sistema CRISPR/Cas pri bakteriji Streptococcus pyogenes ‎[12,329 bytes]
 208. (hist) ‎Antihipertenzivni probiotik - nov pristop zniževanja krvnega tlaka ‎[12,351 bytes]
 209. (hist) ‎Oprimizacija šasij kot osnovni korak pri uporabi sintezno biološkega pristopa pri karakterizaciji mikrobnega sekundarnega metabolizma ‎[12,359 bytes]
 210. (hist) ‎Enterobakterije, ki proizvajajo ESBL in so odporne proti karbapenemu ‎[12,385 bytes]
 211. (hist) ‎Kratki predogled kemijske sintezne biologije ‎[12,398 bytes]
 212. (hist) ‎Blokiranje receptorjev za fage ‎[12,405 bytes]
 213. (hist) ‎Kratki pregled kemijske sintezne biologije ‎[12,409 bytes]
 214. (hist) ‎Pol-sintetičen organizem z razširjeno gensko abecedo ‎[12,409 bytes]
 215. (hist) ‎Metilacijski vzorci na DNA: nastanek, dedovanje in pomen ‎[12,432 bytes]
 216. (hist) ‎Epigenetske spremembe in debelost ‎[12,434 bytes]
 217. (hist) ‎Fagi kot naravni rezervoar odpornosti proti antibiotikom ‎[12,451 bytes]
 218. (hist) ‎Kombinatorični inženiring intergenskih regij v operonih uravnava izražanje več genov ‎[12,494 bytes]
 219. (hist) ‎Sestavljanje fagnih delcev in vloga portalnega proteina ‎[12,537 bytes]
 220. (hist) ‎Reprogramiranje z miRNA ‎[12,637 bytes]
 221. (hist) ‎Projekt Čovekov epigenom ‎[12,647 bytes]
 222. (hist) ‎Pobeg iz X-inaktivacije ‎[12,648 bytes]
 223. (hist) ‎Prednosti fagov za zdravljenje bakterijskih okužb ‎[12,662 bytes]
 224. (hist) ‎Sistem za brezcelično sintezno biologijo na osnovi ''E. coli'' ‎[12,726 bytes]
 225. (hist) ‎Struktura in mehanizem restriktaz tipa II ‎[12,731 bytes]
 226. (hist) ‎Načrtovanje mikrobnih konzorcijev z določenimi družbenimi interakcijami ‎[12,746 bytes]
 227. (hist) ‎Bakterijski sistemi toksin-antitoksin, usmerjeni proti fagom ‎[12,762 bytes]
 228. (hist) ‎Proteini, ki stabilizirajo kondenzirane kromosome ‎[12,779 bytes]
 229. (hist) ‎Odkritje in opis regij CRISPR in Cas (do leta ~2002) ‎[12,784 bytes]
 230. (hist) ‎To bee...Hornet to bee, ali uporaba bakterij za boj proti invazivni vrsti ‎[12,824 bytes]
 231. (hist) ‎Kompleksno celično logično računanje z RNA-napravami ‎[12,862 bytes]
 232. (hist) ‎Robusten in občutljiv sintetični senzor za spremljanje transkripcijskega izhoda signalne mreže citokininov in planta ‎[12,894 bytes]
 233. (hist) ‎Epigenetska regulacija celičnega cikla ‎[12,927 bytes]
 234. (hist) ‎Kompleksno celično računanje z RNA-napravami ‎[12,927 bytes]
 235. (hist) ‎Sistem izključitve naknadne okužbe ‎[13,016 bytes]
 236. (hist) ‎Biotic Blue - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah ‎[13,026 bytes]
 237. (hist) ‎ProQuorum: probiotik kot zdravilo proti okužbi s C. difficile ‎[13,044 bytes]
 238. (hist) ‎PANTIDE - nov kmetijski sistem, ki ciljano uničuje določene škodljivce ‎[13,050 bytes]
 239. (hist) ‎Ponavljajoča se zaporedja v genomu ‎[13,076 bytes]
 240. (hist) ‎RNA-stikala tipa »Toehold«: de novo oblikovani regulatorji izražanja genov ‎[13,092 bytes]
 241. (hist) ‎Metabolični inženiring gram-negativnih bakterij s transpozonskim sistemom ‎[13,152 bytes]
 242. (hist) ‎Prenos informacije med bakterijami v sesalskem črevesju z uporabo sistema zaznavanja gostote populacije. ‎[13,179 bytes]
 243. (hist) ‎BiokemSem2B ‎[13,206 bytes]
 244. (hist) ‎PETEXE - sistem za filtracijo mikroplastike v pralnih strojih ‎[13,226 bytes]
 245. (hist) ‎Mehanizem delovanja kompleksa Cascade in sistem CRISPR/Cas pri E. coli ‎[13,231 bytes]
 246. (hist) ‎Učinkovita in hitra priprava človeških iPS celic in neposredna transdiferenciacija v mioblaste s sintetično modificirano mRNA ‎[13,270 bytes]
 247. (hist) ‎Prilagoditve fagov na bakterijske restrikcijsko-modifikacijske sisteme ‎[13,275 bytes]
 248. (hist) ‎BI(OIL)OGICAL FACTORY - sistem za proizvodnjo sestavin palmovega olja v mikroalgi ‎[13,316 bytes]
 249. (hist) ‎Odkritje vloge CRISPR/Cas pri omejevanju vnosa plazmidov ‎[13,321 bytes]
 250. (hist) ‎Molekularnobiološki slovar ‎[13,346 bytes]
 251. (hist) ‎Mikrobna produkcija izoprenoidov s sintezno biologijo ‎[13,350 bytes]
 252. (hist) ‎MBT seminarji 2015 ‎[13,354 bytes]
 253. (hist) ‎Prenos informacije med bakterijami v sesalskem črevesju z uporabo sistema zaznavanja gostote populacije ‎[13,358 bytes]
 254. (hist) ‎Zaznavalni niz genetskih biopikslov sklopljenih preko radikalov ‎[13,389 bytes]
 255. (hist) ‎Stohastično ojačanje in signalizacija v substratnih ciklih preko s šumom induciranih bistabilnosti z oscilacijami ‎[13,401 bytes]
 256. (hist) ‎CAPOEIRA - razvoj personaliziranega cepiva proti raku in sistema za spremljanje odziva na zdravljenje ‎[13,418 bytes]
 257. (hist) ‎NoTox – sistem za preprečevanje botulinskih izbruhov ‎[13,437 bytes]
 258. (hist) ‎Biokemijski seminar 1 - 2009/10 ‎[13,456 bytes]
 259. (hist) ‎Vzajemna regulacija med fagom in bakterijo na posttranskripcijski ravni ‎[13,489 bytes]
 260. (hist) ‎Metilacijski sistem pri bakterijah ‎[13,496 bytes]
 261. (hist) ‎Inženiring bioloških sistemov v širšem kontekstu ‎[13,517 bytes]
 262. (hist) ‎Določanje učinkovitosti bioloških naprav in vezij z razmerjem signal-šum ‎[13,544 bytes]
 263. (hist) ‎H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost ‎[13,561 bytes]
 264. (hist) ‎Fagi v naravnih in umetnih okoljih ‎[13,566 bytes]
 265. (hist) ‎Načrtovanje in razvijanje sintetičnih mikrobnih celičnih platform za pridobivanje bioenergije ‎[13,612 bytes]
 266. (hist) ‎Interakcije fagov s človeškimi tkivi ‎[13,678 bytes]
 267. (hist) ‎Izdelava sintetičnega genoma s pristopom sestavljanja celotnega genoma: Bakteriofag φX174 iz sintetičnih oligonukleotidov ‎[13,799 bytes]
 268. (hist) ‎Proizvodnja kompetitivnih inhibitorjev ‎[13,804 bytes]
 269. (hist) ‎Mehanizem modifikacije histonov ‎[13,836 bytes]
 270. (hist) ‎Fagni endolizini: mehanizem delovanja in možnosti za izboljšave ‎[13,839 bytes]
 271. (hist) ‎BIO2 Seminar 2017 ‎[13,850 bytes]
 272. (hist) ‎BIO2 Seminar 2019 ‎[13,850 bytes]
 273. (hist) ‎MBT seminarji 2019 ‎[13,857 bytes]
 274. (hist) ‎Stohastična ojačitev in signalizacija v substratnih ciklih s šumom induciranih bistabilnosti z oscilacijami ‎[14,013 bytes]
 275. (hist) ‎Uporaba fagov v boju proti patogenim bakterijam v živilih ‎[14,060 bytes]
 276. (hist) ‎Uporaba sintezne biologije v cianobakterijah in algah ‎[14,100 bytes]
 277. (hist) ‎Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - prehrana ‎[14,219 bytes]
 278. (hist) ‎Sintezna biologija in biomimetika pri razvoju biosenzorjev ‎[14,405 bytes]
 279. (hist) ‎Robustno večcelično računanje z uporabo gensko kodiranih vrat NE-ALI in kemičnih 'žic' ‎[14,669 bytes]
 280. (hist) ‎Tveganja pri uporabi fagov za zdravljenje ‎[14,703 bytes]
 281. (hist) ‎BIO2 Seminar 2012 ‎[14,705 bytes]
 282. (hist) ‎Posebnosti X in Y kromosomov ter z njima povezane bolezni ‎[14,766 bytes]
 283. (hist) ‎Priprava sistema s proteinskimi logičnimi vrati na površini lipidnih membran ‎[15,093 bytes]
 284. (hist) ‎Rabdovirusi in drugi RNA(-)-virusi ‎[15,143 bytes]
 285. (hist) ‎Epigenetski status in motnje delovanja možganov ‎[15,257 bytes]
 286. (hist) ‎BIO2 2010 Seminar ‎[15,527 bytes]
 287. (hist) ‎KE2-seminar ‎[15,630 bytes]
 288. (hist) ‎Napredki v načrtovanju bioloških logičnih vrat v živih celicah ‎[15,686 bytes]
 289. (hist) ‎BIO1-seminar 2011 ‎[15,918 bytes]
 290. (hist) ‎Kontrola hitrosti translacije preko pomožnega mesta 5’-UTR: energijski kompromis med dostopnostjo, selektivnim razvijanjem RNA-struktur in drsenjem 30S ribosomske podenote po RNA-strukturah ‎[16,102 bytes]
 291. (hist) ‎BIO2 Seminar 2016 ‎[16,213 bytes]
 292. (hist) ‎Vizualizacija evolucije v realnem času – metoda za sevno inženirstvo ‎[16,224 bytes]
 293. (hist) ‎BIO2 Seminar 2015 ‎[16,233 bytes]
 294. (hist) ‎TBK2015-seminar ‎[16,236 bytes]
 295. (hist) ‎TrDNA-vaje ‎[16,259 bytes]
 296. (hist) ‎BIO2 Seminar 2014 ‎[16,311 bytes]
 297. (hist) ‎Diplomsko delo ‎[16,352 bytes]
 298. (hist) ‎BIO2 Seminar 2018 ‎[16,446 bytes]
 299. (hist) ‎Sintezno biološki pristopi v mikrobiologiji ‎[16,630 bytes]
 300. (hist) ‎BIO2 Seminar 2013 ‎[16,653 bytes]
 301. (hist) ‎BIO1-seminar ‎[16,667 bytes]
 302. (hist) ‎BIO1-seminar-2012 ‎[16,823 bytes]
 303. (hist) ‎BIO2 Seminar 2011 ‎[16,856 bytes]
 304. (hist) ‎Ali lahko naravna diverziteta quorum sensinga pripomore k napredku v sintezni biologiji? ‎[16,961 bytes]
 305. (hist) ‎Epigenetika in staranje ‎[17,593 bytes]
 306. (hist) ‎MBT seminarji 2017 ‎[17,753 bytes]
 307. (hist) ‎Programabilni enocelični sesalski bioračunalniki ‎[18,146 bytes]
 308. (hist) ‎TBK2016-seminar ‎[18,176 bytes]
 309. (hist) ‎Kloniranje miši iz iPSC ‎[18,201 bytes]
 310. (hist) ‎Biokemijski seminar K3 - 2009/10 ‎[18,494 bytes]
 311. (hist) ‎TBK2019-seminar ‎[18,496 bytes]
 312. (hist) ‎Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - psihološki dejavniki ‎[18,883 bytes]
 313. (hist) ‎Chemical synthesis of poliovirus cDNA: Generation of infectious virus in the absence of natural template ‎[18,979 bytes]
 314. (hist) ‎TBK2017-seminar ‎[19,172 bytes]
 315. (hist) ‎Multiplex genome engineering using CRISPR/Cas systems ‎[19,498 bytes]
 316. (hist) ‎TBK2018-seminar ‎[19,753 bytes]
 317. (hist) ‎7.Programmed population control by cell-cell communication and regulated killing ‎[19,922 bytes]
 318. (hist) ‎Production of the antimalarial drug precursor artemisinic acid in engineered yeast ‎[20,187 bytes]
 319. (hist) ‎Reprogramiranje s transpozicijo ‎[20,325 bytes]
 320. (hist) ‎A TALE nuclease architecture for efficient genome editing ‎[20,328 bytes]
 321. (hist) ‎A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators ‎[20,832 bytes]
 322. (hist) ‎Gene regulation at the single-cell level ‎[22,058 bytes]
 323. (hist) ‎One-step generation of mice carrying mutations in multiple genes by CRISPR/Cas-mediated genome engineering (2013) ‎[22,213 bytes]
 324. (hist) ‎Tuning genetic control through promoter engineering ‎[22,505 bytes]
 325. (hist) ‎RNA-guided human genome engineering via Cas9 ‎[22,608 bytes]
 326. (hist) ‎TBK2020-seminar ‎[22,609 bytes]
 327. (hist) ‎Engineering a mevalonate pathway in Escherichia coli for production of terpenoids ‎[22,612 bytes]
 328. (hist) ‎TBK2014-seminar ‎[23,046 bytes]
 329. (hist) ‎Positive feedback in eukaryotic gene networks: cell differentiation by graded to binary response conversion ‎[23,093 bytes]
 330. (hist) ‎A synthetic multicellular system for programmed pattern formation ‎[23,097 bytes]
 331. (hist) ‎Načrtovanje mikrobnih konzorcijev za izboljšanje biorudarstva in bioremediacije ‎[23,354 bytes]
 332. (hist) ‎Uporaba naravne bioluminiscence v sintezni biologiji ‎[23,764 bytes]
 333. (hist) ‎Long-term monitoring of bacteria undergoing programmed population control in a microchemostat ‎[24,496 bytes]
 334. (hist) ‎Establishment of HIV-1 resistance in CD4(+) T cells by genome editing using zinc-finger nucleases ‎[25,827 bytes]
 335. (hist) ‎TrDNA-vaje-citati ‎[25,877 bytes]
 336. (hist) ‎Nekaj pogledov na sistemsko biologijo kvasovke ‎[27,186 bytes]
 337. (hist) ‎Combinatorial synthesis of genetic networks ‎[27,705 bytes]
 338. (hist) ‎Synthetic protein scaffolds provide modular control over metabolic flux ‎[27,979 bytes]
 339. (hist) ‎Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli ‎[29,659 bytes]
 340. (hist) ‎Ksenobiotiki in epigenetske spremembe ‎[30,024 bytes]
 341. (hist) ‎Tehnologija rekombinantne DNA ‎[30,272 bytes]
 342. (hist) ‎An improved zinc-finger nuclease architecture for highly specific genome editing ‎[30,280 bytes]
 343. (hist) ‎Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome ‎[30,694 bytes]
 344. (hist) ‎BIO2 Povzetki seminarjev 2019 ‎[44,643 bytes]
 345. (hist) ‎BIO2 Povzetki seminarjev 2014 ‎[46,449 bytes]
 346. (hist) ‎TBK2015 Povzetki seminarjev ‎[47,028 bytes]
 347. (hist) ‎BIO2 Povzetki seminarjev 2012 ‎[47,512 bytes]
 348. (hist) ‎BIO2 Povzetki seminarjev 2017 ‎[49,577 bytes]
 349. (hist) ‎TBK2013 Povzetki seminarjev ‎[50,315 bytes]
 350. (hist) ‎TBK2014 Povzetki seminarjev ‎[50,863 bytes]
 351. (hist) ‎BIO2 Povzetki seminarjev 2013 ‎[53,096 bytes]
 352. (hist) ‎BIO2 Povzetki seminarjev 2015 ‎[54,021 bytes]
 353. (hist) ‎BIO2 Povzetki seminarjev 2018 ‎[54,378 bytes]
 354. (hist) ‎Eukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors ‎[54,650 bytes]
 355. (hist) ‎BIO1 Povzetki seminarjev ‎[54,785 bytes]
 356. (hist) ‎TBK2019 Povzetki seminarjev ‎[56,523 bytes]
 357. (hist) ‎TBK2016 Povzetki seminarjev ‎[57,346 bytes]
 358. (hist) ‎BIO2 Povzetki seminarjev ‎[58,855 bytes]
 359. (hist) ‎BIO1 Povzetki seminarjev 2011 ‎[58,955 bytes]
 360. (hist) ‎Ke2 Povzetki seminarjev ‎[63,864 bytes]
 361. (hist) ‎BIO2 Povzetki seminarjev 2016 ‎[64,614 bytes]
 362. (hist) ‎BIO2 Povzetki seminarjev 2011 ‎[67,511 bytes]
 363. (hist) ‎TBK2020 Povzetki seminarjev ‎[72,074 bytes]

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox