Short pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Showing below up to 500 results starting with #521.

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (hist) ‎Integraza ‎[2,579 bytes]
 2. (hist) ‎Superoksid-dismutaza ‎[2,590 bytes]
 3. (hist) ‎Porfirin ‎[2,590 bytes]
 4. (hist) ‎Laktoglobulin ‎[2,604 bytes]
 5. (hist) ‎Triptofan ‎[2,606 bytes]
 6. (hist) ‎Izolevcin ‎[2,608 bytes]
 7. (hist) ‎Pilokarpin ‎[2,610 bytes]
 8. (hist) ‎Fad ‎[2,628 bytes]
 9. (hist) ‎Flavinadenindinukleotid ‎[2,628 bytes]
 10. (hist) ‎Mioglobin ‎[2,630 bytes]
 11. (hist) ‎Linolenska kislina ‎[2,635 bytes]
 12. (hist) ‎Hitin ‎[2,636 bytes]
 13. (hist) ‎Nukleaze ‎[2,637 bytes]
 14. (hist) ‎Sekretom ‎[2,653 bytes]
 15. (hist) ‎Kolagen (I) ‎[2,654 bytes]
 16. (hist) ‎Purini ‎[2,655 bytes]
 17. (hist) ‎Oksalna kislina ‎[2,655 bytes]
 18. (hist) ‎Akvaporin ‎[2,661 bytes]
 19. (hist) ‎CyanoFactory Scientific Meeting 2014 ‎[2,661 bytes]
 20. (hist) ‎Infliksimab ‎[2,666 bytes]
 21. (hist) ‎Interlevkini ‎[2,676 bytes]
 22. (hist) ‎Razporeditev po mentorjih, Biokemija 1 ‎[2,680 bytes]
 23. (hist) ‎Bakteriorodopsin ‎[2,690 bytes]
 24. (hist) ‎Distrofin ‎[2,692 bytes]
 25. (hist) ‎Tavrin ‎[2,695 bytes]
 26. (hist) ‎Kreatin ‎[2,715 bytes]
 27. (hist) ‎Fosfolipaze (splošno) ‎[2,719 bytes]
 28. (hist) ‎Arginin ‎[2,723 bytes]
 29. (hist) ‎Dehidrini ‎[2,733 bytes]
 30. (hist) ‎Nefrin ‎[2,735 bytes]
 31. (hist) ‎Ricin ‎[2,739 bytes]
 32. (hist) ‎Modularni biološki sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii ‎[2,755 bytes]
 33. (hist) ‎Levkotrieni ‎[2,761 bytes]
 34. (hist) ‎Indigo ‎[2,765 bytes]
 35. (hist) ‎Luciferaza ‎[2,766 bytes]
 36. (hist) ‎Nukleaza S1 ‎[2,766 bytes]
 37. (hist) ‎Hialuronidaza ‎[2,779 bytes]
 38. (hist) ‎Interflavin ‎[2,779 bytes]
 39. (hist) ‎Bilirubin ‎[2,794 bytes]
 40. (hist) ‎Sfingomielin ‎[2,807 bytes]
 41. (hist) ‎Beta laktamaza ‎[2,812 bytes]
 42. (hist) ‎Histidin ‎[2,826 bytes]
 43. (hist) ‎Piridoksin ‎[2,827 bytes]
 44. (hist) ‎Ketonska telesa ‎[2,832 bytes]
 45. (hist) ‎Estradiol ‎[2,833 bytes]
 46. (hist) ‎Lipoksigenaza ‎[2,833 bytes]
 47. (hist) ‎Angiotenzin ‎[2,849 bytes]
 48. (hist) ‎Receptorji za estrogene ‎[2,870 bytes]
 49. (hist) ‎Barnaza ‎[2,879 bytes]
 50. (hist) ‎Aktin ‎[2,889 bytes]
 51. (hist) ‎Eritromicin ‎[2,890 bytes]
 52. (hist) ‎Avidin ‎[2,892 bytes]
 53. (hist) ‎Kloramfenikol ‎[2,921 bytes]
 54. (hist) ‎Nikotin ‎[2,929 bytes]
 55. (hist) ‎Acetil koencim A ‎[2,947 bytes]
 56. (hist) ‎Selenoproteini ‎[2,950 bytes]
 57. (hist) ‎Gangliozidi ‎[2,953 bytes]
 58. (hist) ‎Fikoeritrin ‎[2,975 bytes]
 59. (hist) ‎Trombokinaza ‎[2,980 bytes]
 60. (hist) ‎Deoksiribonukleaze ‎[2,986 bytes]
 61. (hist) ‎MOVZ seminarji ‎[2,987 bytes]
 62. (hist) ‎Inzulin ‎[2,994 bytes]
 63. (hist) ‎Tetanusni toksin ‎[3,004 bytes]
 64. (hist) ‎Uporaba govejega gnoja v proizvodnji bioetanola. ‎[3,008 bytes]
 65. (hist) ‎Liposomi ‎[3,018 bytes]
 66. (hist) ‎Ksantin ‎[3,018 bytes]
 67. (hist) ‎Somatotropin ‎[3,039 bytes]
 68. (hist) ‎Laktoza ‎[3,043 bytes]
 69. (hist) ‎Zein ‎[3,044 bytes]
 70. (hist) ‎Dopamin ‎[3,045 bytes]
 71. (hist) ‎Ovalbumini ‎[3,074 bytes]
 72. (hist) ‎Tollu podobni receptorji ‎[3,100 bytes]
 73. (hist) ‎Vitamin C ‎[3,102 bytes]
 74. (hist) ‎Glutation ‎[3,104 bytes]
 75. (hist) ‎Fosfolipaza a ‎[3,128 bytes]
 76. (hist) ‎Antibiotiki ‎[3,145 bytes]
 77. (hist) ‎CyanoFactory2014 programme ‎[3,173 bytes]
 78. (hist) ‎Antifibrotični učinki zelenega čaja ‎[3,184 bytes]
 79. (hist) ‎Kininogen ‎[3,196 bytes]
 80. (hist) ‎RNaza A ‎[3,207 bytes]
 81. (hist) ‎Antifibrotični učinki zelenega čaja, raziskani na in vitro in in vivo modelih jetrne fibroze ‎[3,208 bytes]
 82. (hist) ‎Luciferin ‎[3,211 bytes]
 83. (hist) ‎Saksitoksin ‎[3,236 bytes]
 84. (hist) ‎Renin ‎[3,237 bytes]
 85. (hist) ‎Taksol ‎[3,243 bytes]
 86. (hist) ‎Cisplatin ‎[3,249 bytes]
 87. (hist) ‎Barvila ‎[3,262 bytes]
 88. (hist) ‎FLAVONOIDI ‎[3,268 bytes]
 89. (hist) ‎Trigliceridi ‎[3,272 bytes]
 90. (hist) ‎Leksikon BMB ‎[3,274 bytes]
 91. (hist) ‎Subtilizin ‎[3,284 bytes]
 92. (hist) ‎Z metanolom inducirana terminacija polimerizacije poli(3-hidroksibutiratnih) polimerov: Vpliv na molekulsko maso ‎[3,292 bytes]
 93. (hist) ‎Koleratoksin ‎[3,296 bytes]
 94. (hist) ‎Antimicin ‎[3,302 bytes]
 95. (hist) ‎Cistein ‎[3,326 bytes]
 96. (hist) ‎Karboanhidraza ‎[3,342 bytes]
 97. (hist) ‎Kolagen VI ‎[3,363 bytes]
 98. (hist) ‎Tirozin-kinaza ‎[3,380 bytes]
 99. (hist) ‎Inulin ‎[3,392 bytes]
 100. (hist) ‎Mikrocistin ‎[3,407 bytes]
 101. (hist) ‎Fruktoza ‎[3,418 bytes]
 102. (hist) ‎Genotoksini ‎[3,423 bytes]
 103. (hist) ‎Amilin ‎[3,424 bytes]
 104. (hist) ‎Ksenobiotiki ‎[3,429 bytes]
 105. (hist) ‎Alkohol oksidaza ‎[3,437 bytes]
 106. (hist) ‎Reverzna transkriptaza ‎[3,462 bytes]
 107. (hist) ‎Adrenoreceptorji ‎[3,464 bytes]
 108. (hist) ‎Molekularna biologija ‎[3,465 bytes]
 109. (hist) ‎Albumini ‎[3,473 bytes]
 110. (hist) ‎Asparaginska kislina ‎[3,481 bytes]
 111. (hist) ‎Glikozil transferaza ‎[3,487 bytes]
 112. (hist) ‎Nitrat ‎[3,515 bytes]
 113. (hist) ‎Bromelain ‎[3,520 bytes]
 114. (hist) ‎Penicilin ‎[3,529 bytes]
 115. (hist) ‎Terapevtska protitelesa proti indolamin 2,3-dioksigenazi zavirajo avtoimuni artritis ‎[3,554 bytes]
 116. (hist) ‎Terapevtska protitelesa proti indolamin 2,3-dioksigenazi zavirajo avtoimunski artritis ‎[3,554 bytes]
 117. (hist) ‎Celična stena rastlin ‎[3,559 bytes]
 118. (hist) ‎Pektin ‎[3,560 bytes]
 119. (hist) ‎Flavonoidi ‎[3,569 bytes]
 120. (hist) ‎Glikoliziran Enfuvirtid: glikopeptid z močno proti HIV aktivnostjo s podaljšanim delovanjem ‎[3,583 bytes]
 121. (hist) ‎Estron ‎[3,612 bytes]
 122. (hist) ‎Proteini jedrnih por direktno stimulirajo izražanje genov celičnega cikla in razvojnih genov znotraj nukleoplazme ‎[3,617 bytes]
 123. (hist) ‎Kako blizu smo dosegu komercialno dostopne masovne fotobiološke proizvodnje vodika z cianobakterijam: pregled z biološkega vidika. ‎[3,629 bytes]
 124. (hist) ‎Seskviterpeni ‎[3,640 bytes]
 125. (hist) ‎Sinuklein ‎[3,643 bytes]
 126. (hist) ‎Acetilholin ‎[3,658 bytes]
 127. (hist) ‎Provitamini ‎[3,683 bytes]
 128. (hist) ‎Kemiluminiscenca ‎[3,698 bytes]
 129. (hist) ‎Vitamini B ‎[3,709 bytes]
 130. (hist) ‎Epidermalni rasti faktor ‎[3,727 bytes]
 131. (hist) ‎Kapsaicin ‎[3,759 bytes]
 132. (hist) ‎Vitamin E ‎[3,767 bytes]
 133. (hist) ‎Sladila ‎[3,787 bytes]
 134. (hist) ‎Polimeri nukleinskih kislin ‎[3,788 bytes]
 135. (hist) ‎Piruvat ‎[3,811 bytes]
 136. (hist) ‎Paratiroidni hormon ‎[3,819 bytes]
 137. (hist) ‎P53 ‎[3,843 bytes]
 138. (hist) ‎Kalcitonin ‎[3,845 bytes]
 139. (hist) ‎Prohormon ‎[3,846 bytes]
 140. (hist) ‎Receptorji ‎[3,862 bytes]
 141. (hist) ‎Kazalo KEM ‎[3,876 bytes]
 142. (hist) ‎Biopterin ‎[3,878 bytes]
 143. (hist) ‎S-adenozilmetionin ‎[3,883 bytes]
 144. (hist) ‎Jedrna membrana in jedrna pora ‎[3,895 bytes]
 145. (hist) ‎Laktoferin ‎[3,926 bytes]
 146. (hist) ‎Metabolno inženirstvo Klebsiella pneumoniae za produkcijo cis,cis-mukonične kisline ‎[3,984 bytes]
 147. (hist) ‎Strukturna osnova transkripcije in transripcijske inhibicije v ''Mycobacterium tuberculosis'' ‎[4,001 bytes]
 148. (hist) ‎Strukturna osnova transkripcije in transripcijske inhibicije v Mycobacterium tuberculosis ‎[4,001 bytes]
 149. (hist) ‎Receptorji TLR ‎[4,007 bytes]
 150. (hist) ‎Zgodovina študija biokemije ‎[4,015 bytes]
 151. (hist) ‎Telomeri ‎[4,019 bytes]
 152. (hist) ‎Levcin ‎[4,027 bytes]
 153. (hist) ‎Zaznavanje zunajcelične miR-210 v urinu kot potencialni diagnostični test za odkrivanje svetloceličnega karcinoma ledvičnih celic ‎[4,030 bytes]
 154. (hist) ‎Metabolno inženirstvo in vitro za proizvodnjo bioelektrike preko popolne oksidacije glukoze ‎[4,066 bytes]
 155. (hist) ‎Vpliv dodajanja amilaze, glikozidaze in glukoamilaze na kvasno fermentacijo krušnega testa in raven sladkorja v kruhu ‎[4,068 bytes]
 156. (hist) ‎Epilepsija ‎[4,072 bytes]
 157. (hist) ‎Poškodbe s prostimi radikali ‎[4,074 bytes]
 158. (hist) ‎Litična polisaharid monooksigenaza, PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin ‎[4,111 bytes]
 159. (hist) ‎Nevroligin ‎[4,128 bytes]
 160. (hist) ‎Optimizacija signalnih peptidov težkih in lahkih verig za večjo ekspresijo terapevtskih protiteles v CHO celičnih linijah ‎[4,133 bytes]
 161. (hist) ‎Izboljšana produkcija in karakterizacija na detergent odporne proteaze iz bakterije Lysinobasillus fusiformis C250R ‎[4,137 bytes]
 162. (hist) ‎Aromataza ‎[4,141 bytes]
 163. (hist) ‎G proteini ‎[4,144 bytes]
 164. (hist) ‎YTH ‎[4,149 bytes]
 165. (hist) ‎Motorni proteini ‎[4,160 bytes]
 166. (hist) ‎Integracija genov za sintezo hialuronske kisline v kromosom bakterije Lactococcus lactis izboljša sintezo visokomolekularne hialuronske kisline ‎[4,175 bytes]
 167. (hist) ‎Verižna reakcija s polimerazo (PCR) ‎[4,188 bytes]
 168. (hist) ‎Celična stena ‎[4,191 bytes]
 169. (hist) ‎Epigenetsko uravnavanje izražanja genov ‎[4,201 bytes]
 170. (hist) ‎Biokatalitični učinek encimske hidrolize dvovijačnega ekstruderja na destrukturiranje rastlinskega materiala ‎[4,201 bytes]
 171. (hist) ‎Značilnosti genomov ‎[4,212 bytes]
 172. (hist) ‎Biofortifikacija riža ‎[4,216 bytes]
 173. (hist) ‎"Sebični gen" ‎[4,217 bytes]
 174. (hist) ‎Uvod v imunologijo ‎[4,223 bytes]
 175. (hist) ‎Plazmalema ‎[4,225 bytes]
 176. (hist) ‎Visoka stopnja izražanja rekombinantnega tkivnega aktivatorja plazminogena v mleku transgenskih zajcev in njegova trombolitična aktivnost in vitro ‎[4,226 bytes]
 177. (hist) ‎Kazalo KIT ‎[4,276 bytes]
 178. (hist) ‎Ksilanazni ter celulosomski sistemi klostridij:vpogled v molekularni pristoti za izboljšavo sevov ‎[4,301 bytes]
 179. (hist) ‎Analiza transkriptoma Acremonium chrysogenum in Penicillium chrysogenum, dveh nesorodnih gliv, ki proizvajata β-laktame. Ključne tarče v programih izboljšave sevov so velvet-regulirani geni ‎[4,303 bytes]
 180. (hist) ‎Glukozaminoglikani ‎[4,334 bytes]
 181. (hist) ‎Ionski kanalčki ‎[4,354 bytes]
 182. (hist) ‎Mechano rastni faktor-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za inženirstvo tkiva ligamentov ‎[4,357 bytes]
 183. (hist) ‎MGF-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za tkivno inženirstvo ligamentov ‎[4,357 bytes]
 184. (hist) ‎Citokrom P450 ‎[4,358 bytes]
 185. (hist) ‎Mehanizmi delovanja in odpornosti proti antibiotikom ‎[4,364 bytes]
 186. (hist) ‎Holesterol ‎[4,367 bytes]
 187. (hist) ‎Litična polisaharid monooksigenaza PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin ‎[4,370 bytes]
 188. (hist) ‎HMC ‎[4,371 bytes]
 189. (hist) ‎Koencim B12 ‎[4,383 bytes]
 190. (hist) ‎Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov. ‎[4,401 bytes]
 191. (hist) ‎Z encimom povezani receptorji ‎[4,410 bytes]
 192. (hist) ‎Proizvodnja funkcionalno aktivnih človeških rastnih faktorjev v insektih uporabljenih kot žive biotovarne ‎[4,412 bytes]
 193. (hist) ‎Anodna in katodna mikrobna združba v eno-celični mikrobni gorivni celici ‎[4,413 bytes]
 194. (hist) ‎A novel adenoviral vector carrying an all-in-one Tet-On system with an autoregulatory loop for tight, inducible transgene expresion ‎[4,414 bytes]
 195. (hist) ‎Relaksin ‎[4,417 bytes]
 196. (hist) ‎Razvoj pegiliranih lipopleksov proti E6 za aplikacijo na sluznico pri predrakavih spremembah materničnega vratu ‎[4,417 bytes]
 197. (hist) ‎Proizvodnja humanega živčnega rastnega faktorja v slini transgenskih miši z uporabo žlez slinavk kot bioreaktorjev ‎[4,417 bytes]
 198. (hist) ‎Seminarji SB 2016/17 ‎[4,422 bytes]
 199. (hist) ‎Arheologija, Whole-Genome Capture Method ‎[4,430 bytes]
 200. (hist) ‎Nevreksin ‎[4,440 bytes]
 201. (hist) ‎Epinefrin ‎[4,444 bytes]
 202. (hist) ‎Fosfatdilserin ‎[4,445 bytes]
 203. (hist) ‎Forenzika, Determining the Body Fluid Origin ‎[4,448 bytes]
 204. (hist) ‎Rak ‎[4,449 bytes]
 205. (hist) ‎Disulfid izomerazi podoben protein AtPDIL1-2 kot kandidat za fitodetoksifikacijo 2,4,6-triklorofenola ‎[4,450 bytes]
 206. (hist) ‎Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov ‎[4,451 bytes]
 207. (hist) ‎Sladkorna bolezen tipa I in II ‎[4,461 bytes]
 208. (hist) ‎Celična smrt ‎[4,471 bytes]
 209. (hist) ‎Sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti (AIDS) ‎[4,482 bytes]
 210. (hist) ‎Samoregulirana proizvodnja 1-butanola v bakteriji ''Escherichia coli'', ki temelji na endogeni kontroli fermentacije ‎[4,490 bytes]
 211. (hist) ‎Podvojevanje DNA ‎[4,498 bytes]
 212. (hist) ‎Predstavitev na površini bakterij ‎[4,501 bytes]
 213. (hist) ‎Samoregulirana proizvodnja 1-butanola v bakteriji Escherichia coli, ki temelji na endogeni kontroli fermentacije ‎[4,504 bytes]
 214. (hist) ‎Verižna reakcija s polimerazo ‎[4,511 bytes]
 215. (hist) ‎Genetsko spremenjeni organizmi ‎[4,532 bytes]
 216. (hist) ‎Alzheimerjeva bolezen ‎[4,534 bytes]
 217. (hist) ‎Karoten ‎[4,548 bytes]
 218. (hist) ‎Vpliv metod predobdelave na sinergizem celulaze in ksilanaze pri hidrolizi bagase ‎[4,557 bytes]
 219. (hist) ‎Novi peptidni prenašalci za vnos proteinskega tovora v celice in njegovo sproščanje iz endosomov ‎[4,572 bytes]
 220. (hist) ‎Disaharidi in oligosaharidi ‎[4,576 bytes]
 221. (hist) ‎Uspešna priprava gensko spremenjene oljne rastline z visoko vsebnostjo omega-3 polinenasičenih maščobnih kislin. ‎[4,585 bytes]
 222. (hist) ‎Priprava Pichie pastoris, ki učinkovito uporablja ksilozo, za industrijsko proizvodnjo encimov ‎[4,589 bytes]
 223. (hist) ‎Seminarji-Modul2 ‎[4,623 bytes]
 224. (hist) ‎Sinteza bakteriofagnih litičnih proteinov proti Streptococcus pneumoniae v kloroplastih alge Chlamydomonas reinhardtii ‎[4,626 bytes]
 225. (hist) ‎Proizvodnja protitumorskih protiteles s človeku kompatibilnim glikozilacijskim profilom v kulturah koreninskih laskov v ''Nicotiani benthamiani'' ‎[4,633 bytes]
 226. (hist) ‎Proizvodnja protitumorskih protiteles s človeku kompatibilnim glikozilacijskim profilom v kulturah koreninskih laskov v Nicotiani benthamiani ‎[4,633 bytes]
 227. (hist) ‎Biosinteza indiga v E. coli s CYP102A iz Streptomyces cattleya ‎[4,635 bytes]
 228. (hist) ‎BiFC ‎[4,644 bytes]
 229. (hist) ‎Novo cepivo proti stafilokoknem enterotoksinu B izzove zaščitni imunski odziv pri miši ‎[4,644 bytes]
 230. (hist) ‎Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za namen de novo proizvodnje dihidrohalkonov z znanimi antioksidantnimi in antidiabetičnimi učinki ter s sladkim okusom. ‎[4,646 bytes]
 231. (hist) ‎Sintezna biologija ‎[4,668 bytes]
 232. (hist) ‎Karbonat ‎[4,673 bytes]
 233. (hist) ‎Huntingtonova bolezen ‎[4,695 bytes]
 234. (hist) ‎Metabolni inženiring E. coli za produkcijo O-metiliranih antocianinov z uporabo CRISPRi ‎[4,703 bytes]
 235. (hist) ‎Kinin ‎[4,713 bytes]
 236. (hist) ‎Transport majhnih molekul skozi membrano ‎[4,719 bytes]
 237. (hist) ‎Proizvodnja ekstremofilne lipaze: dragocen biokatalizator s potencialno uporabo v živilski industriji ‎[4,727 bytes]
 238. (hist) ‎Molekularna biotehnologija ‎[4,734 bytes]
 239. (hist) ‎YTH s knjižnico celic HeLa ‎[4,750 bytes]
 240. (hist) ‎Zvijanje proteinov in prionske bolezni ‎[4,752 bytes]
 241. (hist) ‎Z EEG nadzorovano izražanje transgena preko brezžično napajanega optogenetskega celičnega vsadka. ‎[4,759 bytes]
 242. (hist) ‎Transgene podgane ‎[4,763 bytes]
 243. (hist) ‎Peptidna vez in peptidi ‎[4,764 bytes]
 244. (hist) ‎Tretja generacija proizvodnje biovodika s pomočjo, z mikroalgami Scenedesmus obliquus hranjenimi bakterijami Clostridium butyricum in mešanico prilagojenih mikroorganizmov ‎[4,775 bytes]
 245. (hist) ‎Povecanje proizvodnje lipidov v kvasovki Yarrowia lipolytica ‎[4,776 bytes]
 246. (hist) ‎Povečanje proizvodnje lipidov v kvasovki Yarrowia lipolytica ‎[4,776 bytes]
 247. (hist) ‎Rizobakterijska simbioza ‎[4,782 bytes]
 248. (hist) ‎Stem Cell Educator therapy ‎[4,784 bytes]
 249. (hist) ‎Combined Cancer Gene Therapy ‎[4,785 bytes]
 250. (hist) ‎Terapevtsko protitelo proti raku, pridobljeno iz človeške B celice ‎[4,792 bytes]
 251. (hist) ‎Ojačanje humoralne in T-celične CD8+ imunosti v miškah cepljenih s cepivom DNA proti človeškemu respiratornemu sincicijskemu virusu z usmerjanjem kodiranega proteina F na dendritske celice ‎[4,792 bytes]
 252. (hist) ‎Prostaciklin ‎[4,796 bytes]
 253. (hist) ‎Levkemija ‎[4,799 bytes]
 254. (hist) ‎ZFN nukleaze ‎[4,801 bytes]
 255. (hist) ‎Izboljšava cepiv proti antraksu z uporabo iz virusnih replikonov izvedenih vektorjev, ki omogočajo izražanje zaščitnega antigena. ‎[4,808 bytes]
 256. (hist) ‎Uporaba hitinaze, klonirane iz Metschnikowie fructicola in prekomerno izražene v Pichii pastoris za nadzor rjave gnilobe breskev po obiranju ‎[4,814 bytes]
 257. (hist) ‎Ovrednotenje šestih imunogenih rekombinantnih proteinov bakterije Vibrio Anguillarum kot kandidatna cepiva za ribo Paralichthys olivaceus ‎[4,825 bytes]
 258. (hist) ‎Prepisovanje DNA v RNA ‎[4,829 bytes]
 259. (hist) ‎Bioinženiring rastlinske kulture Capsicum frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina ‎[4,831 bytes]
 260. (hist) ‎Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina ‎[4,839 bytes]
 261. (hist) ‎Vzpostavitev nove biosintezne poti za pridobivanje 3,4-dihidroksibutirične kisline iz ksiloze v bakteriji Escherichia coli ‎[4,844 bytes]
 262. (hist) ‎Preprečevanje vnetja sluznice prebavnega trakta z gensko spremenjenimi bakterijami Lactococcus lactis NZ9000, ki izločajo biološko aktivni s pankreatitisom povezani protein I (PAP) ‎[4,857 bytes]
 263. (hist) ‎Anaerobna razgradnja izoftalata pri fermentacijski bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivorans ‎[4,859 bytes]
 264. (hist) ‎Mikrobicidno delovanje α in θ defenzinov na antibiotik-odporne Staphylococcus aureus in Pseudomonas aeruginosa ‎[4,860 bytes]
 265. (hist) ‎Konjugirani oligoelektrolit na osnovi ferocena katalizira bakterijsko elektrodno respiracijo ‎[4,860 bytes]
 266. (hist) ‎Retinal Gene Therapy ‎[4,865 bytes]
 267. (hist) ‎Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za proizvodnjo biogoriva in kemikalij iz maščobnih kislin ‎[4,866 bytes]
 268. (hist) ‎Molekularna biologija virusov ‎[4,868 bytes]
 269. (hist) ‎Automated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization Assay ‎[4,871 bytes]
 270. (hist) ‎Identification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalities ‎[4,874 bytes]
 271. (hist) ‎Nukleozidi in nukleotidi ‎[4,875 bytes]
 272. (hist) ‎Vloga stikov pri proteinski prevodnosti na velike razdalnje ‎[4,876 bytes]
 273. (hist) ‎Kateholamini ‎[4,877 bytes]
 274. (hist) ‎Semikonzervativno podvajanje ‎[4,886 bytes]
 275. (hist) ‎Predstavitev organofosfatne hidrolaze in celuloza vezavne domene na površini veziklov zunanje membrane za razgradnjo organofosfatnih pesticidov ‎[4,886 bytes]
 276. (hist) ‎BiokemSeminar-SeznamNovic-B09 ‎[4,889 bytes]
 277. (hist) ‎Šaperoni ‎[4,891 bytes]
 278. (hist) ‎Gene silencing shRNA ‎[4,895 bytes]
 279. (hist) ‎Sistematika, Human Gut Microbiome ‎[4,900 bytes]
 280. (hist) ‎Klorid ‎[4,907 bytes]
 281. (hist) ‎Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem mutirane monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus ‎[4,918 bytes]
 282. (hist) ‎Gene overexpression ‎[4,941 bytes]
 283. (hist) ‎Potenciali interakcij med algami in bakterijami. ‎[4,974 bytes]
 284. (hist) ‎Termogeneza ‎[4,975 bytes]
 285. (hist) ‎Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem skonstruirane monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus ‎[4,987 bytes]
 286. (hist) ‎Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem gensko spremenjene monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus ‎[4,988 bytes]
 287. (hist) ‎Medcelični stiki ‎[5,014 bytes]
 288. (hist) ‎Mutacije ‎[5,024 bytes]
 289. (hist) ‎Nanoparticle Platform for Delivery of siRNA and Cisplatin ‎[5,037 bytes]
 290. (hist) ‎Glikogen ‎[5,040 bytes]
 291. (hist) ‎Diagnostična vrednost rekombinantnega proteina Tp0821 v serodiagnostiki sifilisa ‎[5,049 bytes]
 292. (hist) ‎CRISPR/Cas9 ‎[5,060 bytes]
 293. (hist) ‎Metabolomics ‎[5,073 bytes]
 294. (hist) ‎Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida. ‎[5,077 bytes]
 295. (hist) ‎Sinteza proteinov ‎[5,085 bytes]
 296. (hist) ‎Čiščenje in karakterizacija gama poliglutaminske kisline iz bakterije Bacillus licheniformis NRC20 ‎[5,085 bytes]
 297. (hist) ‎Imobilizacija in nadzorovano sproščanje β-galaktozidaze iz hitozanskega hidrogela ‎[5,093 bytes]
 298. (hist) ‎Pogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost induciranih pluripotentnih matičnih celic ‎[5,099 bytes]
 299. (hist) ‎Pogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost človeških induciranih pluripotentnih matičnih celic ‎[5,104 bytes]
 300. (hist) ‎Phage display ‎[5,119 bytes]
 301. (hist) ‎Nukleinske kisline ‎[5,156 bytes]
 302. (hist) ‎Funkcionalne mutacije in karakterizacija VHH proti ureazi Helicobacter pylori ‎[5,172 bytes]
 303. (hist) ‎Integration of multiple omics datasets ‎[5,173 bytes]
 304. (hist) ‎Membranski lipidi ‎[5,176 bytes]
 305. (hist) ‎Leptin ‎[5,186 bytes]
 306. (hist) ‎Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida ‎[5,186 bytes]
 307. (hist) ‎Nova "priming-boosting" strategija za imunsko posredovanje pri raku materničnega vratu ‎[5,197 bytes]
 308. (hist) ‎Z G-proteini povezani receptorji ‎[5,203 bytes]
 309. (hist) ‎Beta oksidacija ‎[5,215 bytes]
 310. (hist) ‎Biočipi ‎[5,219 bytes]
 311. (hist) ‎Cepivo proti RSV, pripravljeno z virusnim vektorjem, inducira dolgotrajno humoralno imunost pri bombažnih podganah ‎[5,225 bytes]
 312. (hist) ‎Cianofagi ‎[5,229 bytes]
 313. (hist) ‎Transgenske kokoši ‎[5,240 bytes]
 314. (hist) ‎Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola ‎[5,247 bytes]
 315. (hist) ‎RNA-interferenca ‎[5,249 bytes]
 316. (hist) ‎Kristalin ‎[5,265 bytes]
 317. (hist) ‎Multipleksna detekcija na zdravila odporne tuberkuloze z binarnimi deoksiribocimnimi senzorji ‎[5,265 bytes]
 318. (hist) ‎Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in lucerno, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo ‎[5,266 bytes]
 319. (hist) ‎Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT ‎[5,268 bytes]
 320. (hist) ‎Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in alfalfo, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo ‎[5,271 bytes]
 321. (hist) ‎Inženiring Streptococcus zooepidemicus za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov ‎[5,278 bytes]
 322. (hist) ‎Mišična distrofija ‎[5,279 bytes]
 323. (hist) ‎Comparative genomic hybridization (CGH) arrays ‎[5,285 bytes]
 324. (hist) ‎Nevrotransmiterji ‎[5,287 bytes]
 325. (hist) ‎Inženiring ''Streptococcus zooepidemicus'' za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov ‎[5,292 bytes]
 326. (hist) ‎Monosaharidi ‎[5,310 bytes]
 327. (hist) ‎Primerjava transkriptoma filamentoznih gliv Neurospora crassa pri rasti na treh različnih vrstah monosaharidov: D-glukoze, D-ksiloze in L-arabinoze ‎[5,320 bytes]
 328. (hist) ‎Tarčna mutageneza ‎[5,334 bytes]
 329. (hist) ‎Inženiring ‎[5,346 bytes]
 330. (hist) ‎Optimizacija večvalentnega peptidnega cepiva za nikotinsko odvisnost ‎[5,346 bytes]
 331. (hist) ‎Škrob ‎[5,348 bytes]
 332. (hist) ‎Semikonzervativno podvojevanje ‎[5,349 bytes]
 333. (hist) ‎Hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification ‎[5,386 bytes]
 334. (hist) ‎Bioremediacija s pesticidi okužene vode z uporabo encima, ki razgrajuje organofosfate in je vezan na netkan poliestrski tekstil ‎[5,432 bytes]
 335. (hist) ‎Makrofagi iz gensko spremenjenih prašičev z delecijo domene CD163 SRCR5 odporni na okužbo s PRRSV ‎[5,444 bytes]
 336. (hist) ‎Raziskovanje cianobakterij na UL FKKT ‎[5,447 bytes]
 337. (hist) ‎Inženiring Escherichie coli za selektivno produkcijo geraniola z minimalno endogeno dehidrogenacijo ‎[5,448 bytes]
 338. (hist) ‎Razvoj cepiva za virus gripe H7N9 na osnovi virusu podobnih delcev ‎[5,456 bytes]
 339. (hist) ‎Kombinacija temne fermentacije v trdnem stanju in mehanske obdelave za razgradnjo lignoceluloze: Inovativen pristop za proizvodnjo biogoriv in hlapnih organskih kislin. ‎[5,457 bytes]
 340. (hist) ‎Neural stem cells ‎[5,470 bytes]
 341. (hist) ‎Aktivacija limfocitov T ‎[5,471 bytes]
 342. (hist) ‎Biosinteza alkanov v nitasti glivi Aspergillus carbonarius s heterologno ekspresijo acyl-ACP/CoA reduktaze in oksigenaze za deformilacijo aldehida iz cianobakterije Synechococcus elongatus ‎[5,492 bytes]
 343. (hist) ‎Metabolni inženiring termofilne filamentozne glive Myceliophthora thermophila za proizvodnjo fumarne kisline ‎[5,504 bytes]
 344. (hist) ‎Zaznavanje okusov ‎[5,563 bytes]
 345. (hist) ‎Bički in migetalke ‎[5,567 bytes]
 346. (hist) ‎Vstavitev gena rd29A:AtDREB2A CA v sojo in njegova molekulska karakterizacija v listih in koreninah med dehidracijo ‎[5,583 bytes]
 347. (hist) ‎Dinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocije ‎[5,595 bytes]
 348. (hist) ‎Regulation of flowering time in Arabidopsis thaliana ‎[5,615 bytes]
 349. (hist) ‎Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo bakterijskih eksopolisaharidov: biosinteza, mehanizem in strategije remediacije ‎[5,637 bytes]
 350. (hist) ‎Okolju prijazna vezava hitozana kot biopolimera na volno, z uporabo peroksidaze hrena ‎[5,640 bytes]
 351. (hist) ‎Model s povratno zanko za povečanje mikrobne produkcije biogoriva z uporabo biosenzorja ‎[5,665 bytes]
 352. (hist) ‎Popravljanje mutacij in rekombinacijski procesi ‎[5,675 bytes]
 353. (hist) ‎Inženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije ‎[5,678 bytes]
 354. (hist) ‎V transgenskih opicah rhesus, ki so prenašalke vstavljenega človeškega gena MCPH1, je opazen podoben razvoj možganov, kot pri človeku ‎[5,682 bytes]
 355. (hist) ‎Statini ‎[5,702 bytes]
 356. (hist) ‎Multiplex oligonucleotide ligation assay ‎[5,715 bytes]
 357. (hist) ‎Določanje kompetence prašičjih matičnih celic za somatski jedrni prenos in kloniranje živali ‎[5,730 bytes]
 358. (hist) ‎Proizvodnja funkcionalnega človeškega IL37 v rastlinah ‎[5,738 bytes]
 359. (hist) ‎Proizvodnja fuzijskega proteina iz domene 3 zunajceličnega proteina virusa denge in liganda M-celic v transgenem rižu kali ‎[5,746 bytes]
 360. (hist) ‎Parkinsonova bolezen ‎[5,754 bytes]
 361. (hist) ‎Bioremediacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH ‎[5,781 bytes]
 362. (hist) ‎TBK2017 Povzetki seminarjev ‎[5,783 bytes]
 363. (hist) ‎Celulolitični encimi talne glive Penicillium sp. TG2 in njihov potencial pri proizvodnji etanola. ‎[5,791 bytes]
 364. (hist) ‎Bioremedijacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH ‎[5,795 bytes]
 365. (hist) ‎Čiščenje rekombinantnih protiteles z obarjanjem z etanolom ‎[5,801 bytes]
 366. (hist) ‎Pridobitev zaščitnega imunskega odziva proti antraksu preko oralne imunizacije z zaščitnim antigenom kot cepivom, pridobljenim na osnovi rastlin ‎[5,808 bytes]
 367. (hist) ‎Fotosintezi ‎[5,821 bytes]
 368. (hist) ‎Microarray-gene chips ‎[5,844 bytes]
 369. (hist) ‎Identifikacija proizvajalcev antibakterijskih spojin z iskanjem odpornosti proti antibiotikom ‎[5,844 bytes]
 370. (hist) ‎Organizacija genov v kromatinu ‎[5,853 bytes]
 371. (hist) ‎Pretvorba proteinskih odpadkov v biogoriva in amonijak z bakterijo B. subtilis ‎[5,857 bytes]
 372. (hist) ‎Molekulsko kloniranje ‎[5,872 bytes]
 373. (hist) ‎Aminokisline in proteini ‎[5,874 bytes]
 374. (hist) ‎Glikozilacija ‎[5,909 bytes]
 375. (hist) ‎Vpliv valina in drugih aminokislin na vsebnost diacetila in 2,3-pentadiona v pivini ‎[5,912 bytes]
 376. (hist) ‎Ravni proteinske strukture ‎[5,920 bytes]
 377. (hist) ‎Priprava bispecifičnih IgG protiteles s pomočjo ustvarjanja strukturno baziranega ortogonalnega Fab vmesnika. ‎[5,968 bytes]
 378. (hist) ‎SBTS ‎[6,020 bytes]
 379. (hist) ‎Proizvodnja človeške glukocerebrozidaze v rastlini Nicotiana benthamiana s spremenjeno glikozilacijo ‎[6,024 bytes]
 380. (hist) ‎Nov terapevtski pristop za ciljanje signalne poti Hippo ‎[6,068 bytes]
 381. (hist) ‎Izboljšanje tolerance na mraz in slanost ‎[6,069 bytes]
 382. (hist) ‎Proizvodnja feremonov vešče v rastlinah ‎[6,100 bytes]
 383. (hist) ‎ScFv phage display ‎[6,104 bytes]
 384. (hist) ‎Napoved življenjskega cikla proizvodnje biogoriva iz mikroalg preko različnih sistemov pretvorbe bioenergije ‎[6,166 bytes]
 385. (hist) ‎Uporaba pristopa načrtovanja eksperimentov za optimizacijo proizvodnje rekombinantnega fragmenta protitelesa v periplazmi Escherichie coli: izbira signalnega peptida in optimalnih pogojev rasti ‎[6,168 bytes]
 386. (hist) ‎KrCRISPR: enostavna in učinkovita strategija generiranja pogojnega izbijanja esencialnih genov ‎[6,173 bytes]
 387. (hist) ‎Produkcija optično čiste mlečne kisline v sevu enterococcus faecium kaže potencial v biopretvorbi odpadkov kmetijske industrije: fiziološka in proteomska študija ‎[6,183 bytes]
 388. (hist) ‎Inaktivacija kromosoma X ‎[6,203 bytes]
 389. (hist) ‎SB students resources ‎[6,217 bytes]
 390. (hist) ‎Kolageni ‎[6,238 bytes]
 391. (hist) ‎Iz induciranih pluripotentnih izvornih celic pripravljeni človeški limfociti T za terapijo raka ‎[6,251 bytes]
 392. (hist) ‎Biorazgradnja in toksičnost nastalih produktov ‎[6,260 bytes]
 393. (hist) ‎Proizvodnja n-butanola in etanola iz celuloze v bakteriji Clostridium cellulovorans s prekomernim izražanjem aldehid in alkohol dehidrogenaz ‎[6,280 bytes]
 394. (hist) ‎Predstavitev na ribosomih ‎[6,294 bytes]
 395. (hist) ‎Stroškovno učinkovita proizvodnja rekombinantnih peptidov v Escherichia coli ‎[6,303 bytes]
 396. (hist) ‎Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor ‎[6,309 bytes]
 397. (hist) ‎Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija (S673G) in skrajševalna mutacija v Zfp644 posnemata fenotip človeške bolezni ‎[6,419 bytes]
 398. (hist) ‎Celični skelet ‎[6,468 bytes]
 399. (hist) ‎Struktura kromatina ‎[6,478 bytes]
 400. (hist) ‎Lastnosti aminokislin ‎[6,485 bytes]
 401. (hist) ‎Reprogramiranje somatskih celic po fuziji z embrionalnimi izvornimi celicami ‎[6,557 bytes]
 402. (hist) ‎Učinkovit pristop za sintezo funkcionalnega IgG z uporabo rekonstruiranega brezceličnega sistema za sintezo proteinov ‎[6,568 bytes]
 403. (hist) ‎Inženiring biosintetskih mehanizmov za raznolike polihidroksialkanoate ‎[6,778 bytes]
 404. (hist) ‎Odgovor bakterij na tujo DNA ‎[6,780 bytes]
 405. (hist) ‎Načrtovanje kandidatnega cepiva za diabetes tipa I s pomočjo užitnih rastlin, ki izražajo pomemben avtoantigen ‎[6,784 bytes]
 406. (hist) ‎Peskovnik ‎[6,790 bytes]
 407. (hist) ‎RuBisCO ‎[6,804 bytes]
 408. (hist) ‎A synthetic biology approach to transform Yarrowia Lypolytica into a competitive biotechnological producer of β-carotene ‎[6,836 bytes]
 409. (hist) ‎Mikrobiološka proizvodnja obnovljivih biomonomerov in bioplastike ‎[6,839 bytes]
 410. (hist) ‎Metabolno inženirstvo bakterije Escherichia coli za de novo sintezo vitamina B12 ‎[6,882 bytes]
 411. (hist) ‎Uporaba kokošjega bioreaktorja za učinkovito proizvodnjo funkcionalnih citokinov ‎[6,981 bytes]
 412. (hist) ‎Kazalo BMB ‎[7,015 bytes]
 413. (hist) ‎MBT seminarji 2014 ‎[7,078 bytes]
 414. (hist) ‎Eritropoetin ‎[7,098 bytes]
 415. (hist) ‎Eritripoetin ‎[7,098 bytes]
 416. (hist) ‎Vitamini ‎[7,102 bytes]
 417. (hist) ‎Potencial trajnostne proizvodnje bioenergije iz Synechocystis sp., gojene v odpadnih vodah v velikem merilu – pristop nizkocenovne biorafinerije ‎[7,112 bytes]
 418. (hist) ‎Mišične distrofije ‎[7,129 bytes]
 419. (hist) ‎Razvoj biološkega vezja, ki predstavi preklopno stikalo ali oscilatorno obnašanje v Escherichia coli ‎[7,149 bytes]
 420. (hist) ‎Molekularne osnove ved o življenju - KI ‎[7,166 bytes]
 421. (hist) ‎Diplome - kontrolni seznam ‎[7,180 bytes]
 422. (hist) ‎Pregled metabolizma ‎[7,435 bytes]
 423. (hist) ‎Beton-samoporavljajući sistem ‎[7,477 bytes]
 424. (hist) ‎Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati ‎[7,492 bytes]
 425. (hist) ‎A synthetic biology approach to transform Yarrowia Lypolytica into a competitive biotechnological producer of β-carotene: ‎[7,522 bytes]
 426. (hist) ‎Sekvenčno specifična protimikrobna sredstva ‎[7,637 bytes]
 427. (hist) ‎Seminarji SB 2015/16 ‎[7,701 bytes]
 428. (hist) ‎Tabela odpornosti materialov ‎[7,900 bytes]
 429. (hist) ‎Biokemijska struktura centromer in njihove interakcije ‎[7,922 bytes]
 430. (hist) ‎Biokemijski seminar K3 - 2009/10 - Kazalo ‎[7,987 bytes]
 431. (hist) ‎Odkritje in delovanje kompleksa RISC ‎[8,047 bytes]
 432. (hist) ‎Odkritje aktivacije genov z malo RNA (RNAa) ‎[8,071 bytes]
 433. (hist) ‎Biološke naprave in vezja za pametna cepiva na osnovi RNA ‎[8,078 bytes]
 434. (hist) ‎Biološke naprave in vezja za pripravo pametnih cepiv na osnovi RNA ‎[8,080 bytes]
 435. (hist) ‎Super ‎[8,089 bytes]
 436. (hist) ‎Biokemijske značilnosti izvornih celic ‎[8,090 bytes]
 437. (hist) ‎Reprogramiranje celic ‎[8,151 bytes]
 438. (hist) ‎Bakteriofagi ‎[8,253 bytes]
 439. (hist) ‎Vpliv transgena rastnega hormona na genetsko arhitekturo lastnosti povezanimi z rastjo ‎[8,292 bytes]
 440. (hist) ‎E. ‎[8,303 bytes]
 441. (hist) ‎E.coli tarčno usmerjena na raka ‎[8,331 bytes]
 442. (hist) ‎Encimsko združevanje DNA molekul dolgih več sto kilobaz ‎[8,374 bytes]
 443. (hist) ‎Sintezna biologija naravnih produktov (nitastih) gliv ‎[8,428 bytes]
 444. (hist) ‎SOS-popravljanje ‎[8,434 bytes]
 445. (hist) ‎Mehanizmi izjemne odpornosti proti radioaktivnemu sevanju pri prokariontih ‎[8,457 bytes]
 446. (hist) ‎Odkritje encima 'dicer' ‎[8,515 bytes]
 447. (hist) ‎Mehanizem celične smrti po delovanju antibiotikov ‎[8,519 bytes]
 448. (hist) ‎Živosrebro(II) ‎[8,529 bytes]
 449. (hist) ‎Mehanizem metilacije DNA ‎[8,585 bytes]
 450. (hist) ‎Razreševanje Hollidayevega križišča ‎[8,610 bytes]
 451. (hist) ‎Sestava in značilnosti preurejevalnih strojčkov ‎[8,640 bytes]
 452. (hist) ‎Mehanizem X-inaktivacije ‎[8,648 bytes]
 453. (hist) ‎2015-bionano-seminar ‎[8,730 bytes]
 454. (hist) ‎Optimizacija sinteze IPP kot prekursorja za produkcijo likopena, dekaprenoksantina in astaksantina v Corynebacterium glutamicum ‎[8,732 bytes]
 455. (hist) ‎Pikorna virusi in drugi RNA(+) virusi ‎[8,733 bytes]
 456. (hist) ‎Medmolekulske interakcije znotraj nukleosomov ‎[8,761 bytes]
 457. (hist) ‎2020-bionano-seminar ‎[8,771 bytes]
 458. (hist) ‎No problem ‎[8,825 bytes]
 459. (hist) ‎Shramba fosfata ‎[8,839 bytes]
 460. (hist) ‎Vodni medvedki in reševanje proteinov ‎[8,886 bytes]
 461. (hist) ‎Epigenetsko dogajanje pri rastlinah ‎[8,899 bytes]
 462. (hist) ‎Engineering Customized Cell Sensing and Response Behaviors Using Synthetic Notch Receptors ‎[8,909 bytes]
 463. (hist) ‎Daljinsko upravljanje s sesalskimi celicami, na podlagi temperaturno reguliranih genetskih stikal s svetlobno-toplotnimi utripi ‎[8,916 bytes]
 464. (hist) ‎Biološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celic ‎[8,936 bytes]
 465. (hist) ‎Sistem Rex pri bakteriji Escherichia coli ‎[8,946 bytes]
 466. (hist) ‎Nukleosomi med replikacijo ‎[8,947 bytes]
 467. (hist) ‎Biosenzor etilena ‎[9,013 bytes]
 468. (hist) ‎Odkritje mikro RNA (miRNA) ‎[9,019 bytes]
 469. (hist) ‎APIS- nov pristop za zdravljenje okužbe z Nosema caranae pri čebelah ‎[9,030 bytes]
 470. (hist) ‎Seminarji SB 2018/19 ‎[9,059 bytes]
 471. (hist) ‎Načrtovana evolucija genetskih vezij ‎[9,061 bytes]
 472. (hist) ‎Odkritje kratke interferenčne RNA (siRNA) ‎[9,083 bytes]
 473. (hist) ‎V slogi je moč: načrtovanje in uporaba mikrobne simbioze ‎[9,085 bytes]
 474. (hist) ‎Značilnosti kromosomskih ogrodij ‎[9,086 bytes]
 475. (hist) ‎Visoko frekvenčna mutageneza na ne pravem mestu, ki jo inducirajo nukleaze sistema CRISPR-Cas v človeških celicah ‎[9,121 bytes]
 476. (hist) ‎Značilnosti bakterijskih kromosomov ‎[9,131 bytes]
 477. (hist) ‎CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano ‎[9,162 bytes]
 478. (hist) ‎Slovo raku ‎[9,170 bytes]
 479. (hist) ‎DNA assembler ‎[9,170 bytes]
 480. (hist) ‎Programiranje celic s ponavljajočim večmestnim modeliranjem genoma in pospešeno evolucijo ‎[9,177 bytes]
 481. (hist) ‎Neposredno popravljanje mutacij ‎[9,183 bytes]
 482. (hist) ‎Uravnavanje X-inaktivacije pri boleznih ‎[9,190 bytes]
 483. (hist) ‎Začetki uporabe CRISPR-Cas9 sistema ‎[9,196 bytes]
 484. (hist) ‎Senzor za detekcijo spolno prenosljivih okužb ‎[9,206 bytes]
 485. (hist) ‎Maščobne kisline ‎[9,215 bytes]
 486. (hist) ‎Ravnotežje med ekspresijo XYL1 in XYL2 v različnih šasijah kvasovk v povezavi s povečano fermentacijo ksiloze ‎[9,237 bytes]
 487. (hist) ‎Ikozaedrični fagi ‎[9,291 bytes]
 488. (hist) ‎Epigenetsko reprogramiranje celic ‎[9,299 bytes]
 489. (hist) ‎Kompaktiranje kromosomov ‎[9,303 bytes]
 490. (hist) ‎Povečano izražanje genov na kromosomu X ‎[9,309 bytes]
 491. (hist) ‎PC SQUAD-Inženiring novih sistemov tarčne dostave zdravil ‎[9,338 bytes]
 492. (hist) ‎Delovanje na plazmide za zmanjševanje širjenja odpornosti med bakterijami ‎[9,348 bytes]
 493. (hist) ‎Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka ‎[9,348 bytes]
 494. (hist) ‎Proti antibiotikom odporne mikobakterije in nejserije ‎[9,366 bytes]
 495. (hist) ‎Molekularne osnove ved o življenju ‎[9,383 bytes]
 496. (hist) ‎MagicBlock: interaktivna platforma za sintezno biologijo ‎[9,393 bytes]
 497. (hist) ‎Quantifly ‎[9,411 bytes]
 498. (hist) ‎Aptasense ‎[9,441 bytes]
 499. (hist) ‎Biokemijska struktura telomerov ‎[9,457 bytes]
 500. (hist) ‎Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli ‎[9,472 bytes]

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox