Uncategorized pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Showing below up to 500 results starting with #1.

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. "Sebični gen"
 2. "Training protein" - PETaze
 3. 11.Pomen RNAi kot obramba pred virusi in transpozoni
 4. 2015-bionano-seminar
 5. 2017-bionano-seminar
 6. 2020-bionano-seminar
 7. 3-D struktura virusa s potencialom za boj proti raku in virusu HIV
 8. 7.Programmed population control by cell-cell communication and regulated killing
 9. ALiVE – analiza živih celic z vezikularnim izvozom
 10. APIS- nov pristop za zdravljenje okužbe z Nosema caranae pri čebelah
 11. ASTARice – biosinteza astaksantina v rižu
 12. ATP hidroliza v Eg5 kinazi vključuje katalitični dvovodni mehanizem
 13. A TALE nuclease architecture for efficient genome editing
 14. A novel adenoviral vector carrying an all-in-one Tet-On system with an autoregulatory loop for tight, inducible transgene expresion
 15. A synthetic biology approach to transform Yarrowia Lypolytica into a competitive biotechnological producer of β-carotene
 16. A synthetic biology approach to transform Yarrowia Lypolytica into a competitive biotechnological producer of β-carotene:
 17. A synthetic multicellular system for programmed pattern formation
 18. A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators
 19. Aflatoxout
 20. Aktivacija genskega izražanja encimov za sintezo holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionom
 21. Aktivacija genskega izražanja holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionom
 22. Alel-specifični spekter tumorja v PTEN
 23. Alela-specifičen spekter tumorja v PTEN
 24. Ali lahko naravna diverziteta quorum sensinga pripomore k napredku v sintezni biologiji?
 25. Ali raziskave nove hormonske terapije zmanjšujejo neplodnost pri ženskah?
 26. Alzheimerjeva bolezen (AB): Nivo izražanja nekaterih genov je ključen
 27. Amelogenin uravnava rast apatitskih kristalov v zobni sklenini
 28. Aminopeptidaze
 29. An improved zinc-finger nuclease architecture for highly specific genome editing
 30. Anaerobna razgradnja izoftalata pri fermentacijski bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivorans
 31. Analiza transkriptoma Acremonium chrysogenum in Penicillium chrysogenum, dveh nesorodnih gliv, ki proizvajata β-laktame. Ključne tarče v programih izboljšave sevov so velvet-regulirani geni
 32. Anjali
 33. Anodna in katodna mikrobna združba v eno-celični mikrobni gorivni celici
 34. Antifibrotični učinki zelenega čaja
 35. Antifibrotični učinki zelenega čaja, raziskani na in vitro in in vivo modelih jetrne fibroze
 36. Antihipertenzivni probiotik - nov pristop zniževanja krvnega tlaka
 37. Antioksidant
 38. Aptasense
 39. Arheologija, Whole-Genome Capture Method
 40. Atrazin pri afriških žabah krempljarkah povroča poplno feminizacijo
 41. Automated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization Assay
 42. Avtoimunski sindrom odgovoren za kronične sluzninčne infekcije s kandido
 43. Avtomatizacija načrtovanja genetskih vezij
 44. BI(OIL)OGICAL FACTORY - sistem za proizvodnjo sestavin palmovega olja v mikroalgi
 45. BIO1-seminar
 46. BIO1-seminar-2012
 47. BIO1-seminar 2011
 48. BIO1 Povzetki seminarjev
 49. BIO1 Povzetki seminarjev 2011
 50. BIO2
 51. BIO2 2010 Seminar
 52. BIO2 Povzetki seminarjev
 53. BIO2 Povzetki seminarjev 2011
 54. BIO2 Povzetki seminarjev 2012
 55. BIO2 Povzetki seminarjev 2013
 56. BIO2 Povzetki seminarjev 2014
 57. BIO2 Povzetki seminarjev 2015
 58. BIO2 Povzetki seminarjev 2016
 59. BIO2 Povzetki seminarjev 2017
 60. BIO2 Povzetki seminarjev 2018
 61. BIO2 Povzetki seminarjev 2019
 62. BIO2 Povzetki seminarjev 2020
 63. BIO2 Seminar-geslo
 64. BIO2 Seminar 2011
 65. BIO2 Seminar 2012
 66. BIO2 Seminar 2013
 67. BIO2 Seminar 2014
 68. BIO2 Seminar 2015
 69. BIO2 Seminar 2016
 70. BIO2 Seminar 2017
 71. BIO2 Seminar 2018
 72. BIO2 Seminar 2019
 73. BIO2 Seminar 2020
 74. BIO2 recenzija
 75. BNU- Kitajska: inženirski črevesni mikrobi za zmanjševanje debelosti
 76. Bakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezni
 77. Bakteriofagi
 78. BanLec potencialni preprečevalec replikacije virusa HIV
 79. Barvila
 80. BeeT Beehave
 81. Beta-2-mikroglobulin v motnjah avtističnega spektra
 82. Beton-samoporavljajući sistem
 83. BiFC
 84. Bio2Povzetki
 85. BioSynthAge - Kvalitetno staranje
 86. BioSynthAge - Kvalitetno staranje. Tina Kuhar (6.12.2016)
 87. BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni
 88. Biobalon
 89. Biofortifikacija riža
 90. Bioinženiring rastlinske kulture Capsicum frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 91. Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 92. Biokatalitični učinek encimske hidrolize dvovijačnega ekstruderja na destrukturiranje rastlinskega materiala
 93. Biokem2B
 94. BiokemSem2B
 95. BiokemSeminar-SeznamNovic-B09
 96. BiokemSeminar-SkupineLeksikon-B09
 97. BiokemSeminar-SkupineNovica-B09
 98. Biokemijske značilnosti izvornih celic
 99. Biokemijski seminar
 100. Biokemijski seminar 1 - 2009/10
 101. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Kazalo
 102. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Leksikon
 103. Biokemijski seminar K3 - 2009/10
 104. Biokemijski seminar K3 - 2009/10 - Kazalo
 105. Biološke naprave in vezja za pametna cepiva na osnovi RNA
 106. Biološke naprave in vezja za pripravo pametnih cepiv na osnovi RNA
 107. Biološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celic
 108. Biomaterial za privzemanje urana iz okolja - "žetveni stroj" urana
 109. Biomedicina
 110. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in alfalfo, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 111. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in lucerno, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 112. Biorazgradnja in toksičnost nastalih produktov
 113. Bioremediacija s pesticidi okužene vode z uporabo encima, ki razgrajuje organofosfate in je vezan na netkan poliestrski tekstil
 114. Bioremediacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 115. Bioremedijacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 116. Biosenzor etilena
 117. Biosinteza alkanov v nitasti glivi Aspergillus carbonarius s heterologno ekspresijo acyl-ACP/CoA reduktaze in oksigenaze za deformilacijo aldehida iz cianobakterije Synechococcus elongatus
 118. Biosinteza indiga v E. coli s CYP102A iz Streptomyces cattleya
 119. BiotINK - nov pristop k biotiskanju tkiva
 120. Biotic Blue - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah
 121. Bičkov
 122. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT
 123. Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
 124. Brezvirusni način priprave iPSC
 125. CAPOEIRA - razvoj personaliziranega cepiva proti raku in sistema za spremljanje odziva na zdravljenje
 126. CAT-Seq: Visokoprepustna metoda za analizo katalitske aktivnosti biomolekul
 127. CRISPR/Cas9
 128. CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano
 129. Canditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9
 130. CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezni
 131. Case13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
 132. Celična stena
 133. Celična stena rastlin
 134. Celične strategije za sestavljanje molekularnih strojev
 135. Celulolitični encimi talne glive Penicillium sp. TG2 in njihov potencial pri proizvodnji etanola.
 136. Centrosom
 137. Centrosomu
 138. Cepivo proti RSV, pripravljeno z virusnim vektorjem, inducira dolgotrajno humoralno imunost pri bombažnih podganah
 139. Cerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic.
 140. Chemical synthesis of poliovirus cDNA: Generation of infectious virus in the absence of natural template
 141. Cianofagi
 142. Citoskeletna regulacija mobilnosti CD45 v limfocitih
 143. Cockroach terminator
 144. Combinatorial synthesis of genetic networks
 145. Combined Cancer Gene Therapy
 146. Comparative genomic hybridization (CGH) arrays
 147. Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli
 148. Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
 149. Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome
 150. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
 151. CyanoFactory2014 programme
 152. CyanoFactory Scientific Meeting 2014
 153. DNA assembler
 154. Daljinsko upravljanje s sesalskimi celicami, na podlagi temperaturno reguliranih genetskih stikal s svetlobno-toplotnimi utripi
 155. Design
 156. Design and analysis of synthetic carbon fixation pathways
 157. Diabetes
 158. Diabetesa
 159. Diagnostična vrednost rekombinantnega proteina Tp0821 v serodiagnostiki sifilisa
 160. Dietično ekstra-deviško olivno olje bogato s fenolnimi antioksidanti in proces staranja: dolgotrajni učinki na podganah
 161. Difterijski toksin
 162. Difuzija SSB proteina ob enoverižni molekuli DNA
 163. Difuzija SSB proteinov ob enoverižni molekuli DNA
 164. Dinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocije
 165. Dinamično uravnavanje (regulacija) metabolnih poti
 166. Diplome - kontrolni seznam
 167. Diplomsko delo
 168. Dispersing biofilms with engineered enzymatic bacteriophage
 169. Disulfid izomerazi podoben protein AtPDIL1-2 kot kandidat za fitodetoksifikacijo 2,4,6-triklorofenola
 170. Doktorski študiji biokemije in molekularne biologije v tujini
 171. Določanje kompetence prašičjih matičnih celic za somatski jedrni prenos in kloniranje živali
 172. Določanje učinkovitosti bioloških naprav in vezij z razmerjem signal-šum
 173. Domača orodjarna
 174. Dosežena aksonska regeneracija in vitro
 175. Drsenje SSB proteinov po enoverižni molekuli DNA
 176. Duehennova
 177. Dvojna vloga Notch proteina
 178. E.
 179. E.coli tarčno usmerjena na raka
 180. Ecolibrium – razvoj ogrodja za inženiring mešanih kultur
 181. Električni tokovi prostorsko ločijo biogeokemijske procese v morskih sedimentih
 182. Emergentne lastnosti zmanjšanega genoma E. coli
 183. Encim, ki je mogoče ključnega pomena za odmiranje celic pri Alzheimerjevi bolezni
 184. Encimske interakcije so pomembne za presnovo zdravil v telesu
 185. Encimsko združevanje DNA molekul dolgih več sto kilobaz
 186. Engineering Customized Cell Sensing and Response Behaviors Using Synthetic Notch Receptors
 187. Engineering a mevalonate pathway in Escherichia coli for production of terpenoids
 188. Enkabcillus - to je past!
 189. Epigenetska regulacija celičnega cikla
 190. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - psihološki dejavniki
 191. Epigenetsko reprogramiranje celic
 192. Epigenetsko uravnavanje izražanja genov
 193. Epilepsija
 194. Eritripoetin
 195. Eritropoetin
 196. Establishment of HIV-1 resistance in CD4(+) T cells by genome editing using zinc-finger nucleases
 197. Eukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors
 198. Ezrin
 199. FLAVONOIDI
 200. Fibronektin
 201. Flavonoidi v pomarančnem soku zavirajo oksidacijo, ki jo povzroča nezdrava prehrana
 202. Fluorescentna detekcija koordinacije med Fe-S skupki in proteinom GRX2 in vivo
 203. Folna kislina
 204. Forenzika, Determining the Body Fluid Origin
 205. Fotokontrola proteinov v živih celicah
 206. Fotosintetično recikliranje oglikovega dioksida v izobutilaldehid
 207. Fotosintezi
 208. Fototrofnost
 209. Fototrofnost proteorodopsina omogoča preživetje morske bakterije med stradanjem
 210. Funkcionalne mutacije in karakterizacija VHH proti ureazi Helicobacter pylori
 211. G proteini
 212. Gen, ki povečuje, vzdržljivost pri teku
 213. Gen, ki povečuje vzdržljivost pri teku
 214. Gene overexpression
 215. Gene regulation at the single-cell level
 216. Gene silencing shRNA
 217. Genetska vezja v metabolnem inženiringu
 218. Genetski programi zgrajeni iz več plasti logičnih vrat v posameznih celicah
 219. Genetski programi zgrajeni iz večplastnih logičnih vrat v posameznih celicah
 220. Gensko zdravljenje
 221. Glikoliziran Enfuvirtid: glikopeptid z močno proti HIV aktivnostjo s podaljšanim delovanjem
 222. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida
 223. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida.
 224. H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost
 225. HMC
 226. HYPE-IT - spreminjanje genoma rastlin
 227. Hachimoji DNA in RNA: genetski kod z osmimi gradniki
 228. Hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification
 229. Histon-demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 230. Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 231. Hitrost
 232. HyDRA – detekcija vodika
 233. INŽENIRING KOFAKTORJEV ZA IZBOLJŠANJE METABOLIČNIH POTI
 234. IPBK Seminarji
 235. Identification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalities
 236. Identifikacija proizvajalcev antibakterijskih spojin z iskanjem odpornosti proti antibiotikom
 237. Imena malih bioloških molekul
 238. Imobilizacija in nadzorovano sproščanje β-galaktozidaze iz hitozanskega hidrogela
 239. Imunsko in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije
 240. In vitro pripravljen stisnjen kromatin odraža dinamiko in vivo aktivacije transkripcije
 241. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
 242. Inaktivacija kromosoma X
 243. Inducirane pluripotentne celice iz mišjih fibroblastov
 244. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnim RNA-stikalom
 245. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnimi RNA-stikali
 246. Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcih
 247. Insekticidne lastnosti semen "C.arabica" in "C.racemosa" pri Cowpea hrošču ("C.maculatus")
 248. InstaCHLAM – orodje za inženiring kloroplastov
 249. Integracija genov za sintezo hialuronske kisline v kromosom bakterije Lactococcus lactis izboljša sintezo visokomolekularne hialuronske kisline
 250. Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
 251. Integration of multiple omics datasets
 252. Interakcije fagov s človeškimi tkivi
 253. Inventarna kontrola:Citokrom c oksidazni sklop regulira mitohondrijsko translacijo
 254. Inventory control: cytochrome c oxidase assembly regulates mitochondrial translation
 255. Inženiring
 256. Inženiring ''Streptococcus zooepidemicus'' za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 257. Inženiring Escherichie coli za selektivno produkcijo geraniola z minimalno endogeno dehidrogenacijo
 258. Inženiring Streptococcus zooepidemicus za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 259. Inženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo
 260. Inženiring bioloških sistemov v širšem kontekstu
 261. Inženiring biosintetskih mehanizmov za raznolike polihidroksialkanoate
 262. Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola
 263. Inženirsko pripravljeni promotorji, ki omogočajo izražanje ne glede na število kopij
 264. Inženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije
 265. Ionski kanalčki
 266. Iz induciranih pluripotentnih izvornih celic pripravljeni človeški limfociti T za terapijo raka
 267. Izboljšana produkcija in karakterizacija na detergent odporne proteaze iz bakterije Lysinobasillus fusiformis C250R
 268. Izboljšane forenzične analize za lažje zasledovanje kriminalcev
 269. Izboljšane mišje inducirane pluripotentne celice
 270. Izboljšanje tolerance na mraz in slanost
 271. Izboljšava cepiv proti antraksu z uporabo iz virusnih replikonov izvedenih vektorjev, ki omogočajo izražanje zaščitnega antigena.
 272. Izdelava sintetičnega genoma s pristopom sestavljanja celotnega genoma: Bakteriofag φX174 iz sintetičnih oligonukleotidov
 273. IzpitiDrugiletnik
 274. Izpostavljenost tobaku je povzročitelj kompleksnih sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
 275. Izpostavljenost tobaku povzroča kompleksne sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
 276. Izražanje genov adenokarcinoma sitastih sinusov
 277. Izražanje genov pri adenokarcinomu sitastih sinusov
 278. Izražanje genov v adenokarcinoma sitastih sinusov
 279. Izražanje genov v adenokarcinomu sitastih sinusov
 280. Jederni Poli-(ADP-Riboza)-odvisni signalosom potrjuje IκB kinazno aktivacijo ob poškodbe DNA
 281. Jedrna membrana in jedrna pora
 282. K3-Biokemijski seminar
 283. KE2-seminar
 284. KI-1
 285. Kaj nas dela unikatne
 286. Kaj se zgodi z živčnimi celicami pri Parkinsonovi bolezni
 287. Kajasi
 288. Kako blizu smo dosegu komercialno dostopne masovne fotobiološke proizvodnje vodika z cianobakterijam: pregled z biološkega vidika.
 289. Kameleonova specifična krinka pred plenilci
 290. Kazalo KIT
 291. Ke2 Povzetki seminarjev
 292. Kem-stari
 293. Kemoreceptorja SRBC-64 in SRBC-66 sta povod za razvojne učinke dormantnega feromona v C. elegans
 294. Kislina
 295. Kombinacija temne fermentacije v trdnem stanju in mehanske obdelave za razgradnjo lignoceluloze: Inovativen pristop za proizvodnjo biogoriv in hlapnih organskih kislin.
 296. Kombinatorični inženiring intergenskih regij v operonih uravnava izražanje več genov
 297. Kombiniranje tehnologije induciranih pluripotentnih matičnih celic in genskih modifikacij pri zdravljenju mišične distrofije
 298. Kompleksno celično logično računanje z RNA-napravami
 299. Kompleksno celično računanje z RNA-napravami
 300. Komplementarno delovanje nanocevk in imunoglobinov IgY pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah
 301. Komplementarno delovanje nanocevk in protiteles pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah
 302. Komunikacija na osnovi DNA v populacijah sinteticnih protocelic
 303. Konjugirani oligoelektrolit na osnovi ferocena katalizira bakterijsko elektrodno respiracijo
 304. Kontrola hitrosti translacije preko pomožnega mesta 5’-UTR: energijski kompromis med dostopnostjo, selektivnim razvijanjem RNA-struktur in drsenjem 30S ribosomske podenote po RNA-strukturah
 305. Konverzija lignoceluloze s pomočjo izkoriščanja mikrobne tolerance in inženiringa sladkorjev
 306. KrCRISPR: enostavna in učinkovita strategija generiranja pogojnega izbijanja esencialnih genov
 307. Kratki predogled kemijske sintezne biologije
 308. Kratki predogled kemične sintezne biologije
 309. Kratki pregled kemijske sintezne biologije
 310. Kristib
 311. Kromatografije
 312. Ksantin
 313. Ksilanazni ter celulosomski sistemi klostridij:vpogled v molekularni pristoti za izboljšavo sevov
 314. Kvalitetno staranje
 315. Lastnosti aminokislin
 316. Leksikon
 317. Leksikon BMB
 318. Leksikon KIT
 319. Lektin iz banan morda zavira okužbo z virusom HIV
 320. Lenka Tomešova
 321. Light-regulated transcriptional networks in higher plants
 322. Lipidni in aminokislinski latentni prstni odtisi v forenziki
 323. Litična polisaharid monooksigenaza, PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin
 324. Litična polisaharid monooksigenaza PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin
 325. Long-term monitoring of bacteria undergoing programmed population control in a microchemostat
 326. MB-seminarji
 327. MBT seminarji 2014
 328. MBT seminarji 2015
 329. MBT seminarji 2017
 330. MBT seminarji 2019
 331. MDolinar koledar
 332. MESH - Razširljiv enkapsulinski sistem za uporabo v zdravstvu
 333. MGF-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za tkivno inženirstvo ligamentov
 334. MOVZ seminarji
 335. MOVZ vaje
 336. Magi.Coli: sinteza psilocibina s pomočjo E.coli
 337. MagicBlock: interaktivna platforma za sintezno biologijo
 338. Main Page
 339. Majad
 340. Makrofagi iz gensko spremenjenih prašičev z delecijo domene CD163 SRCR5 odporni na okužbo s PRRSV
 341. Manjše količine amilina so povezane z nizko mineralno kostno gostoto pri ženskah z anoreksijo nervozo
 342. Matevo
 343. Mechano rastni faktor-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za inženirstvo tkiva ligamentov
 344. Mehanizmi delovanja in odpornosti proti antibiotikom
 345. Metabolične raziskave na pacientih s hepatitisom B in C
 346. Metabolični inženiring gram-negativnih bakterij s transpozonskim sistemom
 347. Metabolično preoblikovanje membrane eritrocitov pri človeku
 348. Metabolni inženiring E. coli za produkcijo O-metiliranih antocianinov z uporabo CRISPRi
 349. Metabolni inženiring termofilne filamentozne glive Myceliophthora thermophila za proizvodnjo fumarne kisline
 350. Metabolno inženirstvo Klebsiella pneumoniae za produkcijo cis,cis-mukonične kisline
 351. Metabolno inženirstvo bakterije Escherichia coli za de novo sintezo vitamina B12
 352. Metabolno inženirstvo in vitro za proizvodnjo bioelektrike preko popolne oksidacije glukoze
 353. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za namen de novo proizvodnje dihidrohalkonov z znanimi antioksidantnimi in antidiabetičnimi učinki ter s sladkim okusom.
 354. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola
 355. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za proizvodnjo biogoriva in kemikalij iz maščobnih kislin
 356. Metabolomics
 357. Metilacijski sistem pri bakterijah
 358. Metode za fiksacijo in makroskopsko analizo petole
 359. Metode za gojenje solinskih in morskih mikroorganizmov
 360. Metode za izolacijo DNA iz solinskega blata
 361. Mezenhimske matične celice nove generacije
 362. MiBiome - probiotična bakterija za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni
 363. Microarray-gene chips
 364. Mikrobicidno delovanje α in θ defenzinov na antibiotik-odporne Staphylococcus aureus in Pseudomonas aeruginosa
 365. Mikrobiološka proizvodnja obnovljivih biomonomerov in bioplastike
 366. Mikrobna produkcija izoprenoidov s sintezno biologijo
 367. Mitozna rekombinacija
 368. Mišična distrofija
 369. Mišične distrofije
 370. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija (S673G) in skrajševalna mutacija v Zfp644 posnemata fenotip človeške bolezni
 371. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija v Zfp644 (S673G) in mutacija v Zfp644, ki skrajša protein, posnemata fenotip človeške bolezni
 372. MoClo: modularni klonirni sistem za standardizirano sestavljanje večgenskih konstruktov
 373. Model s povratno zanko za povečanje mikrobne produkcije biogoriva z uporabo biosenzorja
 374. Modeliranje sintetične večcelične ure: Represilatorji, sklopljeni z zaznavanjem celične gostote
 375. Modularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij
 376. Modularna optimizacija več genskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 377. Modularna optimizacija večgenskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 378. Modularni biološki sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii
 379. Modularni klonirni sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii
 380. Molekularna biologija
 381. Molekularna biologija virusov
 382. Molekularna biotehnologija
 383. Molekularna imunologija z imunokemijo
 384. Molekularne osnove ved o življenju
 385. Molekularne osnove ved o življenju - KI
 386. Molekularnobiološki slovar
 387. Molekuli
 388. Molekulsko kloniranje
 389. Morfogen Wingless je odgovoren za nastanek barvnih vzorcev na krilih
 390. Morfologija psov- geni in mutacije
 391. Mos(kit)o
 392. Mulekoli
 393. Multipleksna detekcija na zdravila odporne tuberkuloze z binarnimi deoksiribocimnimi senzorji
 394. Multiplex genome engineering using CRISPR/Cas systems
 395. Multiplex oligonucleotide ligation assay
 396. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor
 397. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor.
 398. NAND gate
 399. Nanoparticle Platform for Delivery of siRNA and Cisplatin
 400. Napoved življenjskega cikla proizvodnje biogoriva iz mikroalg preko različnih sistemov pretvorbe bioenergije
 401. Napredki v načrtovanju bioloških logičnih vrat v živih celicah
 402. Napredki v sintezni biologiji pri proizvodnji C3-C10 alkoholov v mikroorganizmih
 403. Natalisi
 404. Načrtovana evolucija genetskih vezij
 405. Načrtovanje in razvijanje sintetičnih mikrobnih celičnih platform za pridobivanje bioenergije
 406. Načrtovanje kandidatnega cepiva za diabetes tipa I s pomočjo užitnih rastlin, ki izražajo pomemben avtoantigen
 407. Načrtovanje mikrobnih konzorcijev z določenimi družbenimi interakcijami
 408. Načrtovanje mikrobnih konzorcijev za izboljšanje biorudarstva in bioremediacije
 409. Negativna avtoregulacija pospeši odzivni čas transkripcijskih omrežij
 410. Negativna samoregulacija linearizira odziv na odmerek in zavira heterogenost genskega izražanja
 411. Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov
 412. Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov.
 413. Nejcas
 414. Nekaj pogledov na sistemsko biologijo kvasovke
 415. Neposredno popravljanje mutacij
 416. Neural stem cells
 417. Nevrotransmiterji
 418. NoTox – sistem za preprečevanje botulinskih izbruhov
 419. No problem
 420. Norbin - nov tarčni protein pri zdravljenju shizofrenije
 421. Nov terapevtski pristop za ciljanje signalne poti Hippo
 422. Nova "priming-boosting" strategija za imunsko posredovanje pri raku materničnega vratu
 423. Nova razlaga, kako telo preprečuje nastanek novih žil
 424. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine, utira pot odkritjem v medicini
 425. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine utira pot odkritjem v medicini
 426. Nova teorija o vzroku za Downov sindrom lahko privede do novih terapij
 427. Nove moznosti zdravljenja diabetesa
 428. Nove možnosti zdravljenja diabetesa
 429. Novi peptidni prenašalci za vnos proteinskega tovora v celice in njegovo sproščanje iz endosomov
 430. Novo cepivo proti stafilokoknem enterotoksinu B izzove zaščitni imunski odziv pri miši
 431. Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka
 432. Obliž iz biorazgradljive plastike, proteinov oajkove svile in bakteriocinov
 433. Obliž iz biorazgradljive plastike, proteinov pajkove svile in bakteriocinov
 434. Od kaspaze odvisna pretvorba Dicer-ribonukleaze v deoksiribonukleazo, ki spodbuja apoptozo
 435. Odgovor bakterij na tujo DNA
 436. Odkrit gen odgovoren za postmejotično represijo spolnih kromosomov pri mišjih samcih
 437. Odkrit mehanizem poliubikvitinacije
 438. Odkrit način za določanje nizkih koncentracij C-reaktivnega proteina (CRP) v krvnem serumu
 439. Odkrit nov način za stabilizacijo proteinov
 440. Odkrite nove stopnje TauD reakcije
 441. Odkritje, ki bo morda pripomoglo k pojasniti zakaj hepatitis B bolj prizadene moške
 442. Odkritje, ki bo morda pripomoglo pojasniti, zakaj hepatitis B bolj prizadene moške kot ženske
 443. Odkritje encima 'dicer'
 444. Odkritje izvora vmesnikov
 445. Odkritje vloge CRISPR/Cas pri omejevanju vnosa plazmidov
 446. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo
 447. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo/
 448. Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo bakterijskih eksopolisaharidov: biosinteza, mehanizem in strategije remediacije
 449. Of CO2urse - sistem za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v industriji
 450. Ojačanje humoralne in T-celične CD8+ imunosti v miškah cepljenih s cepivom DNA proti človeškemu respiratornemu sincicijskemu virusu z usmerjanjem kodiranega proteina F na dendritske celice
 451. Ojačevalno zaporedje
 452. Ojačitev celotnega genoma in real-time PCR v forenzičnih primerih
 453. Okolju prijazna vezava hitozana kot biopolimera na volno, z uporabo peroksidaze hrena
 454. Oksidoreduktaze
 455. Okvarjene vezave PINK1 in parkina so lahko vzrok Parkinsonove bolezni
 456. Oligomerske oblike z G proteinom sklopljenih receptorjev (GPCR)
 457. Omega-3 maščobne kisline predstavljajo možno orožje v boju s tumorji živčnega sistema pri otrocih.
 458. One-step generation of mice carrying mutations in multiple genes by CRISPR/Cas-mediated genome engineering (2013)
 459. Operacija z molekularno fluorescenco, ki uporablja aktivne peptide, ki prodrejo v celico, zmanjša število rakastih celic, ki ostanejo po operaciji in izboljša možnosti preživetja
 460. Oprimizacija šasij kot osnovni korak pri uporabi sintezno biološkega pristopa pri karakterizaciji mikrobnega sekundarnega metabolizma
 461. Optimizacija signalnih peptidov težkih in lahkih verig za večjo ekspresijo terapevtskih protiteles v CHO celičnih linijah
 462. Optimizacija sinteze IPP kot prekursorja za produkcijo likopena, dekaprenoksantina in astaksantina v Corynebacterium glutamicum
 463. Optimizacija večvalentnega peptidnega cepiva za nikotinsko odvisnost
 464. Oranžna koruza obljublja zmanjšanje slepote in smrti pri otrocih
 465. Organizacija znotrajceličnih reakcij z razumsko načrtovanimi RNA sestavi
 466. Orodja in načela za inženiring genskih vezij mikroorganizmov
 467. Ovrednotenje šestih imunogenih rekombinantnih proteinov bakterije Vibrio Anguillarum kot kandidatna cepiva za ribo Paralichthys olivaceus
 468. Ozivljanje dehidriranih rastlin
 469. Oživljanje dehidriranih rastlin
 470. PANTIDE - nov kmetijski sistem, ki ciljano uničuje določene škodljivce
 471. PC SQUAD-Inženiring novih sistemov tarčne dostave zdravil
 472. PETEXE - sistem za filtracijo mikroplastike v pralnih strojih
 473. PLC regulacija
 474. PRELIMINARNE OCENE
 475. PRELIMINARNE OCENE ZA SODELOVANJE
 476. Pandemska gripa kaže znake odpornosti na tamiflu
 477. Parjenje baz
 478. Peptidna vez in peptidi
 479. Peskovnik
 480. Phactory: proizvodnja bakteriofagov za precizno zdravljenje
 481. PhagED
 482. Phage display
 483. Pilus+
 484. Pirol
 485. Plasticure
 486. Plasticure: rešitev za učinkovitejšo razgradnjo plastike
 487. Plazmalema
 488. Pobeg iz X-inaktivacije
 489. Poenostavljena in točna detekcija gensko spemenjene pšenice MON71800 z enim kalibratorskim plazmidom
 490. Pogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost induciranih pluripotentnih matičnih celic
 491. Pogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost človeških induciranih pluripotentnih matičnih celic
 492. Pojdi na
 493. Pol-sintetičen organizem z razširjeno gensko abecedo
 494. Polimeri nukleinskih kislin
 495. Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin vpliva na moško neplodnost
 496. Pomoč človeškega proteina pri preprečitvi z okužbo H1N1 gripo ter ostalimi virusi
 497. Ponovna aktivacija kromosoma X
 498. Popravljanje mutacij in rekombinacijski procesi
 499. Popravljanjem z izcepom nukleotida
 500. Positive feedback in eukaryotic gene networks: cell differentiation by graded to binary response conversion

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox