Uncategorized pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Showing below up to 500 results starting with #1.

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. "Sebični gen"
 2. "Training protein" - PETaze
 3. 11.Pomen RNAi kot obramba pred virusi in transpozoni
 4. 2015-bionano-seminar
 5. 2017-bionano-seminar
 6. 3-D struktura virusa s potencialom za boj proti raku in virusu HIV
 7. 7.Programmed population control by cell-cell communication and regulated killing
 8. APIS- nov pristop za zdravljenje okužbe z Nosema caranae pri čebelah
 9. ASTARice – biosinteza astaksantina v rižu
 10. ATP hidroliza v Eg5 kinazi vključuje katalitični dvovodni mehanizem
 11. A TALE nuclease architecture for efficient genome editing
 12. A novel adenoviral vector carrying an all-in-one Tet-On system with an autoregulatory loop for tight, inducible transgene expresion
 13. A synthetic multicellular system for programmed pattern formation
 14. A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators
 15. Aflatoxout
 16. Aktivacija genskega izražanja encimov za sintezo holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionom
 17. Aktivacija genskega izražanja holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionom
 18. Alel-specifični spekter tumorja v PTEN
 19. Alela-specifičen spekter tumorja v PTEN
 20. Ali lahko naravna diverziteta quorum sensinga pripomore k napredku v sintezni biologiji?
 21. Ali raziskave nove hormonske terapije zmanjšujejo neplodnost pri ženskah?
 22. Alzheimerjeva bolezen (AB): Nivo izražanja nekaterih genov je ključen
 23. Amelogenin uravnava rast apatitskih kristalov v zobni sklenini
 24. Aminopeptidaze
 25. An improved zinc-finger nuclease architecture for highly specific genome editing
 26. Anaerobna razgradnja izoftalata pri fermentacijski bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivorans
 27. Analiza transkriptoma Acremonium chrysogenum in Penicillium chrysogenum, dveh nesorodnih gliv, ki proizvajata β-laktame. Ključne tarče v programih izboljšave sevov so velvet-regulirani geni
 28. Anjali
 29. Anodna in katodna mikrobna združba v eno-celični mikrobni gorivni celici
 30. Antifibrotični učinki zelenega čaja
 31. Antifibrotični učinki zelenega čaja, raziskani na in vitro in in vivo modelih jetrne fibroze
 32. Antioksidant
 33. Aptasense
 34. Arheologija, Whole-Genome Capture Method
 35. Atrazin pri afriških žabah krempljarkah povroča poplno feminizacijo
 36. Automated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization Assay
 37. Avtoimunski sindrom odgovoren za kronične sluzninčne infekcije s kandido
 38. BIO1-seminar
 39. BIO1-seminar-2012
 40. BIO1-seminar 2011
 41. BIO1 Povzetki seminarjev
 42. BIO1 Povzetki seminarjev 2011
 43. BIO2
 44. BIO2 2010 Seminar
 45. BIO2 Povzetki seminarjev
 46. BIO2 Povzetki seminarjev 2011
 47. BIO2 Povzetki seminarjev 2012
 48. BIO2 Povzetki seminarjev 2013
 49. BIO2 Povzetki seminarjev 2014
 50. BIO2 Povzetki seminarjev 2015
 51. BIO2 Povzetki seminarjev 2016
 52. BIO2 Povzetki seminarjev 2017
 53. BIO2 Povzetki seminarjev 2018
 54. BIO2 Povzetki seminarjev 2019
 55. BIO2 Seminar-geslo
 56. BIO2 Seminar 2011
 57. BIO2 Seminar 2012
 58. BIO2 Seminar 2013
 59. BIO2 Seminar 2014
 60. BIO2 Seminar 2015
 61. BIO2 Seminar 2016
 62. BIO2 Seminar 2017
 63. BIO2 Seminar 2018
 64. BIO2 Seminar 2019
 65. BIO2 recenzija
 66. Bakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezni
 67. BanLec potencialni preprečevalec replikacije virusa HIV
 68. Barvila
 69. BeeT Beehave
 70. Beta-2-mikroglobulin v motnjah avtističnega spektra
 71. Beton-samoporavljajući sistem
 72. BiFC
 73. Bio2Povzetki
 74. BioSynthAge - Kvalitetno staranje
 75. BioSynthAge - Kvalitetno staranje. Tina Kuhar (6.12.2016)
 76. BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni
 77. Biobalon
 78. Biofortifikacija riža
 79. Bioinženiring rastlinske kulture Capsicum frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 80. Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 81. Biokatalitični učinek encimske hidrolize dvovijačnega ekstruderja na destrukturiranje rastlinskega materiala
 82. Biokem2B
 83. BiokemSem2B
 84. BiokemSeminar-SeznamNovic-B09
 85. BiokemSeminar-SkupineLeksikon-B09
 86. BiokemSeminar-SkupineNovica-B09
 87. Biokemijske značilnosti izvornih celic
 88. Biokemijski seminar
 89. Biokemijski seminar 1 - 2009/10
 90. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Kazalo
 91. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Leksikon
 92. Biokemijski seminar K3 - 2009/10
 93. Biokemijski seminar K3 - 2009/10 - Kazalo
 94. Biološke naprave in vezja za pametna cepiva na osnovi RNA
 95. Biološke naprave in vezja za pripravo pametnih cepiv na osnovi RNA
 96. Biološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celic
 97. Biomaterial za privzemanje urana iz okolja - "žetveni stroj" urana
 98. Biomedicina
 99. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in alfalfo, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 100. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in lucerno, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 101. Biorazgradnja in toksičnost nastalih produktov
 102. Bioremediacija s pesticidi okužene vode z uporabo encima, ki razgrajuje organofosfate in je vezan na netkan poliestrski tekstil
 103. Bioremediacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 104. Bioremedijacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 105. Biosenzor etilena
 106. Biosinteza alkanov v nitasti glivi Aspergillus carbonarius s heterologno ekspresijo acyl-ACP/CoA reduktaze in oksigenaze za deformilacijo aldehida iz cianobakterije Synechococcus elongatus
 107. Biosinteza indiga v E. coli s CYP102A iz Streptomyces cattleya
 108. BiotINK - nov pristop k biotiskanju tkiva
 109. Biotic Blue - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah
 110. Bičkov
 111. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT
 112. Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
 113. Brezvirusni način priprave iPSC
 114. CAPOEIRA - razvoj personaliziranega cepiva proti raku in sistema za spremljanje odziva na zdravljenje
 115. CAT-Seq: Visokoprepustna metoda za analizo katalitske aktivnosti biomolekul
 116. CRISPR/Cas9
 117. CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano
 118. Canditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9
 119. CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezni
 120. Case13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
 121. Celična stena
 122. Celična stena rastlin
 123. Celične strategije za sestavljanje molekularnih strojev
 124. Celulolitični encimi talne glive Penicillium sp. TG2 in njihov potencial pri proizvodnji etanola.
 125. Centrosom
 126. Centrosomu
 127. Cepivo proti RSV, pripravljeno z virusnim vektorjem, inducira dolgotrajno humoralno imunost pri bombažnih podganah
 128. Cerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic.
 129. Chemical synthesis of poliovirus cDNA: Generation of infectious virus in the absence of natural template
 130. Citoskeletna regulacija mobilnosti CD45 v limfocitih
 131. Cockroach terminator
 132. Combinatorial synthesis of genetic networks
 133. Combined Cancer Gene Therapy
 134. Comparative genomic hybridization (CGH) arrays
 135. Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli
 136. Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
 137. Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome
 138. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
 139. CyanoFactory2014 programme
 140. CyanoFactory Scientific Meeting 2014
 141. DNA assembler
 142. Design
 143. Design and analysis of synthetic carbon fixation pathways
 144. Diabetes
 145. Diabetesa
 146. Diagnostična vrednost rekombinantnega proteina Tp0821 v serodiagnostiki sifilisa
 147. Dietično ekstra-deviško olivno olje bogato s fenolnimi antioksidanti in proces staranja: dolgotrajni učinki na podganah
 148. Difterijski toksin
 149. Difuzija SSB proteina ob enoverižni molekuli DNA
 150. Difuzija SSB proteinov ob enoverižni molekuli DNA
 151. Dinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocije
 152. Dinamično uravnavanje (regulacija) metabolnih poti
 153. Diplome - kontrolni seznam
 154. Diplomsko delo
 155. Dispersing biofilms with engineered enzymatic bacteriophage
 156. Disulfid izomerazi podoben protein AtPDIL1-2 kot kandidat za fitodetoksifikacijo 2,4,6-triklorofenola
 157. Doktorski študiji biokemije in molekularne biologije v tujini
 158. Določanje kompetence prašičjih matičnih celic za somatski jedrni prenos in kloniranje živali
 159. Določanje učinkovitosti bioloških naprav in vezij z razmerjem signal-šum
 160. Domača orodjarna
 161. Dosežena aksonska regeneracija in vitro
 162. Drsenje SSB proteinov po enoverižni molekuli DNA
 163. Duehennova
 164. Dvojna vloga Notch proteina
 165. E.
 166. E.coli tarčno usmerjena na raka
 167. Ecolibrium – razvoj ogrodja za inženiring mešanih kultur
 168. Električni tokovi prostorsko ločijo biogeokemijske procese v morskih sedimentih
 169. Emergentne lastnosti zmanjšanega genoma E. coli
 170. Encim, ki je mogoče ključnega pomena za odmiranje celic pri Alzheimerjevi bolezni
 171. Encimske interakcije so pomembne za presnovo zdravil v telesu
 172. Encimsko združevanje DNA molekul dolgih več sto kilobaz
 173. Engineering a mevalonate pathway in Escherichia coli for production of terpenoids
 174. Enkabcillus - to je past!
 175. Epigenetska regulacija celičnega cikla
 176. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - psihološki dejavniki
 177. Epigenetsko reprogramiranje celic
 178. Epigenetsko uravnavanje izražanja genov
 179. Epilepsija
 180. Eritripoetin
 181. Eritropoetin
 182. Establishment of HIV-1 resistance in CD4(+) T cells by genome editing using zinc-finger nucleases
 183. Eukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors
 184. Ezrin
 185. FLAVONOIDI
 186. Fibronektin
 187. Flavonoidi v pomarančnem soku zavirajo oksidacijo, ki jo povzroča nezdrava prehrana
 188. Fluorescentna detekcija koordinacije med Fe-S skupki in proteinom GRX2 in vivo
 189. Folna kislina
 190. Forenzika, Determining the Body Fluid Origin
 191. Fotokontrola proteinov v živih celicah
 192. Fotosintetično recikliranje oglikovega dioksida v izobutilaldehid
 193. Fotosintezi
 194. Fototrofnost
 195. Fototrofnost proteorodopsina omogoča preživetje morske bakterije med stradanjem
 196. Funkcionalne mutacije in karakterizacija VHH proti ureazi Helicobacter pylori
 197. G proteini
 198. Gen, ki povečuje, vzdržljivost pri teku
 199. Gen, ki povečuje vzdržljivost pri teku
 200. Gene overexpression
 201. Gene regulation at the single-cell level
 202. Gene silencing shRNA
 203. Genetska vezja v metabolnem inženiringu
 204. Gensko zdravljenje
 205. Glikoliziran Enfuvirtid: glikopeptid z močno proti HIV aktivnostjo s podaljšanim delovanjem
 206. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida
 207. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida.
 208. H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost
 209. HMC
 210. HYPE-IT - spreminjanje genoma rastlin
 211. Hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification
 212. Histon-demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 213. Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 214. Hitrost
 215. INŽENIRING KOFAKTORJEV ZA IZBOLJŠANJE METABOLIČNIH POTI
 216. IPBK Seminarji
 217. Identification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalities
 218. Identifikacija proizvajalcev antibakterijskih spojin z iskanjem odpornosti proti antibiotikom
 219. Imena malih bioloških molekul
 220. Imobilizacija in nadzorovano sproščanje β-galaktozidaze iz hitozanskega hidrogela
 221. Imunsko in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije
 222. In vitro pripravljen stisnjen kromatin odraža dinamiko in vivo aktivacije transkripcije
 223. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
 224. Inaktivacija kromosoma X
 225. Inducirane pluripotentne celice iz mišjih fibroblastov
 226. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnim RNA-stikalom
 227. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnimi RNA-stikali
 228. Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcih
 229. Insekticidne lastnosti semen "C.arabica" in "C.racemosa" pri Cowpea hrošču ("C.maculatus")
 230. InstaCHLAM – orodje za inženiring kloroplastov
 231. Integracija genov za sintezo hialuronske kisline v kromosom bakterije Lactococcus lactis izboljša sintezo visokomolekularne hialuronske kisline
 232. Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
 233. Integration of multiple omics datasets
 234. Inventarna kontrola:Citokrom c oksidazni sklop regulira mitohondrijsko translacijo
 235. Inventory control: cytochrome c oxidase assembly regulates mitochondrial translation
 236. Inženiring
 237. Inženiring ''Streptococcus zooepidemicus'' za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 238. Inženiring Escherichie coli za selektivno produkcijo geraniola z minimalno endogeno dehidrogenacijo
 239. Inženiring Streptococcus zooepidemicus za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 240. Inženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo
 241. Inženiring bioloških sistemov v širšem kontekstu
 242. Inženiring biosintetskih mehanizmov za raznolike polihidroksialkanoate
 243. Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola
 244. Inženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije
 245. Ionski kanalčki
 246. Iz induciranih pluripotentnih izvornih celic pripravljeni človeški limfociti T za terapijo raka
 247. Izboljšana produkcija in karakterizacija na detergent odporne proteaze iz bakterije Lysinobasillus fusiformis C250R
 248. Izboljšane forenzične analize za lažje zasledovanje kriminalcev
 249. Izboljšane mišje inducirane pluripotentne celice
 250. Izboljšanje tolerance na mraz in slanost
 251. Izboljšava cepiv proti antraksu z uporabo iz virusnih replikonov izvedenih vektorjev, ki omogočajo izražanje zaščitnega antigena.
 252. Izdelava sintetičnega genoma s pristopom sestavljanja celotnega genoma: Bakteriofag φX174 iz sintetičnih oligonukleotidov
 253. IzpitiDrugiletnik
 254. Izpostavljenost tobaku je povzročitelj kompleksnih sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
 255. Izpostavljenost tobaku povzroča kompleksne sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
 256. Izražanje genov adenokarcinoma sitastih sinusov
 257. Izražanje genov pri adenokarcinomu sitastih sinusov
 258. Izražanje genov v adenokarcinoma sitastih sinusov
 259. Izražanje genov v adenokarcinomu sitastih sinusov
 260. Jederni Poli-(ADP-Riboza)-odvisni signalosom potrjuje IκB kinazno aktivacijo ob poškodbe DNA
 261. Jedrna membrana in jedrna pora
 262. K3-Biokemijski seminar
 263. KE2-seminar
 264. KI-1
 265. Kaj nas dela unikatne
 266. Kaj se zgodi z živčnimi celicami pri Parkinsonovi bolezni
 267. Kajasi
 268. Kako blizu smo dosegu komercialno dostopne masovne fotobiološke proizvodnje vodika z cianobakterijam: pregled z biološkega vidika.
 269. Kameleonova specifična krinka pred plenilci
 270. Kazalo KIT
 271. Ke2 Povzetki seminarjev
 272. Kem-stari
 273. Kemoreceptorja SRBC-64 in SRBC-66 sta povod za razvojne učinke dormantnega feromona v C. elegans
 274. Kislina
 275. Kombinacija temne fermentacije v trdnem stanju in mehanske obdelave za razgradnjo lignoceluloze: Inovativen pristop za proizvodnjo biogoriv in hlapnih organskih kislin.
 276. Kombinatorični inženiring intergenskih regij v operonih uravnava izražanje več genov
 277. Kombiniranje tehnologije induciranih pluripotentnih matičnih celic in genskih modifikacij pri zdravljenju mišične distrofije
 278. Komplementarno delovanje nanocevk in imunoglobinov IgY pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah
 279. Komplementarno delovanje nanocevk in protiteles pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah
 280. Konjugirani oligoelektrolit na osnovi ferocena katalizira bakterijsko elektrodno respiracijo
 281. Kontrola hitrosti translacije preko pomožnega mesta 5’-UTR: energijski kompromis med dostopnostjo, selektivnim razvijanjem RNA-struktur in drsenjem 30S ribosomske podenote po RNA-strukturah
 282. Konverzija lignoceluloze s pomočjo izkoriščanja mikrobne tolerance in inženiringa sladkorjev
 283. KrCRISPR: enostavna in učinkovita strategija generiranja pogojnega izbijanja esencialnih genov
 284. Kratki predogled kemijske sintezne biologije
 285. Kratki predogled kemične sintezne biologije
 286. Kratki pregled kemijske sintezne biologije
 287. Kristib
 288. Kromatografije
 289. Ksantin
 290. Ksilanazni ter celulosomski sistemi klostridij:vpogled v molekularni pristoti za izboljšavo sevov
 291. Kvalitetno staranje
 292. Lastnosti aminokislin
 293. Leksikon
 294. Leksikon BMB
 295. Leksikon KIT
 296. Lektin iz banan morda zavira okužbo z virusom HIV
 297. Lenka Tomešova
 298. Light-regulated transcriptional networks in higher plants
 299. Lipidni in aminokislinski latentni prstni odtisi v forenziki
 300. Litična polisaharid monooksigenaza, PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin
 301. Litična polisaharid monooksigenaza PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin
 302. Long-term monitoring of bacteria undergoing programmed population control in a microchemostat
 303. MB-seminarji
 304. MBT seminarji 2014
 305. MBT seminarji 2015
 306. MBT seminarji 2017
 307. MBT seminarji 2019
 308. MDolinar koledar
 309. MGF-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za tkivno inženirstvo ligamentov
 310. MOVZ seminarji
 311. MOVZ vaje
 312. MagicBlock: interaktivna platforma za sintezno biologijo
 313. Main Page
 314. Majad
 315. Makrofagi iz gensko spremenjenih prašičev z delecijo domene CD163 SRCR5 odporni na okužbo s PRRSV
 316. Manjše količine amilina so povezane z nizko mineralno kostno gostoto pri ženskah z anoreksijo nervozo
 317. Matevo
 318. Mechano rastni faktor-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za inženirstvo tkiva ligamentov
 319. Mehanizmi delovanja in odpornosti proti antibiotikom
 320. Metabolične raziskave na pacientih s hepatitisom B in C
 321. Metabolični inženiring gram-negativnih bakterij s transpozonskim sistemom
 322. Metabolično preoblikovanje membrane eritrocitov pri človeku
 323. Metabolni inženiring E. coli za produkcijo O-metiliranih antocianinov z uporabo CRISPRi
 324. Metabolni inženiring termofilne filamentozne glive Myceliophthora thermophila za proizvodnjo fumarne kisline
 325. Metabolno inženirstvo Klebsiella pneumoniae za produkcijo cis,cis-mukonične kisline
 326. Metabolno inženirstvo bakterije Escherichia coli za de novo sintezo vitamina B12
 327. Metabolno inženirstvo in vitro za proizvodnjo bioelektrike preko popolne oksidacije glukoze
 328. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za namen de novo proizvodnje dihidrohalkonov z znanimi antioksidantnimi in antidiabetičnimi učinki ter s sladkim okusom.
 329. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola
 330. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za proizvodnjo biogoriva in kemikalij iz maščobnih kislin
 331. Metabolomics
 332. Metilacijski sistem pri bakterijah
 333. Metode za fiksacijo in makroskopsko analizo petole
 334. Metode za gojenje solinskih in morskih mikroorganizmov
 335. Metode za izolacijo DNA iz solinskega blata
 336. Mezenhimske matične celice nove generacije
 337. MiBiome - probiotična bakterija za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni
 338. Microarray-gene chips
 339. Mikrobicidno delovanje α in θ defenzinov na antibiotik-odporne Staphylococcus aureus in Pseudomonas aeruginosa
 340. Mikrobiološka proizvodnja obnovljivih biomonomerov in bioplastike
 341. Mikrobna produkcija izoprenoidov s sintezno biologijo
 342. Mitozna rekombinacija
 343. Mišična distrofija
 344. Mišične distrofije
 345. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija (S673G) in skrajševalna mutacija v Zfp644 posnemata fenotip človeške bolezni
 346. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija v Zfp644 (S673G) in mutacija v Zfp644, ki skrajša protein, posnemata fenotip človeške bolezni
 347. MoClo: modularni klonirni sistem za standardizirano sestavljanje večgenskih konstruktov
 348. Model s povratno zanko za povečanje mikrobne produkcije biogoriva z uporabo biosenzorja
 349. Modeliranje sintetične večcelične ure: Represilatorji, sklopljeni z zaznavanjem celične gostote
 350. Modularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij
 351. Modularna optimizacija več genskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 352. Modularna optimizacija večgenskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 353. Molekularna biologija
 354. Molekularna biologija virusov
 355. Molekularna biotehnologija
 356. Molekularna imunologija z imunokemijo
 357. Molekularne osnove ved o življenju
 358. Molekularne osnove ved o življenju - KI
 359. Molekularnobiološki slovar
 360. Molekuli
 361. Molekulsko kloniranje
 362. Morfogen Wingless je odgovoren za nastanek barvnih vzorcev na krilih
 363. Morfologija psov- geni in mutacije
 364. Mos(kit)o
 365. Mulekoli
 366. Multipleksna detekcija na zdravila odporne tuberkuloze z binarnimi deoksiribocimnimi senzorji
 367. Multiplex genome engineering using CRISPR/Cas systems
 368. Multiplex oligonucleotide ligation assay
 369. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor
 370. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor.
 371. NAND gate
 372. Nanoparticle Platform for Delivery of siRNA and Cisplatin
 373. Napoved življenjskega cikla proizvodnje biogoriva iz mikroalg preko različnih sistemov pretvorbe bioenergije
 374. Napredki v načrtovanju bioloških logičnih vrat v živih celicah
 375. Napredki v sintezni biologiji pri proizvodnji C3-C10 alkoholov v mikroorganizmih
 376. Natalisi
 377. Načrtovana evolucija genetskih vezij
 378. Načrtovanje in razvijanje sintetičnih mikrobnih celičnih platform za pridobivanje bioenergije
 379. Načrtovanje kandidatnega cepiva za diabetes tipa I s pomočjo užitnih rastlin, ki izražajo pomemben avtoantigen
 380. Načrtovanje mikrobnih konzorcijev za izboljšanje biorudarstva in bioremediacije
 381. Negativna avtoregulacija pospeši odzivni čas transkripcijskih omrežij
 382. Negativna samoregulacija linearizira odziv na odmerek in zavira heterogenost genskega izražanja
 383. Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov
 384. Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov.
 385. Nejcas
 386. Nekaj pogledov na sistemsko biologijo kvasovke
 387. Neposredno popravljanje mutacij
 388. Neural stem cells
 389. Nevrotransmiterji
 390. No problem
 391. Norbin - nov tarčni protein pri zdravljenju shizofrenije
 392. Nov terapevtski pristop za ciljanje signalne poti Hippo
 393. Nova "priming-boosting" strategija za imunsko posredovanje pri raku materničnega vratu
 394. Nova razlaga, kako telo preprečuje nastanek novih žil
 395. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine, utira pot odkritjem v medicini
 396. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine utira pot odkritjem v medicini
 397. Nova teorija o vzroku za Downov sindrom lahko privede do novih terapij
 398. Nove moznosti zdravljenja diabetesa
 399. Nove možnosti zdravljenja diabetesa
 400. Novi peptidni prenašalci za vnos proteinskega tovora v celice in njegovo sproščanje iz endosomov
 401. Novo cepivo proti stafilokoknem enterotoksinu B izzove zaščitni imunski odziv pri miši
 402. Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka
 403. Obliž iz biorazgradljive plastike, proteinov oajkove svile in bakteriocinov
 404. Obliž iz biorazgradljive plastike, proteinov pajkove svile in bakteriocinov
 405. Od kaspaze odvisna pretvorba Dicer-ribonukleaze v deoksiribonukleazo, ki spodbuja apoptozo
 406. Odgovor bakterij na tujo DNA
 407. Odkrit gen odgovoren za postmejotično represijo spolnih kromosomov pri mišjih samcih
 408. Odkrit mehanizem poliubikvitinacije
 409. Odkrit način za določanje nizkih koncentracij C-reaktivnega proteina (CRP) v krvnem serumu
 410. Odkrit nov način za stabilizacijo proteinov
 411. Odkrite nove stopnje TauD reakcije
 412. Odkritje, ki bo morda pripomoglo k pojasniti zakaj hepatitis B bolj prizadene moške
 413. Odkritje, ki bo morda pripomoglo pojasniti, zakaj hepatitis B bolj prizadene moške kot ženske
 414. Odkritje encima 'dicer'
 415. Odkritje izvora vmesnikov
 416. Odkritje vloge CRISPR/Cas pri omejevanju vnosa plazmidov
 417. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo
 418. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo/
 419. Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo bakterijskih eksopolisaharidov: biosinteza, mehanizem in strategije remediacije
 420. Of CO2urse - sistem za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v industriji
 421. Ojačanje humoralne in T-celične CD8+ imunosti v miškah cepljenih s cepivom DNA proti človeškemu respiratornemu sincicijskemu virusu z usmerjanjem kodiranega proteina F na dendritske celice
 422. Ojačevalno zaporedje
 423. Ojačitev celotnega genoma in real-time PCR v forenzičnih primerih
 424. Okolju prijazna vezava hitozana kot biopolimera na volno, z uporabo peroksidaze hrena
 425. Oksidoreduktaze
 426. Okvarjene vezave PINK1 in parkina so lahko vzrok Parkinsonove bolezni
 427. Oligomerske oblike z G proteinom sklopljenih receptorjev (GPCR)
 428. Omega-3 maščobne kisline predstavljajo možno orožje v boju s tumorji živčnega sistema pri otrocih.
 429. One-step generation of mice carrying mutations in multiple genes by CRISPR/Cas-mediated genome engineering (2013)
 430. Operacija z molekularno fluorescenco, ki uporablja aktivne peptide, ki prodrejo v celico, zmanjša število rakastih celic, ki ostanejo po operaciji in izboljša možnosti preživetja
 431. Oprimizacija šasij kot osnovni korak pri uporabi sintezno biološkega pristopa pri karakterizaciji mikrobnega sekundarnega metabolizma
 432. Optimizacija signalnih peptidov težkih in lahkih verig za večjo ekspresijo terapevtskih protiteles v CHO celičnih linijah
 433. Optimizacija sinteze IPP kot prekursorja za produkcijo likopena, dekaprenoksantina in astaksantina v Corynebacterium glutamicum
 434. Optimizacija večvalentnega peptidnega cepiva za nikotinsko odvisnost
 435. Oranžna koruza obljublja zmanjšanje slepote in smrti pri otrocih
 436. Organizacija znotrajceličnih reakcij z razumsko načrtovanimi RNA sestavi
 437. Orodja in načela za inženiring genskih vezij mikroorganizmov
 438. Ovrednotenje šestih imunogenih rekombinantnih proteinov bakterije Vibrio Anguillarum kot kandidatna cepiva za ribo Paralichthys olivaceus
 439. Ozivljanje dehidriranih rastlin
 440. Oživljanje dehidriranih rastlin
 441. PANTIDE - nov kmetijski sistem, ki ciljano uničuje določene škodljivce
 442. PC SQUAD-Inženiring novih sistemov tarčne dostave zdravil
 443. PLC regulacija
 444. PRELIMINARNE OCENE
 445. PRELIMINARNE OCENE ZA SODELOVANJE
 446. Pandemska gripa kaže znake odpornosti na tamiflu
 447. Parjenje baz
 448. Peptidna vez in peptidi
 449. Peskovnik
 450. Phactory: proizvodnja bakteriofagov za precizno zdravljenje
 451. PhagED
 452. Phage display
 453. Pilus+
 454. Pirol
 455. Plasticure
 456. Plasticure: rešitev za učinkovitejšo razgradnjo plastike
 457. Plazmalema
 458. Pobeg iz X-inaktivacije
 459. Poenostavljena in točna detekcija gensko spemenjene pšenice MON71800 z enim kalibratorskim plazmidom
 460. Pogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost induciranih pluripotentnih matičnih celic
 461. Pogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost človeških induciranih pluripotentnih matičnih celic
 462. Pol-sintetičen organizem z razširjeno gensko abecedo
 463. Polimeri nukleinskih kislin
 464. Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin vpliva na moško neplodnost
 465. Pomoč človeškega proteina pri preprečitvi z okužbo H1N1 gripo ter ostalimi virusi
 466. Ponovna aktivacija kromosoma X
 467. Popravljanje mutacij in rekombinacijski procesi
 468. Popravljanjem z izcepom nukleotida
 469. Positive feedback in eukaryotic gene networks: cell differentiation by graded to binary response conversion
 470. Positive feedback in eukaryotic gene networks cell differentiation by graded to binary response conversion
 471. Pospešena in vivo evolucija
 472. Potencial trajnostne proizvodnje bioenergije iz Synechocystis sp., gojene v odpadnih vodah v velikem merilu – pristop nizkocenovne biorafinerije
 473. Potenciali interakcij med algami in bakterijami.
 474. Povecanje proizvodnje lipidov v kvasovki Yarrowia lipolytica
 475. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem gensko spremenjene monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 476. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem mutirane monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 477. Povečana razgradnja biomase in večji izkoristek etanola z izražanjem skonstruirane monolignol 4-O-metiltransferaze v lesu rastlin rodu Populus
 478. Povečanje proizvodnje lipidov v kvasovki Yarrowia lipolytica
 479. Povečanje specifičnih izooblik palladina v tumorjih trebušne slinavke
 480. Povečano izražanje genov na kromosomu X
 481. PowerLeaf – bakterijska solarna baterija
 482. Poškodbe s prostimi radikali
 483. Predloga:Opombe/dok
 484. Predstavitev na površini bakterij
 485. Predstavitev na ribosomih
 486. Predstavitev organofosfatne hidrolaze in celuloza vezavne domene na površini veziklov zunanje membrane za razgradnjo organofosfatnih pesticidov
 487. Prenos DNA v človeških zarodkih za preprečitev prenosa mitohondrijske bolezni DNA
 488. Prenos signalov preko biološko aktivnih lipidov: Sfingolipidi
 489. Preoblikovanje genskega skupka za fiksacijo dušika bakterije Klebsiella oxytoca
 490. Preprečevanje vnetja sluznice prebavnega trakta z gensko spremenjenimi bakterijami Lactococcus lactis NZ9000, ki izločajo biološko aktivni s pankreatitisom povezani protein I (PAP)
 491. Presnova: Razumevanje odpornosti na ščitnične hormone
 492. Presnova zdravil:Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 493. Presnova zdravil: Način povezovanja encimov je pomemben za učinkovanje zdravil
 494. Prettytable
 495. Pretvorba proteinskih odpadkov v biogoriva in amonijak z bakterijo B. subtilis
 496. Pridobitev zaščitnega imunskega odziva proti antraksu preko oralne imunizacije z zaščitnim antigenom kot cepivom, pridobljenim na osnovi rastlin
 497. Pridobivanje morfija
 498. Primerjava transkriptoma filamentoznih gliv Neurospora crassa pri rasti na treh različnih vrstah monosaharidov: D-glukoze, D-ksiloze in L-arabinoze
 499. Priprava Pichie pastoris, ki učinkovito uporablja ksilozo, za industrijsko proizvodnjo encimov
 500. Priprava bispecifičnih IgG protiteles s pomočjo ustvarjanja strukturno baziranega ortogonalnega Fab vmesnika.

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox