Uncategorized pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Showing below up to 500 results starting with #1.

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. "Sebični gen"
 2. "Training protein" - PETaze
 3. 11.Pomen RNAi kot obramba pred virusi in transpozoni
 4. 2015-bionano-seminar
 5. 2017-bionano-seminar
 6. 2020-bionano-seminar
 7. 3-D struktura virusa s potencialom za boj proti raku in virusu HIV
 8. 7.Programmed population control by cell-cell communication and regulated killing
 9. ALiVE – analiza živih celic z vezikularnim izvozom
 10. APIS- nov pristop za zdravljenje okužbe z Nosema caranae pri čebelah
 11. ASTARice – biosinteza astaksantina v rižu
 12. ATP hidroliza v Eg5 kinazi vključuje katalitični dvovodni mehanizem
 13. A TALE nuclease architecture for efficient genome editing
 14. A novel adenoviral vector carrying an all-in-one Tet-On system with an autoregulatory loop for tight, inducible transgene expresion
 15. A synthetic biology approach to transform Yarrowia Lypolytica into a competitive biotechnological producer of β-carotene
 16. A synthetic biology approach to transform Yarrowia Lypolytica into a competitive biotechnological producer of β-carotene:
 17. A synthetic multicellular system for programmed pattern formation
 18. A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators
 19. Aflatoxout
 20. Aktivacija genskega izražanja encimov za sintezo holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionom
 21. Aktivacija genskega izražanja holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionom
 22. Alel-specifični spekter tumorja v PTEN
 23. Alela-specifičen spekter tumorja v PTEN
 24. Ali lahko naravna diverziteta quorum sensinga pripomore k napredku v sintezni biologiji?
 25. Ali raziskave nove hormonske terapije zmanjšujejo neplodnost pri ženskah?
 26. Alzheimerjeva bolezen (AB): Nivo izražanja nekaterih genov je ključen
 27. Amelogenin uravnava rast apatitskih kristalov v zobni sklenini
 28. Aminopeptidaze
 29. An improved zinc-finger nuclease architecture for highly specific genome editing
 30. Anaerobna razgradnja izoftalata pri fermentacijski bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivorans
 31. Analiza transkriptoma Acremonium chrysogenum in Penicillium chrysogenum, dveh nesorodnih gliv, ki proizvajata β-laktame. Ključne tarče v programih izboljšave sevov so velvet-regulirani geni
 32. Anjali
 33. Anodna in katodna mikrobna združba v eno-celični mikrobni gorivni celici
 34. Antifibrotični učinki zelenega čaja
 35. Antifibrotični učinki zelenega čaja, raziskani na in vitro in in vivo modelih jetrne fibroze
 36. Antihipertenzivni probiotik - nov pristop zniževanja krvnega tlaka
 37. Antioksidant
 38. Aptasense
 39. Arheologija, Whole-Genome Capture Method
 40. Atrazin pri afriških žabah krempljarkah povroča poplno feminizacijo
 41. Automated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization Assay
 42. Avtoimunski sindrom odgovoren za kronične sluzninčne infekcije s kandido
 43. Avtomatizacija načrtovanja genetskih vezij
 44. BI(OIL)OGICAL FACTORY - sistem za proizvodnjo sestavin palmovega olja v mikroalgi
 45. BIO1-seminar
 46. BIO1-seminar-2012
 47. BIO1-seminar 2011
 48. BIO1 Povzetki seminarjev
 49. BIO1 Povzetki seminarjev 2011
 50. BIO2
 51. BIO2 2010 Seminar
 52. BIO2 Povzetki seminarjev
 53. BIO2 Povzetki seminarjev 2011
 54. BIO2 Povzetki seminarjev 2012
 55. BIO2 Povzetki seminarjev 2013
 56. BIO2 Povzetki seminarjev 2014
 57. BIO2 Povzetki seminarjev 2015
 58. BIO2 Povzetki seminarjev 2016
 59. BIO2 Povzetki seminarjev 2017
 60. BIO2 Povzetki seminarjev 2018
 61. BIO2 Povzetki seminarjev 2019
 62. BIO2 Seminar-geslo
 63. BIO2 Seminar 2011
 64. BIO2 Seminar 2012
 65. BIO2 Seminar 2013
 66. BIO2 Seminar 2014
 67. BIO2 Seminar 2015
 68. BIO2 Seminar 2016
 69. BIO2 Seminar 2017
 70. BIO2 Seminar 2018
 71. BIO2 Seminar 2019
 72. BIO2 recenzija
 73. BNU- Kitajska: inženirski črevesni mikrobi za zmanjševanje debelosti
 74. Bakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezni
 75. Bakteriofagi
 76. BanLec potencialni preprečevalec replikacije virusa HIV
 77. Barvila
 78. BeeT Beehave
 79. Beta-2-mikroglobulin v motnjah avtističnega spektra
 80. Beton-samoporavljajući sistem
 81. BiFC
 82. Bio2Povzetki
 83. BioSynthAge - Kvalitetno staranje
 84. BioSynthAge - Kvalitetno staranje. Tina Kuhar (6.12.2016)
 85. BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni
 86. Biobalon
 87. Biofortifikacija riža
 88. Bioinženiring rastlinske kulture Capsicum frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 89. Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 90. Biokatalitični učinek encimske hidrolize dvovijačnega ekstruderja na destrukturiranje rastlinskega materiala
 91. Biokem2B
 92. BiokemSem2B
 93. BiokemSeminar-SeznamNovic-B09
 94. BiokemSeminar-SkupineLeksikon-B09
 95. BiokemSeminar-SkupineNovica-B09
 96. Biokemijske značilnosti izvornih celic
 97. Biokemijski seminar
 98. Biokemijski seminar 1 - 2009/10
 99. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Kazalo
 100. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Leksikon
 101. Biokemijski seminar K3 - 2009/10
 102. Biokemijski seminar K3 - 2009/10 - Kazalo
 103. Biološke naprave in vezja za pametna cepiva na osnovi RNA
 104. Biološke naprave in vezja za pripravo pametnih cepiv na osnovi RNA
 105. Biološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celic
 106. Biomaterial za privzemanje urana iz okolja - "žetveni stroj" urana
 107. Biomedicina
 108. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in alfalfo, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 109. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in lucerno, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 110. Biorazgradnja in toksičnost nastalih produktov
 111. Bioremediacija s pesticidi okužene vode z uporabo encima, ki razgrajuje organofosfate in je vezan na netkan poliestrski tekstil
 112. Bioremediacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 113. Bioremedijacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 114. Biosenzor etilena
 115. Biosinteza alkanov v nitasti glivi Aspergillus carbonarius s heterologno ekspresijo acyl-ACP/CoA reduktaze in oksigenaze za deformilacijo aldehida iz cianobakterije Synechococcus elongatus
 116. Biosinteza indiga v E. coli s CYP102A iz Streptomyces cattleya
 117. BiotINK - nov pristop k biotiskanju tkiva
 118. Biotic Blue - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah
 119. Bičkov
 120. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT
 121. Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
 122. Brezvirusni način priprave iPSC
 123. CAPOEIRA - razvoj personaliziranega cepiva proti raku in sistema za spremljanje odziva na zdravljenje
 124. CAT-Seq: Visokoprepustna metoda za analizo katalitske aktivnosti biomolekul
 125. CRISPR/Cas9
 126. CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano
 127. Canditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9
 128. CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezni
 129. Case13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
 130. Celična stena
 131. Celična stena rastlin
 132. Celične strategije za sestavljanje molekularnih strojev
 133. Celulolitični encimi talne glive Penicillium sp. TG2 in njihov potencial pri proizvodnji etanola.
 134. Centrosom
 135. Centrosomu
 136. Cepivo proti RSV, pripravljeno z virusnim vektorjem, inducira dolgotrajno humoralno imunost pri bombažnih podganah
 137. Cerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic.
 138. Chemical synthesis of poliovirus cDNA: Generation of infectious virus in the absence of natural template
 139. Cianofagi
 140. Citoskeletna regulacija mobilnosti CD45 v limfocitih
 141. Cockroach terminator
 142. Combinatorial synthesis of genetic networks
 143. Combined Cancer Gene Therapy
 144. Comparative genomic hybridization (CGH) arrays
 145. Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli
 146. Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
 147. Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome
 148. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
 149. CyanoFactory2014 programme
 150. CyanoFactory Scientific Meeting 2014
 151. DNA assembler
 152. Daljinsko upravljanje s sesalskimi celicami, na podlagi temperaturno reguliranih genetskih stikal s svetlobno-toplotnimi utripi
 153. Design
 154. Design and analysis of synthetic carbon fixation pathways
 155. Diabetes
 156. Diabetesa
 157. Diagnostična vrednost rekombinantnega proteina Tp0821 v serodiagnostiki sifilisa
 158. Dietično ekstra-deviško olivno olje bogato s fenolnimi antioksidanti in proces staranja: dolgotrajni učinki na podganah
 159. Difterijski toksin
 160. Difuzija SSB proteina ob enoverižni molekuli DNA
 161. Difuzija SSB proteinov ob enoverižni molekuli DNA
 162. Dinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocije
 163. Dinamično uravnavanje (regulacija) metabolnih poti
 164. Diplome - kontrolni seznam
 165. Diplomsko delo
 166. Dispersing biofilms with engineered enzymatic bacteriophage
 167. Disulfid izomerazi podoben protein AtPDIL1-2 kot kandidat za fitodetoksifikacijo 2,4,6-triklorofenola
 168. Doktorski študiji biokemije in molekularne biologije v tujini
 169. Določanje kompetence prašičjih matičnih celic za somatski jedrni prenos in kloniranje živali
 170. Določanje učinkovitosti bioloških naprav in vezij z razmerjem signal-šum
 171. Domača orodjarna
 172. Dosežena aksonska regeneracija in vitro
 173. Drsenje SSB proteinov po enoverižni molekuli DNA
 174. Duehennova
 175. Dvojna vloga Notch proteina
 176. E.
 177. E.coli tarčno usmerjena na raka
 178. Ecolibrium – razvoj ogrodja za inženiring mešanih kultur
 179. Električni tokovi prostorsko ločijo biogeokemijske procese v morskih sedimentih
 180. Emergentne lastnosti zmanjšanega genoma E. coli
 181. Encim, ki je mogoče ključnega pomena za odmiranje celic pri Alzheimerjevi bolezni
 182. Encimske interakcije so pomembne za presnovo zdravil v telesu
 183. Encimsko združevanje DNA molekul dolgih več sto kilobaz
 184. Engineering Customized Cell Sensing and Response Behaviors Using Synthetic Notch Receptors
 185. Engineering a mevalonate pathway in Escherichia coli for production of terpenoids
 186. Enkabcillus - to je past!
 187. Epigenetska regulacija celičnega cikla
 188. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - psihološki dejavniki
 189. Epigenetsko reprogramiranje celic
 190. Epigenetsko uravnavanje izražanja genov
 191. Epilepsija
 192. Eritripoetin
 193. Eritropoetin
 194. Establishment of HIV-1 resistance in CD4(+) T cells by genome editing using zinc-finger nucleases
 195. Eukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors
 196. Ezrin
 197. FLAVONOIDI
 198. Fibronektin
 199. Flavonoidi v pomarančnem soku zavirajo oksidacijo, ki jo povzroča nezdrava prehrana
 200. Fluorescentna detekcija koordinacije med Fe-S skupki in proteinom GRX2 in vivo
 201. Folna kislina
 202. Forenzika, Determining the Body Fluid Origin
 203. Fotokontrola proteinov v živih celicah
 204. Fotosintetično recikliranje oglikovega dioksida v izobutilaldehid
 205. Fotosintezi
 206. Fototrofnost
 207. Fototrofnost proteorodopsina omogoča preživetje morske bakterije med stradanjem
 208. Funkcionalne mutacije in karakterizacija VHH proti ureazi Helicobacter pylori
 209. G proteini
 210. Gen, ki povečuje, vzdržljivost pri teku
 211. Gen, ki povečuje vzdržljivost pri teku
 212. Gene overexpression
 213. Gene regulation at the single-cell level
 214. Gene silencing shRNA
 215. Genetska vezja v metabolnem inženiringu
 216. Genetski programi zgrajeni iz več plasti logičnih vrat v posameznih celicah
 217. Genetski programi zgrajeni iz večplastnih logičnih vrat v posameznih celicah
 218. Gensko zdravljenje
 219. Glikoliziran Enfuvirtid: glikopeptid z močno proti HIV aktivnostjo s podaljšanim delovanjem
 220. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida
 221. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida.
 222. H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost
 223. HMC
 224. HYPE-IT - spreminjanje genoma rastlin
 225. Hachimoji DNA in RNA: genetski kod z osmimi gradniki
 226. Hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification
 227. Histon-demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 228. Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 229. Hitrost
 230. HyDRA – detekcija vodika
 231. INŽENIRING KOFAKTORJEV ZA IZBOLJŠANJE METABOLIČNIH POTI
 232. IPBK Seminarji
 233. Identification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalities
 234. Identifikacija proizvajalcev antibakterijskih spojin z iskanjem odpornosti proti antibiotikom
 235. Imena malih bioloških molekul
 236. Imobilizacija in nadzorovano sproščanje β-galaktozidaze iz hitozanskega hidrogela
 237. Imunsko in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije
 238. In vitro pripravljen stisnjen kromatin odraža dinamiko in vivo aktivacije transkripcije
 239. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
 240. Inaktivacija kromosoma X
 241. Inducirane pluripotentne celice iz mišjih fibroblastov
 242. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnim RNA-stikalom
 243. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnimi RNA-stikali
 244. Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcih
 245. Insekticidne lastnosti semen "C.arabica" in "C.racemosa" pri Cowpea hrošču ("C.maculatus")
 246. InstaCHLAM – orodje za inženiring kloroplastov
 247. Integracija genov za sintezo hialuronske kisline v kromosom bakterije Lactococcus lactis izboljša sintezo visokomolekularne hialuronske kisline
 248. Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
 249. Integration of multiple omics datasets
 250. Interakcije fagov s človeškimi tkivi
 251. Inventarna kontrola:Citokrom c oksidazni sklop regulira mitohondrijsko translacijo
 252. Inventory control: cytochrome c oxidase assembly regulates mitochondrial translation
 253. Inženiring
 254. Inženiring ''Streptococcus zooepidemicus'' za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 255. Inženiring Escherichie coli za selektivno produkcijo geraniola z minimalno endogeno dehidrogenacijo
 256. Inženiring Streptococcus zooepidemicus za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 257. Inženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo
 258. Inženiring bioloških sistemov v širšem kontekstu
 259. Inženiring biosintetskih mehanizmov za raznolike polihidroksialkanoate
 260. Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola
 261. Inženirsko pripravljeni promotorji, ki omogočajo izražanje ne glede na število kopij
 262. Inženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije
 263. Ionski kanalčki
 264. Iz induciranih pluripotentnih izvornih celic pripravljeni človeški limfociti T za terapijo raka
 265. Izboljšana produkcija in karakterizacija na detergent odporne proteaze iz bakterije Lysinobasillus fusiformis C250R
 266. Izboljšane forenzične analize za lažje zasledovanje kriminalcev
 267. Izboljšane mišje inducirane pluripotentne celice
 268. Izboljšanje tolerance na mraz in slanost
 269. Izboljšava cepiv proti antraksu z uporabo iz virusnih replikonov izvedenih vektorjev, ki omogočajo izražanje zaščitnega antigena.
 270. Izdelava sintetičnega genoma s pristopom sestavljanja celotnega genoma: Bakteriofag φX174 iz sintetičnih oligonukleotidov
 271. IzpitiDrugiletnik
 272. Izpostavljenost tobaku je povzročitelj kompleksnih sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
 273. Izpostavljenost tobaku povzroča kompleksne sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
 274. Izražanje genov adenokarcinoma sitastih sinusov
 275. Izražanje genov pri adenokarcinomu sitastih sinusov
 276. Izražanje genov v adenokarcinoma sitastih sinusov
 277. Izražanje genov v adenokarcinomu sitastih sinusov
 278. Jederni Poli-(ADP-Riboza)-odvisni signalosom potrjuje IκB kinazno aktivacijo ob poškodbe DNA
 279. Jedrna membrana in jedrna pora
 280. K3-Biokemijski seminar
 281. KE2-seminar
 282. KI-1
 283. Kaj nas dela unikatne
 284. Kaj se zgodi z živčnimi celicami pri Parkinsonovi bolezni
 285. Kajasi
 286. Kako blizu smo dosegu komercialno dostopne masovne fotobiološke proizvodnje vodika z cianobakterijam: pregled z biološkega vidika.
 287. Kameleonova specifična krinka pred plenilci
 288. Kazalo KIT
 289. Ke2 Povzetki seminarjev
 290. Kem-stari
 291. Kemoreceptorja SRBC-64 in SRBC-66 sta povod za razvojne učinke dormantnega feromona v C. elegans
 292. Kislina
 293. Kombinacija temne fermentacije v trdnem stanju in mehanske obdelave za razgradnjo lignoceluloze: Inovativen pristop za proizvodnjo biogoriv in hlapnih organskih kislin.
 294. Kombinatorični inženiring intergenskih regij v operonih uravnava izražanje več genov
 295. Kombiniranje tehnologije induciranih pluripotentnih matičnih celic in genskih modifikacij pri zdravljenju mišične distrofije
 296. Kompleksno celično logično računanje z RNA-napravami
 297. Kompleksno celično računanje z RNA-napravami
 298. Komplementarno delovanje nanocevk in imunoglobinov IgY pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah
 299. Komplementarno delovanje nanocevk in protiteles pri odkrivanju in uničevanju rakastih celic na dojkah
 300. Komunikacija na osnovi DNA v populacijah sinteticnih protocelic
 301. Konjugirani oligoelektrolit na osnovi ferocena katalizira bakterijsko elektrodno respiracijo
 302. Kontrola hitrosti translacije preko pomožnega mesta 5’-UTR: energijski kompromis med dostopnostjo, selektivnim razvijanjem RNA-struktur in drsenjem 30S ribosomske podenote po RNA-strukturah
 303. Konverzija lignoceluloze s pomočjo izkoriščanja mikrobne tolerance in inženiringa sladkorjev
 304. KrCRISPR: enostavna in učinkovita strategija generiranja pogojnega izbijanja esencialnih genov
 305. Kratki predogled kemijske sintezne biologije
 306. Kratki predogled kemične sintezne biologije
 307. Kratki pregled kemijske sintezne biologije
 308. Kristib
 309. Kromatografije
 310. Ksantin
 311. Ksilanazni ter celulosomski sistemi klostridij:vpogled v molekularni pristoti za izboljšavo sevov
 312. Kvalitetno staranje
 313. Lastnosti aminokislin
 314. Leksikon
 315. Leksikon BMB
 316. Leksikon KIT
 317. Lektin iz banan morda zavira okužbo z virusom HIV
 318. Lenka Tomešova
 319. Light-regulated transcriptional networks in higher plants
 320. Lipidni in aminokislinski latentni prstni odtisi v forenziki
 321. Litična polisaharid monooksigenaza, PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin
 322. Litična polisaharid monooksigenaza PaLPMO9H, iz glive Podospora anserina, katalizira oksidativno cepitev raznolikih matričnih glikanov celične stene rastlin
 323. Long-term monitoring of bacteria undergoing programmed population control in a microchemostat
 324. MB-seminarji
 325. MBT seminarji 2014
 326. MBT seminarji 2015
 327. MBT seminarji 2017
 328. MBT seminarji 2019
 329. MDolinar koledar
 330. MESH - Razširljiv enkapsulinski sistem za uporabo v zdravstvu
 331. MGF-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za tkivno inženirstvo ligamentov
 332. MOVZ seminarji
 333. MOVZ vaje
 334. Magi.Coli: sinteza psilocibina s pomočjo E.coli
 335. MagicBlock: interaktivna platforma za sintezno biologijo
 336. Main Page
 337. Majad
 338. Makrofagi iz gensko spremenjenih prašičev z delecijo domene CD163 SRCR5 odporni na okužbo s PRRSV
 339. Manjše količine amilina so povezane z nizko mineralno kostno gostoto pri ženskah z anoreksijo nervozo
 340. Matevo
 341. Mechano rastni faktor-C24E, potencialni promovirajoči biokemijski faktor za inženirstvo tkiva ligamentov
 342. Mehanizmi delovanja in odpornosti proti antibiotikom
 343. Metabolične raziskave na pacientih s hepatitisom B in C
 344. Metabolični inženiring gram-negativnih bakterij s transpozonskim sistemom
 345. Metabolično preoblikovanje membrane eritrocitov pri človeku
 346. Metabolni inženiring E. coli za produkcijo O-metiliranih antocianinov z uporabo CRISPRi
 347. Metabolni inženiring termofilne filamentozne glive Myceliophthora thermophila za proizvodnjo fumarne kisline
 348. Metabolno inženirstvo Klebsiella pneumoniae za produkcijo cis,cis-mukonične kisline
 349. Metabolno inženirstvo bakterije Escherichia coli za de novo sintezo vitamina B12
 350. Metabolno inženirstvo in vitro za proizvodnjo bioelektrike preko popolne oksidacije glukoze
 351. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za namen de novo proizvodnje dihidrohalkonov z znanimi antioksidantnimi in antidiabetičnimi učinki ter s sladkim okusom.
 352. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za pridobivanje n-butanola
 353. Metabolno inženirstvo kvasovke Saccharomyces cerevisiae za proizvodnjo biogoriva in kemikalij iz maščobnih kislin
 354. Metabolomics
 355. Metilacijski sistem pri bakterijah
 356. Metode za fiksacijo in makroskopsko analizo petole
 357. Metode za gojenje solinskih in morskih mikroorganizmov
 358. Metode za izolacijo DNA iz solinskega blata
 359. Mezenhimske matične celice nove generacije
 360. MiBiome - probiotična bakterija za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni
 361. Microarray-gene chips
 362. Mikrobicidno delovanje α in θ defenzinov na antibiotik-odporne Staphylococcus aureus in Pseudomonas aeruginosa
 363. Mikrobiološka proizvodnja obnovljivih biomonomerov in bioplastike
 364. Mikrobna produkcija izoprenoidov s sintezno biologijo
 365. Mitozna rekombinacija
 366. Mišična distrofija
 367. Mišične distrofije
 368. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija (S673G) in skrajševalna mutacija v Zfp644 posnemata fenotip človeške bolezni
 369. Mišji modeli kratkovidnosti: drugačnopomenska točkovna mutacija v Zfp644 (S673G) in mutacija v Zfp644, ki skrajša protein, posnemata fenotip človeške bolezni
 370. MoClo: modularni klonirni sistem za standardizirano sestavljanje večgenskih konstruktov
 371. Model s povratno zanko za povečanje mikrobne produkcije biogoriva z uporabo biosenzorja
 372. Modeliranje sintetične večcelične ure: Represilatorji, sklopljeni z zaznavanjem celične gostote
 373. Modularna in razširljiva platforma na osnovi regulacije izražanja genov z RNA za inženiring celičnih funkcij
 374. Modularna optimizacija več genskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 375. Modularna optimizacija večgenskih poti za proizvodnjo maščobnih kislin v E. coli
 376. Modularni biološki sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii
 377. Modularni klonirni sistem MoClo za biološko sintezo v mikroalgi C. reinhardtii
 378. Molekularna biologija
 379. Molekularna biologija virusov
 380. Molekularna biotehnologija
 381. Molekularna imunologija z imunokemijo
 382. Molekularne osnove ved o življenju
 383. Molekularne osnove ved o življenju - KI
 384. Molekularnobiološki slovar
 385. Molekuli
 386. Molekulsko kloniranje
 387. Morfogen Wingless je odgovoren za nastanek barvnih vzorcev na krilih
 388. Morfologija psov- geni in mutacije
 389. Mos(kit)o
 390. Mulekoli
 391. Multipleksna detekcija na zdravila odporne tuberkuloze z binarnimi deoksiribocimnimi senzorji
 392. Multiplex genome engineering using CRISPR/Cas systems
 393. Multiplex oligonucleotide ligation assay
 394. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor
 395. Mutageneza celotnega genoma odkriva povezave med metabolnimi potmi in produkcijo aktinorhodina v Streptomyces coelicolor.
 396. NAND gate
 397. Nanoparticle Platform for Delivery of siRNA and Cisplatin
 398. Napoved življenjskega cikla proizvodnje biogoriva iz mikroalg preko različnih sistemov pretvorbe bioenergije
 399. Napredki v načrtovanju bioloških logičnih vrat v živih celicah
 400. Napredki v sintezni biologiji pri proizvodnji C3-C10 alkoholov v mikroorganizmih
 401. Natalisi
 402. Načrtovana evolucija genetskih vezij
 403. Načrtovanje in razvijanje sintetičnih mikrobnih celičnih platform za pridobivanje bioenergije
 404. Načrtovanje kandidatnega cepiva za diabetes tipa I s pomočjo užitnih rastlin, ki izražajo pomemben avtoantigen
 405. Načrtovanje mikrobnih konzorcijev z določenimi družbenimi interakcijami
 406. Načrtovanje mikrobnih konzorcijev za izboljšanje biorudarstva in bioremediacije
 407. Negativna avtoregulacija pospeši odzivni čas transkripcijskih omrežij
 408. Negativna samoregulacija linearizira odziv na odmerek in zavira heterogenost genskega izražanja
 409. Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov
 410. Negativna selekcija in spreminjanje striktnosti pri zvezni evoluciji s pomočjo fagov.
 411. Nejcas
 412. Nekaj pogledov na sistemsko biologijo kvasovke
 413. Neposredno popravljanje mutacij
 414. Neural stem cells
 415. Nevrotransmiterji
 416. NoTox – sistem za preprečevanje botulinskih izbruhov
 417. No problem
 418. Norbin - nov tarčni protein pri zdravljenju shizofrenije
 419. Nov terapevtski pristop za ciljanje signalne poti Hippo
 420. Nova "priming-boosting" strategija za imunsko posredovanje pri raku materničnega vratu
 421. Nova razlaga, kako telo preprečuje nastanek novih žil
 422. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine, utira pot odkritjem v medicini
 423. Nova tehnika določevanja lokacije sladkorjev vezanih na proteine utira pot odkritjem v medicini
 424. Nova teorija o vzroku za Downov sindrom lahko privede do novih terapij
 425. Nove moznosti zdravljenja diabetesa
 426. Nove možnosti zdravljenja diabetesa
 427. Novi peptidni prenašalci za vnos proteinskega tovora v celice in njegovo sproščanje iz endosomov
 428. Novo cepivo proti stafilokoknem enterotoksinu B izzove zaščitni imunski odziv pri miši
 429. Oblikovanje prilagodljivega celičnega predelka
 430. Obliž iz biorazgradljive plastike, proteinov oajkove svile in bakteriocinov
 431. Obliž iz biorazgradljive plastike, proteinov pajkove svile in bakteriocinov
 432. Od kaspaze odvisna pretvorba Dicer-ribonukleaze v deoksiribonukleazo, ki spodbuja apoptozo
 433. Odgovor bakterij na tujo DNA
 434. Odkrit gen odgovoren za postmejotično represijo spolnih kromosomov pri mišjih samcih
 435. Odkrit mehanizem poliubikvitinacije
 436. Odkrit način za določanje nizkih koncentracij C-reaktivnega proteina (CRP) v krvnem serumu
 437. Odkrit nov način za stabilizacijo proteinov
 438. Odkrite nove stopnje TauD reakcije
 439. Odkritje, ki bo morda pripomoglo k pojasniti zakaj hepatitis B bolj prizadene moške
 440. Odkritje, ki bo morda pripomoglo pojasniti, zakaj hepatitis B bolj prizadene moške kot ženske
 441. Odkritje encima 'dicer'
 442. Odkritje izvora vmesnikov
 443. Odkritje vloge CRISPR/Cas pri omejevanju vnosa plazmidov
 444. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo
 445. Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo/
 446. Odstranjevanje težkih kovin s pomočjo bakterijskih eksopolisaharidov: biosinteza, mehanizem in strategije remediacije
 447. Of CO2urse - sistem za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v industriji
 448. Ojačanje humoralne in T-celične CD8+ imunosti v miškah cepljenih s cepivom DNA proti človeškemu respiratornemu sincicijskemu virusu z usmerjanjem kodiranega proteina F na dendritske celice
 449. Ojačevalno zaporedje
 450. Ojačitev celotnega genoma in real-time PCR v forenzičnih primerih
 451. Okolju prijazna vezava hitozana kot biopolimera na volno, z uporabo peroksidaze hrena
 452. Oksidoreduktaze
 453. Okvarjene vezave PINK1 in parkina so lahko vzrok Parkinsonove bolezni
 454. Oligomerske oblike z G proteinom sklopljenih receptorjev (GPCR)
 455. Omega-3 maščobne kisline predstavljajo možno orožje v boju s tumorji živčnega sistema pri otrocih.
 456. One-step generation of mice carrying mutations in multiple genes by CRISPR/Cas-mediated genome engineering (2013)
 457. Operacija z molekularno fluorescenco, ki uporablja aktivne peptide, ki prodrejo v celico, zmanjša število rakastih celic, ki ostanejo po operaciji in izboljša možnosti preživetja
 458. Oprimizacija šasij kot osnovni korak pri uporabi sintezno biološkega pristopa pri karakterizaciji mikrobnega sekundarnega metabolizma
 459. Optimizacija signalnih peptidov težkih in lahkih verig za večjo ekspresijo terapevtskih protiteles v CHO celičnih linijah
 460. Optimizacija sinteze IPP kot prekursorja za produkcijo likopena, dekaprenoksantina in astaksantina v Corynebacterium glutamicum
 461. Optimizacija večvalentnega peptidnega cepiva za nikotinsko odvisnost
 462. Oranžna koruza obljublja zmanjšanje slepote in smrti pri otrocih
 463. Organizacija znotrajceličnih reakcij z razumsko načrtovanimi RNA sestavi
 464. Orodja in načela za inženiring genskih vezij mikroorganizmov
 465. Ovrednotenje šestih imunogenih rekombinantnih proteinov bakterije Vibrio Anguillarum kot kandidatna cepiva za ribo Paralichthys olivaceus
 466. Ozivljanje dehidriranih rastlin
 467. Oživljanje dehidriranih rastlin
 468. PANTIDE - nov kmetijski sistem, ki ciljano uničuje določene škodljivce
 469. PC SQUAD-Inženiring novih sistemov tarčne dostave zdravil
 470. PETEXE - sistem za filtracijo mikroplastike v pralnih strojih
 471. PLC regulacija
 472. PRELIMINARNE OCENE
 473. PRELIMINARNE OCENE ZA SODELOVANJE
 474. Pandemska gripa kaže znake odpornosti na tamiflu
 475. Parjenje baz
 476. Peptidna vez in peptidi
 477. Peskovnik
 478. Phactory: proizvodnja bakteriofagov za precizno zdravljenje
 479. PhagED
 480. Phage display
 481. Pilus+
 482. Pirol
 483. Plasticure
 484. Plasticure: rešitev za učinkovitejšo razgradnjo plastike
 485. Plazmalema
 486. Pobeg iz X-inaktivacije
 487. Poenostavljena in točna detekcija gensko spemenjene pšenice MON71800 z enim kalibratorskim plazmidom
 488. Pogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost induciranih pluripotentnih matičnih celic
 489. Pogosta genetska variacija vodi v molekularno heterogenost človeških induciranih pluripotentnih matičnih celic
 490. Pojdi na
 491. Pol-sintetičen organizem z razširjeno gensko abecedo
 492. Polimeri nukleinskih kislin
 493. Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin vpliva na moško neplodnost
 494. Pomoč človeškega proteina pri preprečitvi z okužbo H1N1 gripo ter ostalimi virusi
 495. Ponovna aktivacija kromosoma X
 496. Popravljanje mutacij in rekombinacijski procesi
 497. Popravljanjem z izcepom nukleotida
 498. Positive feedback in eukaryotic gene networks: cell differentiation by graded to binary response conversion
 499. Positive feedback in eukaryotic gene networks cell differentiation by graded to binary response conversion
 500. Pospešena in vivo evolucija

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox