Pages without language links

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages do not link to other language versions.

Prefix 

Showing below up to 250 results starting with #1.

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. "Sebični gen"
 2. "Training protein" - PETaze
 3. 11.Pomen RNAi kot obramba pred virusi in transpozoni
 4. 2-Tiouracil
 5. 2015-bionano-seminar
 6. 2017-bionano-seminar
 7. 3-D struktura virusa s potencialom za boj proti raku in virusu HIV
 8. 7.Programmed population control by cell-cell communication and regulated killing
 9. APIS- nov pristop za zdravljenje okužbe z Nosema caranae pri čebelah
 10. ASTARice – biosinteza astaksantina v rižu
 11. ATP hidroliza v Eg5 kinazi vključuje katalitični dvovodni mehanizem
 12. ATPaze
 13. A TALE nuclease architecture for efficient genome editing
 14. A novel adenoviral vector carrying an all-in-one Tet-On system with an autoregulatory loop for tight, inducible transgene expresion
 15. A synthetic multicellular system for programmed pattern formation
 16. A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators
 17. Abscizinska kislina
 18. Acetil koencim A
 19. Acetilholin
 20. Acetilholinesteraza
 21. Adiponektin
 22. Adrenoreceptorji
 23. Aflatoxout
 24. Agaroza
 25. Aglutinin
 26. Agrin
 27. Aktin
 28. Aktivacija genskega izražanja encimov za sintezo holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionom
 29. Aktivacija genskega izražanja holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionom
 30. Aktivacija limfocitov T
 31. Akvaporin
 32. Alanin
 33. Albumini
 34. Alel-specifični spekter tumorja v PTEN
 35. Alela-specifičen spekter tumorja v PTEN
 36. Ali lahko naravna diverziteta quorum sensinga pripomore k napredku v sintezni biologiji?
 37. Ali raziskave nove hormonske terapije zmanjšujejo neplodnost pri ženskah?
 38. Alkalna fosfataza
 39. Alkohol dehidrogenaza
 40. Alkohol oksidaza
 41. Alzheimerjeva bolezen
 42. Alzheimerjeva bolezen (AB): Nivo izražanja nekaterih genov je ključen
 43. Amelogenin uravnava rast apatitskih kristalov v zobni sklenini
 44. Amilaza
 45. Amilin
 46. Amiloid beta
 47. Aminokisline in proteini
 48. Aminopeptidaze
 49. Aminotransferaza
 50. An improved zinc-finger nuclease architecture for highly specific genome editing
 51. Anaerobna razgradnja izoftalata pri fermentacijski bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivorans
 52. Analiza metilacijskih vzorcev na DNA
 53. Analiza posttranslacijskih sprememb histonov
 54. Analiza transkriptoma Acremonium chrysogenum in Penicillium chrysogenum, dveh nesorodnih gliv, ki proizvajata β-laktame. Ključne tarče v programih izboljšave sevov so velvet-regulirani geni
 55. Androsteron
 56. Aneksin
 57. Angiogenin
 58. Angiotenzin
 59. Anjali
 60. Anodna in katodna mikrobna združba v eno-celični mikrobni gorivni celici
 61. Antibiotiki
 62. Antifibrotični učinki zelenega čaja
 63. Antifibrotični učinki zelenega čaja, raziskani na in vitro in in vivo modelih jetrne fibroze
 64. Antiidiotipska protitelesa
 65. Antimicin
 66. Antioksidant
 67. Apolipoprotein
 68. Aprotinin
 69. Aptasense
 70. Arahidonska kislina
 71. Argin
 72. Arginaza
 73. Arginin
 74. Arheologija, Whole-Genome Capture Method
 75. Aromataza
 76. Asparagin
 77. Asparaginska kislina
 78. Atrazin pri afriških žabah krempljarkah povroča poplno feminizacijo
 79. Automated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization Assay
 80. Avidin
 81. Avksini
 82. Avtoimunski sindrom odgovoren za kronične sluzninčne infekcije s kandido
 83. Avtoprotitelesa
 84. Azokazein
 85. BIO1-seminar
 86. BIO1-seminar-2012
 87. BIO1-seminar 2011
 88. BIO1 Povzetki seminarjev
 89. BIO1 Povzetki seminarjev 2011
 90. BIO2
 91. BIO2 2010 Seminar
 92. BIO2 Povzetki seminarjev
 93. BIO2 Povzetki seminarjev 2011
 94. BIO2 Povzetki seminarjev 2012
 95. BIO2 Povzetki seminarjev 2013
 96. BIO2 Povzetki seminarjev 2014
 97. BIO2 Povzetki seminarjev 2015
 98. BIO2 Povzetki seminarjev 2016
 99. BIO2 Povzetki seminarjev 2017
 100. BIO2 Povzetki seminarjev 2018
 101. BIO2 Povzetki seminarjev 2019
 102. BIO2 Seminar-geslo
 103. BIO2 Seminar 2011
 104. BIO2 Seminar 2012
 105. BIO2 Seminar 2013
 106. BIO2 Seminar 2014
 107. BIO2 Seminar 2015
 108. BIO2 Seminar 2016
 109. BIO2 Seminar 2017
 110. BIO2 Seminar 2018
 111. BIO2 Seminar 2019
 112. BIO2 recenzija
 113. Bakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezni
 114. Bakterijski sistemi toksin-antitoksin, usmerjeni proti fagom
 115. Bakteriofag
 116. Bakteriorodopsin
 117. BanLec potencialni preprečevalec replikacije virusa HIV
 118. Barnaza
 119. Barvila
 120. BeeT Beehave
 121. Beta-2-mikroglobulin v motnjah avtističnega spektra
 122. Beta laktamaza
 123. Beta oksidacija
 124. Beta sodček
 125. Betain
 126. Betakaroten
 127. Betalaktami
 128. Beton-samoporavljajući sistem
 129. BiFC
 130. Bilirubin
 131. Bio2Povzetki
 132. BioSynthAge - Kvalitetno staranje
 133. BioSynthAge - Kvalitetno staranje. Tina Kuhar (6.12.2016)
 134. BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni
 135. Biobalon
 136. Biofortifikacija riža
 137. Bioinženiring rastlinske kulture Capsicum frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 138. Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 139. Biokatalitični učinek encimske hidrolize dvovijačnega ekstruderja na destrukturiranje rastlinskega materiala
 140. Biokem-1
 141. Biokem-2
 142. Biokem-3
 143. Biokem-stari
 144. Biokem2B
 145. BiokemSem2B
 146. BiokemSeminar-SeznamNovic-B09
 147. BiokemSeminar-SkupineLeksikon-B09
 148. BiokemSeminar-SkupineNovica-B09
 149. Biokemijska struktura centromer in njihove interakcije
 150. Biokemijska struktura telomerov
 151. Biokemijske značilnosti izvornih celic
 152. Biokemijski seminar
 153. Biokemijski seminar 1 - 2009/10
 154. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Kazalo
 155. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Leksikon
 156. Biokemijski seminar K3 - 2009/10
 157. Biokemijski seminar K3 - 2009/10 - Kazalo
 158. Biološke naprave in vezja za pametna cepiva na osnovi RNA
 159. Biološke naprave in vezja za pripravo pametnih cepiv na osnovi RNA
 160. Biološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celic
 161. Biomaterial za privzemanje urana iz okolja - "žetveni stroj" urana
 162. Biomedicina
 163. Biopterin
 164. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in alfalfo, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 165. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in lucerno, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 166. Biorazgradnja in toksičnost nastalih produktov
 167. Bioremediacija s pesticidi okužene vode z uporabo encima, ki razgrajuje organofosfate in je vezan na netkan poliestrski tekstil
 168. Bioremediacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 169. Bioremedijacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 170. Biosenzor etilena
 171. Biosinteza alkanov v nitasti glivi Aspergillus carbonarius s heterologno ekspresijo acyl-ACP/CoA reduktaze in oksigenaze za deformilacijo aldehida iz cianobakterije Synechococcus elongatus
 172. Biosinteza indiga v E. coli s CYP102A iz Streptomyces cattleya
 173. BiotINK - nov pristop k biotiskanju tkiva
 174. Biotehnološka uporaba RNAi
 175. Biotic Blue - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah
 176. Biotin
 177. Biočipi
 178. Bički in migetalke
 179. Bičkov
 180. Blokiranje receptorjev za fage
 181. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT
 182. Botulinski toksin
 183. Bradikinin
 184. Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
 185. Brezvirusni način priprave iPSC
 186. Bromelain
 187. Bt toksin
 188. C-reaktivni protein
 189. CAPOEIRA - razvoj personaliziranega cepiva proti raku in sistema za spremljanje odziva na zdravljenje
 190. CAT-Seq: Visokoprepustna metoda za analizo katalitske aktivnosti biomolekul
 191. CRISPR/Cas9
 192. CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano
 193. Canditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9
 194. CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezni
 195. Case13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
 196. Celična smrt
 197. Celična stena
 198. Celična stena rastlin
 199. Celične strategije za sestavljanje molekularnih strojev
 200. Celični skelet
 201. Celobioza
 202. Celulolitični encimi talne glive Penicillium sp. TG2 in njihov potencial pri proizvodnji etanola.
 203. Celuloza
 204. Centrosom
 205. Centrosomu
 206. Cepivo proti RSV, pripravljeno z virusnim vektorjem, inducira dolgotrajno humoralno imunost pri bombažnih podganah
 207. Ceramid
 208. Cerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic.
 209. Chemical synthesis of poliovirus cDNA: Generation of infectious virus in the absence of natural template
 210. Ciklin
 211. Ciklični AMP
 212. Ciklofilin D
 213. Ciklooksigenaza
 214. Cinkov prst
 215. Cisplatin
 216. Cistein
 217. Citokrom P450
 218. Citokrom c
 219. Citokrom oksidaza
 220. Citoskeletna regulacija mobilnosti CD45 v limfocitih
 221. Citozin
 222. Cockroach terminator
 223. Combinatorial synthesis of genetic networks
 224. Combined Cancer Gene Therapy
 225. Comparative genomic hybridization (CGH) arrays
 226. Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli
 227. Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
 228. Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome
 229. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
 230. CyanoFactory2014 programme
 231. CyanoFactory Scientific Meeting 2014
 232. DNA assembler
 233. DNA ligaze
 234. Dedovanje metilacijskih vzorcev
 235. Defenzin
 236. Dehidrini
 237. Dekstrani
 238. Delovanje na plazmide za zmanjševanje širjenja odpornosti med bakterijami
 239. Delovanje rastlinskih fenolnih spojin na bakterije
 240. Deoksiribonukleaze
 241. Deoksiribonukleotid
 242. Design
 243. Design and analysis of synthetic carbon fixation pathways
 244. Diabetes
 245. Diabetesa
 246. Diagnostika virusnih okužb
 247. Diagnostična vrednost rekombinantnega proteina Tp0821 v serodiagnostiki sifilisa
 248. Dietično ekstra-deviško olivno olje bogato s fenolnimi antioksidanti in proces staranja: dolgotrajni učinki na podganah
 249. Difterijski toksin
 250. Difuzija SSB proteina ob enoverižni molekuli DNA

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox