Pages without language links

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages do not link to other language versions.

Prefix 

Showing below up to 250 results starting with #251.

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Difuzija SSB proteinov ob enoverižni molekuli DNA
 2. Dinamin
 3. Dinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocije
 4. Dinamično uravnavanje (regulacija) metabolnih poti
 5. Diplome - kontrolni seznam
 6. Diplomsko delo
 7. Disaharidi in oligosaharidi
 8. Dispersing biofilms with engineered enzymatic bacteriophage
 9. Distrofin
 10. Disulfid izomerazi podoben protein AtPDIL1-2 kot kandidat za fitodetoksifikacijo 2,4,6-triklorofenola
 11. Doktorski študiji biokemije in molekularne biologije v tujini
 12. Dolge in kratke nekodirajoče RNA
 13. Določanje kompetence prašičjih matičnih celic za somatski jedrni prenos in kloniranje živali
 14. Določanje učinkovitosti bioloških naprav in vezij z razmerjem signal-šum
 15. Domača orodjarna
 16. Dopamin
 17. Dosežena aksonska regeneracija in vitro
 18. Drsenje SSB proteinov po enoverižni molekuli DNA
 19. Duehennova
 20. Dvojna vloga Notch proteina
 21. E.
 22. E.coli tarčno usmerjena na raka
 23. EF-dlan (EF-hand)
 24. Ecolibrium – razvoj ogrodja za inženiring mešanih kultur
 25. Ekvinatoksin
 26. Elastaza
 27. Električni tokovi prostorsko ločijo biogeokemijske procese v morskih sedimentih
 28. Emergentne lastnosti zmanjšanega genoma E. coli
 29. Encim, ki je mogoče ključnega pomena za odmiranje celic pri Alzheimerjevi bolezni
 30. Encimske interakcije so pomembne za presnovo zdravil v telesu
 31. Encimsko združevanje DNA molekul dolgih več sto kilobaz
 32. Engineering a mevalonate pathway in Escherichia coli for production of terpenoids
 33. Enkabcillus - to je past!
 34. Enkefalin
 35. Enterobakterije, ki proizvajajo ESBL in so odporne proti karbapenemu
 36. Epidermalni rasti faktor
 37. Epigenetika in staranje
 38. Epigenetska regulacija celičnega cikla
 39. Epigenetske spremembe in debelost
 40. Epigenetske spremembe in rak
 41. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - prehrana
 42. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - psihološki dejavniki
 43. Epigenetski status in motnje delovanja možganov
 44. Epigenetsko dogajanje pri rastlinah
 45. Epigenetsko reprogramiranje celic
 46. Epigenetsko uravnavanje izražanja genov
 47. Epilepsija
 48. Epinefrin
 49. Epsilon toksin
 50. Eritripoetin
 51. Eritromicin
 52. Eritropoetin
 53. Eskulentini
 54. Establishment of HIV-1 resistance in CD4(+) T cells by genome editing using zinc-finger nucleases
 55. Estradiol
 56. Estriol
 57. Estrogen
 58. Estron
 59. Etanercept
 60. Eukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors
 61. Evolucija spolnih kromosomov
 62. Evolucijski pomen RNAi
 63. Ezrin
 64. FLAVONOIDI
 65. Fad
 66. Fagi v boju proti patogenim bakterijam
 67. Fenilalanin
 68. Feritin
 69. Feroportin
 70. Fetuin
 71. Fibrin
 72. Fibronektin
 73. Fikobilini
 74. Fikoeritrin
 75. Fitoaleksini
 76. Flagelin
 77. Flavinadenindinukleotid
 78. Flavonoidi
 79. Flavonoidi v pomarančnem soku zavirajo oksidacijo, ki jo povzroča nezdrava prehrana
 80. Flavoproteini
 81. Fluorescentna detekcija koordinacije med Fe-S skupki in proteinom GRX2 in vivo
 82. Folna kislina
 83. Forenzika, Determining the Body Fluid Origin
 84. Fosfatdilserin
 85. Fosfatidiletanolamin
 86. Fosfolipaza C
 87. Fosfolipaza a
 88. Fosfolipaze (splošno)
 89. Fotokontrola proteinov v živih celicah
 90. Fotosintetično recikliranje oglikovega dioksida v izobutilaldehid
 91. Fotosintezi
 92. Fototrofnost
 93. Fototrofnost proteorodopsina omogoča preživetje morske bakterije med stradanjem
 94. Fototropini
 95. Fruktani
 96. Fruktoza
 97. Funkcionalne mutacije in karakterizacija VHH proti ureazi Helicobacter pylori
 98. Furin
 99. G-proteini
 100. G proteini
 101. Galaktoza
 102. Galektin
 103. Gangliozidi
 104. Gelsolin
 105. Gemcitabin
 106. Gen, ki povečuje, vzdržljivost pri teku
 107. Gen, ki povečuje vzdržljivost pri teku
 108. Gene overexpression
 109. Gene regulation at the single-cell level
 110. Gene silencing shRNA
 111. Genetska vezja v metabolnem inženiringu
 112. Genetsko spremenjeni organizmi
 113. Genotoksini
 114. Gensko zdravljenje
 115. Germin
 116. Glicin
 117. Glikogen
 118. Glikoliziran Enfuvirtid: glikopeptid z močno proti HIV aktivnostjo s podaljšanim delovanjem
 119. Glikozil transferaza
 120. Glikozilacija
 121. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida
 122. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida.
 123. Globin
 124. Globulini
 125. Glukagon
 126. Glukokortikoidi
 127. Glukoza
 128. Glukozaminoglikani
 129. Glukuronska kislina
 130. Glutamin
 131. Glutaminska kislina
 132. Glutation
 133. Glutation S-transferaza
 134. Gonadotropini
 135. Gosipol
 136. Gvajakol
 137. H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost
 138. HMC
 139. HYPE-IT - spreminjanje genoma rastlin
 140. Heksokinaza
 141. Hem
 142. Hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification
 143. Hemocianin
 144. Hemolizin
 145. Hemoragini
 146. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo)
 147. Heparan sulfat
 148. Heparin
 149. Herpesvirusi in sorodni dsDNA virusi
 150. Hialuronidaza
 151. Hialuronska kislina
 152. Hilomikron
 153. Hipoksantin
 154. Hirudin
 155. Histamin
 156. Histidin
 157. Histon-demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 158. Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 159. Hitin
 160. Hitinaza
 161. Hitrost
 162. Holesterol
 163. Holin
 164. Homoserin lakton
 165. Hondroitin sulfat
 166. Huntingtonova bolezen
 167. INŽENIRING KOFAKTORJEV ZA IZBOLJŠANJE METABOLIČNIH POTI
 168. IPBK Seminarji
 169. Identification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalities
 170. Identifikacija proizvajalcev antibakterijskih spojin z iskanjem odpornosti proti antibiotikom
 171. Ikozaedrični fagi
 172. Imena malih bioloških molekul
 173. Imobilizacija in nadzorovano sproščanje β-galaktozidaze iz hitozanskega hidrogela
 174. Imunoglobulin
 175. Imunsko in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije
 176. In vitro pripravljen stisnjen kromatin odraža dinamiko in vivo aktivacije transkripcije
 177. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
 178. Inaktivacija kromosoma X
 179. Indigo
 180. Indoli
 181. Inducirane pluripotentne celice iz mišjih fibroblastov
 182. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnim RNA-stikalom
 183. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnimi RNA-stikali
 184. Infliksimab
 185. Inhibitorji podenote 50 S ribosoma
 186. Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcih
 187. Insekticidne lastnosti semen "C.arabica" in "C.racemosa" pri Cowpea hrošču ("C.maculatus")
 188. InstaCHLAM – orodje za inženiring kloroplastov
 189. Integracija genov za sintezo hialuronske kisline v kromosom bakterije Lactococcus lactis izboljša sintezo visokomolekularne hialuronske kisline
 190. Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
 191. Integration of multiple omics datasets
 192. Integraza
 193. Integrin
 194. Interflavin
 195. Interlevkini
 196. Inulin
 197. Inventarna kontrola:Citokrom c oksidazni sklop regulira mitohondrijsko translacijo
 198. Inventory control: cytochrome c oxidase assembly regulates mitochondrial translation
 199. Inzulin
 200. Inženiring
 201. Inženiring ''Streptococcus zooepidemicus'' za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 202. Inženiring Escherichie coli za selektivno produkcijo geraniola z minimalno endogeno dehidrogenacijo
 203. Inženiring Streptococcus zooepidemicus za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 204. Inženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo
 205. Inženiring bioloških sistemov v širšem kontekstu
 206. Inženiring biosintetskih mehanizmov za raznolike polihidroksialkanoate
 207. Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola
 208. Inženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije
 209. Ionski kanalčki
 210. Iz induciranih pluripotentnih izvornih celic pripravljeni človeški limfociti T za terapijo raka
 211. Izboljšana produkcija in karakterizacija na detergent odporne proteaze iz bakterije Lysinobasillus fusiformis C250R
 212. Izboljšane forenzične analize za lažje zasledovanje kriminalcev
 213. Izboljšane mišje inducirane pluripotentne celice
 214. Izboljšanje tolerance na mraz in slanost
 215. Izboljšava cepiv proti antraksu z uporabo iz virusnih replikonov izvedenih vektorjev, ki omogočajo izražanje zaščitnega antigena.
 216. Izdelava sintetičnega genoma s pristopom sestavljanja celotnega genoma: Bakteriofag φX174 iz sintetičnih oligonukleotidov
 217. Izolevcin
 218. IzpitiDrugiletnik
 219. Izpostavljenost tobaku je povzročitelj kompleksnih sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
 220. Izpostavljenost tobaku povzroča kompleksne sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
 221. Izražanje genov adenokarcinoma sitastih sinusov
 222. Izražanje genov pri adenokarcinomu sitastih sinusov
 223. Izražanje genov v adenokarcinoma sitastih sinusov
 224. Izražanje genov v adenokarcinomu sitastih sinusov
 225. Jederni Poli-(ADP-Riboza)-odvisni signalosom potrjuje IκB kinazno aktivacijo ob poškodbe DNA
 226. Jedrna membrana in jedrna pora
 227. Jedrni faktor kapa B
 228. K3-Biokemijski seminar
 229. KE2-seminar
 230. KI-1
 231. Kadherin
 232. Kaj nas dela unikatne
 233. Kaj se zgodi z živčnimi celicami pri Parkinsonovi bolezni
 234. Kajasi
 235. Kako blizu smo dosegu komercialno dostopne masovne fotobiološke proizvodnje vodika z cianobakterijam: pregled z biološkega vidika.
 236. Kalcitonin
 237. Kalikrein
 238. Kalmodulin
 239. Kalpain
 240. Kameleonova specifična krinka pred plenilci
 241. Kapsaicin
 242. Karboanhidraza
 243. Karbonat
 244. Karoten
 245. Karoteni
 246. Karvon
 247. Katalaza
 248. Katehin
 249. Kateholamini
 250. Katepsin B

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox