Pages without language links

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages do not link to other language versions.

Prefix 

Showing below up to 250 results starting with #251.

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Deoksiribonukleaze
 2. Deoksiribonukleotid
 3. Design
 4. Design and analysis of synthetic carbon fixation pathways
 5. Diabetes
 6. Diabetesa
 7. Diagnostika virusnih okužb
 8. Diagnostična vrednost rekombinantnega proteina Tp0821 v serodiagnostiki sifilisa
 9. Dietično ekstra-deviško olivno olje bogato s fenolnimi antioksidanti in proces staranja: dolgotrajni učinki na podganah
 10. Difterijski toksin
 11. Difuzija SSB proteina ob enoverižni molekuli DNA
 12. Difuzija SSB proteinov ob enoverižni molekuli DNA
 13. Dinamin
 14. Dinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocije
 15. Dinamično uravnavanje (regulacija) metabolnih poti
 16. Diplome - kontrolni seznam
 17. Diplomsko delo
 18. Disaharidi in oligosaharidi
 19. Dispersing biofilms with engineered enzymatic bacteriophage
 20. Distrofin
 21. Disulfid izomerazi podoben protein AtPDIL1-2 kot kandidat za fitodetoksifikacijo 2,4,6-triklorofenola
 22. Doktorski študiji biokemije in molekularne biologije v tujini
 23. Dolge in kratke nekodirajoče RNA
 24. Določanje kompetence prašičjih matičnih celic za somatski jedrni prenos in kloniranje živali
 25. Določanje učinkovitosti bioloških naprav in vezij z razmerjem signal-šum
 26. Domača orodjarna
 27. Dopamin
 28. Dosežena aksonska regeneracija in vitro
 29. Drsenje SSB proteinov po enoverižni molekuli DNA
 30. Duehennova
 31. Dvojna vloga Notch proteina
 32. E.
 33. E.coli tarčno usmerjena na raka
 34. EF-dlan (EF-hand)
 35. Ecolibrium – razvoj ogrodja za inženiring mešanih kultur
 36. Ekvinatoksin
 37. Elastaza
 38. Električni tokovi prostorsko ločijo biogeokemijske procese v morskih sedimentih
 39. Emergentne lastnosti zmanjšanega genoma E. coli
 40. Encim, ki je mogoče ključnega pomena za odmiranje celic pri Alzheimerjevi bolezni
 41. Encimske interakcije so pomembne za presnovo zdravil v telesu
 42. Encimsko združevanje DNA molekul dolgih več sto kilobaz
 43. Engineering Customized Cell Sensing and Response Behaviors Using Synthetic Notch Receptors
 44. Engineering a mevalonate pathway in Escherichia coli for production of terpenoids
 45. Enkabcillus - to je past!
 46. Enkefalin
 47. Enterobakterije, ki proizvajajo ESBL in so odporne proti karbapenemu
 48. Epidermalni rasti faktor
 49. Epigenetika in staranje
 50. Epigenetska regulacija celičnega cikla
 51. Epigenetske spremembe in debelost
 52. Epigenetske spremembe in rak
 53. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - prehrana
 54. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - psihološki dejavniki
 55. Epigenetski status in motnje delovanja možganov
 56. Epigenetsko dogajanje pri rastlinah
 57. Epigenetsko reprogramiranje celic
 58. Epigenetsko uravnavanje izražanja genov
 59. Epilepsija
 60. Epinefrin
 61. Epsilon toksin
 62. Eritripoetin
 63. Eritromicin
 64. Eritropoetin
 65. Eskulentini
 66. Establishment of HIV-1 resistance in CD4(+) T cells by genome editing using zinc-finger nucleases
 67. Estradiol
 68. Estriol
 69. Estrogen
 70. Estron
 71. Etanercept
 72. Eukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors
 73. Evolucija spolnih kromosomov
 74. Evolucijski pomen RNAi
 75. Ezrin
 76. FLAVONOIDI
 77. Fad
 78. Fagi kot naravni rezervoar odpornosti proti antibiotikom
 79. Fagi v boju proti patogenim bakterijam
 80. Fagi v naravnih in umetnih okoljih
 81. Fagni endolizini: mehanizem delovanja in možnosti za izboljšave
 82. Fenilalanin
 83. Feritin
 84. Feroportin
 85. Fetuin
 86. Fibrin
 87. Fibronektin
 88. Fikobilini
 89. Fikoeritrin
 90. Fitoaleksini
 91. Flagelin
 92. Flavinadenindinukleotid
 93. Flavonoidi
 94. Flavonoidi v pomarančnem soku zavirajo oksidacijo, ki jo povzroča nezdrava prehrana
 95. Flavoproteini
 96. Fluorescentna detekcija koordinacije med Fe-S skupki in proteinom GRX2 in vivo
 97. Folna kislina
 98. Forenzika, Determining the Body Fluid Origin
 99. Fosfatdilserin
 100. Fosfatidiletanolamin
 101. Fosfolipaza C
 102. Fosfolipaza a
 103. Fosfolipaze (splošno)
 104. Fotokontrola proteinov v živih celicah
 105. Fotosintetično recikliranje oglikovega dioksida v izobutilaldehid
 106. Fotosintezi
 107. Fototrofnost
 108. Fototrofnost proteorodopsina omogoča preživetje morske bakterije med stradanjem
 109. Fototropini
 110. Fruktani
 111. Fruktoza
 112. Funkcionalne mutacije in karakterizacija VHH proti ureazi Helicobacter pylori
 113. Furin
 114. G-proteini
 115. G proteini
 116. Galaktoza
 117. Galektin
 118. Gangliozidi
 119. Gelsolin
 120. Gemcitabin
 121. Gen, ki povečuje, vzdržljivost pri teku
 122. Gen, ki povečuje vzdržljivost pri teku
 123. Gene overexpression
 124. Gene regulation at the single-cell level
 125. Gene silencing shRNA
 126. Genetska vezja v metabolnem inženiringu
 127. Genetski programi zgrajeni iz več plasti logičnih vrat v posameznih celicah
 128. Genetski programi zgrajeni iz večplastnih logičnih vrat v posameznih celicah
 129. Genetsko spremenjeni organizmi
 130. Genotoksini
 131. Gensko zdravljenje
 132. Germin
 133. Glicin
 134. Glikogen
 135. Glikoliziran Enfuvirtid: glikopeptid z močno proti HIV aktivnostjo s podaljšanim delovanjem
 136. Glikozil transferaza
 137. Glikozilacija
 138. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida
 139. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida.
 140. Globin
 141. Globulini
 142. Glukagon
 143. Glukokortikoidi
 144. Glukoza
 145. Glukozaminoglikani
 146. Glukuronska kislina
 147. Glutamin
 148. Glutaminska kislina
 149. Glutation
 150. Glutation S-transferaza
 151. Gonadotropini
 152. Gosipol
 153. Gvajakol
 154. H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost
 155. HMC
 156. HYPE-IT - spreminjanje genoma rastlin
 157. Hachimoji DNA in RNA: genetski kod z osmimi gradniki
 158. Heksokinaza
 159. Hem
 160. Hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification
 161. Hemocianin
 162. Hemolizin
 163. Hemoragini
 164. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo)
 165. Heparan sulfat
 166. Heparin
 167. Herpesvirusi in sorodni dsDNA virusi
 168. Hialuronidaza
 169. Hialuronska kislina
 170. Hilomikron
 171. Hipoksantin
 172. Hirudin
 173. Histamin
 174. Histidin
 175. Histon-demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 176. Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 177. Hitin
 178. Hitinaza
 179. Hitrost
 180. Holesterol
 181. Holin
 182. Homoserin lakton
 183. Hondroitin sulfat
 184. Huntingtonova bolezen
 185. HyDRA – detekcija vodika
 186. INŽENIRING KOFAKTORJEV ZA IZBOLJŠANJE METABOLIČNIH POTI
 187. IPBK Seminarji
 188. Identification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalities
 189. Identifikacija proizvajalcev antibakterijskih spojin z iskanjem odpornosti proti antibiotikom
 190. Ikozaedrični fagi
 191. Imena malih bioloških molekul
 192. Imobilizacija in nadzorovano sproščanje β-galaktozidaze iz hitozanskega hidrogela
 193. Imunoglobulin
 194. Imunsko in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije
 195. In vitro pripravljen stisnjen kromatin odraža dinamiko in vivo aktivacije transkripcije
 196. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
 197. Inaktivacija kromosoma X
 198. Indigo
 199. Indoli
 200. Inducirane pluripotentne celice iz mišjih fibroblastov
 201. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnim RNA-stikalom
 202. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnimi RNA-stikali
 203. Infliksimab
 204. Inhibitorji podenote 50 S ribosoma
 205. Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcih
 206. Insekticidne lastnosti semen "C.arabica" in "C.racemosa" pri Cowpea hrošču ("C.maculatus")
 207. InstaCHLAM – orodje za inženiring kloroplastov
 208. Integracija genov za sintezo hialuronske kisline v kromosom bakterije Lactococcus lactis izboljša sintezo visokomolekularne hialuronske kisline
 209. Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
 210. Integration of multiple omics datasets
 211. Integraza
 212. Integrin
 213. Interakcija faga z bakterijo
 214. Interakcije fagov s človeškimi tkivi
 215. Interflavin
 216. Interlevkini
 217. Inulin
 218. Inventarna kontrola:Citokrom c oksidazni sklop regulira mitohondrijsko translacijo
 219. Inventory control: cytochrome c oxidase assembly regulates mitochondrial translation
 220. Inzulin
 221. Inženiring
 222. Inženiring ''Streptococcus zooepidemicus'' za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 223. Inženiring Escherichie coli za selektivno produkcijo geraniola z minimalno endogeno dehidrogenacijo
 224. Inženiring Streptococcus zooepidemicus za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 225. Inženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo
 226. Inženiring bioloških sistemov v širšem kontekstu
 227. Inženiring biosintetskih mehanizmov za raznolike polihidroksialkanoate
 228. Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola
 229. Inženirsko pripravljeni promotorji, ki omogočajo izražanje ne glede na število kopij
 230. Inženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije
 231. Ionski kanalčki
 232. Iz induciranih pluripotentnih izvornih celic pripravljeni človeški limfociti T za terapijo raka
 233. Izboljšana produkcija in karakterizacija na detergent odporne proteaze iz bakterije Lysinobasillus fusiformis C250R
 234. Izboljšane forenzične analize za lažje zasledovanje kriminalcev
 235. Izboljšane mišje inducirane pluripotentne celice
 236. Izboljšanje tolerance na mraz in slanost
 237. Izboljšava cepiv proti antraksu z uporabo iz virusnih replikonov izvedenih vektorjev, ki omogočajo izražanje zaščitnega antigena.
 238. Izdelava sintetičnega genoma s pristopom sestavljanja celotnega genoma: Bakteriofag φX174 iz sintetičnih oligonukleotidov
 239. Izolevcin
 240. IzpitiDrugiletnik
 241. Izpostavljenost tobaku je povzročitelj kompleksnih sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
 242. Izpostavljenost tobaku povzroča kompleksne sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
 243. Izražanje genov adenokarcinoma sitastih sinusov
 244. Izražanje genov pri adenokarcinomu sitastih sinusov
 245. Izražanje genov v adenokarcinoma sitastih sinusov
 246. Izražanje genov v adenokarcinomu sitastih sinusov
 247. Jederni Poli-(ADP-Riboza)-odvisni signalosom potrjuje IκB kinazno aktivacijo ob poškodbe DNA
 248. Jedrna membrana in jedrna pora
 249. Jedrni faktor kapa B
 250. K3-Biokemijski seminar

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox