Pages without language links

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages do not link to other language versions.

Prefix 

Showing below up to 500 results starting with #1.

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. "Sebični gen"
 2. "Training protein" - PETaze
 3. 11.Pomen RNAi kot obramba pred virusi in transpozoni
 4. 2-Tiouracil
 5. 2015-bionano-seminar
 6. 2017-bionano-seminar
 7. 3-D struktura virusa s potencialom za boj proti raku in virusu HIV
 8. 7.Programmed population control by cell-cell communication and regulated killing
 9. APIS- nov pristop za zdravljenje okužbe z Nosema caranae pri čebelah
 10. ASTARice – biosinteza astaksantina v rižu
 11. ATP hidroliza v Eg5 kinazi vključuje katalitični dvovodni mehanizem
 12. ATPaze
 13. A TALE nuclease architecture for efficient genome editing
 14. A novel adenoviral vector carrying an all-in-one Tet-On system with an autoregulatory loop for tight, inducible transgene expresion
 15. A synthetic multicellular system for programmed pattern formation
 16. A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators
 17. Abscizinska kislina
 18. Acetil koencim A
 19. Acetilholin
 20. Acetilholinesteraza
 21. Adiponektin
 22. Adrenoreceptorji
 23. Aflatoxout
 24. Agaroza
 25. Aglutinin
 26. Agrin
 27. Aktin
 28. Aktivacija genskega izražanja encimov za sintezo holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionom
 29. Aktivacija genskega izražanja holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionom
 30. Aktivacija limfocitov T
 31. Akvaporin
 32. Alanin
 33. Albumini
 34. Alel-specifični spekter tumorja v PTEN
 35. Alela-specifičen spekter tumorja v PTEN
 36. Ali lahko naravna diverziteta quorum sensinga pripomore k napredku v sintezni biologiji?
 37. Ali raziskave nove hormonske terapije zmanjšujejo neplodnost pri ženskah?
 38. Alkalna fosfataza
 39. Alkohol dehidrogenaza
 40. Alkohol oksidaza
 41. Alzheimerjeva bolezen
 42. Alzheimerjeva bolezen (AB): Nivo izražanja nekaterih genov je ključen
 43. Amelogenin uravnava rast apatitskih kristalov v zobni sklenini
 44. Amilaza
 45. Amilin
 46. Amiloid beta
 47. Aminokisline in proteini
 48. Aminopeptidaze
 49. Aminotransferaza
 50. An improved zinc-finger nuclease architecture for highly specific genome editing
 51. Anaerobna razgradnja izoftalata pri fermentacijski bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivorans
 52. Analiza metilacijskih vzorcev na DNA
 53. Analiza posttranslacijskih sprememb histonov
 54. Analiza transkriptoma Acremonium chrysogenum in Penicillium chrysogenum, dveh nesorodnih gliv, ki proizvajata β-laktame. Ključne tarče v programih izboljšave sevov so velvet-regulirani geni
 55. Androsteron
 56. Aneksin
 57. Angiogenin
 58. Angiotenzin
 59. Anjali
 60. Anodna in katodna mikrobna združba v eno-celični mikrobni gorivni celici
 61. Antibiotiki
 62. Antifibrotični učinki zelenega čaja
 63. Antifibrotični učinki zelenega čaja, raziskani na in vitro in in vivo modelih jetrne fibroze
 64. Antiidiotipska protitelesa
 65. Antimicin
 66. Antioksidant
 67. Apolipoprotein
 68. Aprotinin
 69. Aptasense
 70. Arahidonska kislina
 71. Argin
 72. Arginaza
 73. Arginin
 74. Arheologija, Whole-Genome Capture Method
 75. Aromataza
 76. Asparagin
 77. Asparaginska kislina
 78. Atrazin pri afriških žabah krempljarkah povroča poplno feminizacijo
 79. Automated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization Assay
 80. Avidin
 81. Avksini
 82. Avtoimunski sindrom odgovoren za kronične sluzninčne infekcije s kandido
 83. Avtoprotitelesa
 84. Azokazein
 85. BIO1-seminar
 86. BIO1-seminar-2012
 87. BIO1-seminar 2011
 88. BIO1 Povzetki seminarjev
 89. BIO1 Povzetki seminarjev 2011
 90. BIO2
 91. BIO2 2010 Seminar
 92. BIO2 Povzetki seminarjev
 93. BIO2 Povzetki seminarjev 2011
 94. BIO2 Povzetki seminarjev 2012
 95. BIO2 Povzetki seminarjev 2013
 96. BIO2 Povzetki seminarjev 2014
 97. BIO2 Povzetki seminarjev 2015
 98. BIO2 Povzetki seminarjev 2016
 99. BIO2 Povzetki seminarjev 2017
 100. BIO2 Povzetki seminarjev 2018
 101. BIO2 Povzetki seminarjev 2019
 102. BIO2 Seminar-geslo
 103. BIO2 Seminar 2011
 104. BIO2 Seminar 2012
 105. BIO2 Seminar 2013
 106. BIO2 Seminar 2014
 107. BIO2 Seminar 2015
 108. BIO2 Seminar 2016
 109. BIO2 Seminar 2017
 110. BIO2 Seminar 2018
 111. BIO2 Seminar 2019
 112. BIO2 recenzija
 113. Bakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezni
 114. Bakterijski sistemi toksin-antitoksin, usmerjeni proti fagom
 115. Bakteriofag
 116. Bakteriorodopsin
 117. BanLec potencialni preprečevalec replikacije virusa HIV
 118. Barnaza
 119. Barvila
 120. BeeT Beehave
 121. Beta-2-mikroglobulin v motnjah avtističnega spektra
 122. Beta laktamaza
 123. Beta oksidacija
 124. Beta sodček
 125. Betain
 126. Betakaroten
 127. Betalaktami
 128. Beton-samoporavljajući sistem
 129. BiFC
 130. Bilirubin
 131. Bio2Povzetki
 132. BioSynthAge - Kvalitetno staranje
 133. BioSynthAge - Kvalitetno staranje. Tina Kuhar (6.12.2016)
 134. BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni
 135. Biobalon
 136. Biofortifikacija riža
 137. Bioinženiring rastlinske kulture Capsicum frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 138. Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 139. Biokatalitični učinek encimske hidrolize dvovijačnega ekstruderja na destrukturiranje rastlinskega materiala
 140. Biokem-1
 141. Biokem-2
 142. Biokem-3
 143. Biokem-stari
 144. Biokem2B
 145. BiokemSem2B
 146. BiokemSeminar-SeznamNovic-B09
 147. BiokemSeminar-SkupineLeksikon-B09
 148. BiokemSeminar-SkupineNovica-B09
 149. Biokemijska struktura centromer in njihove interakcije
 150. Biokemijska struktura telomerov
 151. Biokemijske značilnosti izvornih celic
 152. Biokemijski seminar
 153. Biokemijski seminar 1 - 2009/10
 154. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Kazalo
 155. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Leksikon
 156. Biokemijski seminar K3 - 2009/10
 157. Biokemijski seminar K3 - 2009/10 - Kazalo
 158. Biološke naprave in vezja za pametna cepiva na osnovi RNA
 159. Biološke naprave in vezja za pripravo pametnih cepiv na osnovi RNA
 160. Biološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celic
 161. Biomaterial za privzemanje urana iz okolja - "žetveni stroj" urana
 162. Biomedicina
 163. Biopterin
 164. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in alfalfo, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 165. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in lucerno, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 166. Biorazgradnja in toksičnost nastalih produktov
 167. Bioremediacija s pesticidi okužene vode z uporabo encima, ki razgrajuje organofosfate in je vezan na netkan poliestrski tekstil
 168. Bioremediacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 169. Bioremedijacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 170. Biosenzor etilena
 171. Biosinteza alkanov v nitasti glivi Aspergillus carbonarius s heterologno ekspresijo acyl-ACP/CoA reduktaze in oksigenaze za deformilacijo aldehida iz cianobakterije Synechococcus elongatus
 172. Biosinteza indiga v E. coli s CYP102A iz Streptomyces cattleya
 173. BiotINK - nov pristop k biotiskanju tkiva
 174. Biotehnološka uporaba RNAi
 175. Biotic Blue - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah
 176. Biotin
 177. Biočipi
 178. Bički in migetalke
 179. Bičkov
 180. Blokiranje receptorjev za fage
 181. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT
 182. Botulinski toksin
 183. Bradikinin
 184. Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
 185. Brezvirusni način priprave iPSC
 186. Bromelain
 187. Bt toksin
 188. C-reaktivni protein
 189. CAPOEIRA - razvoj personaliziranega cepiva proti raku in sistema za spremljanje odziva na zdravljenje
 190. CAT-Seq: Visokoprepustna metoda za analizo katalitske aktivnosti biomolekul
 191. CRISPR/Cas9
 192. CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano
 193. Canditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9
 194. CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezni
 195. Case13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
 196. Celična smrt
 197. Celična stena
 198. Celična stena rastlin
 199. Celične strategije za sestavljanje molekularnih strojev
 200. Celični skelet
 201. Celobioza
 202. Celulolitični encimi talne glive Penicillium sp. TG2 in njihov potencial pri proizvodnji etanola.
 203. Celuloza
 204. Centrosom
 205. Centrosomu
 206. Cepivo proti RSV, pripravljeno z virusnim vektorjem, inducira dolgotrajno humoralno imunost pri bombažnih podganah
 207. Ceramid
 208. Cerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic.
 209. Chemical synthesis of poliovirus cDNA: Generation of infectious virus in the absence of natural template
 210. Ciklin
 211. Ciklični AMP
 212. Ciklofilin D
 213. Ciklooksigenaza
 214. Cinkov prst
 215. Cisplatin
 216. Cistein
 217. Citokrom P450
 218. Citokrom c
 219. Citokrom oksidaza
 220. Citoskeletna regulacija mobilnosti CD45 v limfocitih
 221. Citozin
 222. Cockroach terminator
 223. Combinatorial synthesis of genetic networks
 224. Combined Cancer Gene Therapy
 225. Comparative genomic hybridization (CGH) arrays
 226. Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli
 227. Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
 228. Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome
 229. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
 230. CyanoFactory2014 programme
 231. CyanoFactory Scientific Meeting 2014
 232. DNA assembler
 233. DNA ligaze
 234. Dedovanje metilacijskih vzorcev
 235. Defenzin
 236. Dehidrini
 237. Dekstrani
 238. Delovanje na plazmide za zmanjševanje širjenja odpornosti med bakterijami
 239. Delovanje rastlinskih fenolnih spojin na bakterije
 240. Deoksiribonukleaze
 241. Deoksiribonukleotid
 242. Design
 243. Design and analysis of synthetic carbon fixation pathways
 244. Diabetes
 245. Diabetesa
 246. Diagnostika virusnih okužb
 247. Diagnostična vrednost rekombinantnega proteina Tp0821 v serodiagnostiki sifilisa
 248. Dietično ekstra-deviško olivno olje bogato s fenolnimi antioksidanti in proces staranja: dolgotrajni učinki na podganah
 249. Difterijski toksin
 250. Difuzija SSB proteina ob enoverižni molekuli DNA
 251. Difuzija SSB proteinov ob enoverižni molekuli DNA
 252. Dinamin
 253. Dinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocije
 254. Dinamično uravnavanje (regulacija) metabolnih poti
 255. Diplome - kontrolni seznam
 256. Diplomsko delo
 257. Disaharidi in oligosaharidi
 258. Dispersing biofilms with engineered enzymatic bacteriophage
 259. Distrofin
 260. Disulfid izomerazi podoben protein AtPDIL1-2 kot kandidat za fitodetoksifikacijo 2,4,6-triklorofenola
 261. Doktorski študiji biokemije in molekularne biologije v tujini
 262. Dolge in kratke nekodirajoče RNA
 263. Določanje kompetence prašičjih matičnih celic za somatski jedrni prenos in kloniranje živali
 264. Določanje učinkovitosti bioloških naprav in vezij z razmerjem signal-šum
 265. Domača orodjarna
 266. Dopamin
 267. Dosežena aksonska regeneracija in vitro
 268. Drsenje SSB proteinov po enoverižni molekuli DNA
 269. Duehennova
 270. Dvojna vloga Notch proteina
 271. E.
 272. E.coli tarčno usmerjena na raka
 273. EF-dlan (EF-hand)
 274. Ecolibrium – razvoj ogrodja za inženiring mešanih kultur
 275. Ekvinatoksin
 276. Elastaza
 277. Električni tokovi prostorsko ločijo biogeokemijske procese v morskih sedimentih
 278. Emergentne lastnosti zmanjšanega genoma E. coli
 279. Encim, ki je mogoče ključnega pomena za odmiranje celic pri Alzheimerjevi bolezni
 280. Encimske interakcije so pomembne za presnovo zdravil v telesu
 281. Encimsko združevanje DNA molekul dolgih več sto kilobaz
 282. Engineering a mevalonate pathway in Escherichia coli for production of terpenoids
 283. Enkabcillus - to je past!
 284. Enkefalin
 285. Enterobakterije, ki proizvajajo ESBL in so odporne proti karbapenemu
 286. Epidermalni rasti faktor
 287. Epigenetika in staranje
 288. Epigenetska regulacija celičnega cikla
 289. Epigenetske spremembe in debelost
 290. Epigenetske spremembe in rak
 291. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - prehrana
 292. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - psihološki dejavniki
 293. Epigenetski status in motnje delovanja možganov
 294. Epigenetsko dogajanje pri rastlinah
 295. Epigenetsko reprogramiranje celic
 296. Epigenetsko uravnavanje izražanja genov
 297. Epilepsija
 298. Epinefrin
 299. Epsilon toksin
 300. Eritripoetin
 301. Eritromicin
 302. Eritropoetin
 303. Eskulentini
 304. Establishment of HIV-1 resistance in CD4(+) T cells by genome editing using zinc-finger nucleases
 305. Estradiol
 306. Estriol
 307. Estrogen
 308. Estron
 309. Etanercept
 310. Eukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors
 311. Evolucija spolnih kromosomov
 312. Evolucijski pomen RNAi
 313. Ezrin
 314. FLAVONOIDI
 315. Fad
 316. Fagi v boju proti patogenim bakterijam
 317. Fenilalanin
 318. Feritin
 319. Feroportin
 320. Fetuin
 321. Fibrin
 322. Fibronektin
 323. Fikobilini
 324. Fikoeritrin
 325. Fitoaleksini
 326. Flagelin
 327. Flavinadenindinukleotid
 328. Flavonoidi
 329. Flavonoidi v pomarančnem soku zavirajo oksidacijo, ki jo povzroča nezdrava prehrana
 330. Flavoproteini
 331. Fluorescentna detekcija koordinacije med Fe-S skupki in proteinom GRX2 in vivo
 332. Folna kislina
 333. Forenzika, Determining the Body Fluid Origin
 334. Fosfatdilserin
 335. Fosfatidiletanolamin
 336. Fosfolipaza C
 337. Fosfolipaza a
 338. Fosfolipaze (splošno)
 339. Fotokontrola proteinov v živih celicah
 340. Fotosintetično recikliranje oglikovega dioksida v izobutilaldehid
 341. Fotosintezi
 342. Fototrofnost
 343. Fototrofnost proteorodopsina omogoča preživetje morske bakterije med stradanjem
 344. Fototropini
 345. Fruktani
 346. Fruktoza
 347. Funkcionalne mutacije in karakterizacija VHH proti ureazi Helicobacter pylori
 348. Furin
 349. G-proteini
 350. G proteini
 351. Galaktoza
 352. Galektin
 353. Gangliozidi
 354. Gelsolin
 355. Gemcitabin
 356. Gen, ki povečuje, vzdržljivost pri teku
 357. Gen, ki povečuje vzdržljivost pri teku
 358. Gene overexpression
 359. Gene regulation at the single-cell level
 360. Gene silencing shRNA
 361. Genetska vezja v metabolnem inženiringu
 362. Genetsko spremenjeni organizmi
 363. Genotoksini
 364. Gensko zdravljenje
 365. Germin
 366. Glicin
 367. Glikogen
 368. Glikoliziran Enfuvirtid: glikopeptid z močno proti HIV aktivnostjo s podaljšanim delovanjem
 369. Glikozil transferaza
 370. Glikozilacija
 371. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida
 372. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida.
 373. Globin
 374. Globulini
 375. Glukagon
 376. Glukokortikoidi
 377. Glukoza
 378. Glukozaminoglikani
 379. Glukuronska kislina
 380. Glutamin
 381. Glutaminska kislina
 382. Glutation
 383. Glutation S-transferaza
 384. Gonadotropini
 385. Gosipol
 386. Gvajakol
 387. H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost
 388. HMC
 389. HYPE-IT - spreminjanje genoma rastlin
 390. Heksokinaza
 391. Hem
 392. Hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification
 393. Hemocianin
 394. Hemolizin
 395. Hemoragini
 396. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo)
 397. Heparan sulfat
 398. Heparin
 399. Herpesvirusi in sorodni dsDNA virusi
 400. Hialuronidaza
 401. Hialuronska kislina
 402. Hilomikron
 403. Hipoksantin
 404. Hirudin
 405. Histamin
 406. Histidin
 407. Histon-demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 408. Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 409. Hitin
 410. Hitinaza
 411. Hitrost
 412. Holesterol
 413. Holin
 414. Homoserin lakton
 415. Hondroitin sulfat
 416. Huntingtonova bolezen
 417. INŽENIRING KOFAKTORJEV ZA IZBOLJŠANJE METABOLIČNIH POTI
 418. IPBK Seminarji
 419. Identification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalities
 420. Identifikacija proizvajalcev antibakterijskih spojin z iskanjem odpornosti proti antibiotikom
 421. Ikozaedrični fagi
 422. Imena malih bioloških molekul
 423. Imobilizacija in nadzorovano sproščanje β-galaktozidaze iz hitozanskega hidrogela
 424. Imunoglobulin
 425. Imunsko in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije
 426. In vitro pripravljen stisnjen kromatin odraža dinamiko in vivo aktivacije transkripcije
 427. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
 428. Inaktivacija kromosoma X
 429. Indigo
 430. Indoli
 431. Inducirane pluripotentne celice iz mišjih fibroblastov
 432. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnim RNA-stikalom
 433. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnimi RNA-stikali
 434. Infliksimab
 435. Inhibitorji podenote 50 S ribosoma
 436. Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcih
 437. Insekticidne lastnosti semen "C.arabica" in "C.racemosa" pri Cowpea hrošču ("C.maculatus")
 438. InstaCHLAM – orodje za inženiring kloroplastov
 439. Integracija genov za sintezo hialuronske kisline v kromosom bakterije Lactococcus lactis izboljša sintezo visokomolekularne hialuronske kisline
 440. Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
 441. Integration of multiple omics datasets
 442. Integraza
 443. Integrin
 444. Interflavin
 445. Interlevkini
 446. Inulin
 447. Inventarna kontrola:Citokrom c oksidazni sklop regulira mitohondrijsko translacijo
 448. Inventory control: cytochrome c oxidase assembly regulates mitochondrial translation
 449. Inzulin
 450. Inženiring
 451. Inženiring ''Streptococcus zooepidemicus'' za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 452. Inženiring Escherichie coli za selektivno produkcijo geraniola z minimalno endogeno dehidrogenacijo
 453. Inženiring Streptococcus zooepidemicus za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 454. Inženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo
 455. Inženiring bioloških sistemov v širšem kontekstu
 456. Inženiring biosintetskih mehanizmov za raznolike polihidroksialkanoate
 457. Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola
 458. Inženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije
 459. Ionski kanalčki
 460. Iz induciranih pluripotentnih izvornih celic pripravljeni človeški limfociti T za terapijo raka
 461. Izboljšana produkcija in karakterizacija na detergent odporne proteaze iz bakterije Lysinobasillus fusiformis C250R
 462. Izboljšane forenzične analize za lažje zasledovanje kriminalcev
 463. Izboljšane mišje inducirane pluripotentne celice
 464. Izboljšanje tolerance na mraz in slanost
 465. Izboljšava cepiv proti antraksu z uporabo iz virusnih replikonov izvedenih vektorjev, ki omogočajo izražanje zaščitnega antigena.
 466. Izdelava sintetičnega genoma s pristopom sestavljanja celotnega genoma: Bakteriofag φX174 iz sintetičnih oligonukleotidov
 467. Izolevcin
 468. IzpitiDrugiletnik
 469. Izpostavljenost tobaku je povzročitelj kompleksnih sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
 470. Izpostavljenost tobaku povzroča kompleksne sledi na genomu drobnoceličnega pljučnega raka
 471. Izražanje genov adenokarcinoma sitastih sinusov
 472. Izražanje genov pri adenokarcinomu sitastih sinusov
 473. Izražanje genov v adenokarcinoma sitastih sinusov
 474. Izražanje genov v adenokarcinomu sitastih sinusov
 475. Jederni Poli-(ADP-Riboza)-odvisni signalosom potrjuje IκB kinazno aktivacijo ob poškodbe DNA
 476. Jedrna membrana in jedrna pora
 477. Jedrni faktor kapa B
 478. K3-Biokemijski seminar
 479. KE2-seminar
 480. KI-1
 481. Kadherin
 482. Kaj nas dela unikatne
 483. Kaj se zgodi z živčnimi celicami pri Parkinsonovi bolezni
 484. Kajasi
 485. Kako blizu smo dosegu komercialno dostopne masovne fotobiološke proizvodnje vodika z cianobakterijam: pregled z biološkega vidika.
 486. Kalcitonin
 487. Kalikrein
 488. Kalmodulin
 489. Kalpain
 490. Kameleonova specifična krinka pred plenilci
 491. Kapsaicin
 492. Karboanhidraza
 493. Karbonat
 494. Karoten
 495. Karoteni
 496. Karvon
 497. Katalaza
 498. Katehin
 499. Kateholamini
 500. Katepsin B

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox