Pages without language links

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

The following pages do not link to other language versions.

Prefix 

Showing below up to 500 results starting with #1.

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. "Sebični gen"
 2. "Training protein" - PETaze
 3. 11.Pomen RNAi kot obramba pred virusi in transpozoni
 4. 2-Tiouracil
 5. 2015-bionano-seminar
 6. 2017-bionano-seminar
 7. 2020-bionano-seminar
 8. 3-D struktura virusa s potencialom za boj proti raku in virusu HIV
 9. 7.Programmed population control by cell-cell communication and regulated killing
 10. ALiVE – analiza živih celic z vezikularnim izvozom
 11. APIS- nov pristop za zdravljenje okužbe z Nosema caranae pri čebelah
 12. ASTARice – biosinteza astaksantina v rižu
 13. ATP hidroliza v Eg5 kinazi vključuje katalitični dvovodni mehanizem
 14. ATPaze
 15. A TALE nuclease architecture for efficient genome editing
 16. A novel adenoviral vector carrying an all-in-one Tet-On system with an autoregulatory loop for tight, inducible transgene expresion
 17. A synthetic biology approach to transform Yarrowia Lypolytica into a competitive biotechnological producer of β-carotene
 18. A synthetic biology approach to transform Yarrowia Lypolytica into a competitive biotechnological producer of β-carotene:
 19. A synthetic multicellular system for programmed pattern formation
 20. A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators
 21. Abscizinska kislina
 22. Acetil koencim A
 23. Acetilholin
 24. Acetilholinesteraza
 25. Adiponektin
 26. Adrenoreceptorji
 27. Aflatoxout
 28. Agaroza
 29. Aglutinin
 30. Agrin
 31. Aktin
 32. Aktivacija genskega izražanja encimov za sintezo holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionom
 33. Aktivacija genskega izražanja holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionom
 34. Aktivacija limfocitov T
 35. Akvaporin
 36. Alanin
 37. Albumini
 38. Alel-specifični spekter tumorja v PTEN
 39. Alela-specifičen spekter tumorja v PTEN
 40. Ali lahko naravna diverziteta quorum sensinga pripomore k napredku v sintezni biologiji?
 41. Ali raziskave nove hormonske terapije zmanjšujejo neplodnost pri ženskah?
 42. Alkalna fosfataza
 43. Alkohol dehidrogenaza
 44. Alkohol oksidaza
 45. Alzheimerjeva bolezen
 46. Alzheimerjeva bolezen (AB): Nivo izražanja nekaterih genov je ključen
 47. Amelogenin uravnava rast apatitskih kristalov v zobni sklenini
 48. Amilaza
 49. Amilin
 50. Amiloid beta
 51. Aminokisline in proteini
 52. Aminopeptidaze
 53. Aminotransferaza
 54. An improved zinc-finger nuclease architecture for highly specific genome editing
 55. Anaerobna razgradnja izoftalata pri fermentacijski bakteriji Syntrophorhabdus aromaticivorans
 56. Analiza metilacijskih vzorcev na DNA
 57. Analiza posttranslacijskih sprememb histonov
 58. Analiza transkriptoma Acremonium chrysogenum in Penicillium chrysogenum, dveh nesorodnih gliv, ki proizvajata β-laktame. Ključne tarče v programih izboljšave sevov so velvet-regulirani geni
 59. Androsteron
 60. Aneksin
 61. Angiogenin
 62. Angiotenzin
 63. Anjali
 64. Anodna in katodna mikrobna združba v eno-celični mikrobni gorivni celici
 65. Antea-Glyphosate: Detekcija in razgradnja glifosata
 66. Antibiotiki
 67. Antifibrotični učinki zelenega čaja
 68. Antifibrotični učinki zelenega čaja, raziskani na in vitro in in vivo modelih jetrne fibroze
 69. Antihipertenzivni probiotik - nov pristop zniževanja krvnega tlaka
 70. Antiidiotipska protitelesa
 71. Antimicin
 72. Antioksidant
 73. Apolipoprotein
 74. Aprotinin
 75. Aptasense
 76. Arahidonska kislina
 77. Argin
 78. Arginaza
 79. Arginin
 80. Arheologija, Whole-Genome Capture Method
 81. Aromataza
 82. Asparagin
 83. Asparaginska kislina
 84. Atrazin pri afriških žabah krempljarkah povroča poplno feminizacijo
 85. Automated Multiplexing Quantum Dots in Situ Hybridization Assay
 86. Avidin
 87. Avksini
 88. Avtoimunski sindrom odgovoren za kronične sluzninčne infekcije s kandido
 89. Avtomatizacija načrtovanja genetskih vezij
 90. Avtomatizirano oblikovanje sintezne mikrobne združbe
 91. Avtoprotitelesa
 92. Azokazein
 93. B.O.T.: Bakterijska oscilacijska terapija za zdravljenje kolorektalnega raka
 94. BI(OIL)OGICAL FACTORY - sistem za proizvodnjo sestavin palmovega olja v mikroalgi
 95. BIO1-seminar
 96. BIO1-seminar-2012
 97. BIO1-seminar 2011
 98. BIO1 Povzetki seminarjev
 99. BIO1 Povzetki seminarjev 2011
 100. BIO2
 101. BIO2 2010 Seminar
 102. BIO2 Povzetki seminarjev
 103. BIO2 Povzetki seminarjev 2011
 104. BIO2 Povzetki seminarjev 2012
 105. BIO2 Povzetki seminarjev 2013
 106. BIO2 Povzetki seminarjev 2014
 107. BIO2 Povzetki seminarjev 2015
 108. BIO2 Povzetki seminarjev 2016
 109. BIO2 Povzetki seminarjev 2017
 110. BIO2 Povzetki seminarjev 2018
 111. BIO2 Povzetki seminarjev 2019
 112. BIO2 Povzetki seminarjev 2020
 113. BIO2 Povzetki seminarjev 2021
 114. BIO2 Seminar-geslo
 115. BIO2 Seminar 2011
 116. BIO2 Seminar 2012
 117. BIO2 Seminar 2013
 118. BIO2 Seminar 2014
 119. BIO2 Seminar 2015
 120. BIO2 Seminar 2016
 121. BIO2 Seminar 2017
 122. BIO2 Seminar 2018
 123. BIO2 Seminar 2019
 124. BIO2 Seminar 2020
 125. BIO2 Seminar 2021
 126. BIO2 recenzija
 127. BNT-seminar
 128. BNU- Kitajska: inženirski črevesni mikrobi za zmanjševanje debelosti
 129. Bakterije, ki kelirajo bakrove ione, v boju proti Wilsonovi bolezni
 130. Bakterijski sistemi toksin-antitoksin, usmerjeni proti fagom
 131. Bakteriofag
 132. Bakteriofagi
 133. Bakteriorodopsin
 134. BanLec potencialni preprečevalec replikacije virusa HIV
 135. Barnaza
 136. Barvila
 137. BeeT Beehave
 138. Beta-2-mikroglobulin v motnjah avtističnega spektra
 139. Beta laktamaza
 140. Beta oksidacija
 141. Beta sodček
 142. Betain
 143. Betakaroten
 144. Betalaktami
 145. Beton-samoporavljajući sistem
 146. BiFC
 147. Bilirubin
 148. Bio2Povzetki
 149. BioSynthAge - Kvalitetno staranje
 150. BioSynthAge - Kvalitetno staranje. Tina Kuhar (6.12.2016)
 151. BioWatcher pametna ura za sledenje ravni biomarkerjev za bolezni
 152. Biobalon
 153. Biofortifikacija riža
 154. Bioinženiring rastlinske kulture Capsicum frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 155. Bioinženiring rastlinske kulture Capsium frutescens z genom za vanilin sintazo za pridobivanje vanilina
 156. Biokatalitični učinek encimske hidrolize dvovijačnega ekstruderja na destrukturiranje rastlinskega materiala
 157. Biokem-1
 158. Biokem-2
 159. Biokem-3
 160. Biokem-stari
 161. Biokem2B
 162. BiokemSem2B
 163. BiokemSeminar-SeznamNovic-B09
 164. BiokemSeminar-SkupineLeksikon-B09
 165. BiokemSeminar-SkupineNovica-B09
 166. Biokemijska struktura centromer in njihove interakcije
 167. Biokemijska struktura telomerov
 168. Biokemijske značilnosti izvornih celic
 169. Biokemijski seminar
 170. Biokemijski seminar 1 - 2009/10
 171. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Kazalo
 172. Biokemijski seminar 1 - 2009/10 - Leksikon
 173. Biokemijski seminar K3 - 2009/10
 174. Biokemijski seminar K3 - 2009/10 - Kazalo
 175. Biološke naprave in vezja za pametna cepiva na osnovi RNA
 176. Biološke naprave in vezja za pripravo pametnih cepiv na osnovi RNA
 177. Biološko vezje na osnovi RNA-interference za identifikacijo specifičnih rakavih celic
 178. Biomaterial za privzemanje urana iz okolja - "žetveni stroj" urana
 179. Biomedicina
 180. Biopterin
 181. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in alfalfo, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 182. Biorazgradnja atrazina s tremi transgenskimi travami in lucerno, ki izražajo gen za modificirano bakterijsko atrazin klorohidrolazo
 183. Biorazgradnja in toksičnost nastalih produktov
 184. Bioremediacija s pesticidi okužene vode z uporabo encima, ki razgrajuje organofosfate in je vezan na netkan poliestrski tekstil
 185. Bioremediacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 186. Bioremedijacija zemlje, dolgotrajno kontaminirane s PAH
 187. Biosenzor etilena
 188. Biosinteza alkanov v nitasti glivi Aspergillus carbonarius s heterologno ekspresijo acyl-ACP/CoA reduktaze in oksigenaze za deformilacijo aldehida iz cianobakterije Synechococcus elongatus
 189. Biosinteza indiga v E. coli s CYP102A iz Streptomyces cattleya
 190. BiotINK - nov pristop k biotiskanju tkiva
 191. Biotehnološka uporaba RNAi
 192. Biotic Blue - encimska razgradnja zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah
 193. Biotin
 194. Biočipi
 195. Bički in migetalke
 196. Bičkov
 197. Blokiranje receptorjev za fage
 198. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells & SCNT
 199. Botulinski toksin
 200. Bradikinin
 201. Brezcelična detekcija proteaze za diagnozo zapostavljene tropske bolezni
 202. Brezvirusni način priprave iPSC
 203. Bromelain
 204. Bt toksin
 205. C-reaktivni protein
 206. CAPOEIRA - razvoj personaliziranega cepiva proti raku in sistema za spremljanje odziva na zdravljenje
 207. CAT-Seq: Visokoprepustna metoda za analizo katalitske aktivnosti biomolekul
 208. CRISPR/Cas9
 209. CampyLOCATOR - detekcija bakterije Campylobacter jejuni pri zastrupitvah s hrano
 210. Canditect: hitra detekcija vaginalne infekcije s Candido albicans z uporabo sistema CRISPR/dCas9
 211. CascAID - Cas13a test za diagnostiko nalezljivih bolezni
 212. Case13a Sistem za zaznavanje genov za odpornost proti antibiotiku
 213. Celična smrt
 214. Celična stena
 215. Celična stena rastlin
 216. Celične strategije za sestavljanje molekularnih strojev
 217. Celični skelet
 218. Celobioza
 219. Celulolitični encimi talne glive Penicillium sp. TG2 in njihov potencial pri proizvodnji etanola.
 220. Celuloza
 221. Centrosom
 222. Centrosomu
 223. Cepivo proizvajalca Pfizer / BioNTech - optimizacija zaporedja molekule mRNA
 224. Cepivo proti RSV, pripravljeno z virusnim vektorjem, inducira dolgotrajno humoralno imunost pri bombažnih podganah
 225. Ceramid
 226. Cerebralne in periferne spremembe, ki so nastale med dušikovo oksidno (NO) sintezo v modelu spalne bolezni podgane; Identifikacija možganskih iNOS ekspresivnih celic.
 227. Chemical synthesis of poliovirus cDNA: Generation of infectious virus in the absence of natural template
 228. Cianofagi
 229. Ciklin
 230. Ciklični AMP
 231. Ciklofilin D
 232. Ciklooksigenaza
 233. Cinkov prst
 234. Cisplatin
 235. Cistein
 236. Citokrom P450
 237. Citokrom c
 238. Citokrom oksidaza
 239. Citoskeletna regulacija mobilnosti CD45 v limfocitih
 240. Citozin
 241. Cockroach terminator
 242. Combinatorial synthesis of genetic networks
 243. Combined Cancer Gene Therapy
 244. Comparative genomic hybridization (CGH) arrays
 245. Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli
 246. Crafting crocin – vzpostavitev biosintezne poti za pridobivanje krocina v bakteriji Escherichia coli
 247. Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome
 248. Croc 'n Cholera - mikrobni sistem za zaznavanje in odstranjevanje Vibrio cholerae
 249. CyanoFactory2014 programme
 250. CyanoFactory Scientific Meeting 2014
 251. DNA assembler
 252. DNA ligaze
 253. Daljinsko upravljanje s sesalskimi celicami, na podlagi temperaturno reguliranih genetskih stikal s svetlobno-toplotnimi utripi
 254. Dedovanje metilacijskih vzorcev
 255. Defenzin
 256. Dehidrini
 257. Dekstrani
 258. Delovanje na plazmide za zmanjševanje širjenja odpornosti med bakterijami
 259. Delovanje rastlinskih fenolnih spojin na bakterije
 260. Deoksiribonukleaze
 261. Deoksiribonukleotid
 262. Design
 263. Design and analysis of synthetic carbon fixation pathways
 264. Diabetes
 265. Diabetesa
 266. Diagnostika virusnih okužb
 267. Diagnostična vrednost rekombinantnega proteina Tp0821 v serodiagnostiki sifilisa
 268. Dietično ekstra-deviško olivno olje bogato s fenolnimi antioksidanti in proces staranja: dolgotrajni učinki na podganah
 269. Difterijski toksin
 270. Difuzija SSB proteina ob enoverižni molekuli DNA
 271. Difuzija SSB proteinov ob enoverižni molekuli DNA
 272. Dinamin
 273. Dinamičen DNA nanomaterial s porajajočim se obnašanjem lokomocije
 274. Dinamično uravnavanje (regulacija) metabolnih poti
 275. Diplome - kontrolni seznam
 276. Diplomsko delo
 277. Disaharidi in oligosaharidi
 278. Dispersing biofilms with engineered enzymatic bacteriophage
 279. Distrofin
 280. Disulfid izomerazi podoben protein AtPDIL1-2 kot kandidat za fitodetoksifikacijo 2,4,6-triklorofenola
 281. Doktorski študiji biokemije in molekularne biologije v tujini
 282. Dolge in kratke nekodirajoče RNA
 283. Določanje kompetence prašičjih matičnih celic za somatski jedrni prenos in kloniranje živali
 284. Določanje učinkovitosti bioloških naprav in vezij z razmerjem signal-šum
 285. Domača orodjarna
 286. Dopamin
 287. Doseganje asimetričnosti in asimetrične delitve pri E. coli
 288. Dosežena aksonska regeneracija in vitro
 289. Drsenje SSB proteinov po enoverižni molekuli DNA
 290. Duehennova
 291. Dvojna vloga Notch proteina
 292. E.
 293. E.coli tarčno usmerjena na raka
 294. EF-dlan (EF-hand)
 295. Ecolibrium – razvoj ogrodja za inženiring mešanih kultur
 296. Ekvinatoksin
 297. Elastaza
 298. Električni tokovi prostorsko ločijo biogeokemijske procese v morskih sedimentih
 299. Emergentne lastnosti zmanjšanega genoma E. coli
 300. Encim, ki je mogoče ključnega pomena za odmiranje celic pri Alzheimerjevi bolezni
 301. Encimske interakcije so pomembne za presnovo zdravil v telesu
 302. Encimsko združevanje DNA molekul dolgih več sto kilobaz
 303. Engineering Customized Cell Sensing and Response Behaviors Using Synthetic Notch Receptors
 304. Engineering a mevalonate pathway in Escherichia coli for production of terpenoids
 305. Enkabcillus - to je past!
 306. Enkefalin
 307. Enterobakterije, ki proizvajajo ESBL in so odporne proti karbapenemu
 308. Epidermalni rasti faktor
 309. Epigenetika in staranje
 310. Epigenetska regulacija celičnega cikla
 311. Epigenetske spremembe in debelost
 312. Epigenetske spremembe in rak
 313. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - prehrana
 314. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - psihološki dejavniki
 315. Epigenetski status in motnje delovanja možganov
 316. Epigenetsko dogajanje pri rastlinah
 317. Epigenetsko reprogramiranje celic
 318. Epigenetsko uravnavanje izražanja genov
 319. Epilepsija
 320. Epinefrin
 321. Epsilon toksin
 322. Eritripoetin
 323. Eritromicin
 324. Eritropoetin
 325. Eskulentini
 326. Establishment of HIV-1 resistance in CD4(+) T cells by genome editing using zinc-finger nucleases
 327. Estradiol
 328. Estriol
 329. Estrogen
 330. Estron
 331. Etanercept
 332. Eukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors
 333. Evolucija spolnih kromosomov
 334. Evolucijski pomen RNAi
 335. Ezrin
 336. FLAVONOIDI
 337. Fad
 338. Fagi kot naravni rezervoar odpornosti proti antibiotikom
 339. Fagi v boju proti patogenim bakterijam
 340. Fagi v naravnih in umetnih okoljih
 341. Fagni endolizini: mehanizem delovanja in možnosti za izboljšave
 342. Fenilalanin
 343. Feritin
 344. Fermentativna proizvodnja N-metilantranilata z inženirsko spremenjeno Corynebacterium glutamicum
 345. Feroportin
 346. Fetuin
 347. Fibrin
 348. Fibronektin
 349. Fikobilini
 350. Fikoeritrin
 351. Fitoaleksini
 352. Flagelin
 353. Flavinadenindinukleotid
 354. FlavoFlow: ribogojniška zaščita pred okužbami rib
 355. Flavonoidi
 356. Flavonoidi v pomarančnem soku zavirajo oksidacijo, ki jo povzroča nezdrava prehrana
 357. Flavoproteini
 358. Fluorescentna detekcija koordinacije med Fe-S skupki in proteinom GRX2 in vivo
 359. Folna kislina
 360. Forenzika, Determining the Body Fluid Origin
 361. Fosfatdilserin
 362. Fosfatidiletanolamin
 363. Fosfolipaza C
 364. Fosfolipaza a
 365. Fosfolipaze (splošno)
 366. Fotokontrola proteinov v živih celicah
 367. Fotosintetično recikliranje oglikovega dioksida v izobutilaldehid
 368. Fotosintezi
 369. Fototrofnost
 370. Fototrofnost proteorodopsina omogoča preživetje morske bakterije med stradanjem
 371. Fototropini
 372. Fruktani
 373. Fruktoza
 374. Funkcionalne mutacije in karakterizacija VHH proti ureazi Helicobacter pylori
 375. Furin
 376. G-proteini
 377. G proteini
 378. Galaktoza
 379. Galektin
 380. Gangliozidi
 381. Gelsolin
 382. Gemcitabin
 383. Gen, ki povečuje, vzdržljivost pri teku
 384. Gen, ki povečuje vzdržljivost pri teku
 385. Gene overexpression
 386. Gene regulation at the single-cell level
 387. Gene silencing shRNA
 388. Genetska vezja v metabolnem inženiringu
 389. Genetski programi zgrajeni iz več plasti logičnih vrat v posameznih celicah
 390. Genetski programi zgrajeni iz večplastnih logičnih vrat v posameznih celicah
 391. Genetsko spremenjeni organizmi
 392. Genotoksini
 393. Gensko zdravljenje
 394. Germin
 395. Glicin
 396. Glikogen
 397. Glikoliziran Enfuvirtid: glikopeptid z močno proti HIV aktivnostjo s podaljšanim delovanjem
 398. Glikozil transferaza
 399. Glikozilacija
 400. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida
 401. Glive, sposobne razgradnje formaldehida: izolacija, karakterizacija in njihov metabolizem formaldehida.
 402. Globin
 403. Globulini
 404. Glukagon
 405. Glukokortikoidi
 406. Glukoza
 407. Glukozaminoglikani
 408. Glukuronska kislina
 409. Glutamin
 410. Glutaminska kislina
 411. Glutation
 412. Glutation S-transferaza
 413. Gonadotropini
 414. Gosipol
 415. Gvajakol
 416. H2ydroGEM - Čista energija za prihodnost
 417. HMC
 418. HYPE-IT - spreminjanje genoma rastlin
 419. Hachimoji DNA in RNA: genetski kod z osmimi gradniki
 420. Heksokinaza
 421. Hem
 422. Hematopoietic stem/progenitor cells (HSPC) modification
 423. Hemocianin
 424. Hemolizin
 425. Hemoragini
 426. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo)
 427. Heparan sulfat
 428. Heparin
 429. Herpesvirusi in sorodni dsDNA virusi
 430. Hialuronidaza
 431. Hialuronska kislina
 432. Hierarhično sestavljanje asimetričnih ikozaedričnih virusnih kapsid
 433. Hilomikron
 434. Hipoksantin
 435. Hirudin
 436. Histamin
 437. Histidin
 438. Histon-demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 439. Histonska demetilaza JHDM2A vpliva na moško neplodnost in debelost
 440. Hitin
 441. Hitinaza
 442. Hitrost
 443. Hkratna karakterizacija več različnih racionalno načrtovanih promotorskih arhitektur
 444. Holesterol
 445. Holin
 446. Homoserin lakton
 447. Hondroitin sulfat
 448. HriGFP fluorescentni protein: Izraz in aplikacije
 449. Huntingtonova bolezen
 450. HyDRA – detekcija vodika
 451. IGEMINI: Kvasovke kot prehransko dopolnilo v vesolju
 452. INŽENIRING KOFAKTORJEV ZA IZBOLJŠANJE METABOLIČNIH POTI
 453. IPBK Seminarji
 454. Identification and mapping of clone-specific chromosomal abnormalities
 455. Identifikacija okoljskih žarišč in strategij za izboljšanje proizvodnje vanilina z oceno življenjskega cikla.
 456. Identifikacija proizvajalcev antibakterijskih spojin z iskanjem odpornosti proti antibiotikom
 457. Ikozaedrični fagi
 458. Imena malih bioloških molekul
 459. Imobilizacija in nadzorovano sproščanje β-galaktozidaze iz hitozanskega hidrogela
 460. Imunoglobulin
 461. Imunsko in kemijsko sprožen oksidativni stres spremeni potek translacije
 462. In vitro pripravljen stisnjen kromatin odraža dinamiko in vivo aktivacije transkripcije
 463. In vivo urejanje genoma z uporabo visoko učinkovitih TALEN-ov
 464. Inaktivacija kromosoma X
 465. Indigo
 466. Indoli
 467. Inducirane pluripotentne celice iz mišjih fibroblastov
 468. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnim RNA-stikalom
 469. Inducirano izražanje genov plastidnega genoma s sintetičnimi RNA-stikali
 470. Infliksimab
 471. Inhibicija vezave humanega norovirusa na naravni receptor z biotehnološko proizvedenimi fukoziliranimi oligosaharidi
 472. Inhibitorji podenote 50 S ribosoma
 473. Iniciacija X-aktivacije pri miših in drugih sesalcih
 474. Insekticidne lastnosti semen "C.arabica" in "C.racemosa" pri Cowpea hrošču ("C.maculatus")
 475. InstaCHLAM – orodje za inženiring kloroplastov
 476. Integracija genov za sintezo hialuronske kisline v kromosom bakterije Lactococcus lactis izboljša sintezo visokomolekularne hialuronske kisline
 477. Integracija okoljskih signalov z modularnimi IN vrati
 478. Integration of multiple omics datasets
 479. Integraza
 480. Integrin
 481. Integrirana procesa biorafinerijske proizvodnje znotrajceličnih založnih lipidov iz Arundo donax L. v Lipomyces starkeyi
 482. Interakcija SARS-CoV-2 s tarčno celico
 483. Interakcija faga z bakterijo
 484. Interakcije fagov s človeškimi tkivi
 485. Interflavin
 486. Interlevkini
 487. Inulin
 488. Inventarna kontrola:Citokrom c oksidazni sklop regulira mitohondrijsko translacijo
 489. Inventory control: cytochrome c oxidase assembly regulates mitochondrial translation
 490. Inzulin
 491. Inženiring
 492. Inženiring ''Streptococcus zooepidemicus'' za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 493. Inženiring Escherichie coli za selektivno produkcijo geraniola z minimalno endogeno dehidrogenacijo
 494. Inženiring Streptococcus zooepidemicus za sočasno proizvodnjo biomedicinsko zanimive hialuronske kisline in hondroitinskih biopolimerov
 495. Inženiring bakterij Escherichia coli odzivnih na svetlobo
 496. Inženiring bioloških sistemov v širšem kontekstu
 497. Inženiring biosintetskih mehanizmov za raznolike polihidroksialkanoate
 498. Inženiring mikrobne kokulture dveh sevov Escherichia coli za biosintezo resveratrola
 499. Inženirsko pripravljeni promotorji, ki omogočajo izražanje ne glede na število kopij
 500. Inženirstvo spreminjanja plazmatk s popravljanjem primarnih človeških celic B na osnovi homologije

View (previous 500) (next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox