Splošna aktivacija imunskega sistema kot posledica zmanjšanega števila CD4+T celic

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: Znanstveniki so predstavili novi model miši, v kateri so povzročili zmanjšanje števila [CD4+T] celic brez virusne okužbe – eksperiment pripomore k boljšemu razumevanju poteka bolez...)
Line 1: Line 1:
-
Znanstveniki so predstavili novi model miši, v kateri so povzročili zmanjšanje števila [CD4+T] celic brez virusne okužbe – eksperiment pripomore k boljšemu razumevanju poteka bolezni AIDS. Nov model miši ne kaže vseh bolezenskih znakov [HIV] infekcije, pokažeta pa se bistveni spremembi: upadanje števila CD4+T celic v imunskem sistemu in posledično splošna aktivacija imunskega sistema. Miš so transformirali tako,da so ji vgradili gen za izločanje strupa DTA (diphtheria toxin fragment A), ki se izloča ob aktivaciji CD4+T celice in nato povzroči smrt te celice.  
+
Znanstveniki so predstavili novi model miši, v kateri so povzročili zmanjšanje števila CD4+T [http://en.wikipedia.org/wiki/T_helper_cell]celic brez virusne okužbe – eksperiment pripomore k boljšemu razumevanju poteka bolezni AIDS. Nov model miši ne kaže vseh bolezenskih znakov HIV [http://en.wikipedia.org/wiki/HIV] infekcije, pokažeta pa se bistveni spremembi: upadanje števila CD4+T celic v imunskem sistemu in posledično splošna aktivacija imunskega sistema. Miš so transformirali tako,da so ji vgradili gen za izločanje strupa DTA (diphtheria toxin fragment A), ki se izloča ob aktivaciji CD4+T celice in nato povzroči smrt te celice.  
 +
 
Z eksperimenti so dokazali,da je splošna aktivacija imunskega sistema posledica nezadostnega števila ali spominskih ali regulatornih CD4+T celic (spominska in regulatorna podskupina CD4+T celic sta tarči HIV virusa, med tem ko nezrele CD4+T celice niso).
Z eksperimenti so dokazali,da je splošna aktivacija imunskega sistema posledica nezadostnega števila ali spominskih ali regulatornih CD4+T celic (spominska in regulatorna podskupina CD4+T celic sta tarči HIV virusa, med tem ko nezrele CD4+T celice niso).
Vzdrževanje števila nezrelih CD4+T celic je odvisno od delovanja priželjca, spominske CD4+T celice pa se lahko ponovno sintetizirajo neodvisno od delovanja nezrelih in preživijo dolgo časa brez delovanje priželjca. Čeprav je življenjska doba spominskih CD4+T celic daljša od nezrelih, se njihovo število med infekcijo močneje poveča.  
Vzdrževanje števila nezrelih CD4+T celic je odvisno od delovanja priželjca, spominske CD4+T celice pa se lahko ponovno sintetizirajo neodvisno od delovanja nezrelih in preživijo dolgo časa brez delovanje priželjca. Čeprav je življenjska doba spominskih CD4+T celic daljša od nezrelih, se njihovo število med infekcijo močneje poveča.  
 +
Študije HIV infekcije so pokazale, da je občutljivost na različen infekcije soodvisno s številom CD4+T celic v krvi. Raziskave predlagajo kot zaščito pred infekcijami povečano število CD4+T celic v krvi.
Študije HIV infekcije so pokazale, da je občutljivost na različen infekcije soodvisno s številom CD4+T celic v krvi. Raziskave predlagajo kot zaščito pred infekcijami povečano število CD4+T celic v krvi.
 +
Opredelitev natančne povezave med zmanjšanjem števila CD4+T celic in splošno imunsko aktivacijo bi bila ključnega pomena za razumevanje HIV infekcije.
Opredelitev natančne povezave med zmanjšanjem števila CD4+T celic in splošno imunsko aktivacijo bi bila ključnega pomena za razumevanje HIV infekcije.

Revision as of 20:18, 25 December 2009

Znanstveniki so predstavili novi model miši, v kateri so povzročili zmanjšanje števila CD4+T [1]celic brez virusne okužbe – eksperiment pripomore k boljšemu razumevanju poteka bolezni AIDS. Nov model miši ne kaže vseh bolezenskih znakov HIV [2] infekcije, pokažeta pa se bistveni spremembi: upadanje števila CD4+T celic v imunskem sistemu in posledično splošna aktivacija imunskega sistema. Miš so transformirali tako,da so ji vgradili gen za izločanje strupa DTA (diphtheria toxin fragment A), ki se izloča ob aktivaciji CD4+T celice in nato povzroči smrt te celice.

Z eksperimenti so dokazali,da je splošna aktivacija imunskega sistema posledica nezadostnega števila ali spominskih ali regulatornih CD4+T celic (spominska in regulatorna podskupina CD4+T celic sta tarči HIV virusa, med tem ko nezrele CD4+T celice niso). Vzdrževanje števila nezrelih CD4+T celic je odvisno od delovanja priželjca, spominske CD4+T celice pa se lahko ponovno sintetizirajo neodvisno od delovanja nezrelih in preživijo dolgo časa brez delovanje priželjca. Čeprav je življenjska doba spominskih CD4+T celic daljša od nezrelih, se njihovo število med infekcijo močneje poveča.

Študije HIV infekcije so pokazale, da je občutljivost na različen infekcije soodvisno s številom CD4+T celic v krvi. Raziskave predlagajo kot zaščito pred infekcijami povečano število CD4+T celic v krvi.

Opredelitev natančne povezave med zmanjšanjem števila CD4+T celic in splošno imunsko aktivacijo bi bila ključnega pomena za razumevanje HIV infekcije.

Personal tools