Splošna aktivacija imunskega sistema kot posledica zmanjšanega števila CD4+T celic

From Wiki FKKT

Revision as of 17:28, 6 January 2010 by ABuh (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Znanstveniki so predstavili novi model miši, v kateri so povzročili zmanjšanje števila celic CD4+T [1] brez virusne okužbe – eksperiment pripomore k boljšemu razumevanju poteka bolezni AIDS. Nov model miši ne kaže vseh bolezenskih znakov okužbe z virusom HIV [2], pokažeta pa se bistveni spremembi: upadanje števila CD4+T celic v imunskem sistemu in posledično splošna aktivacija imunskega sistema. Miš so transformirali tako,da so ji vgradili gena strup DTA (diphtheria toxin fragment A), ki se izloča ob aktivaciji celice CD4+T in nato povzroči smrt te celice.

Z eksperimenti so dokazali,da je splošna aktivacija imunskega sistema posledica nezadostnega števila ali spominskih ali regulatornih celic CD4+T (spominska in regulatorna podskupina CD4+T celic sta tarči HIV virusa, med tem ko nezrele celice CD4+T niso). Vzdrževanje števila nezrelih celic CD4+T je odvisno od delovanja priželjca, spominske celice CD4+T pa se lahko ponovno sintetizirajo neodvisno od delovanja nezrelih in preživijo dolgo časa brez delovanje priželjca. Čeprav je življenjska doba spominskih celic CD4+T daljša od nezrelih, se njihovo število med infekcijo močneje poveča.

Študije okužbe z virusom HIV so pokazale, da je občutljivost na različen infekcije soodvisno s številom celic CD4+T v krvi. Raziskave predlagajo kot zaščito pred infekcijami povečano število celic CD4+T v krvi.

Opredelitev natančne povezave med zmanjšanjem števila celic CD4+T in splošno imunsko aktivacijo bi bila ključnega pomena za razumevanje bolezni AIDS.

Personal tools