Statini

From Wiki FKKT

Revision as of 11:24, 24 December 2012 by Eva Plut (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Statini so uveljavljena zdravila, ki omogočijo znižanje koncentracije holesterola v krvi. Delujejo kot inhibitorji, ki zavirajo encim 3-hidroksi-3-metilglutaril-CoA-reduktazo (HMG-CoA-reduktaza), ki katalizira pretvorbo 3-hidroksi-3-metilglutaril-CoA HMG-CoA v mevalonat pri sintezi holesterola v jetrih (skica).

Contents

Funkcije

Statini zmanjšajo sintezo holesterola in znotrajcelično vrednost sterolov. Statini posledično spodbudijo prepisovanje genov za nastanek receptorjev za lipoproteine nizke gostote (LDL holesterol) in povečajo prevzem LDL iz krvi v jetra, tako da se koncentracija LDL holesterola zmanjša.[1]

So zelo specifični in učinkoviti zaviralci, saj so z meritvami zaviranja sinteze holesterola na izoliranih jetrnih celicah ugotovili, da je specifična privlačnost struktur statinov do HMG-CoA reduktaze do tisočkrat večja kot je afiniteta naravnega substrata (HMG-CoA).[2]

Statini so povezani z inhibicijo holesterola v jetrih in zmanjšanjem ravni le tega v telesu. Zmanjšanje holesterola v krvi je rezultat sprožitve mRNA za LDL receptorje in posledično povišane sinteze LDL receptorjev. Povišano število membranskih LDL receptorjev zviša odstranjevanje LDL in IDL. Vse te reakcije vplivajo na upad LDL holesterola. Učinkovitost statinov je odvisna od regulacije LDL receptorjev, zato ta zdravila ne morejo delovati pri ljudeh, ki nimajo LDL receptorjev ali pa ti ne delujejo (družinska hiperholersterolemija) [3]

Pri zniževanju skupnega holesterola in LDL holesterola so statini na splošno bolj učinkoviti kot probukol, sekvestranti žolčne kisline ali fibrati.

Učinki

Statini učinkujejo pri preprečevanju koronarnih in srčnožilnih okvar. Preprečujejo zlepljanje trombocitov, zavirajo vnetne procese zaradi neposrednega delovanja na makrofage in monocite, znižujejo vrednost C-reaktivnega proteina, izboljšajo fibrinolizo, pripomorejo k zdravljenju osteoporoze in znižajo tveganje za demenco. [1]

Stranski učinki

Nezaželjeni učinki zdravljenja s statini pri človeku so redki. Vključujejo kožne izpuščaje, nespečnost, bolečine v trebuhu in gastrointestinalne simptome, kot so diareja, obstipacija, slabost, krči. Poleg tega lahko pacienti občutijo bolečino v mišicah (mialgija, miositis). Med resnejše stranske učinke sodita miopatija in povišana vrednost jetrnih encimov transaminaz.[3] Prav tako vplivajo tudi na sintezo ostalih nesteroidnih izoprenoidnih intermediatov, ki nastanejo v sintezni poti holesterola, kot so farnezilpirofosfat (FPP) in geranilgeranilpirofosfat (GGPP).

Statini, registrirani v Sloveniji

V Sloveniji so registrirani naslednji statini:

Zgodovina

Statini so bili odkriti leta 1976, ko je Endo s sodelavci ugotovil, da produkt glive Penicillium brevicompactum (P. citrinum) ovira delovanje encima HMG-CoA reduktaze v sintezi holesterola.[4] Kasneje so bile odkrite še ostale podobne spojine, katerih skupna lastnost je sposobnost zaviranja HMG-CoA reduktaze. Leta 1979 je Endo izoliral lovastatin iz Monascus ruber, Alberts in sodelavci pa so isto spojino izolirali iz Aspergillus terreus. [3]

Viri

Zunanje povezave

Personal tools