Revision history of "Struktura nespecifičnih LTP proteinov omogoča razumevanje njihove odpornosti na proteolizo"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 21:06, 8 April 2010 Margareta Žlajpah (Talk | contribs) (1,517 bytes) (New page: LTP proteini (lipid transfer proteins) se nahajajo v tkivih višjih rastlin. Prištevamo jih k proteinom z majhno molekulsko maso, ki znaša približno od 7 do 9 kDa. Znastveniki so jih od...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools