TBK2014-seminar

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Temelji biokemije- seminar)
(Temelji biokemije- seminar)
Line 64: Line 64:
| Tomaž Žagar|||| [http://www.sciencedaily.com/releases/2014/03/140303154011.htm Povezava]||21.04.||24.04.||05.05.||Amadeja Lapornik||Anja Šantl||Inge Sotlar
| Tomaž Žagar|||| [http://www.sciencedaily.com/releases/2014/03/140303154011.htm Povezava]||21.04.||24.04.||05.05.||Amadeja Lapornik||Anja Šantl||Inge Sotlar
|-
|-
-
| Fran Krstanović||||||21.04.||24.04.||05.05.||Peter Pečan||Angela Mihajloska||Monika Pepelnjak
+
| Fran Krstanović||||[http://www.sciencedaily.com/releases/2013/10/131021153200.htm Povezava]||21.04.||24.04.||05.05.||Peter Pečan||Angela Mihajloska||Monika Pepelnjak
|-
|-
| Jure Zadravec||||||21.04.||24.04.||05.05.||Živa Moravec||Božin Krstanoski||Jerneja Ovčar
| Jure Zadravec||||||21.04.||24.04.||05.05.||Živa Moravec||Božin Krstanoski||Jerneja Ovčar

Revision as of 08:39, 21 April 2014

Contents

Temelji biokemije- seminar

Seminarje vodi prof. dr. Brigita Lenarčič in so na urniku vsak ponedeljek od 11:00 do 12:30. Seminarji so obvezni.

Ocena seminarjev (6-10) predstavlja enako število odstotkov, ki se prištejeh končnipisni oceni izpita. Stran na strežniku s seminarskimi nalogami je zaščitena. Uporabniško ime je: tbk, password pa: samozame## "##" sta dve številki, ki ju izveste na predavanjih.

== Seznam seminarjev =={| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border:#c9c9c9 1px solid; margin: 1em 1em 1em 0; border-collapse: collapse;" | align="center" style="background:#f0f0f0;"|Ime in priimek | align="center" style="background:#f0f0f0;"|Naslov seminarja | align="center" style="background:#f0f0f0;"|Povezava | align="center" style="background:#f0f0f0;"|Rok za oddajo | align="center" style="background:#f0f0f0;"|Rok za recenzijo | align="center" style="background:#f0f0f0;"|Datum predstavitve | align="center" style="background:#f0f0f0;"|Recenzent 1 | align="center" style="background:#f0f0f0;"|Recenzent 2 | align="center" style="background:#f0f0f0;"|Recenzent 3 |- | Črt Kovač||Naslov||link||03.03.||06.03.||10.03.||Liza Otorepec||Marija Srnko||Luka Dejanović |- | Bine Tršavec||Stikalo, ki pove, da je čas za spanje||Povezava||03.03.||06.03.||10.03.||Naida Hajdarević||Eva Škrjanec||Katja Malovrh |- | Jernej Vidmar||Boljša slikovna obdelava z nanozamrzovanjem||Povezava||03.03.||06.03.||10.03.||Nuša Kelhar||Vesna Podgrajšek||Nina Mavec |- | Ernest Šprager||Doslej najuspešnejše utišanje genov v jetrih z RNA interferenco po zaslugi novih nanodelcev||Povezava||03.03.||06.03.||10.03.||Tamara Božič||Nives Mikešić||Ana Kompan |- | Andrej Žulič|| Prva umetna celica z delujočimi organeli || Povezava ||10.03.||13.03.||17.03.||Črt Kovač||Liza Otorepec||Marija Srnko |- | Urška Černe||Boj imunskega sistema proti malariji||Povezava||10.03.||13.03.||17.03.||Bine Tršavec||Naida Hajdarević||Eva Škrjanec |- | Tadej Ulčnik||Prisotnost proteinov UCP določa metabolizem celice ||Povezava||10.03.||13.03.||17.03.||Jernej Vidmar||Nuša Kelhar||Vesna Podgrajšek |- | Jerneja Kocutar||Odziv celic na stresne situacije||Povezava||10.03.||13.03.||17.03.||Ernest Šprager||Tamara Božič||Nives Mikešić |- | Hrvoje Malkoč||Adsorbcija mielinskega bazičnega proteina na membrane mielinskih lipidnih dvoslojev||Povezava||17.03.||20.03.||24.03.||Andrej Žulič||Črt Kovač||Liza Otorepec |- | Janja Krapež||Nanopore omogočajo transport DNA skozi membrane||Povezava||17.03.||20.03.||24.03.||Urška Černe||Bine Tršavec||Naida Hajdarević |- | Inge Sotlar||CPEB proteini oblikujejo dolgoročni spomin||Povezava||24.03.||27.03.||31.03.||Tadej Ulčnik||Jernej Vidmar||Nuša Kelhar |- | Monika Pepelnjak||Odpornost tumorjev na kemoterapijo||Povezava||24.03.||27.03.||31.03.||Jerneja Kocutar||Ernest Šprager||Tamara Božič |- | Jerneja Ovčar||Vztrajno zavezujoč mehanizem za vizualni nadzor gibanja||Povezava||24.03.||27.03.||31.03.||Hrvoje Malkoč||Andrej Žulič||Črt Kovač |- | Anja Tanšek||Potrditev ključne beljakovine odgovorne za razrešitev skrivnosti mitoze||Povezava||24.03.||27.03.||31.03.||Janja Krapež||Urška Černe||Bine Tršavec |- | ||||||24.03.||27.03.||31.03.||Inge Sotlar||Tadej Ulčnik||Jernej Vidmar |- | Angela Mihajloska||Proteine ki so odkriti v gonoreje lahko ponudijo novi pristop k zdravljenju||Povezava||31.03.||03.04.||07.04.||Monika Pepelnjak||Jerneja Kocutar||Ernest Šprager

| Božin Krstanoski||Uporaba bakterij pri naftnih razlitjih||Povezava||31.03.||03.04.||07.04.||Jerneja Ovčar||Hrvoje Malkoč||Andrej Žulič |- | Domagoj Majić||Low vitamin D levels raise anemia risk in children||Povezava||31.03.||03.04.||07.04.||Anja Tanšek||Janja Krapež||Urška Černe |- | Amadeja Lapornik||Nanodelci, ki omogočajo zgodnje odkrivanje krvnih strdkov||Povezava||31.03.||03.04.||07.04.||Anja Šantl||Inge Sotlar||Tadej Ulčnik |- | Peter Pečan|| Reprogramiranje kožnih celic v srčne||Povezava||07.04.||10.04.||14.04.||Angela Mihajloska||Monika Pepelnjak||Jerneja Kocutar |- | Živa Moravec|| Ključen korak naprej pri tiskanju 3D tkiv||Povezava||07.04.||10.04.||14.04.||Božin Krstanoski||Jerneja Ovčar||Hrvoje Malkoč |- | Tjaša Sorčan||||Povezava||21.04.||24.04.||05.05.||Domagoj Majić||Anja Tanšek||Janja Krapež |- | Tomaž Žagar|||| Povezava||21.04.||24.04.||05.05.||Amadeja Lapornik||Anja Šantl||Inge Sotlar |- | Fran Krstanović||||Povezava||21.04.||24.04.||05.05.||Peter Pečan||Angela Mihajloska||Monika Pepelnjak |- | Jure Zadravec||||||21.04.||24.04.||05.05.||Živa Moravec||Božin Krstanoski||Jerneja Ovčar |- | Primož Tič||||||05.05.||08.05.||12.05.||Tjaša Sorčan||Domagoj Majić||Anja Tanšek |- | Valentina Levak||||||05.05.||08.05.||12.05.||Tomaž Žagar||Amadeja Lapornik||Anja Šantl |- | Enja Kokalj||||||05.05.||08.05.||12.05.||Fran Krstanović||Peter Pečan||Angela Mihajloska |- | Hasiba Kamenjaković||||||05.05.||08.05.||12.05.||Jure Zadravec||Živa Moravec||Božin Krstanoski |- | Luka Dejanović||||||12.05.||15.05.||19.05.||Primož Tič||Tjaša Sorčan||Domagoj Majić |- | Katja Malovrh||||||12.05.||15.05.||19.05.||Valentina Levak||Tomaž Žagar||Amadeja Lapornik |- | Nina Mavec||||||12.05.||15.05.||19.05.||Enja Kokalj||Fran Krstanović||Peter Pečan |- | Anja Šantl||||||12.05.||15.05.||19.05.||Hasiba Kamenjaković||Jure Zadravec||Živa Moravec |- | Marija Srnko||||||19.05.||22.05.||26.05.||Luka Dejanović||Primož Tič||Tjaša Sorčan |- | Eva Škrjanec||||||19.05.||22.05.||26.05.||Katja Malovrh||Valentina Levak||Tomaž Žagar |- | Vesna Podgrajšek||||Povezava||19.05.||22.05.||26.05.||Nina Mavec||Enja Kokalj||Fran Krstanović |- | Nives Mikešić||||||19.05.||22.05.||26.05.||Ana Kompan||Hasiba Kamenjaković||Jure Zadravec |- | Liza Otorepec||||||26.05.||29.05.||02.06.||Marija Srnko||Luka Dejanović||Primož Tič |- | Naida Hajdarević||||||26.05.||29.05.||02.06.||Eva Škrjanec||Katja Malovrh||Valentina Levak |- | Nuša Kelhar||||||26.05.||29.05.||02.06.||Vesna Podgrajšek||Nina Mavec||Enja Kokalj |- | Tamara Božič||||||26.05.||29.05.||02.06.||Nives Mikešić||Ana Kompan||Hasiba Kamenjaković |}

Naloga

 • samostojno pripraviti seminar, katerega tema je novica iz področja biokemije na portalu ScienceDaily, ki je bila objavljena kasneje kot 1. avgusta 2013. Osnova za seminar naj bo znanstveni članek, ki je podlaga za to novico. Poleg tega članka za seminar uporabite še najmanj pet drugih virov, od teh vsaj še dva druga znanstvena članka, ki se navezujeta na to vsebino.
 • članke na temo lahko iščete v PubMed povezavi tukaj
 • naslov izbrane teme in povezavo do novice vpišite v tabelo seminarjev takoj ko ste si izbrali temo, najkasneje pa en teden pred rokom za oddajo
 • Povzetek seminarja opišete na wikiju v približno 200 besedah - najkasneje do dne ko morate oddati seminar recenzentom.
 • Povezavo do povzetka vnesete v tabelo seminarjev tekočega letnika.
 • Seminar pripravite v obliki seminarske naloge (pisava Cambria, font 11, enojni razmak, 2,5 cm robovi; tekst naj obsega okoli 1000 besed), vsebuje naj 1-2 sliki. Slika mora imeti legendo in v besedilu mora biti na ustreznem mestu sklic na sliko. Vse uporabljene vire citirajte v tekstu, kot npr. (Nobel, 2010), na koncu pa navedite točen seznam literature, kot je opisano spodaj!
 • Celotni seminar naj obsega 2 strani A4 formata (po možnosti dvostransko tiskanje).
 • Seminar oddajte do datuma oddaje, ki je naveden v tabeli v elektronski obliki z uporabo tega obrazca.
 • vsi seminarji so v elektronski obliki dostopni tukaj.
 • Recenzenti do dneva določenega v tabeli določijo popravke in podajo oceno pisnega dela, v predpisanem formatu elektronskega obrazca na internetu.
 • Ustna predstavitev sledi na dan, ki je vpisan v tabeli. Za predstavitev je na voljo 12 minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni. Prvi recenzent vodi predstavitve in razpravo ter skrbi za to, da vse poteka v zastavljenih časovnih okvirih.
 • Predstavitvi sledi razprava do 8 minut. Sledijo vprašanja prisotnih, recenzenti postavijo vsak vsaj dve vprašanji in na koncu podajo oceno predstavitve.
 • En dan pred predstavitvijo na strežnik oddajte tudi končno verzijo. Na dan predstavitve morate oddati tudi končno (popravljeno) in natisnjeno verzijo seminarja v enem izvodu.
 • Seminarska naloga in povzetek na wikiju morajo biti v slovenskem jeziku!

Imena datotek

Prosim vas, da vse datoteke, ki jih pošiljate poimenujete po spodnjih pravilih. Ne uporabljajte ČŽŠčžš!

 • TBK_2014_Priimek_Ime.doc(x) za seminar, npr. TBK_2014_Guncar_Gregor.docx
 • TBK_2014_Priimek_ime_final.doc(x) za končno verzijo seminarja
 • TBK_2014_Priimek_Ime_rec_Priimek2.doc(x) za recenzijo, kjer je Priimek2 priimek recenzenta, npr. TBK_2014_Guncar_Gregor_rec_Scott.docx (če se pišete Scott in odajate recenzijo za seminar, ki ga je napisal Gunčar)
 • TBK_2014_Priimek_Ime.ppt(x) za prezentacijo, npr TBK_2014_Guncar_Gregor.pptx

Ocenjevanje seminarjev

Recenzenti ocenijo seminar tako, da izpolnijo [recenzentsko poročilo] na spletu.

Mnenje o predstavitvi

Vsak posameznik mora oceniti seminar tako, da odda svoje mnenje najkasneje v enem tednu po predstavitvi. Kdor na seminarju ni bil prisoten, mnenja ne sme oddati.

Urejanje spletnih strani na wikiju

Wiki so razvili zato, da lahko spletne vsebine ureja vsakdo. Ukazi so preprosti, dokler si ne zamislite česa prav posebnega. Vseeno pa je Word v primerjavi z wikijem pravo čudežno orodje... Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji (tule v angleščini in tu v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek 'Uredite stran' in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na 'Prekliči'.


Faktor vpliva

Faktor vpliva (angl. impact factor) neke revije pove, kolikokrat so bili v poprečju citirani članki v tej reviji v dveh letih skupaj pred objavo tega faktorja. Faktorje vpliva za posamezno revijo lahko najdete v COBISS-u. V polje "Naslov revije" vnesite ime revije za katero želite izvedeti faktor vpliva in pritisnite na gumb POIŠČI. V skrajnem desnem stolpcu se bodo izpisali faktorji vpliva za revije, ki ustrezajo vašim iskalnim kriterijem. Zadetkov za posamezno revijo je več zato, ker so navedeni faktorji vpliva za posamezno leto. Za leto 2011 faktorji vpliva še niso objavljeni, zato se orientirajte po faktorjih vpliva zadnjih par let. Če faktorja vpliva za vašo izbrano revijo ne najdete v bazi COBISS, potem izberite članek iz kakšne druge revije.

==Citiranje virov==Citiranje je možno po več shemah, važno je, da se v seminarju držite ene same.Temeljno načelo je, da je treba vir navesti na tak način, da ga je mogoče nedvoumno poiskati.Za citate v naravoslovju je najpogostejše citiranje po pravilniku ISO 690. Pravila, ki upoštevajo omenjeni standard, so pripravili pri ZTKS. Sicer pa ima vsaka revija lahko svoj način citiranja, ki ga je treba pri pisanju članka upoštevati.
Citiranje knjig:
Priimek, I. Naslov. Kraj: Založba, letnica.
Priimek, I. Naslov: podnaslov. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. Zbirka, številka. ISBN.
Boyer, R. Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba, 2005.
Glick BR in Pasternak JJ. Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA. 3. izdaja. Washington: ASM Press, 2003. ISBN 1-55581-269-4.
Če so avtorji trije, je beseda in med drugim in tretjim avtorjem. Če so avtorji več kot trije, napišemo samo prvega in dopišemo et al. (in drugi, po latinsko). Vse, kar je latinsko, pišemo poševno (npr. tudi imena rastlin in živali, pojme in vivo, in vitro ipd.). Citiranje člankov:
Priimek, I. Naslov. Naslov revije, letnica, letnik, številka, strani.
Lartigue C. et al. Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 2007, letn. 317, str. 632-638.Alternativni način citiranja (predvsem v družboslovju) je po pravilih APA, kjer članke citirajo takole:
Priimek, I. (letnica, številka). Naslov. Naslov revije, strani.
Lartigue C. et al. (2007, 317) Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 632-638.Revija Science uporablja skrajšani zapis:
C. Lartigue et al. Science 317, 632 (2007)
V diplomah na FKKT je treba navesti vire tako, da izpišete tudi naslov citiranega dela in strani od-do (ne samo začetne).Citiranje spletnih virov:
Priimek, I. Naslov dokumenta. Izdaja. Kraj: Založnik, letnica. Datum zadnjega popravljanja. [Datum citiranja.] spletni naslov
strangeguitars. On the brink of artificial life. 6. 10. 2007. [citirano 13. 11. 2007] http://www.metafilter.com/65331/On-the-brink-of-artificial-life
Navedemo čim več podatkov; pogosto vseh iz pravila ne boste našli.

Personal tools