TBK2019-seminar

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Imena datotek)
(Seznam seminarjev)
Line 23: Line 23:
| Anna Scott||Moj naslov v slovenščini||http://www.bioscirep.org/content/36/1/e00291.long||28.10.||05.11.||07.11.||r1||r2||r3
| Anna Scott||Moj naslov v slovenščini||http://www.bioscirep.org/content/36/1/e00291.long||28.10.||05.11.||07.11.||r1||r2||r3
|-
|-
-
|  Doroteja Armič || Pretvorba mišjih fibroblastov v pluripotentne matične celice s pomočjo tehnologije CRISPR  || https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180118162449.htm || 27.02. || 02.03. || 05.03. ||  Martina Lokar ||  Liza Ulčakar ||  Zoja Siter
+
 
-
|-
+
-
|  Valeriya Musina || Metalopeptid bakrov(II) fenantrolin tarčno onemogoči delovanje mitohondrijev v matičnih celicah raka dojke || https://www.sciencedaily.com/releases/2017/12/171213124751.htm || 27.02. || 02.03. || 05.03. ||  Nika Boštic ||  Tiana Karmen Kokalj ||  Aljaž Bratina
+
-
|-
+
-
|  Dea Simonič || Sprožilci avtoimunskih bolezni in vzroki za nekontrolirano širjenje le-teh po telesu  ||https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170824141207.htm|| 27.02. || 02.03. || 05.03. ||  Sumeja Kudelić ||  Jernej Imperl ||  Anamarija Agnič
+
-
|-
+
-
|  Neža Štremfelj ||Delovanje inzulinskih receptorjev||https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180219103256.htm|| 27.02. || 02.03. || 05.03. ||  Luka Gnidovec ||  Matija Ruparčič ||  Simona Gorgievska
+
-
|-
+
-
|  Gašper Komatar || Tvorba kompleksa receptorjev ApoER2, ephirinB2 in AMPAR, ki jih povezuje GRIP1, sodeluje pri tvorbi spomina || https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171009093207.htm || 06.03. || 09.03. || 12.03. ||  Lara Hrvatin ||  Tiana Karmen Kokalj ||  Matej Jereb
+
-
|-
+
-
|  Marko Pavleković || Prehajanje imunskih celic, povzročiteljic multiple skleroze, skozi krvno-možgansko pregrado || https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171121155811.htm || 06.03. || 09.03. || 12.03. ||  Klementina Polanec ||  Meta Kodrič ||  Lara Drinovec
+
-
|-
+
-
|  Laura Gašperšič || Alzheimerjeva bolezen: povrnitev zmožnosti pomnjenja z inhibicijo interakcije med Sp3 in HDAC2 || https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170808150001.htm || 06.03. || 09.03. || 12.03. ||  Karmen Mlinar ||  Ana Menegalija ||  Maks Kumek
+
-
|-
+
-
|  Rebeka Dajčman || Več mehanizmov poganja dinamiko kalcijevega signala okoli lasersko povzročene rane epitelija || https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171003124646.htm || 06.03. || 09.03. || 12.03. ||  Ula Nikolaja Ratajec ||  Andreja Marija Belič ||  Neža Blaznik
+
-
|-
+
-
|  Maja Škof || Pomen S-proteinov pri prilagajanju koronavirusov na okolje.  || https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171127105937.htm  || 13.03. || 16.03. || 19.03. ||  Doroteja Armič ||  Barbara Jaklič ||  Liza Ulčakar
+
-
|-
+
-
|  Tina Kolenc Milavec || Vezava kalcija na karboksilni konec α-sinukleina uravnava interakcije med sinaptičnimi vezikli || https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180219071758.htm || 13.03. || 16.03. || 19.03. ||  Valeriya Musina ||  Eva Gartner ||  Jana Rajchevska
+
-
|-
+
-
|  Tina Zavodnik || Disfunkcionalni mitohondriji s pomočjo ROS zavirajo translacijsko aktivnost || https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180202112629.htm || 13.03. || 16.03. || 19.03. ||  Dea Simonič ||  Martina Lokar ||  Jernej Imperl
+
-
|-
+
-
|  Tadej Medved || Identifikacija vezavnih mest proteinov WASP na aktinski ojedritveni kompleks Arp2/3 || https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180305130632.htm  || 13.03. || 16.03. || 19.03. ||  Neža Štremfelj ||  Nika Boštic ||  Matija Ruparčič
+
-
|-
+
-
|  Bogdan Jovićević ||  ||  || 20.03. || 23.03. || 26.03. ||  Laura Gašperšič ||  Lara Hrvatin ||  Ana Menegalija
+
-
|-
+
-
|  Polona Kalan ||  || https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180214111055.htm || 20.03. || 23.03. || 26.03. ||  Rebeka Dajčman ||  Klementina Polanec ||  Andreja Marija Belič
+
-
|-
+
-
|  Liza Praznik ||Vpliv šaperono Skp in SurA na zvijanje proteinov FhuA v terciarno strukturo  ||https://www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150907113757.htm  || 20.03. || 23.03. || 26.03. ||  Maja Škof ||  Karmen Mlinar ||  Barbara Jaklič
+
-
|-
+
-
|  Anže Šumah || Razvoj genskega senzorja za uničevanje celic s pomanjkanjem proteina p53 || https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171114104201.htm || 20.03. || 23.03. || 26.03. ||  Tina Kolenc Milavec ||  Ula Nikolaja Ratajec ||  Eva Gartner
+
-
|-
+
-
|  Neža Žerjav|| Dodajanje enega samega nukleotida omejuje aktivnost človeške telomeraze ||https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180227142114.htm || 03.04. || 06.04. || 09.04. ||  Tina Zavodnik ||  Doroteja Armič ||  Martina Lokar
+
-
|-
+
-
|  Urša Štrancar || Predstavitev združitve avtofagosoma in lizosoma s pomočjo supermolekularnega para FRET || https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180219103254.htm || 03.04. || 06.04. || 09.04. ||  Tadej Medved ||  Valeriya Musina ||  Nika Boštic
+
-
|-
+
-
|  Zoja Siter ||  ||  || 03.04. || 06.04. || 09.04. ||  Neža Žerjav ||  Dea Simonič ||  Sumeja Kudelić
+
-
|-
+
-
|  Aljaž Bratina || Intrinzična destabilizacija ribosoma || https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171120101314.htm || 03.04. || 06.04. || 09.04. ||  Anastasija Nechevska ||  Neža Štremfelj ||  Luka Gnidovec
+
-
|-
+
-
|  Anamarija Agnič || ATP-aza P4 s premeščanjem fosfolipidov uravnava uvihanost membrane || https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180329141014.htm || 10.04. || 13.04. || 16.04. ||  Bogdan Jovićević ||  Sumeja Kudelić ||  Lara Hrvatin
+
-
|-
+
-
|  Simona Gorgievska || Optical tools to detect metabolic changes linked to disease || https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180307161351.htm|| 10.04. || 13.04. || 16.04. ||  Polona Kalan ||  Marko Pavleković ||  Klementina Polanec
+
-
|-
+
-
|  Matej Jereb || Gradnja človeške pluripotentne matične celice v funkcionalno skeletno mišično tkivo|| https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180109104707.htm || 10.04. || 13.04. || 16.04. ||  Liza Praznik ||  Laura Gašperšič ||  Karmen Mlinar
+
-
|-
+
-
|  Lara Drinovec || Tavrin pomaga obnoviti zaradi multiple skleroze poškodovane celice || https://www.sciencedaily.com/releases/2017/12/171208143024.htm || 10.04. || 13.04. || 16.04. ||  Anže Šumah ||  Rebeka Dajčman ||  Ula Nikolaja Ratajec
+
-
|-
+
-
|  Maks Kumek || Dinamični izvor sprememb specifčne toplote v encimsko kataliziranih reakcijah || https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180321090854.htm  || 17.04. || 20.04. || 23.04. ||  Marko Pavleković ||  Maja Škof ||  Doroteja Armič
+
-
|-
+
-
|  Neža Blaznik || Glikozilirana sialična kislina na protitelesu IgA inhibira virus influence tipa A || https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180403111203.htm || 17.04. || 20.04. || 23.04. ||  Urša Štrancar ||  Tina Kolenc Milavec ||  Valeriya Musina
+
-
|-
+
-
|  Liza Ulčakar || Kombinirana DNA-RNA/antigen nanocepiva - učinkovita imunoterapevtska metoda ||https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171129163851.htm  || 17.04. || 20.04. || 23.04. ||  Zoja Siter ||  Tina Zavodnik ||  Dea Simonič
+
-
|-
+
-
|  Anastasija Nechevska ||  || https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180319155730.htm || 17.04. || 20.04. || 23.04. ||  Aljaž Bratina ||  Tadej Medved ||  Neža Štremfelj
+
-
|-
+
-
|  Jernej Imperl || Optimizacija protimikrobnih peptidov s pomočjo virtualnih metod || https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180416085922.htm || 23.04. || 26.04. || 07.05. ||  Anamarija Agnič ||  Neža Žerjav ||  Luka Gnidovec
+
-
|-
+
-
|  Matija Ruparčič || Od strupenih kompleksov do zlatih zrnc s ''Cupriavidus metallidurans'' || https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180131095453.htm || 23.04. || 26.04. || 07.05. ||  Simona Gorgievska ||  Anastasija Nechevska ||  Marko Pavleković
+
-
|-
+
-
|  Tiana Karmen Kokalj || B-1a limfociti spodbujajo oligodendrogenezo med razvojem možganov || https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180313091702.htm || 23.04. || 26.04. || 07.05. ||  Matej Jereb ||  Bogdan Jovićević ||  Laura Gašperšič
+
-
|-
+
-
|  Meta Kodrič || Naključna izboljšava bakterijskega encima za razgradnjo plastike || https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180416155619.htm || 23.04. || 26.04. || 07.05. ||  Lara Drinovec ||  Polona Kalan ||  Rebeka Dajčman
+
-
|-
+
-
|  Ana Menegalija || METTL3 nova potencialna terapevtska tarča pri akutni mieloični levkemiji || https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171127135838.htm || 08.05. || 11.05. || 14.05. ||  Maks Kumek ||  Liza Praznik ||  Maja Škof
+
-
|-
+
-
|  Andreja Marija Belič ||  ||  || 08.05. || 11.05. || 14.05. ||  Neža Blaznik ||  Anže Šumah ||  Tina Kolenc Milavec
+
-
|-
+
-
|  Barbara Jaklič || I-motif DNA strukture nastajajo tudi v jedrih človeških celic || https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180423135054.htm || 08.05. || 11.05. || 14.05. ||  Liza Ulčakar ||  Meta Kodrič ||  Tina Zavodnik
+
-
|-
+
-
|  Eva Gartner ||Vloga neobičajnega prohibitina  pri regulaciji mitohondrijskega membranskega potenciala  in razvoju malarije.  ||https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180418111615.htm  || 08.05. || 11.05. || 14.05. ||  Gašper Komatar ||  Urša Štrancar ||  Tadej Medved
+
-
|-
+
-
|  Martina Lokar || Mitohondrijska povratna signalizacija pri sesalcih je uravnavana s transkripcijskim kofaktorjem GPS2 preko direktne translokacije od mitohondrija do jedra || https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180301144138.htm || 15.05. || 18.05. || 21.05. ||  Jernej Imperl ||  Zoja Siter ||  Neža Žerjav
+
-
|-
+
-
|  Nika Boštic ||Oksidativni stres kontrolira apoptozo regulatornih celic T in njihovo zaviralno aktivnost ter odpornost na blokado PD-L1 v tumorjih  ||https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171030154424.htm  || 15.05. || 18.05. || 21.05. ||  Matija Ruparčič ||  Aljaž Bratina ||  Anastasija Nechevska
+
-
|-
+
-
|  Sumeja Kudelić ||Kolaboranti alergijskih reakcij  ||https://www.sciencedaily.com/releases/2017/12/171221122927.htm  || 15.05. || 18.05. || 21.05. ||  Tiana Karmen Kokalj ||  Anamarija Agnič ||  Bogdan Jovićević
+
-
|-
+
-
|  Luka Gnidovec ||Fibrinogen aktivira BMP signalizacijo v oligodendrocitskih predhodnih celicah in inhibira remielinacijo  ||https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171102124907.htm  || 15.05. || 18.05. || 21.05. ||  Meta Kodrič ||  Simona Gorgievska ||  Polona Kalan
+
-
|-
+
-
|  Lara Hrvatin || Nihanje koncentracije, temperature in pH omogoča prebiotično sintezo nukleozidov || https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180117131129.htm || 22.05. || 25.05. || 28.05. ||  Ana Menegalija ||  Matej Jereb ||  Liza Praznik
+
-
|-
+
-
|  Klementina Polanec || Knjižnica lantipeptidov v pomoč pri iskanju inhibitorja interakcije protein-protein || https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180312115405.htm || 22.05. || 25.05. || 28.05. ||  Andreja Marija Belič ||  Lara Drinovec ||  Anže Šumah
+
-
|-
+
-
|  Karmen Mlinar || Učinkovito in vivo zdravljenje ALI s spiralnimi, amfipatičnimi, peptoidnimi posnemalci proteinov v pljučnem surfaktantu  || https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180501085533.htm || 22.05. || 25.05. || 28.05. ||  Barbara Jaklič ||  Maks Kumek ||  Gašper Komatar
+
-
|-
+
-
|  Ula Nikolaja Ratajec ||  ||https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180208141346.htm  || 22.05. || 25.05. || 28.05. ||  Eva Gartner ||  Neža Blaznik ||  Urša Štrancar
+
-
|-
+
-
| rezerva ||  ||  || 29.05. || 01.06. || 04.06. ||  ||  ||
+
|}
|}

Revision as of 10:35, 14 February 2019

Contents

Temelji biokemije- seminar

Seminarje vodi prof. dr. Brigita Lenarčič. Seminarji so obvezni.

Ocena seminarjev (6-10) predstavlja enako število odstotkov, ki se prišteje h končni pisni oceni izpita. Stran na strežniku s seminarskimi nalogami je zaščitena. Uporabniško ime je: tbk, password pa: samozame## "##" sta dve številki, ki ju izveste na predavanjih. Tudi za urejanje Wiki strani potrebujete geslo, ki se od zgornjega razlikuje. Postopek pridobitve Wiki uporabniškega imena in gesla je opisan tukaj.

Seznam seminarjev

Ime in priimek Naslov seminarja Povezava Rok za oddajo Rok za recenzijo Datum predstavitve Recenzent 1 Recenzent 2 Recenzent 3
Anna ScottMoj naslov v slovenščinihttp://www.bioscirep.org/content/36/1/e00291.long28.10.05.11.07.11.r1r2r3

Naloga

 • samostojno pripraviti seminar, katerega tema je novica iz področja biokemije na portalu ScienceDaily, ki je bila objavljena kasneje kot 1. avgusta 2016. Osnova za seminar naj bo znanstveni članek, ki je podlaga za to novico. Poleg tega članka za seminar uporabite še najmanj pet drugih virov, od teh vsaj še dva druga znanstvena članka, ki se navezujeta na to vsebino.
 • članke na temo lahko iščete z Google učenjakom.
 • naslov izbrane teme in povezavo do novice vpišite v tabelo seminarjev takoj ko ste si izbrali temo, najkasneje pa en teden pred rokom za oddajo
 • Povzetek seminarja opišete na wikiju v približno 200 besedah - najkasneje do dne, ko morate oddati seminar recenzentom.
 • Povezavo do povzetka vnesete v tabelo seminarjev tekočega letnika.
 • Seminar pripravite v obliki seminarske naloge (pisava Cambria, font 11, enojni razmak, 2,5 cm robovi; tekst naj obsega okoli 1000 besed), vsebuje naj 1-2 sliki. Slika mora imeti legendo in v besedilu mora biti na ustreznem mestu sklic na sliko. Vse uporabljene vire citirajte v tekstu, kot npr. (Nobel, 2010), na koncu pa navedite točen seznam literature, kot je opisano spodaj!
 • Celotni seminar naj obsega 2 strani A4 formata (po možnosti dvostransko tiskanje).
 • Seminar oddajte do datuma oddaje, ki je naveden v tabeli v elektronski obliki z uporabo tega obrazca.
 • vsi seminarji so v elektronski obliki dostopni tukaj.
 • Recenzenti do dneva določenega v tabeli določijo popravke in podajo oceno pisnega dela, v predpisanem formatu elektronskega obrazca na internetu.
 • Ustna predstavitev sledi na dan, ki je vpisan v tabeli. Za predstavitev je na voljo 12 minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni. Prvi recenzent vodi predstavitve in razpravo ter skrbi za to, da vse poteka v zastavljenih časovnih okvirih.
 • Predstavitvi sledi razprava do 8 minut. Sledijo vprašanja prisotnih, recenzenti postavijo vsak vsaj dve vprašanji in na koncu podajo oceno predstavitve.
 • En dan pred predstavitvijo na strežnik oddajte tudi končno verzijo. Na dan predstavitve morate oddati tudi končno (popravljeno) in natisnjeno verzijo seminarja v enem izvodu.
 • Seminarska naloga in povzetek na wikiju morajo biti v slovenskem jeziku!

Imena datotek

Prosim vas, da vse datoteke, ki jih pošiljate poimenujete po spodnjih pravilih. Ne uporabljajte ČŽŠčžš! Poslati morate naslednje datoteke:

 • TBK_2019_Priimek_Ime.doc(x) za seminar, npr. TBK_2017_Guncar_Gregor.docx
 • TBK_2019_Priimek_ime_final.doc(x) za končno verzijo seminarja
 • TBK_2019_Priimek_Ime_rec_Priimek2.doc(x) za recenzijo, kjer je Priimek2 priimek recenzenta, npr. TBK_2019_Guncar_Gregor_rec_Scott.docx (če se pišete Scott in odajate recenzijo za seminar, ki ga je napisal Gunčar)
 • TBK_2019_Priimek_Ime.ppt(x) za prezentacijo, npr TBK_2017_Guncar_Gregor.pptx
 • TBK_2019_Priimek_Ime_clanek.pdf za datoteko PDF, ki vsebuje izvirni članek, npr. TBK_2017_Guncar_Gregor_clanek.pdf

Ocenjevanje seminarjev

Recenzenti ocenijo seminar tako, da izpolnijo [recenzentsko poročilo] na spletu.

Mnenje o predstavitvi

Vsak posameznik mora oceniti seminar tako, da odda svoje mnenje najkasneje v enem tednu po predstavitvi. Kdor na seminarju ni bil prisoten, mnenja ne sme oddati.

Urejanje spletnih strani na wikiju

Wiki so razvili zato, da lahko spletne vsebine ureja vsakdo. Ukazi so preprosti, dokler si ne zamislite česa prav posebnega. Vseeno pa je Word v primerjavi z wikijem pravo čudežno orodje... Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji (tule v angleščini in tu v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek 'Uredite stran' in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na 'Prekliči'.

Faktor vpliva

Faktor vpliva (angl. impact factor) neke revije pove, kolikokrat so bili v poprečju citirani članki v tej reviji v dveh letih skupaj pred objavo tega faktorja. Faktorje vpliva za posamezno revijo lahko najdete v COBISS-u. V polje "Naslov revije" vnesite ime revije za katero želite izvedeti faktor vpliva in pritisnite na gumb POIŠČI. V skrajnem desnem stolpcu se bodo izpisali faktorji vpliva za revije, ki ustrezajo vašim iskalnim kriterijem. Zadetkov za posamezno revijo je več zato, ker so navedeni faktorji vpliva za posamezno leto. Za tekoče leto faktorji vpliva še niso objavljeni, zato se orientirajte po faktorjih vpliva zadnjih par let. Če faktorja vpliva za vašo izbrano revijo ne najdete v bazi COBISS, potem izberite članek iz kakšne druge revije.

==Citiranje virov==Citiranje je možno po več shemah, važno je, da se v seminarju držite ene same. Temeljno načelo je, da je treba vir navesti na tak način, da ga je mogoče nedvoumno poiskati. Sicer pa ima vsaka revija lahko svoj način citiranja, ki ga je treba pri pisanju članka upoštevati.
Citiranje knjig:
Priimek, I. Naslov. Kraj: Založba, letnica.
Priimek, I. Naslov: podnaslov. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. Zbirka, številka. ISBN.
Boyer, R. Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba, 2005.
Glick BR in Pasternak JJ. Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA. 3. izdaja. Washington: ASM Press, 2003. ISBN 1-55581-269-4.
Če so avtorji trije, je beseda in med drugim in tretjim avtorjem. Če so avtorji več kot trije, napišemo samo prvega in dopišemo et al. (in drugi, po latinsko). Vse, kar je latinsko, pišemo poševno (npr. tudi imena rastlin in živali, pojme in vivo, in vitro ipd.).
Citiranje člankov:
Priimek, I. Naslov. Naslov revije, letnica, letnik, številka, strani.
Lartigue C. et al. Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 2007, letn. 317, str. 632-638.Alternativni način citiranja (predvsem v družboslovju) je po pravilih APA, kjer članke citirajo takole:
Priimek, I. (letnica, številka). Naslov. Naslov revije, strani.
Lartigue C. et al. (2007, 317) Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 632-638.Revija Science uporablja skrajšani zapis:
C. Lartigue et al. Science 317, 632 (2007)
V diplomah na FKKT je treba navesti vire tako, da izpišete tudi naslov citiranega dela in strani od-do (ne samo začetne).
Citiranje spletnih virov:
Priimek, I. Naslov dokumenta. Izdaja. Kraj: Založnik, letnica. Datum zadnjega popravljanja. [Datum citiranja.] spletni naslov
strangeguitars. On the brink of artificial life. 6. 10. 2007. [citirano 13. 11. 2007] http://www.metafilter.com/65331/On-the-brink-of-artificial-life
Navedemo čim več podatkov; pogosto vseh iz pravila ne boste našli.

Personal tools