TRANSMEMBRANSKI PROTEIN NOTRANJEGA UŠESA (Tmie) JE BISTVEN ZA NORMALEN SLUH IN RAVNOTEŽJE PRI NAVADNI CEBRICI

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Malo je znanega o proteinih, ki so vključeni v mehanotransdukcijo. To je proces pri katerem lasne celice notranjega ušesa preoblikujejo zvočne dražljaje v električne signale.
Pri iskanju molekul vključenih v mehanotransdukcijo so avtorji članka z naslovom The transmembrane inner ear (Tmie) protein is essential for normal hearing and balance in the zebrafish, ki je bil 15.12. 2009 objavljen v reviji PNAS ,prišli do odkritja linije povsem gluhih in nekoordiniranih ličink navadne cebrice. Primerjali so notranje uho ličink divjega tipa in notranje uho gluhih ličink, vendar niso našli nobenih razlik. Sprememba je bila na nivoju lasnih celic, ki so jih označili z fluofori. V lasne celice gluhih ličink fluorofori niso vstopili, med tem ko v lasne celice ličink divjega tipa so. Vzrok za nefunkcionalnost lasnih celic je mutacija transmembranskega proteina notranjega ušesa. Gre za frameshift mutacijo do katere je prišlo zaradi dveh sprememb, to sta prehod gvanozina v adenin in delecija enega samega gvanozina. Posledica je prezgodnji stop kodon, protein rib z mutacijo je torej krajši kot pri ribah divjega tipa in posledično nefunkcionalen.

Vloga proteina pri mehanoelektrični transdukciji še vedno ostaja skrivnost, prav tako ni jasno ali se ta izraža v lasnih ali v podpornih celicah.
Personal tools