Taksol

From Wiki FKKT

Revision as of 21:37, 29 December 2009 by Seba (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Taksol je inhibitor mitoze, znan tudi pod generičnim imenom paklitaksel. Uporablja se ga predvsem kot citostatik, saj se veže na β-tubulin v celičnih mikrotubulih in jih naredi nefleksibilne, kar posledično onemogoči normalno mitozo. Zmanjšuje tudi prosti tubulin v celici in sproži apoptozo rakastih celic pri levkemiji limfocitov B.

Viri

Zunanje povezave

Personal tools