Talk:Epigenetske spremembe in debelost

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Krbr15970 (Talk | contribs)
(New page: Epigenetske spremembe in debelost - uvod, vpliv metilacije, na razmerje med metiliranimi in nemetiliranimi geni vplivajo različni faktorji: Kristina Bremec Genetsko vtisnjenje, Prader-Wi...)
Next diff →

Revision as of 08:53, 18 April 2011

Epigenetske spremembe in debelost - uvod, vpliv metilacije, na razmerje med metiliranimi in nemetiliranimi geni vplivajo različni faktorji: Kristina Bremec

Genetsko vtisnjenje, Prader-Willijev sindrom: Petra Gorečan

Energijska bilanca, pogled v prihodnost: Špela Umek

Personal tools