Talk:Fagi kot naravni rezervoar odpornosti proti antibiotikom

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (09:58, 12 May 2020) (view source)
 
Line 2: Line 2:
'''Žan Fortuna''': Posredniki prenosa genov, njihov življenjski cikel in vnos dednega materiala
'''Žan Fortuna''': Posredniki prenosa genov, njihov življenjski cikel in vnos dednega materiala
 +
 +
'''Lara Drinovec''': Voda kot glavni problem onesnaženosti in načini preprečevanja

Current revision

Tevž Levstek: Pritisk na antibiotsko rezistenco in vloga bakteriofagov pri širjenju rezistence

Žan Fortuna: Posredniki prenosa genov, njihov življenjski cikel in vnos dednega materiala

Lara Drinovec: Voda kot glavni problem onesnaženosti in načini preprečevanja

Personal tools