Talk:Fagi kot naravni rezervoar odpornosti proti antibiotikom

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 +
'''Tevž Levstek''': Pritisk na antibiotsko rezistenco in vloga bakteriofagov pri širjenju rezistence
 +
'''Žan Fortuna''': Posredniki prenosa genov, njihov življenjski cikel in vnos dednega materiala
'''Žan Fortuna''': Posredniki prenosa genov, njihov življenjski cikel in vnos dednega materiala

Revision as of 20:48, 11 May 2020

Tevž Levstek: Pritisk na antibiotsko rezistenco in vloga bakteriofagov pri širjenju rezistence

Žan Fortuna: Posredniki prenosa genov, njihov življenjski cikel in vnos dednega materiala

Personal tools