Talk:Fagi kot naravni rezervoar odpornosti proti antibiotikom

From Wiki FKKT

Revision as of 09:58, 12 May 2020 by Zan Fortuna 69 (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Tevž Levstek: Pritisk na antibiotsko rezistenco in vloga bakteriofagov pri širjenju rezistence

Žan Fortuna: Posredniki prenosa genov, njihov življenjski cikel in vnos dednega materiala

Lara Drinovec: Voda kot glavni problem onesnaženosti in načini preprečevanja

Personal tools