Talk:Fagi kot naravni rezervoar odpornosti proti antibiotikom

From Wiki FKKT

Revision as of 20:48, 11 May 2020 by Tevz Levstek (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Tevž Levstek: Pritisk na antibiotsko rezistenco in vloga bakteriofagov pri širjenju rezistence

Žan Fortuna: Posredniki prenosa genov, njihov življenjski cikel in vnos dednega materiala

Personal tools