Talk:Fagi kot naravni rezervoar odpornosti proti antibiotikom

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Tevž Levstek: Pritisk na antibiotsko rezistenco in vloga bakteriofagov pri širjenju rezistence

Žan Fortuna: Posredniki prenosa genov, njihov življenjski cikel in vnos dednega materiala

Lara Drinovec: Voda kot glavni problem onesnaženosti in načini preprečevanja

Personal tools