Talk:Fagi v naravnih in umetnih okoljih

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
-
'''Lena Trnovec:''' Pvzetek, fagi v naravnih okoljih
+
'''Lena Trnovec:''' Povzetek, fagi v naravnih okoljih
'''Maja Kolar:''' Fagi v čistilnih napravah, Fagi v laboratorijih
'''Maja Kolar:''' Fagi v čistilnih napravah, Fagi v laboratorijih
'''Liza Praznik:''' Uporaba fagov v industriji, Uporaba fagov v farmaciji
'''Liza Praznik:''' Uporaba fagov v industriji, Uporaba fagov v farmaciji

Revision as of 21:56, 9 May 2020

Lena Trnovec: Povzetek, fagi v naravnih okoljih

Maja Kolar: Fagi v čistilnih napravah, Fagi v laboratorijih

Liza Praznik: Uporaba fagov v industriji, Uporaba fagov v farmaciji

Personal tools