Talk:Fagni endolizini: mehanizem delovanja in možnosti za izboljšave

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: '''Greta Junger''': '''Ana Babnik''': Litične transglikozilaze, N-acetilglukozaminidaze in N-acetilmuramoil-L-alanin amidaze '''Tina Arnšek''':)
Line 1: Line 1:
'''Greta Junger''':  
'''Greta Junger''':  
 +
'''Ana Babnik''': Litične transglikozilaze, N-acetilglukozaminidaze in N-acetilmuramoil-L-alanin amidaze
'''Ana Babnik''': Litične transglikozilaze, N-acetilglukozaminidaze in N-acetilmuramoil-L-alanin amidaze
 +
'''Tina Arnšek''':
'''Tina Arnšek''':

Revision as of 17:18, 4 May 2020

Greta Junger:

Ana Babnik: Litične transglikozilaze, N-acetilglukozaminidaze in N-acetilmuramoil-L-alanin amidaze

Tina Arnšek:

Personal tools