Talk:Fagni endolizini: mehanizem delovanja in možnosti za izboljšave

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
-
'''Greta Junger''':  
+
'''Greta Junger''': Uvod, Delitev endolizinov in N-acetilmuramidaze
'''Ana Babnik''': Litične transglikozilaze, N-acetilglukozaminidaze in N-acetilmuramoil-L-alanin amidaze
'''Ana Babnik''': Litične transglikozilaze, N-acetilglukozaminidaze in N-acetilmuramoil-L-alanin amidaze
'''Tina Arnšek''':
'''Tina Arnšek''':

Revision as of 17:19, 4 May 2020

Greta Junger: Uvod, Delitev endolizinov in N-acetilmuramidaze

Ana Babnik: Litične transglikozilaze, N-acetilglukozaminidaze in N-acetilmuramoil-L-alanin amidaze

Tina Arnšek:

Personal tools