Talk:Fagni endolizini: mehanizem delovanja in možnosti za izboljšave

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: '''Greta Junger''': '''Ana Babnik''': Litične transglikozilaze, N-acetilglukozaminidaze in N-acetilmuramoil-L-alanin amidaze '''Tina Arnšek''':)
Current revision (17:35, 4 May 2020) (view source)
 
(2 intermediate revisions not shown.)
Line 1: Line 1:
-
'''Greta Junger''':  
+
'''Greta Junger''': Uvod, Delitev endolizinov in N-acetilmuramidaze
 +
 
'''Ana Babnik''': Litične transglikozilaze, N-acetilglukozaminidaze in N-acetilmuramoil-L-alanin amidaze
'''Ana Babnik''': Litične transglikozilaze, N-acetilglukozaminidaze in N-acetilmuramoil-L-alanin amidaze
-
'''Tina Arnšek''':
+
 
 +
'''Tina Arnšek''': Endopeptidaze in CHAP

Current revision

Greta Junger: Uvod, Delitev endolizinov in N-acetilmuramidaze

Ana Babnik: Litične transglikozilaze, N-acetilglukozaminidaze in N-acetilmuramoil-L-alanin amidaze

Tina Arnšek: Endopeptidaze in CHAP

Personal tools