Talk:Fagni endolizini: mehanizem delovanja in možnosti za izboljšave

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (17:35, 4 May 2020) (view source)
 
Line 3: Line 3:
'''Ana Babnik''': Litične transglikozilaze, N-acetilglukozaminidaze in N-acetilmuramoil-L-alanin amidaze
'''Ana Babnik''': Litične transglikozilaze, N-acetilglukozaminidaze in N-acetilmuramoil-L-alanin amidaze
-
'''Tina Arnšek''':
+
'''Tina Arnšek''': Endopeptidaze in CHAP

Current revision

Greta Junger: Uvod, Delitev endolizinov in N-acetilmuramidaze

Ana Babnik: Litične transglikozilaze, N-acetilglukozaminidaze in N-acetilmuramoil-L-alanin amidaze

Tina Arnšek: Endopeptidaze in CHAP

Personal tools