Talk:Fagni endolizini: mehanizem delovanja in možnosti za izboljšave

From Wiki FKKT

Revision as of 17:19, 4 May 2020 by Anababnik (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Greta Junger: Uvod, Delitev endolizinov in N-acetilmuramidaze

Ana Babnik: Litične transglikozilaze, N-acetilglukozaminidaze in N-acetilmuramoil-L-alanin amidaze

Tina Arnšek:

Personal tools