Talk:Fagni endolizini: mehanizem delovanja in možnosti za izboljšave

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Greta Junger: Uvod, Delitev endolizinov in N-acetilmuramidaze

Ana Babnik: Litične transglikozilaze, N-acetilglukozaminidaze in N-acetilmuramoil-L-alanin amidaze

Tina Arnšek: Endopeptidaze in CHAP

Personal tools