Talk:Ksenobiotiki in epigenetske spremembe

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
Uvod, ksenobiotiki, metilirano živo srebro, motilci endokrinega sistema: Daša Janeš
Uvod, ksenobiotiki, metilirano živo srebro, motilci endokrinega sistema: Daša Janeš
-
Metilacija DNA, ftalati, bisfenolA, arzen: Alenka Mikuž
+
Metilacija DNA, ftalati, bisfenol A, arzen: Alenka Mikuž
-
Modifikacije histonov, miRNA, nikelj, kadmij, svined, okoljski polutanti (benzen, RDX): Špela Baus
+
Modifikacije histonov, miRNA, nikelj, kadmij, okoljski polutanti (benzen, RDX): Špela Baus

Revision as of 12:58, 18 April 2011

Ksenobiotiki in epigenetske spremembe

Uvod, ksenobiotiki, metilirano živo srebro, motilci endokrinega sistema: Daša Janeš

Metilacija DNA, ftalati, bisfenol A, arzen: Alenka Mikuž

Modifikacije histonov, miRNA, nikelj, kadmij, okoljski polutanti (benzen, RDX): Špela Baus

Personal tools