Talk:Ksenobiotiki in epigenetske spremembe

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 5: Line 5:
Metilacija DNA, ftalati, bisfenol A, arzen: Alenka Mikuž
Metilacija DNA, ftalati, bisfenol A, arzen: Alenka Mikuž
-
Modifikacije histonov, miRNA, nikelj, kadmij, okoljski polutanti (benzen, RDX): Špela Baus
+
Pregled epigenetskih mehanizmov-uvod, Modifikacije histonov, miRNA, nikelj, kadmij, krom, onesnaženje okolja-uvod, benzen, RDX: Špela Baus

Revision as of 18:33, 18 April 2011

Ksenobiotiki in epigenetske spremembe

Uvod, ksenobiotiki, metilirano živo srebro, motilci endokrinega sistema: Daša Janeš

Metilacija DNA, ftalati, bisfenol A, arzen: Alenka Mikuž

Pregled epigenetskih mehanizmov-uvod, Modifikacije histonov, miRNA, nikelj, kadmij, krom, onesnaženje okolja-uvod, benzen, RDX: Špela Baus

Personal tools