Talk:Ksenobiotiki in epigenetske spremembe

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Sbaus (Talk | contribs)
(New page: Ksenobiotiki in epigenetske spremembe Ksenobiotiki, metilirano živo srebro, motilci endokrinega sistema: Daša Janeš Metilacija DNA, ftalati, bisfenolA, arzen: Alenka Mikuž Modifikac...)
Next diff →

Revision as of 10:51, 18 April 2011

Ksenobiotiki in epigenetske spremembe

Ksenobiotiki, metilirano živo srebro, motilci endokrinega sistema: Daša Janeš

Metilacija DNA, ftalati, bisfenolA, arzen: Alenka Mikuž

Modifikacije histonov, miRNA, nikelj, kadmij, svined, okoljski polutanti (benzen, RDX): Špela Baus

Personal tools