Talk:Ksenobiotiki in epigenetske spremembe

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: Ksenobiotiki in epigenetske spremembe Ksenobiotiki, metilirano živo srebro, motilci endokrinega sistema: Daša Janeš Metilacija DNA, ftalati, bisfenolA, arzen: Alenka Mikuž Modifikac...)
Line 1: Line 1:
Ksenobiotiki in epigenetske spremembe
Ksenobiotiki in epigenetske spremembe
-
Ksenobiotiki, metilirano živo srebro, motilci endokrinega sistema: Daša Janeš
+
Uvod, ksenobiotiki, metilirano živo srebro, motilci endokrinega sistema: Daša Janeš
Metilacija DNA, ftalati, bisfenolA, arzen: Alenka Mikuž
Metilacija DNA, ftalati, bisfenolA, arzen: Alenka Mikuž
Modifikacije histonov, miRNA, nikelj, kadmij, svined, okoljski polutanti (benzen, RDX): Špela Baus
Modifikacije histonov, miRNA, nikelj, kadmij, svined, okoljski polutanti (benzen, RDX): Špela Baus

Revision as of 10:59, 18 April 2011

Ksenobiotiki in epigenetske spremembe

Uvod, ksenobiotiki, metilirano živo srebro, motilci endokrinega sistema: Daša Janeš

Metilacija DNA, ftalati, bisfenolA, arzen: Alenka Mikuž

Modifikacije histonov, miRNA, nikelj, kadmij, svined, okoljski polutanti (benzen, RDX): Špela Baus

Personal tools