Talk:Ksenobiotiki in epigenetske spremembe

From Wiki FKKT

Revision as of 10:59, 18 April 2011 by Sbaus (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Ksenobiotiki in epigenetske spremembe

Uvod, ksenobiotiki, metilirano živo srebro, motilci endokrinega sistema: Daša Janeš

Metilacija DNA, ftalati, bisfenolA, arzen: Alenka Mikuž

Modifikacije histonov, miRNA, nikelj, kadmij, svined, okoljski polutanti (benzen, RDX): Špela Baus

Personal tools